ro | ru | en
Astăzi:22.03.2023
Noutăţi
Despre Procuratura Generală
Adunarea Generală a procurorilor
Consiliul Superior al Procurorilor
Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor
Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică
Acte normative
Informaţii
Transparenţa
Cooperarea internaţională
Pentru colaboratori
Lista literaturii din fondul bibliotecii Procuraturii Generale
Lista adreselor electronice a bibliotecilor Republicii Moldova şi României
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova
Organizaţii obşteşti
Informaţii de contact
Relaţii publice
Link-uri
Despre site

Republica Moldova, mun. Chisinau,
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 73
Tel.: 828-373, 828-377, 828-348


Pentru colaboratori | Lista literaturii din fondul bibliotecii Procuraturii Generale
Lista literaturii de specialitate a bibliotecii Procuraturii GeneraleLista literaturii de specialitate ale fondului Procuraturii Generale secţionate după compartimenteI. Bazele generale ale statului şi dreptului1. Fundamentele dreptului Gh.C.Mihai 2001
2. Dreptul şi tehnica juridică Vladimir Hauda 1999
3. Statul de drept Petru Miculescu 1998
4. Fundamentele dreptului Gheorghe C. Mihai 1999
5. Mari legiuitori ai lumii Vladimir Hauda 1994
6. Reflecţii filozofice asupra dreptului Constantin Stroe 1998
7. Reflecţii asupra dreptului Constantin Stroe 1998
8. Istoria dreptului şi statului românesc Emil Cernea Emil Molcuţ 1998
9. Calculatoarele în serviciul dreptului Vladimir Hauda 1996
10. Familii şi tipuri de drept Mihai Bădescu 2002
11. Şcoli şi curente în gîndirea juridică Mihai Bădescu 2002
12. Doctrina juridică Ion Craiovan 1999
13. Teoria răspunderii şi sancţiuni juridice Mihai Bădescu 2001
14. Compendiu de filozofia dreptului Constantin Stroe 1999
15. Psihologia dreptului Svetlana Rusnac 2000
16. Istoria universală a statului şi dreptului; epoca antică şi medievală Andrei Smochină 2002
17. Epoca modernă şi contemporană Andrei Smochină 2002II. Drept administrativ18. Ghidul contenciosului administrativ Valeriu Zubco 2003
19. Autonomia locală şi integrarea europeană Corneliu Liviu Popescu 1999
20. Insulta şi calomnia prin presă Corneliu Turianu 2000
21. Legea nr.188 privind statutul funcţionarului public Virginia Vedinaş 2002
22. Contractele de concesiune Iulian Avram 2003
23. Asociaţii şi fundaţii, structuri sportive, jurisprudenţa comentată Cristin-Nicolae Popa 2003
24. Actele şi faptele de drept administrativ Valentin I. Prisacaru 2001
25. Contravenţia Mona Maria Pivniceanu 1997
26. Contenciosul administrativ Gheorghe Ţigăieru 1994
27. Drept administrativ comparat Ioan Flexandru 2000
28. Drept administrativ Ion Rusu 2001
29. Reglementarea contravenţiilor Alexandru Ţiclea 1998
30. Contenciosul administrativ român Valentin P.Prisacaru 1998
31. Recursul administrativ şi contenciosul administrativ Dacian Cosmin Dragoş 2001
32. Tratat de drept administrativ Valentin P.Prisacaru 2002
33. Contenciosul administrativ român Valentin Prisacaru 1994
34. Tratat elementar de drept administrativ român Mircea Preda 1996
35. Tratat de drept administrativ v-1 Antonie Iorgovan 1996
36. Vol-2 Antonia Iorgovan 1996
37. Administraţia publică locală a RM Victor Popa 2000
38. Organizarea administrativă a teritoriului Ion Creangă 2001
