ro | ru | en
Astăzi:17.02.2020
Noutăţi
Noutăţi
Anunţ
Аrhivă
Despre Procuratura Generală
Adunarea Generală a procurorilor
Consiliul Superior al Procurorilor
Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor
Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică
Acte normative
Informaţii
Transparenţa
Cooperarea internaţională
Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova
Organizaţii obşteşti
Informaţii de contact
Secţia relaţii publice
Link-uri
Despre site

Republica Moldova, mun. Chisinau,
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 73
Tel.: 828-373, 828-377, 828-348


Noutăţi | Noutăţi

C O M U N I C A T   D E   P R E S Ă
   
Expertize, extrădări şi traduceri: peste 7,8 milioane de lei solicitate de procurori
a fi recuperate de către inculpaţi pentru cheltuieli legate de urmărirea penală

Deşi, începând cu anul 2016, Procuratura a abordat subiectul recuperării cheltuielilor judiciare, acesta rămâne a fi actual şi prioritar până în prezent. Conducerea instituţiei insistă şi orientează acuzatorii de stat, odată cu condamnarea persoanelor sau aplicarea altor soluţii de nereabilitare, să solicite încasarea mijloacelor băneşti care au fost utilizate la efectuarea anchetei şi pe care l-au suportat instituţiile de drept (expertize judiciare, traduceri, extrădări etc) - din contul persoanei vinovate.

În decursul primului semestru 2019, Procuratura a propus o abordare nouă, sistemică, cu antrenarea tuturor actorilor din justiţie pentru ajustarea practicii în domeniul încasării cheltuielilor judiciare şi asigurarea corespunderii acesteia standardelor internaţionale.

Sarcinile faţă de procurori şi organele de urmărire penală au constat în neadmiterea situaţiilor din anii precedenţi, când cheltuielile esenţiale, pe care le suportă statul la desfăşurarea proceselor penale, rămâneau a fi neevaluate şi, respectiv, nerecuperate atunci când dispoziţiile legale o cer, fapt ce prejudiciază bugetele alocate organelor de drept şi altor instituţii implicate în procesele de combatere a criminalităţii.

Statisticile Procuraturii la capitolul recuperării cheltuielilor judiciare la etapa de urmărirea penală, estimată în primele 6 luni ale acestui an, sunt următoarele:

• suma totală a cheltuielilor legate de urmărirea penală, achitată de învinuiţi în baza deciziilor procurorilor, a constituit 269.551 lei (160.764 lei în 6 luni 2018). În 20 de cazuri s-a decis punerea în executare a ordonanţelor, pentru a asigura achitarea sumelor care nu au fost executate benevol;

• suma totală a cheltuielilor legate de urmărirea penală în cauzele expediate în judecată, indicate în rechizitorii – 7.856.166 lei (7.194.596 lei în 6 luni 2018);

• suma totală a cheltuielilor legate de urmărirea penală, admise de către instanţele de judecată –  2.187.614 lei (1.607.464 în 6 luni 2018).

Notăm că, în fiecare caz de condamnare a persoanelor, în care instanţa respinge solicitarea procurorilor de a încasa din contul inculpaţilor cheltuielile judiciare, Procuratura contestă şi insistă pe recuperarea banilor anume de către condamnat.

Amintim că, anterior, urmare unui amplu studiu, bazat inclusiv pe opiniile experţilor internaţionali, vociferate în cadrul unui eveniment public, desfăşurat la Chişinău, Procuratura Generală a organizat elaborarea unui proiect de lege pentru ajustarea legislaţiei şi practicilor naţionale la cele europene. Ulterior, proiectul a fost expediat Ministerului Justiţiei care, în prezent, realizează procedurile necesare adoptării actului legislativ.

În opinia Procuraturii Generale, recuperarea banilor din contul persoanelor culpabile de comiterea infracţiunilor, pe lângă toate, va contribui la excluderea unor practicii defectuoase precum: tergiversarea, inclusiv prin utilizarea abuzivă de către părţi a drepturilor procesuale, recuzările neîntemeiate, amânarea incontinuă a proceselor în judecată din cauza neprezentării părţilor sau a apărătorilor.

Secţia relaţii publice a Procuraturii Generale
Noutăţi Despre Procuratura Generală Adunarea Generală a procurorilor Consiliul Superior al Procurorilor Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică Acte normative Informaţii Transparenţa Cooperarea internaţională Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova Organizaţii obşteşti Informaţii de contact Secţia relaţii publice Link-uri Despre site

© 2008 Procuratura Generală a Republicii Moldova

Elaborarea şi suport tehnic: Centrul de telecomunicaţii speciale

Statistica vizitatorilor:24502064