ro | ru | en
Astăzi:22.03.2023
Noutăţi
Noutăţi
Anunţ
Аrhivă
Despre Procuratura Generală
Adunarea Generală a procurorilor
Consiliul Superior al Procurorilor
Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor
Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică
Acte normative
Informaţii
Transparenţa
Cooperarea internaţională
Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova
Organizaţii obşteşti
Informaţii de contact
Relaţii publice
Link-uri
Despre site

Republica Moldova, mun. Chisinau,
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 73
Tel.: 828-373, 828-377, 828-348


Noutăţi | Noutăţi
C O M U N I C A T  D E  P R E S Ă

Circumstanţele pretins ilegale din imaginile video apărute în unele surse mass-media, cu implicarea Procurorului General interimar, Dumitru Robu, nu şi-au găsit confirmare


La 03 ianuarie 2022, procurorul desemnat de Consiliul Superior al Procurorilor pentru examinarea acţiunilor pretins ilegale ale Procurorului General interimar, Dumitru Robu, manifestate prin acţiuni coruptibile, ca urmare a imaginilor video difuzate în unele surse mass-media, a dispus refuzul în pornirea urmăririi penale pe acest caz, iar procesul penal inițiat a fost clasat.

Menționăm că, motivele care au stat la baza emiterii soluției de refuz în pornirea urmării penale, în privința Procurorului General interimar, Dumitru Robu, sunt determinate de faptul că, probele administrate nu confirmă faptul săvârșirii unor infracțiuni de corupţie sau conexe celor de corupție.

Decizia procurorului de refuz în pornirea urmăririi penale, emisă în privința Procurorului General interimar, Dumitru Robu, poate fi contestată cu plângere procurorului ierarhic superior, în termen de 15 zile din momentul când s-a luat cunoștință de act, de către părțile implicate în cadrul acestui proces penal, în ordinea prevăzută de prevederile art.2991 din Codul de procedură penală.
 
Referitor la cazul investigat, amintim că, în noiembrie 2021 în unele surse mass-media, a fost difuzată o scurtă secvenţă video, care îl reprezenta pe actualul Procuror General interimar, Dumitru Robu, cum ar fi primit bani în valută străină.

La 18 noiembrie 2021, imediat după apariţia acestei secvenţe video în mass-media, Procuror General interimar, Dumitru Robu a venit cu o reacţie prin care a explicat opiniei publice, care este de fapt originea acelor bani şi motivele care stau la baza apariţiei acestui video, în scopul discreditării sale pentru a stopa anumite procese iniţiate de către Procuratură.

Reacţia integrală a Procurorului General interimar poate fi văzută, accesând următorul link: http://procuratura.md/md/newslst/1211/1/8757/

Subsecvent, Procurorul General interimar, a solicitat Consiliului Superior al Procurorilor, desemnarea unui procuror în vederea investigării acţiunilor sale prin prisma normelor procesual penale.


04 ianuarie 2022

Procurorul desemnat de Consiliul Superior al Procurorilor
Ina Frunza-Bargan

       Noutăţi Despre Procuratura Generală Adunarea Generală a procurorilor Consiliul Superior al Procurorilor Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică Acte normative Informaţii Transparenţa Cooperarea internaţională Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova Organizaţii obşteşti Informaţii de contact Relaţii publice Link-uri Despre site

© 2008 Procuratura Generală a Republicii Moldova

Elaborarea şi suport tehnic: Centrul de telecomunicaţii speciale

Statistica vizitatorilor:43310455