39. Ombudsmanul Cornelia Mandu 2001
40. Ghidul primarului Victor Popa 2001
41. Tratat de drept administrativ Român Valentin Prisacaru. 2004
42. Tratat de drept administrativ V-1,2 Antonia Iorgovan 2002III. Drept constituţional43. Rolul autorităţilor publice în garantarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale Valeriu Zubco 2002
44. Părţile şi terţii relativitatea şi opozabilitatea efectelor juridice Ion Deleanu 2002
45. Controlul constituţionalităţii legilor Elena Aramă 2000
46. Principii constituţionale ale democraţiei constituţionale Cristian Ionescu 1997
47. Drept parlamentar Victor Popa 1999
48. Organizarea şi activitatea organelor de ocrotire a normelor de drept Dumitru Roman 2004
49. Studiu de drept constituţional şi istoria dreptului v.1 Vasile Gionea 1993
50. Drept constituţional şi instituţii politice v. I v.2 Cristian Ionescu 1997
51. Drept constituţional şi instituţii politice, tratat elementar v.1 v.2 Tudor Drăganu 1998IV. Drept penal52. Infracţiuni contra unor relaţii de convieţuire socială Alexandru Boroi 1998
53. Răspunderea penală în dreptul internaţional Mona Maria Pivniceanu 1999
54. Legislaţie specifică poliţiei de ordine publică Ion Sultănescu Vasile Galiceanu 2001
55. Infracţiuni contra sănătăţii publice prevăzute în legi extrapenale Traian Dima 2002
56. Infracţiunea complexă Constantin Butiuc 1999
57. Jurisprudenţa privind infracţiunile de corupţie Cnstantin Gurschi 2003
58. Infracţiunile de corupţie Tudor Mrejeru 2000
59. Infracţiunile rutiere Corneliu Turianu 2000
60. Curtea penală internaţională Dumitru Diaconu 1999
61. Infracţiuni conta vieţii Alexandru Boroi 1999
62. Infracţiuni prevăzute de Legea nr.143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri Alexandru Boroi şi alţii 2001
63. Amnistia şi graţierea Iancu Mîndru 1998
64. Criminologie Igor Ciobanu 2003
65. Infracţiuni contra proprietăţii Sergiu Brînză 1999
66. Criminologie generală Gheorghe Gladchi 2001
67. Justiţia în Republica Moldova Ion Creangă 2001
68. Evoluţia reglementărilor privind protecţia penală a proprietăţii pe teritoriul RM Sergiu Brînză 2001
69. Medicina legală Gh.Baciu 1999
70. Materialele I congres al medicilor legişti din RM Gheorghe Baciu 1999
71. Urmele infracţiuni Gh. Golubenco 1999
72. Falsul în acte Dumitru Sandu 1994
73. Etica şi deontologia juridică Valeriu Capcelea 2002
74. Recidiva în teoria şi practica dreptului penal Gh Mateuţ 1997
75. Drept penal român partea specială Octavian Loghin Tudorel Toader 1994
76. Manual de drept penal Costică Bulai 1997
77. Drept penal p.s. v1 v.2 Vasile Dobrinoiu 2002
78. Drept penal p.s. Gh. Nistoreanu Alexandru Boroi 2002
79. Drept penal român p.g. Andrei Ungureanu 1995
80. Elemente de drept penal Const. Butiuc 1998
81. Participaţia improprie în dreptul penal român Petru dungan 2001
82. Acţiunea penală Gh. Gh. Gorgăneanu 1998
83. Drept penal p.g. v-II Matei Basarab 1997
84. Probleme de criminologie Ion Oancea 1998
85. Drept penal român p.g. Constantin Mitrache 1997
86. Drept penal român p.s. Octavian Iorgjvan Tudorel Toader 1997
87. Recidiva în teoria şi practica dreptului penal Gheorghiţă Mateuţ 1997
88. Măsuri de contracarare a contrafacţiei şi pirateriei Camera Int. de comerţ şi BUSINESS, AGEPI 2000
89. Acţiunea penală Ion Gh. Iorgăneanu 1998
