ro | ru | en
Astăzi:09.12.2021
Noutăţi
Noutăţi
Anunţ
Аrhivă
Despre Procuratura Generală
Adunarea Generală a procurorilor
Consiliul Superior al Procurorilor
Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor
Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică
Acte normative
Informaţii
Transparenţa
Cooperarea internaţională
Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova
Organizaţii obşteşti
Informaţii de contact
Relaţii publice
Link-uri
Despre site

Republica Moldova, mun. Chisinau,
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 73
Tel.: 828-373, 828-377, 828-348


Noutăţi | Noutăţi
Buna ziua tuturor!

În cei 30 de ani de independență, clasa politică din Republica Moldova a insistat în permanență pe subiectul luptei cu corupția. Nu a existat vreo guvernare care nu ar fi promis o luptă aprigă cu corupția.

Timpul a arătat însă că toate aceste declarații au purtat un caracter politico-populist, iar permanenții vinovați pentru această stare de lucruri au fost organele de drept și bineînțeles – Procuratura. În condițiile în care veritabila luptă cu corupția depinde în primul rând de voința clasei politice și reprezintă un complex de acțiuni și decizii legislative, executive, educative și profilactice. Numai prin eforturi comune și susținute, prin realizarea unui complex de măsuri și cu susținerea societății civile se poate miza pe o schimbare cardinală în domeniul anticorupție.

Trebuie să remarc aici că tot ce se întâmplă în domeniul anticorupție e rezultatul omiterii, pe parcursul ultimilor zece ani, a instrumentelor instituite anterior cu suportul partenerilor de dezvoltare și care în statele democratice funcționează.

De la numirea în funcția de Procuror General am anunțat că lupta cu corupția va deveni prioritară în activitatea Procuraturii. În pofida acuzațiilor la adresa noastră, vreau să vă reamintesc doar câteva etape care au redus esențial nivelul corupției din organele procuraturii, fiind un semnal de luptă cu acest fenomen pe toate domeniile de activitate.

În primul rând, am reușit să stopăm practicile aplicate de procurori în timpul statului capturat: nu urmărim oponenții politici și nu lucrăm la ordin, nu ne implicăm în activitatea economică a întreprinderilor, nu blocăm businessul, nu arestăm oamenii de afaceri, respectăm drepturile omului, identificăm riscurile coruptibilității și intensificăm controlul asupra deciziilor emise de procurori pe aceste categorii de dosare.

Am demonstrat cazuri concrete de tragere la răspundere penală și deferire justiției a reprezentanților puterii legislative, executive și judecătorești.

Am dezmembrat mai multe grupări din Procuratură care au deservit statul capturat. O parte dintre aceștia au fost eliminați din sistem, alții sunt anchetați penal, în privința unora dosarele au fost transmise cu rechizitoriu în judecată, iar altele încă mai urmează.

Într-un an și jumătate de mandat, din cei 49 de conducători ai procuraturilor teritoriale și specializate, 35 au fost schimbați, fiind înlocuiți cu procurori care nu au deținut anterior funcții de conducere.

Așa precum am mai anunțat, numai pe dosarul ”Furtul Miliardului”, în acest an au fost deferite justiției zeci de persoane: actuali și foști factori de decizie ai Băncii Naționale a Moldovei, conducători de bănci falimentate, administratori ai procesului de insolvabilitate, angajați ai Holdingului Șor, precum și alte persoane implicate în ”frauda bancară”, pe bunurile cărora au fost instituite sechestre de 3,1 MILIARDE de lei.

Investigațiile continuă pe o multitudine de episoade produse în intervalul anilor 2010 – 2015 care, la fel, fac obiectul dosarului ”furtul miliardului” și vom avansa până la etapa la care vor fi responsabilizați nu doar organizatorii și beneficiarii, ci și cei care au adoptat hotărârile care au permis devalizarea sistemului național bancar.

Sunt doar câteva rezultate ale muncii noastre timp de un an și opt luni pe care vi le-am prezentat pentru a-i motiva și în continuare pe procurori și colegii din sistemul de drept în lupta anticorupție. Or, restricțiile legale și recomandările internaționale de manifestare a reținerii în mediatizarea datelor din anchete, este catalogată de actuala guvernare ca lipsă de rezultate, subapreciind neîntemeiat munca procurorilor la instrumentarea zecilor de mii de dosare aflate în procedură.

