ro | ru | en
Astăzi:17.02.2020
Noutăţi
Noutăţi
Anunţ
Аrhivă
Despre Procuratura Generală
Adunarea Generală a procurorilor
Consiliul Superior al Procurorilor
Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor
Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică
Acte normative
Informaţii
Transparenţa
Cooperarea internaţională
Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova
Organizaţii obşteşti
Informaţii de contact
Secţia relaţii publice
Link-uri
Despre site

Republica Moldova, mun. Chisinau,
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 73
Tel.: 828-373, 828-377, 828-348


Noutăţi | Noutăţi
COMUNICAT DE PRESĂ

Participarea la evenimentele organizate în cadrul Proiectului Cybercrime@ EAP2018

În perioada 8-11 iulie 2019, in or. Strasbourg, Franta, a avut loc cea de-a 20-a Sesiune plenara a Comitetului Convenției privind Criminalitatea Informatica a Consiliului Europei (T-CY) și a 4-a Reuniune plenara de elaborare a proiectului Protocolului II la Convenția de la Budapesta privind criminalitatea informatica, organizate in cadrul proiectului Parteneriatului pentru buna guvernare a Uniunii Europene si al Consiliului Europei in regiunea Parteneriatului Estic (Cybercrime@ EAP2018), la care a participat procurorul-șef al Secției tehnologii informaționale și combaterea crimelor cibernetice din cadrul Procuraturii Generale.

Interferența în alegeri prin atacuri cibernetice asupra computerelor, rețelelor de computere, a datelor digitale, utilizate în alegeri și campanii electorale subminează alegerile libere, corecte și democratice, este o amenințare din ce în ce mai mare și este adesea asociată cu campanii de dezinformare.

Părțile la Convenția de la Budapesta privind criminalitatea informatică sunt de acord că trebuie depuse mai multe eforturi pentru urmărirea penală a unei astfel de ingerințe atunci când aceasta constituie o infracțiune: un răspuns eficient în justiție penală poate descuraja interferențele electorale și poate reasigura electoratul în ceea ce privește utilizarea informațiilor și comunicării tehnologiilor în alegeri.
Ca rezultat, Comitetul Convenției privind criminalitatea informatică, care reprezintă părțile la Convenția de la Budapesta privind criminalitatea informatică, a adoptat o notă de orientare pentru a facilita acțiunea în justiție penală împotriva interferențelor electorale prin utilizarea computerelor.

Prin urmare, Nota de orientare arată care instrumente ale Convenției de la Budapesta sunt disponibile pentru a investiga și a judeca aceste aspecte ale interferenței electorale.
Aceste note de orientare subliniază încă o dată că Convenția de la Budapesta din cadrul Consiliului Europei rămâne cel mai relevant acord internațional privind criminalitatea cibernetică și dovezile electronice pentru a aborda amenințările actuale la adresa drepturilor omului, a democrației și a statului de drept în spațiul cibernetic.

Totodată, în cadrul ședinței, șeful Direcției privind crima cibernetică a Directoratului General pentru drepturile omului și legislație a informat că, după implementarea cu succes a activităților desfășurate în cadrul proiectelor Parteneriatului Estic Cybercrime @ EAPși participarea activă a membrilor echipei de proiect la reuniunile naționale și internaționale, și din scrisoarea adresată Reprezentantului Permanent al Republicii Moldova pe lângă Consiliul Europei (CoE), prin care reiterează aprecierea cu privire la angajamentul și contribuția valoroasă a Republicii Moldova în ceea ce privește cooperarea internațională și public-privată în domeniul criminalității cibernetice și a dovezilor electronice, Consiliul Europei a relansat Proiectul CyberEast pentru regiunea Parteneriatului Estic.

Acest proiect a început la 20 iunie 2019 și se bazează pe succesul proiectelor anterioare comune ale Uniunii Europene și ale Consiliului Europei Cybercrime@EaP implementate începând cu 2011, care vizează, printre altele, consolidarea cooperării internaționale privind criminalitatea informatică și dovezile electronice, realizarea parteneriatelor publice-private între organele de urmărire penală și industria internetuluiși facilitarea reformelor juridice pentru a asigura o mai bună respectare a Convenției de la Budapesta privind criminalitatea cibernetică în cele șase țări membre ale Parteneriatului Estic (Republica Moldova, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Ucraina).

Proiectul CyberEast se va concentra pe îmbunătățirea continuă a cadrului legal și pe consolidarea cooperării internaționale și publice-private,cu zone de interes suplimentare de politici și strategii în domeniul criminalității cibernetice,formarea continuă a organelor de drept, a procuraturii și a sistemului judiciar în materie de criminalitate cibernetică și dovezi electroniceși o cooperare sporită între justiția penală și experții în domeniul securității informatice. Toate aceste componente vor fi ajutate de o vizibilitate sporită, de participare civică și de experți în domeniul securității informatice.Noutăţi Despre Procuratura Generală Adunarea Generală a procurorilor Consiliul Superior al Procurorilor Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică Acte normative Informaţii Transparenţa Cooperarea internaţională Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova Organizaţii obşteşti Informaţii de contact Secţia relaţii publice Link-uri Despre site

© 2008 Procuratura Generală a Republicii Moldova

Elaborarea şi suport tehnic: Centrul de telecomunicaţii speciale

Statistica vizitatorilor:24501982