90. Criminalistica M.Gheorghiţă 1995
91. Loviturile sau vătămările cauzatoare de moarte Tiberiu Dianu 1996
92. Traficul şi consumul ilicit de stupefiante Traian Dima 2001
93. Apelul penal Vasile Popadopol 1994
94. Repararea prejudiciului cauzat prin vătămări corporale Iulia Albu 1997
95. Drept penal romîn p.g. Constantin Bulai 1996
96. Corupţia Vasile Guzun şi a 2000
97. Criminalitatea organizată şi economia tenebră în RM Editura ARC, Conferinţa ştiinţ.ifico-practică 1999
98. Drept execuţional penal Petrache Zidaru 1997
99. Drept execuţional penal Ion Oancea 1998
100. Concepţia de bază a justiţiei penale Dragoş blănaru 2001
101. Sociologia violenţei (intra) familiale Sorin M Rădulescu 2001
102. Criminologie generală Ion Gladchi 2001
103. Criminologie Igor Ciobanu 2003
104. Constantele şi variabilele dreptului penal Lidia Barac 2001V. Drept de procedură penală105. Organizarea puterii judecătoreşti în România Nicolae Cochinescu 1997
106. Probleme de criminologie Ion Oancea 1997
107. Reorganizarea şi lichidarea judiciară M.N-Costin 1997
108. Reorganizarea sistemului judiciar, a avocaturii şi a activităţii notariale Ioan Leş 1997
109. Organizarea puterii judecătoreşti în România Nicolae Cjchinescu 1997
110. Criminalistica şi criminologia în acţiune Ion Argeşanu 2001
111. Procedura reorganizării judiciare Nicoleta Ţăndăreanu 2000
112. Ghidul condamnatului Troenco Valeriu 2001
113. Accesul la justiţie Gh. Amihalachioae 1999
114. Căile legale de atac în procesul penal Mircea Iuga 2000
115. Infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei Gh.Ulianovschii 1999
116. Urmărirea penală Boris Lichii 2000
117. Unele aspecte ale eticii judiciare şi responsabilitatea judecătorului în RM Tudor Popovici 2000
118. Modele de acte judecătoreşti M.Poalelungi 2002
119. Infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei Gh. Ulianovschii 1999
120. Criminalistica Mihai Gheorghiţă 1995
121. Expertiza criminalistică a semnăturii Adrian Trăţilă Gh. Răşrscu 1997
122. Tratat de procedură penală Ion Neagu 1997
123. Drept procesual penal Alexandru Boroiu 2001
124. Tratat de drept procesual penal Adrian Ştefan Tulbure Angela Maria Tatu 2001 VI. Drept civil şi familiei
125. Adopţia şi protecţia copilului aflat în dificultate Ion P.Flipescu 1998
126. Filiaţia adopţia naţională şi internaţională Marieta Avram 2001
127. Contractul comercial de vînzare-cumpărare internaţională Iulia Gribincea 2002
128. Notariat E.Constantinescu 2001
129. Drept civil (scheme) S. Baieş 2001
130. Dreptul proprietăţii intelectuale V-Volcinschii 2001
131. Dreptul de autor şi drepturile conexe Sergiu Mămăligă 2000
132. Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale Mariu Voică 2002
133. Infracţiuni contra drepturilor de proprietate Valerica Lazăr 2002
134. Dreptul proprietăţii intelectuale Viorel Roş 2001
135. Societăţile pe acţiuni Sergiu Mămăligă 2001
136. Dreptul familiei Emese Florian 1997
137. Organizarea sistemului judiciar, a avocaturii şi a activităţii notariale Ioan Leş 1997
138. Legea arendării Lavinia Lefterache Cristiana-Mihaela Crăciunescu 1996
139. Manual practic de drept cambial Radu Economu 1996
140. Dreptul de autor Yolanda Eminescu 1997
141. Dreptul de proprietate şi dezmembrămintele sale Liviu Pop 1996
