AudiențăOrganizarea audienței cetățenilor în Procuratura Generală

Activitatea de audiență a persoanelor în Procuratură se realizează la cererea solicitantului, în corespundere cu domeniile de activitate și de competență stabilite în Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură și în conformitate cu Regulamentul privind organizarea audienței persoanelor în Procuratură, aprobat prin Ordinul Procurorului General nr. 83/8/1 din 10.11.2021.

Cererile de audiență se depun în formă scrisă, conform formularului model, iar cererile transmise la adresele poștei electronice a Procuraturii vor corespunde inclusiv condițiilor stabilite în Legea nr.91/2014 privind semnătura electronică și documentul electronic, cu aplicarea semnăturii electronice pe solicitările respective.

Cerere de audiență

(116.5 KB)

Regulament organizare audiențelor

(308.73 KB)