Și încă un moment. În ultimul timp, mai ales după instaurarea noii guvernări, auzim tot mai des despre existența diferitor scheme în anumite ramuri ale economiei. Unii demnitari de rang înalt au îndemnat miniștrii să fie pe jumătate procurori.

Stimată guvernare, vă îndemn ca acum, fiind la putere să fie în sfârșit deconspirate toate schemele frauduloase, iar materialele transmise la Procuratură. Vă promit public că toate materialele vor fi examinate, iar societatea informată despre rezultatele investigațiilor.

Stimați jurnaliști, scopul briefingului nostru de astăzi este să aducem la cunoștința societății viziunea noastră în lupta cu corupția și să îndemnăm clasa politică, toate ramurile puterii, să întreprindă niște pași concreți pentru o veritabilă luptă anticorupție.

Subliniez din start că acest pachet de inițiative legislative a fost elaborat de Procuratură încă acum câteva luni, dar în condițiile ciclurilor politice, campaniilor electorale și lipsei unor organe cu drepturi de decizie depline, înaintarea acestora a fost amânată. Sperăm acum să fie de bun augur. 

Așadar, Procuratura Generală intervine cu 10 pași concreți în prevenirea și lupta cu corupția:

1. Restrângerea imunității demnitarilor de stat
Pe durata mai multor ani, datele barometrelor opiniei publice indicau la faptul că cei mai corupți subiecți sunt cei care sub umbrela imunității evită răspunderea pentru actele de corupție.
Paradoxal, dar anume aceste categorii de subiecți beneficiază de cel mai înalt grad de inamovibilitate, fapt care complică tragerea lor la răspundere penală. Iată de ce, propunem anularea oricărui tip de imunitate pentru ca toți cetățenii să fie egali în fața legii.

2.  Instituirea mecanismelor de tragere la răspundere penală a membrilor organelor colegiale de decizie care au încălcat legea
Evoluția statalității Republicii Moldova a demonstrat cum diferite structuri ale statului, atât la nivel central, cât și la nivel local, au adoptat decizii ilegale care au prejudiciat bugetul și interesul public în proporții colosale. Tragerea lor la răspundere, inclusiv penală, este practic imposibilă, întrucât deciziile au fost asumate de către membrii organelor colegiale. Anume din aceste considerente, actualmente este problematică tragerea la răspundere a celor care au votat alocarea banilor din fondul de rezervă în dosarul ”furtul miliardului”, pe acei care au votat concesionarea Aeroportului, pe acei care au aprobat transmiterea proprietății statului în interesul unor persoane și companii cointeresate. Intervenim, așadar, cu propunerea de instituire a răspunderii penale pentru membrii organelor colegiale care prin adoptarea unor decizii ilegale au prejudiciat statul.

3.  Optimizarea procedurii disciplinare în privința procurorilor
După ieșirea din captivitate a statului a devenit imperios necesară curățarea instituțiilor statului și implicit a Procuraturii de persoanele care s-au compromis și au luat decizii incompatibile cu statutul de procuror. Spre regret, eliminarea acestor cadre din sistem este extrem de dificilă din cauza unei birocratizări excesive și a unei proceduri nejustificat de îndelungate de tragere a acestora la răspundere disciplinară. În timp ce procedurile disciplinare durează ani, procurorii compromiși continuă să activeze, demoralizându-și colegii.
Propunem instituirea unui moratoriu normativ pentru un termen de 6 luni împotriva procedurilor deja existente de responsabilizare a procurorilor, oferindu-i Procurorului General pârghii de tragere la răspundere disciplinară, iar procurorul sancționat să fie în drept să conteste decizia în instanțele judecătorești.
De asemenea, propunem și simplificarea procedurii de tragere la răspundere disciplinară a procurorilor.
Considerăm că procurorii nu au nevoie de o evaluare externă, realizarea căreia va paraliza atât activitatea sistemului de drept, cât și a celui judecătoresc, și va avea un impact negativ asupra situației criminogene, afectând respectarea drepturilor omului.
Versiunea de curățare a organelor Procuraturii, propusă de noi, va permite, pe de o parte, să parcurgem acest proces fără a afecta funcționalitatea Procuraturii, iar pe de altă parte, ne va permite să-i eliminăm din sistem pe procurorii compromiși.