142. Dreptul de proprietate comună a soţilor Dumitru lupulescu 1993
143. Drepturile copilului şi tânărului Institutul Român pentru drepturile omului 1998
144. Legislaţia familiei Editura ALL Besk 2001
145. Adopţia protecţia copilului Lumina LEX 1998
146. Tratat de dreptul familiei Ion P.Filipescu 1998
147. Dreptul familiei Emese Flarian 1997
148. Dreptul familiei v.1, v.2. Ştefan Cucoş 2001
149. Tratat de dreptul familiei Ion P Filipescu 2001
150. Concurenţa nelegală Iolanda Eminescu 1995
151. Drept procesual civil Executarea silită v.1,2 Viorel Mihai Ciobanu 1996
152. Drept procesual civil Executarea silită v.1,2 Viorel Mihai Ciobanu 1998
153. Puterea lucrului judecat în materie civilă Emese Florian 1997
154. Reorganizarea şi lichidarea judiciară Mirecea N. Costin 1997
155. Teoria generală a obligaţiilor Liviu Pop 1998
156. Drept civil Teoria generală a obligaţiilor Constantin Stănescu 2000
157. Curs de drept civil. Drepturile reale principale Eugen Chelaru 2000
158. Brevetul de invenţie; obţinere şi exploatare Valeriu Erhan 1995
159. Drept civil persoana fizică Ernest Lupan 1993
160. Drept civil drepturile reale principale Dumitru Lupilescu 1997
161. Drept civil contracte speciale Dan Chirică 1997
162. Drept civil, succesiuni Dan Chirică 1996
163. Contracte civile speciale Teoria şi practica judiciară Radu I Motica 2000
164. Regimuri matrimoniale Cristina Mihaela Crăciunescu 2000
165. Repararea daunelor morale Ilie Urs 2001
166. Principalele contracte de drept civil Paul Petrescu 1997
167. Arbitrajul comercial internaţional Marc Huleart James 2001
168. Contractul comercial de vînzare internaţională I. Macovei 1998
169. Legislaţia privind taxa pe valoare adăugată Ioan Condor 1993
170. Tratat privind teoria şi practica negocierilor Dumiteru Mazilu 2002
171. Evicţiunea în contractele civile Camelia Toader 1998
172. Rezoluţiunea şi rezilierea contactelor civile Valeriu Stoica 1997
173. Sancţiunile procedurale în materie civilă Ioan Leş 1997
174. Notarul public Legislaţia româniei Lumina LEX 1998
175. Drept civil Ernest Lupan 1994
176. Drept civil, teoria generală Gabriel Boroi 1997
177. Transferul de tehnologie prin contractul de inginering Radu Gheotghe Geamănu 2001
178. Drept civil succesiuni Dan Chirică 1996
179. Tratatul de drept civil român v.1,2 C. Hamangiu 1998
180. Drept civil român teoria generală Teofil Pop 1993
181. Repetiţia principiilor de drept civil v.1, 2 P.C.Vlachide 1994
182. Repetiţia principiilor de drept civil v.1, 2 P.C.Vlachide 1994
183. Drept civil culegere de speţe Gabriela Raducanu 2000
184. Regimul juridic al creaţiei intelectuale Iolanda Eminescu 1997
185. Locuinţe Legislaţia româniei Lumina LEX 1997
186. Drept civil contracte speciale Dan Chirică 1997VII. Drept de procedură civilă187. Procedura partajului succesoral Valeriu M. Ciucă 2000
188. Partajul judiciar Comaniţa Gheorghe 2002
189. Drept procesual civil Ioan Leş 2002
190. Procesul civil internaţional Savelli Ziberştein 2001
191. Înscrisurile mijloacele de probă în dreptul civil Florea Măgureanu 1998
192. Actele de procedură în procesul civil Ovodiu Ungureanu 1997
193. Tratat de executare silită Savelii Zilberştein 2001
194. Tratat de drept procesual civil Ioan Leş 2001
195. Drept procesual penal Florea Măgureanu 2002IIX. Drept fiscal, financiar şi bancar

