ro | ru | en
Astăzi:09.12.2021
Noutăţi
Noutăţi
Anunţ
Аrhivă
Despre Procuratura Generală
Adunarea Generală a procurorilor
Consiliul Superior al Procurorilor
Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor
Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică
Acte normative
Informaţii
Transparenţa
Cooperarea internaţională
Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova
Organizaţii obşteşti
Informaţii de contact
Relaţii publice
Link-uri
Despre site

Republica Moldova, mun. Chisinau,
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 73
Tel.: 828-373, 828-377, 828-348


Noutăţi | Noutăţi


Mesajul de felicitare al Procurorului General interimar cu prilejul Zilei Profesionale a Juristului


Stimați colegi, tradițional la data de 19 octombrie, comunitatea juriștilor din Republica Moldova își marchează sărbătoarea profesională – Ziua Juristului.

Cu acest prilej, aduc sincere felicitări colegilor din cadrul sistemului Procuraturii, colegilor noștri inter-instituționali, Consiliului Superior al Procurorilor, Consiliului Superior al Magistraturii, întregului corp de judecători și avocați, ai mediului academic, funcționarilor publici și tuturor celor, care îmbrățișează această profesie.

Ziua juristului este semnificativă, pornind de la locul și rolul sistemului justiției într-un stat de drept. Înțelegem cu toții, că doar profesând în mod onest, competent, cu dedicație și verticalitate avem șanse de a ne îndeplini misiunea încredințată de către cetățeni, demonstrând înaltă competență și responsabilitate a profesiei de jurist.

Profesia de jurist impune profesionalism, cunoștințe temeinice, integritate, responsabilitate și demnitate. Aceste calități sunt imperative pentru garantarea și promovarea reformelor democratice în domeniul justiției, pentru consolidarea statului de drept, prin asigurarea supremației legii, precum și prin asigurarea respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Remarc că, realizarea acestor deziderate sunt de neconceput fără participarea juriștilor profesioniști.

Îmi exprim recunoștința și gratitudinea pentru munca depusă în diverse domenii de activitate în scopul triumfului adevărului și dreptății. De asemenea, vă urez sănătate, performanțe, susținere și apreciere la justa valoare a muncii dumneavoastră.
Cu considerație,

19 octombrie 2021                                              Procurorul General interimar
                                                                             Dumitru ROBUNoutăţi Despre Procuratura Generală Adunarea Generală a procurorilor Consiliul Superior al Procurorilor Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică Acte normative Informaţii Transparenţa Cooperarea internaţională Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova Organizaţii obşteşti Informaţii de contact Relaţii publice Link-uri Despre site

© 2008 Procuratura Generală a Republicii Moldova

Elaborarea şi suport tehnic: Centrul de telecomunicaţii speciale

Statistica vizitatorilor:33273912