4. Reevaluarea cadrului normativ adoptat în perioada statului capturat
Au devenit arhicunoscute circumstanțele în care, în perioada statului capturat, Legislativul, Executivul, alte organe de stat au adoptat o serie de decizii care au legalizat diverse scheme de deposedare a statului de bunuri, de preluare a controlul asupra diverselor sfere și fluxuri financiare, monopolizarea unor sectoare ale economiei și îmbogățirea ilegală a unui anumit cerc de persoane. Propunerea noastră este de a crea în cadrul instituțiilor statului a grupurilor de lucru menite să identifice actele normative adoptate în ultimii 10 ani în interese de grup ale regimului oligarhic, în perioada statului capturat, și care ar fi prejudiciat interesele statului, cu ulterioara lor anulare și responsabilizare a celor vinovați.

5. Reconceptualizarea competențelor Procuraturii Anticorupție
Trebuie să recunoaștem că eficiența activității procuraturii anticorupție lasă de dorit. E greu să te aștepți la eficiență în activitate atunci când un procuror are în procedură câte 30-40 de dosare, inclusiv cele fără impact mediatic, dar care presupun un volum imens de muncă și implică un număr mare de figuranți. Prin urmare, propunem atribuirea Procuraturii Anticorupție competența de a exercita urmărirea penală pe cauzele de corupție de nivel înalt, iar investigarea celorlalte cazuri de corupție și conexe acestora de atribuit în competența procuraturilor teritoriale și a CNA.

6. Crearea unor instanțe specializate anticorupție
În condițiile suprasolicitării instanțelor de judecată și posibilităților financiare ale persoanelor implicate, examinarea cazurilor de corupție trenează pe rol între 5 și 10 ani.
În timp ce eficiența luptei cu acest fenomen depinde, în mare parte, de viteza emiterii soluțiilor judecătorești, în societate apare percepția impunității figuranților și lipsa unei finalități judiciare.
Astfel, propunem înființarea unor instanțe specializate anticorupție menite să examineze în regim accelerat dosarele de corupție.

7. Extinderea competențelor procurorilor la autorizarea măsurilor speciale de investigații, inclusiv în dosarele de corupție
Probatoriul pe cazurile de corupție este acumulat în rezultatul unor activități operative eficiente.
În condițiile Republicii Moldova, când practic toți factorii de decizie sunt fie rude, prieteni sau foști colegi, este imposibil a realiza acțiuni procesuale fără scurgerea informațiilor și preîntâmpinarea figuranților. De aceea, propunem, fie chiar și pentru o perioadă determinată, atribuirea în competența Procurorului General, a șefilor procuraturilor specializate și celor teritoriale a dreptului de autorizare a măsurilor speciale de investigații pe cazuri de corupție. Acest fapt va exclude birocratizarea și scurgerea de informați despre autorizarea unei măsuri speciale de investigații în privința unei anumite persoane, din motivul restrângerii cercului celor informați.

8. Atribuirea competenței procurorului la aplicarea măsurii procesuale de constrângere – suspendarea provizorie din funcție
Experiența investigării cauzelor penale arată că pe dosarele de corupție este imperativ necesară suspendarea din funcție a persoanelor învinuite de implicarea în acțiuni coruptibile.
Neaplicarea acestui mecanism, în care învinuitul sau inculpatul continuă să activeze și să încalce legea discreditează întreaga politică anticorupție. În prezent, procedura prevede că dreptul de a decide suspendarea din funcție îi revine șefului instituției în care activează cel vizat și deseori aceștia neîntemeiat ignoră demersul procurorului cu privire la suspendarea provizorie din funcție a celor implicați acte de corupție.
Acest lucru împiedică buna desfășurare a urmăririi penale.
Intervenim, așadar, cu propunerea acordării posibilității procurorului de a dispune „suspendarea provizorie din funcție” a celor învinuiți de implicare în acte de corupție.