196. Drept financiar şi fiscal Dan Drosu Şaguna 1994
197. Drept fiscal A. Armeanic 2001
198. Procedura controlului intern şi auditul financiar Gheorghe Popescu 1997
199. Procedurile controlului intern şi auditul financiar Gheorghe Popescu 1997


IX. Drept funciar şi vamal200. Comentariu al practicii judiciare de repertoriu funciar Sergiu Chiriac 2003
201. Lexicon de termeni în domeniul transporturilor şi vămuirii Gheorghe Caraianu 2000
202. Regimurile suspensive legislaţia vamală comunitară şi cea românească Gheorghe Caraianu Gelu Ştefan Diaconu 2000
203. Dreptul funciar M.Cotorobai 2001
204. Noile cărţi funciare Ioan Albu 1997
205. Legislaţia vamală 1196-1998 Bucureşti 1993
206. Curtea de Conturi a României Lumina LEX 1996
207. Jurisdicţia financiară în România Nicolae Cochinescu 1996
208. Tratat teoretic şi practic de drept funciar v.1, 2 Florin scrieciu 2001
209. Drept agrar şi funciar Flrin Scrieciu 2000X. Dreptul muncii210. Legislaţia concediilor de muncă Şerban Beligrădeanu 1997
211. Contractul individual de muncă. Legislaţie. Boris Sosna 2001
212. Dreptul protecţiei sociale N.Romandaş 2001
213. Legislaţia concediilor de muncă Şerban Beligrădeanu 1997
214. Dicţionar de protecţia muncii Ernest Lupan 1997
215. Dreptul muncii Ion Traian Ştefănescu 1997
216. Legislaţia pensiilor Lumina LEX 1993
217. Legislaţia muncii anul 96 Şerban Beligrădeanu 1996
218. Dreptul muncii v2 Sanda Ghmpu 1994
219. Dicţionar de dreptul muncii Şerban Beligrădeanu 1997
220. Protecţia muncii în România Alexandru Ţiclea Constantin Tufan 1997
221. Probleme speciale în domeniul pieţei muncii pe pieţei muncii pe plan mondial Liliana Grigire 2000
222. Reglementarea contravenţiilor Alexandru Ţiclea 1998
223. Menajamentul resurselor umane Petre Burloiu 1997XI. Dreptul mediului şi transportului224. Dreptul mediului înconjurător Daniela Marinescu 1996
225. Dreptul mediului Ernest Lupan 2001
226. Dreptul transporturilor Octavian Căpăţînă 1197
227. Buletinul jurisprudenţei maritime nr. 1 EX Ponto constanţa 1998XII. Drept internaţional228. Sistemul instituţional al Uniunii Europene Nicoleta Diaconu 2001
229. Manual de cooperare transfrontalieră Consiliul Europei 2000
230. Dreptul Uniunii Europene Allan Thatham Eugen Osmochescu 2003
231. Organizaţii internaţionale şi interguvernamentale Raluca Miga- Beşteliu 2000
232. Curtea de justiţie europeană Fabian Gula 2002
233. Drept internaţional comunitar Marian Mihăilă 2002
234. Drept social comunitar Ovidiu Ţinca 2002
235. Ghid privind aplicarea convenţiilor G. Bostan şi a. 2000
236. Drept internaţional umanitar Oleg Balan şi a. 2003
237. Documente fundamentale ale dreptului Internaţional şi ale relaţiilor internaţionale Adrian Năstase 1997
238. Introducerea în practica diplomatică şi procedura internaţională Alexandru Burian 2000
238. Drept diplomatic şi consular Alexandru Burian 2001
239. Drept comunitar Octavian Manolache 2001
240. Drept comparat Pierre Legrant 2001
241. Instituţiile comunitare Corina Leicu Ioan Leicu 1996
242. Introducere în dreptul şi practica diplomaţiei R.G.Feltham 1998
243. Drept internaţional penal Vasile Creţu 1996
