ro | ru | en
Astăzi:10.12.2018
Noutăţi
Noutăţi
Anunţ
Аrhivă
Despre Procuratura Generală
Adunarea Generală a procurorilor
Consiliul Superior al Procurorilor
Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor
Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică
Acte normative
Informaţii
Transparenţa
Cooperarea internaţională
Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova
Organizaţii obşteşti
Informaţii de contact
Secţia relaţii publice
Link-uri
Despre site

Republica Moldova, mun. Chisinau,
str. Banulescu - Bodoni, 26
Tel.: 212-042, 226-247, 225-075


Noutăţi | Noutăţi

C O M U N I C A T   D E   P R E S Ă

Grup interdepartamental pentru integrarea modulelor informaţionale ale organelor de drept

Un Grup de lucru pentru asigurarea interoperabilităţii sistemelor informaţionale automatizate ale organelor de drept cu cele guvernamentale a fost creat recent, printr-un Ordin interdepartamental, semnat de Procurorul General, Ministrul Justiţiei, Ministrul Afacerilor Interne şi Directorul general al ÎS „Centrul de Telecomunicaţii Speciale”.

Formarea unui Sistem informaţional integrat al organelor de drept derivă din Strategia de Reformare a Sectorului Justiţiei şi urmează să creeze, dezvolte şi asigure interoperabilitatea sistemelor informaţionale:
 
 Urmărirea penală: E-dosar;
 Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD) şi altor instrumente relevante din sistemul justiţiei;
 e-Executare;
 e-Notariat;
 e-Arest;
 e-Probaţiune;
 e-Licenţe;
 Registrul electronic al procurilor;
 Registrul persoanelor autorizate;
 Registrul de stat al actelor de stare civilă;
 e-Organizaţii etc.”
 
Grupul interdepartamental, format din 14 membri - reprezentanţi ai Procuraturii Generale, Ministerului Afacerilor Interne, Centrului de Informaţii Juridice, Departamentului Instituţiilor Penitenciare, Agenţiei de Administrare a Instanţelor Judecătoreşti, Inspactoratului Naţional de Probaţiune şi Centrului de Telecomunicaţii Speciale” va întreprinde o serie de măsuri pentru integrarea modulelor informaţionale automatizate, existentente ale organelor de drept.

Mai exact, aceştia vor analiza şi stabili nomenclatorul informatiilor, datele necesare pentru a face obiectul schimbului între sistemele informaţionale ale autorităţilor, vor asigura documentarea utilizatorilor cu modul de funcţionare a sistemului integrat, precum şi vor coopera cu partenerii şi experţi naţionali în vederea eficientizării eforturilor în conformitate cu sarcinile stabilite.

Menţionăm că, în decursul a patru luni de la implementarea Sistemului informaţional automatizat „Urmărirea penală: E-dosar” procurorii au digitalizat circa 12 000 de cauze penale. Cifrele vizează cauzele penale, iniţiate începînd cu 1 iulie 2017. Anume începînd cu această dată, prin Ordinul Procurorului General, Eduard Harunjen, toţi procurorii, consultanţii acestora şi specialiştii organelor procuraturii introduc zilnic informaţii despre acţiunile şi activităţile întreprinse în cadrul materialelor şi dosarelor penale.

Astfel, potrivit datelor actualizate la ziua de astăzi, procurorii au digitalizat 11908 de cauze penale, prejudiciul cauzat intereselor persoanelor şi ale statului prin comiterea crimelor, conform actelor de sesizare, fiind cifrat la peste 652 milioane lei.

Dosarul electronic al urmăririi penale asigură diferite niveluri de acces securizat la date şi permite procurorilor să gestioneze mai eficient dosarele penale şi să genereze statistici precise şi rapoarte, prin automatizarea procedurilor şi proceselor interne. Software-ul acoperă toate etapele urmăririi penale, exercitate sau conduse de procuror, care oferă acces la date în timp real, reducînd astfel întîrzierile în luarea deciziilor referitoare la cauza penală şi exclude posibilitatea unor eventuale pierderi sau substituiri ale materalelor din dosare. 

Secţia relaţii publice a Procuraturii Generale
Noutăţi Despre Procuratura Generală Adunarea Generală a procurorilor Consiliul Superior al Procurorilor Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică Acte normative Informaţii Transparenţa Cooperarea internaţională Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova Organizaţii obşteşti Informaţii de contact Secţia relaţii publice Link-uri Despre site

© 2008 Procuratura Generală a Republicii Moldova

Elaborarea şi suport tehnic: Centrul de telecomunicaţii speciale

Statistica vizitatorilor:19372719