ro | ru | en
Astăzi:04.06.2020
Noutăţi
Noutăţi
Anunţ
Аrhivă
Despre Procuratura Generală
Adunarea Generală a procurorilor
Consiliul Superior al Procurorilor
Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor
Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică
Acte normative
Informaţii
Transparenţa
Cooperarea internaţională
Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova
Organizaţii obşteşti
Informaţii de contact
Secţia relaţii publice
Link-uri
Despre site

Republica Moldova, mun. Chisinau,
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 73
Tel.: 828-373, 828-377, 828-348


Noutăţi | Noutăţi

C O M U N I C A T   D E   P R E S Ă

Prezentarea Sistemului informaţional automatizat „E-Dosar”

Procuratura Generală şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) au prezentat astăzi, în cadrul unei conferinţe de presă, Sistemul informaţional automatizat „Registrul informaţiilor criminalistice şi criminologice” (E-Dosar), care urmează a fi implementat pentru exploatare în toate organele procuraturii. 

Sistemul va fi centralizat şi va integra funcţiile de înregistrare, prelucrare, administrare şi raportare efectuate în cadrul sistemelor de evidenţă existente în organele procuraturii, şi va permite gestionarea altor tipuri de informaţii. Pe viitor, Sistemul se va integra cu modulele din sistemele informatice ale Ministerului Afacerilor Interne, Centrului Naţional Anticorupţie, Serviciului Vamal, Ministerului Justiţiei, Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor şi ale altor autorităţi publice centrale.

Printre avantajele de bază în urma implementării respectivului Sistem informatic vor fi:
- asigurarea evidenţei unificate şi a interacţiunii informaţionale a organelor de urmărire penală, organelor procuraturii, instanţelor judecătoreşti şi organelor de executare a pedepsei privative de libertate;
- asigurarea unui tablou informaţional complex al activităţii de urmărire penală;
- respectarea disciplinei executorii în procesul de înregistrare şi evidenţă a infracţiunilor şi a instrumentării dosarelor penale;
- securizarea proceselor de prelucrare şi păstrare a datelor colectate în cadrul urmăririi penale;
- evitarea dublării de resurse şi competenţe în cazurile gestionate de organele de urmărire penală;
- perfecţionarea posibilităţilor de analiză statistică şi criminologică etc.

Instrumentul respectiv a fost elaborat de compania estoniană „Andmevara”, specializată în soluţii informatice pentru instituţii publice de divers rang. Concomitent cu definitivarea Sistemului elaborat pentru Procuratură urmează a fi achiziţionată tehnica informaţională necesară, efectuate instruiri complexe ale utilizatorilor, iar un grup comun, format din reprezentanţi ai organelor de drept şi ai altor instituţii este în proces de elaborare a măsurilor pentru integrarea acestuia cu alte sisteme informaţionale relevante şi ajustarea cadrului legislativ şi normativ în domeniu.

Elaborarea şi implementarea Sistemului este prevăzută în Strategia de reformă a sectorului justiţiei, în acest scop fiind utilizate mijloace ale bugetului instituţional din contul suportului pentru reforma justiţiei, acordat în anii 2013-2014 de către Uniunea Europeană. 

Serviciul de presă al Procuraturii Generale
Noutăţi Despre Procuratura Generală Adunarea Generală a procurorilor Consiliul Superior al Procurorilor Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică Acte normative Informaţii Transparenţa Cooperarea internaţională Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova Organizaţii obşteşti Informaţii de contact Secţia relaţii publice Link-uri Despre site

© 2008 Procuratura Generală a Republicii Moldova

Elaborarea şi suport tehnic: Centrul de telecomunicaţii speciale

Statistica vizitatorilor:25761559