244. Drept instituţional comunitar Viorel Marcu 2001
245. Dreptul diplomatic şi consular Ion M. Anghel 2002
246. Tratat de relaţii internaţionale moderne şi contemporane Aurel Preda Mătăsaru 2001
247. Drept internaţional privat. Protecţia consumatorilor răspunderea pentru produsele nocive Carmen-Tamara Ungureanu 1999
248. Drept internaţional privat Dragoş Alexandru 2001
249. Drept internaţional privat Dan Andrei Popescu 1999
250. Drept internaţional privat Tudor Popescu 1994
251. Drept internaţional privat Ion P Filipescu 1991
252. Răspunderea în dreptul internaţional Ion M.Anghel Viorel I. Anghel 1998
253. Subiectele de drept internaţional Ion M. Anghel 2002
254. Protecţia penală internaţională a drepturilor omului Tiberiu Danu 1996
255. Drept constituţional comparat Victor Diculescu şi alţii 1996
256. Răspunderea civilă a statelor în dreptul internaţional Dumiteu Adrian Crăciunescu 2001
257. Curs de drept internaţional public Ion Diaconu 1993
258. Protecţia penală internaţională a drepturilor omului Tiberiu Dianu 1996
259. Documente internaţionale privind combaterea torturii şi a tratamentelor inumane sau degradante Adrian Năstase 1998
260. Organizaţii Europene şi Euroasiatice Andrei Popescu 2001
261. Manualul consiliului Europei Nicolaie Ecobescu 1999
262. Principale instrumente internaţionale privind drepturile omului v.1 v.2 Lumina LEX 1997
263. Procesul civil internaţional Savelli Zilberştein 1994
264. Jurisprudenţa instituţiilor internaţionale de drept problemele refugiaţilor v.1 v2 v-3 Lumina LEX 2000-2001
265. Tratate internaţionale 28 volume Moldpres 2001XIII. Drept comercial266. Arbitrajul comercial Monica Ionaş Sălegean 2001
267. Drept comercial Smaranda Angheni Silvia Cristea 2002
268. Legislaţia taxelor de timbru şi a timbrului judiciar Dan Lupaşcu 1996
269. Drept comercial român Stanciu D. Cărpenaru 2001
270. Drept comercial român I.L.Georgescu 1994
271. Dreptul concurenţei comerciale Octavian Căpăţină 1996
272. Elemente de drept comercial Vasile Pătulea Cornelui Turuianu 1993
273. Dreptul comerţului internaţional Mircea n. Costin 1997
274. Societăţile comerciale Corneliu Bîrsan 1993
275. Constituirea societăţilor comerciale pe acţiuni Elena cîrcel 1995
276. Societăţile comerciale Octavian Căpăţînă 1991
277. Constituirea societăţilor comerciale Mircea-Ştefan Minea 1996
278. Teoria şi practica dreptului comercial rămân v.1 v.2 Ion Turcu 1998
279. Dreptul comerţului internaţional Dumitru Mazilu 2001XIV. Statistica280. Evidenţa populaţiei Departament Statistică şi Sociologie 1998
281. Anual statistic al Republicii Moldova Departament Statistică şi sociologie 2000
282. Anual statistic al Republicii Moldova Departament Statistică şi sociologie 2001
283. Anual statistic al Republicii Moldova Departament Statistică şi sociologie 2002
284. Anual statistic al Republicii Moldova Departament Statistică şi sociologie 2003
285. Anual statistic al Republicii Moldova Departament Statistică şi sociologie 2004
286. Catalogul documentelor normative V.I,II,III Departament Statistică şi metrologie 2004
287. Moldova în cifre TACIS 2001; 2002; 2003; 2004;