9. Răspundere contravențională pentru fapte de corupție cu prag valoric mic
Pedepsele pe dosarele de corupție trebuie să fie eficiente și emise într-un termen restrâns. Procedura penală însă nu permite acest lucru, întrucât este excesiv de birocratizată și îndelungată.
Se propune atribuirea faptelor de corupție mică (în sumă de până la 100 unități convenționale), domeniului contravențional cu eliberarea obligatorie a celui recunoscut vinovat din funcția publică deținută.

10. Executarea neîntârziată a adreselor Curții Constituționale în privința unor infracțiuni în sfera publică
Curtea Constituțională a declarat neconstituționale o serie de norme de drept material și procedural (inclusiv penal și procesual penal). Cu toate acestea, până în prezent Parlamentul nu a înlăturat lacunele de ordin legislativ. Tergiversarea procesului de modificare a normelor penale pentru asigurarea plenitudinii incriminării faptelor infracționale care atentează la buna desfășurare a activității în sfera publică, creează mari dificultăți în activitatea organului de urmărire penală.

Acestea sunt cele zece inițiative legislative, elaborate de Procuratura Generală, care, în viziunea noastră, ar îmbunătăți cadrul legal de prevenire si combatere a corupției, inclusiv la nivel înalt, pentru realizarea cărora îmi asum responsabilitatea pentru lupta cu corupția în stat și respectarea tuturor drepturilor și intereselor persoanelor implicate în acest proces.

Pentru toți cei interesați, inițiativele noastre pot fi consultate pe site-ul instituției, la rubrica ”transparența”, subrubrica ”transparența decizională”.

În zilele următoare, Procuratura Generală va înainta acest pachet de inițiative Guvernului, pentru avizările corespunzătoare, pentru ca în cel mai scurt timp să putem trece deja la implementarea noilor reglementări.

Procuratura Generala a analizat modul de organizare a activității anticorupție în Republica Moldova pe parcursul întregii perioade de independență a țării. La bază au fost luați indicii Transparency International, recunoscuți la scara mondială.

Am ajuns la concluzia că, cele mai bune rezultate în domeniu au fost realizate atunci, când au fost unite eforturile întregii societăți în baza unui Plan National, realizat sub o monitorizare riguroasă din partea societății civile, a mass-media și a partenerilor de dezvoltare.

Anume în acea perioadă au fost consolidate capacitățile mai multor instituții publice, ale justiției, gestionării finanțelor publice, mass-mediei și societății civile.

Prin crearea Consiliului Civil privind monitorizarea Centrului Național Anticorupție s-a identificat și pus in aplicare, cu titlul de experiment, mecanismul de monitorizare eficientă a activității unei instituții publice, iar prin crearea de către Guvern a Consiliului coordonator al conducătorilor organelor de drept, s-a obținut eficientizarea substanțială a eforturilor celor cu competente și responsabilități în combaterea criminalității, inclusiv a corupției.

Derapajul și renunțarea la aceste realizări au deschis calea spre tot ce a urmat: ridicarea brusca a nivelului corupției, devalizarea sistemului bancar, dezmățul din organele de drept și justiție, capturarea statului.

Procuratura Generala își exprimă disponibilitatea de a susține și participa activ la realizarea masurilor conjugate la nivel național, menite sa consolideze statul de drept, să apere drepturile și libertățile omului în baza principilor constituționale, standardelor internaționale și prevederilor legislației Republicii Moldova în vigoare.

O alta abordare și cale nu există, este lipsită de sens si perspectivă, fapt confirmat de experiența dezvoltării Republicii Moldova din ultimul deceniu.

Vă mulțumesc.Noutăţi Despre Procuratura Generală Adunarea Generală a procurorilor Consiliul Superior al Procurorilor Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică Acte normative Informaţii Transparenţa Cooperarea internaţională Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova Organizaţii obşteşti Informaţii de contact Relaţii publice Link-uri Despre site

© 2008 Procuratura Generală a Republicii Moldova

Elaborarea şi suport tehnic: Centrul de telecomunicaţii speciale

Statistica vizitatorilor:33274163