ro | ru | en
Astăzi:22.03.2023
Noutăţi
Despre Procuratura Generală
Adunarea Generală a procurorilor
Consiliul Superior al Procurorilor
Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor
Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică
Acte normative
Informaţii
Transparenţa
Cooperarea internaţională
Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova
Noutăţi
Organele de conducere
Acte normative
Măsuri de utilitate publică
Informaţii utile
Organizaţii obşteşti
Informaţii de contact
Relaţii publice
Link-uri
Despre site

Republica Moldova, mun. Chisinau,
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 73
Tel.: 828-373, 828-377, 828-348


Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova

            Asociaţia Veteranilor a Procuraturii Republicii Moldova

     Veteranii organelor procuraturii sînt martori şi participanţi activi ai dezvoltării statului independent Republica Moldova. În perioada celor 15 ani ce s-au scurs după declararea independenţei, ei au luat parte activă la măsurile de formare a statului, la redactarea şi adoptarea legilor. Mulţi din veteranii Procuraturii au participat la formarea şi consolidarea organelor procuraturii din Moldova.
     În anul 2003 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea privind veteranii, în care pentru prima dată au fost consfinţite drepturile veteranilor şi obligaţiile organelor publice faţă de această categorie de cetăţeni.
     Din iniţiativa conducerii procuraturii şi a unui grup format din  veteranii procuraturii, în aprilie 2005 a fost convocată Adunarea Generală a pensionarilor, care a decis constituirea Asociaţiei Veteranilor Procuraturii din Moldova.
     Iniţiativa fondării Asociaţiei aparţine ex- Procurorului General al Republicii Moldova, domnului Valeriu Balaban.
     Adunarea Generală a aprobat statutul Asociaţiei, a ales componenţa consiliului şi a Comisiei de cenzori. Statutul ei prevede că Asociaţia îşi înfăptuieşte activitatea în colaborare cu conducerea Procuraturii Generale, autorităţile publice, organizaţiile similare din ţară şi din străinătate, urmărind scopuri nobile de participare activă la realizarea politicii sociale a statului cu privire la veterani, exercitarea funcţiilor metodologice de acordare a asistenţei de specialitate lucrătorilor procuraturii, la organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de caritate.
     Asociaţia Veteranilor Procuraturii din Moldova este condusă de Consiliul Asociaţiei, ales de adunarea generală, compus din 11 veterani.
     Adunarea Generală de constituire ales şi un grup de cenzori, care este condus de Ion Vasilatii.
     Una din preocupările de bază ale Asociaţiei  este participarea activă la realizarea politicii Sociale a Statului cu privire la veterani, reprezentarea şi apărarea drepturilor şi intereselor veteranilor, participarea veteranilor la activitatea obştească, crearea şi promovarea imaginii procuraturii în societate.
     Consiliul Asociaţiei, de comun acord cu conducerea Procuraturii, acordă atenţie sporită educării patriotice a tinerilor specialişti, bazată pe experienţa veteranilor, acordă ajutor material şi moral veteranilor-pensionari ai procuraturii. Veteranii se bucură de atenţie, sprijin şi ajutor la sărbătorile jubiliare şi curente.
     Printre membrii Asociaţiei sînt şi participanţi la luptele contra fascismului în anii războiului 1941-1945. În ziua constituirii Asociaţiei,  cu prilejul celor 60 de ani de la victorie, către participanţii de război s-a adresat Ministrul Apărării, Valeriu Pleşca, fost lucrător al procuraturii. Domnia sa a înmânat medalii şi diplome de mulţumire veteranilor procuraturii I.Ceban, E.Ochişev, Gh.Jitari, A.Cernîşov, M.Gusca şi V.Şapovalov.
     Anual Asociaţia, împreună cu conducerea Procuraturii, organizează întruniri cu veteranii de război la serbarea Zilei Victoriei , Zilei oamenilor de vîrsta a treia, a Sărbătorii Juristului şi Zilei profesionale a lucrătorului Procuraturii. Cu acest prilej sînt organizate excursii la Memorialul Slavei de Luptă din Şerpeni şi în alte localităţii istorice ale Republicii.
     În cei doi ani de activitate membrii Asociaţiei M.Gusca, L.Cebanica, N.Televco, D.Postovan, veteranii V.Guţu, V.Tighineanu, O.Oarza, V.Şapovalov, precum şi alţii au efectuat un volum considerabil de activitate. În acest context, veteranii au acumulat materiale ce prezintă  interes istoric pentru fondarea Muzeului Procuraturii. Cu participarea unor sponsori a fost alcătuit un album comemorativ „Cartea Memoriei”, ce conţine fotografiile şi biografiile a 80  procurori-veterani. Au fost pregătite panouri, ce vor reflecta secvenţe din viaţa şi activitatea pensionarilor - veterani.
     Asociaţia veteranilor Procuraturii din Moldova este înregistrată de către Ministerul Justiţiei al RM la 08.06.2005 cu nr. 3363. Are codul fiscal nr. 41449017 şi Codul bancar nr. 222470306541 în BC „Banca Socială” SA Chişinău, codul băncii 280101703 care se află pe adresa str.Bănulescu-Bodoni, 26.
     Asociaţia Veteranilor Procuraturii activează datorită contribuţiilor benevole şi donaţiilor benevole ale sponsorilor şi din cotizaţiile membrilor Asociaţiei.

Adresa juridică a Asociaţiei : Republica Moldova, mun-Chişinău,

                                                str.Armenească 96  br. 10

                                                  tel   27-74-74

Asociaţia Obştească a Veteranilor Procuraturii din Moldova acţionează

 
Noutăţi Despre Procuratura Generală Adunarea Generală a procurorilor Consiliul Superior al Procurorilor Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică Acte normative Informaţii Transparenţa Cooperarea internaţională Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova Organizaţii obşteşti Informaţii de contact Relaţii publice Link-uri Despre site

© 2008 Procuratura Generală a Republicii Moldova

Elaborarea şi suport tehnic: Centrul de telecomunicaţii speciale

Statistica vizitatorilor:43310330