ro | ru | en
Astăzi:23.03.2023
Noutăţi
Despre Procuratura Generală
Adunarea Generală a procurorilor
Consiliul Superior al Procurorilor
Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor
Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică
Acte normative
Informaţii
Transparenţa
Cooperarea internaţională
Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova
Organizaţii obşteşti
Asociaţia procurorilor Republicii Moldova
Asociaţia sindicală ramurală a angajaţilor procuraturii Republicii Moldova
Informaţii de contact
Relaţii publice
Link-uri
Despre site

Republica Moldova, mun. Chisinau,
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 73
Tel.: 828-373, 828-377, 828-348


Organizaţii obşteşti | Asociaţia sindicală ramurală a angajaţilor procuraturii Republicii Moldova

Asociaţia Sindicală Ramurală a angajaţilor organelor Procuraturii

     Asociaţia Sindicală de ramură a angajaţilor organelor Procuraturii a fost fondată la 14 iulie 2006, unificînd pe alte principii organizaţiile primare sindicale din cadrul organelor Procuraturii în vederea consolidării parteneriatului social.
     Astfel, în ultimii 3 ani proprietatea imobiliară a organelor procuraturii s-a dublat, 14 procuraturi şi-au îmbunătăţit condiţiile de muncă trecînd în sedii noi, cele vechi fiind folosite în calitate de cămine. Majoritatea imobilelor organelor procuraturii sînt gazificate cu excepţia a 6 sedii. Este în construcţie noul sediu al Procuraturii generale ceia ce va permite amplasarea Aparatului central într-un singur loc.
     Procuratura Generală dispune de o bază de odihnă pe litoralul Mării Negre în or. Coblevo, regiunea Nicolaev Ucraina, de o bază de odihnă în or. Soroca pe malul rîului Nistru.
     Sînt în curs de perfectare actele privind transmiterea la balanţa Asociaţiei sindicale de ramură a organelor procuraturii a unor baze de odihnă şi tratament la vadul lui Vodă, Cocieri, Rîşcani, Călăraşi ş.a.
     Îcepînd cu anul 2006 în organele Procuraturii capătă amploare construcţia ipotecară de apartamente pentru angajaţii Procuraturii. Astfel, în mun. Chişinău 93 de procurori au încheiat deja contracte investiţionale privind construcţia de apartamente la un preţ cu mult mai jos sub cel de peaţă.
     Rezolvarea problemelor menţionate influenţează pozitiv fluctuaţia cadrelor din organele Procuraturii, cît şi angajarea persoanelor de o înaltă calificare.

STATUTUL ASOCIAŢIEI SINDICALE DE RAMURĂ A ANGAJAŢIOR ORGANELOR PROCURATURII REPUBLICII MOLDOVA  

CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ ÎNCHEIAT ÎNTRE CONDUCEREA PROCURATURII REPUBLICII MOLDOVA ŞI ASOCIAŢIA SINDICALĂ DE RAMURĂ A ANGAJAŢIOR ORGANELOR PROCURATURII REPUBLICII MOLDOVA  
Noutăţi Despre Procuratura Generală Adunarea Generală a procurorilor Consiliul Superior al Procurorilor Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică Acte normative Informaţii Transparenţa Cooperarea internaţională Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova Organizaţii obşteşti Informaţii de contact Relaţii publice Link-uri Despre site

© 2008 Procuratura Generală a Republicii Moldova

Elaborarea şi suport tehnic: Centrul de telecomunicaţii speciale

Statistica vizitatorilor:43310547