<br /><div align="right"><a href="#top">La &icirc;nceput</a></div>

XV. Culegere de acte şi hotărîri288. Actele publicate în Monitorul Oficial al României Rompres 2001
289. Culegere de practică judiciară Curtea de apel Garuda-Art 1996-1999
290. Sinteza de practică judiciară CSJ MUSEUM 2000
291. Culegere de hotărîri explicative CSJ MUSEUM 2002
292. Culegere de hotărîri şi decizii CC Garuda-Art 1997
293. Culegere de hotărîri şi decizii CC Moldpres 2001
294. Culegere de hotărîri şi decizii CC Garuda-Art 2001
295. Culegere de hotărîri şi decizii CC MUSEUM 2002
296. Culegere de acte normative privind azilul Centrul de drept al avocaţilor 2004
297. Culegere de hotărîri ale Plenului CSJ Garuda-Art 1997-1998XVI. Dicţionare şi coduri298. Dicţionar de maxime şi expresii latine Lucian Jitaru 2001
299. Noţiuni şi expresii socio-juridice Leontin-jean Constantinescu 1997
300. Constituţia şi codul penal Viorica Pasca 2002
301. Dicţionar de drept internaţional al afacerilor v. 1,2,3 Mircea N. Costin 1996
302. Dicţionar de drept civil A-C Mircea N Costin 1997
303. Codul de procedură penală CARTIER 2002
304. Lexicon juridic latin-român Radu I-Motica 2001
305. Codul penal-procedură penală Lumina LEX 1997
306. Codul de procedură penală CARTIER 2003
307. Codul familiei Cartea 1997
308. Codul civil Cartea 1997
309. Codul de procedură penală CUANT 1994
310. Codul civil CUANT 1993
311. Codul familiei Lumina LEX 1997
312. Codul comercial RomPres 1998
313. Codul muncii CARTIER 1998
314. Codul electoral CUANT 2003
315. Noul Cod al muncii RomPres 2003
316. Codul vamal românesc RomPres 1997
317. Dicţionar-financiar bancar Mihai şi Corina Patraş 2002
318. Dicţionar explicativ Univers enciclopedic 1998XVII. Drepturile omului319. Dreptul şi tehnica juridică Vladimir Hauda
320. Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului Vinsent Bergher 1996
321. Protecţia drepturilor omului Nicolae purdă 2001
322. Justiţia Europeană Victor şi Georgeta Diculescu 2002
323. Documente fundamentale ale dreptului internaţional şi ale relaţiilor internaţionale Adrian Năstase 1997
324. Protecţia Europeană a drepturilor omului Marib Voicu 2001
325. Drepturile omului în dreptul internaţional contemporan Ion Diaconu 2001
326. Drepturile Omului, societatea civilă, diplomaţie parlamentar Adrian Năstase 1994
327. Hotărîri ale Curţii Europene ale Drepturilor Omului ACCES 2000
328. Drepturile omului în Republica Moldova Garuda-Art 1998
329. Convenţia Europeană pentru drepturile omului şi protecţia persoanelor care necesită protecţie internaţională ColoGral 2000
330. Statutul juridic al refugiaţilor şi solicitanţilor de azil Centrul de drept 2001

Vă aducem la cunoştinţă că fondul bibliotecii Procuraturii Generale a fost completat cu următoarea literatura juridică:

1. Курс криминалистики (общая часть) -Белкин, Богданов, Корноухов и т.д. (Москва Юристъ 2000г.)

2. Курс криминалистики (особенная часть, том 1)- Алгазен, Беляков, Корноухов и т.д. (Москва Юристъ 2001г.)

3. Курс криминалистики (особенная часть, том 2) – Астапкина, Герасимец, Корноухов и т.д. (Москва Юристъ 2004г.)

4. Судебная практика (к уголовно-процессуальному кодексу Российской федерации)- Божьев В.П., Лисицин Р., Лебедев (Спарк 2005г.)

5. Научно-практическое пособие по применению УПК РФ - ред. В.М.Лебедева (Норма, Москва 2004г.)

6. Терроризм - борьба и проблемы противодействия – ред.В.Я. Кикатя (Юнити-дана 2004г.)

7. Вещественные доказательства – информационные технологии процессуального доказывания – ред.В.Я.Колдин (Норма, Москва 2002г.)

8. Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ – Харьковский Е.Л. (Юрлитинформ, 2003 г.)Informaţia suplimentară în secţia juridică la tel.227391.Noutăţi Despre Procuratura Generală Adunarea Generală a procurorilor Consiliul Superior al Procurorilor Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică Acte normative Informaţii Transparenţa Cooperarea internaţională Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova Organizaţii obşteşti Informaţii de contact Relaţii publice Link-uri Despre site

© 2008 Procuratura Generală a Republicii Moldova

Elaborarea şi suport tehnic: Centrul de telecomunicaţii speciale

Statistica vizitatorilor:43310205