ro | ru | en
Сегодня:27.05.2022
Новости
Новости
Обьявления
Архив
О Генеральной прокуратуре
Adunarea Generală a procurorilor
Высший Совет Прокуроров
Consiliul Superior al Procurorilor
Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Дисциплинарная коллегия
Нормативные акты
Информация
Transparenţa
Международное сотрудничество
Для сотрудников
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova
Общественные организации
Контактная информация
Пресс-служба
Ссылки
О сайте

Республики Молдова,
мун. Кишинев,
бул. Штефан чел Маре ши Сфынт, 73
Tel.: 828373, 828377,
828348


Новости | Новости
C o m u n i c a t   d e   p r e s ă 

Recent, Procuratura sect. Centru a remis instanţei de judecată cauza penală de învinuire a cet. Gorea A. în baza art. 328 alin. (1) CP (exces de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu) şi art. 318 alin.(3) CP (înlesnirea evadării unei persoane arestate pentru sîvîrşirea unei infracţiuni deosebit de grave). 

Potrivit procurorilor, inculpatul este acuzat de faptul că, deţinînd funcţia de şef al izolatorului de detenţie provizorie al CPR Teleneşti, a primit de la Comisarul CRP Teleneşti spre executare cerinţa judecătorului în judecătoria r-l Teleneşti, privind escortarea inculpatului arestat Znamenschii Vl., învinuit de săvîrşirea infracţiunii prevăzute de art.195 alin.(2) CP (însuşirea în proporţii deosebit de mari a bunurilor), pentru a participa la şedinţa de judecată din 11.10.2006  A. Gorea, urmărind scopul organizării ieşirii repetate a lui Znamenschii V. din incinta penitenciarului şi avînd asupra sa al doilea exemplar al cerinţei judecătorului din judecătoria r-l Teleneşti din 11.10.2006, eliberată anterior, a schimbat data din cerinţa nominalizată, stabilind astfel data escortării 12.12.2006. La 12.12.2006 Gorea A. s-a deplasat cu automobilul personal, de la domiciliul său din s. Cojuşna, r-l Străşeni, la penitenciarul nr. 13, mun. Chişinău unde a prezentat colaboratorilor secţiei speciale a penitenciarului, cerinţa falsificată, comunicîndu-le şi ducîndu-i în eroare, că însoţitorii din grupa de escortă aşteaptă în automobil. Procurorii susţin că de către inculpat s-au încălcat prevederile Legii cu privire la poliţie, precum şi ordinul Ministrului Afacerilor Interne „Cu privire la modul de organizare şi desfăşurare a activităţii de paza, escortare şi deţinere a persoanelor reţinute şi arestate în izolatoarele de detenţie provizorie ale comisariatelor de poliţie”, prin care se stabileşte că arestaţii se escortează numai în baza cererilor oficiale ale procurorilor, ofiţerilor de urmărire penală, judecătorilor şi faptul că escortarea unui arestat se efectuează în componenţă de şeful escortei şi doi însoţitori din efectivul grupei de escortă. Ulterior, după ce inculpatul l-a primit pe arestatul Znamenschii V. l-a condus pînă la automobilul său personal, transportîndu-l pe bd. Ştefan cel Mare 132, mun. Chişinău, unde i-a permis să intre în incinta internet-cafe SRL „Basro Impex”, fără a-l însoţi. 

Arestatul Zmamenschii V. din incinta respectivă a dispărut într-o direcţie necunoscută. În aşa mod Gorea A. a depăşit în mod vădit limitele drepturilor şi atribuţiilor acordate prin lege şi regulamentele departamentale, conform cărora „arestaţii se aduc la locul destinaţiei în automobilele amenajate special şi arestatul se escortează, plasîndu-l pe bancheta din spate între doi însoţitori şi în drum i se aplică cătuşele”. Astfel procurorii îl învinuiesc pe Gorea A. că, el contrar regulilor stabilite, intenţionat a lăsat fără supraveghere persoana escortată, fapt soldat cu evadarea arestatului Zmamanschii Vladimir.     
 
Astfel, învinuirile aduse inculpatului de către procurori se exprimă pin faptul că prin acţiunile sale intenţionate, Gorea Alexandru Vladimir fiind persoană cu funcţii de răspundere, a comis excesul de putere, adică acţiuni care depăşesc în mod vădit limitele drepturilor şi atribuţiilor acordate prin lege, care au cauzat daune în proporţii considerabile intereselor publice, drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice şi anume infracţiunea prevăzută de art. 328 alin. (1) CP. Totodată, Gorea Al. se mai învinuieşte şi de faptul că, fiind persoană cu funcţii de răspundere, a comis înlesnirea evadării unei persoane arestate pentru sîvîrşirea unei infracţiuni deosebit de grave (art. 318 alin.(3) CP). 

Serviciul de presă al Procuraturii Republicii MoldovaНовости О Генеральной прокуратуре Adunarea Generală a procurorilor Высший Совет Прокуроров Consiliul Superior al Procurorilor Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Дисциплинарная коллегия Нормативные акты Информация Transparenţa Международное сотрудничество Для сотрудников
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova Общественные организации Контактная информация Пресс-служба Ссылки О сайте

© 2008 Генеральная Прокуратура Республики Молдова

Создание и техническая поддержка: Центр специальных телекоммуникаций

Статистика посетителей:36229713