ro | ru | en
Astăzi:27.07.2021
Noutăţi
Noutăţi
Anunţ
Аrhivă
Despre Procuratura Generală
Adunarea Generală a procurorilor
Consiliul Superior al Procurorilor
Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor
Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică
Acte normative
Informaţii
Transparenţa
Cooperarea internaţională
Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova
Organizaţii obşteşti
Informaţii de contact
Relaţii publice
Link-uri
Despre site

Republica Moldova, mun. Chisinau,
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 73
Tel.: 828-373, 828-377, 828-348


Noutăţi | Noutăţi

C O M U N I C A T   D E   P R E S Ă

Aviz pozitiv pentru Reforma Procuraturii: Comisia de la Veneţia a adoptat Avizul asupra proiectului noii Legi cu privire la Procuratură

Comisia de la Veneţia a examinat şi adoptat, cu puţin timp în urmă, Avizul pozitiv asupra proiectului noii Legi cu privire la Procuratură. Anunţul a fost făcut de Procurorul General, Corneliu Gurin, care participă la plenul celei de-a 102-a sesiuni plenare a Comisiei pentru democraţie prin drept a Consiliului Europei (Comisia de la Veneţia). 

Promovarea schimbărilor legislative ample este a doua etapă în promovarea reformei Procuraturii Republicii Moldova, proces desfăşurat conform Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei şi în corespundere cu recomandările internaţionale în domeniu. Printre scopurile de bază ce urmează a fi realizate prin implementarea noilor reglementări legislative şi instituţionale cu privire la Procuratură sunt sporirea independenţei şi responsabilităţii procurorilor, asigurarea principiilor legalităţii şi respectării drepturilor omului la toate etapele urmăririi penale şi a calităţii activităţilor organelor de drept implicate în urmărirea penală şi procesul judiciar-penal. Totodată, se propune stabilirea clară a competenţelor Procuraturii, concentrarea activităţii procurorilor pe aspecte penale, micşorarea numărului de procurori ierarhic-superiori, consolidarea capacităţilor organelor de autoadministrare ale procurorilor etc.

Comisia de la Veneţia a formulat anumite recomandări, menite să perfecţioneze textul proiectului noii Legi cu privire la Procuratură.


Serviciul de presă al Procuraturii Generale
Noutăţi Despre Procuratura Generală Adunarea Generală a procurorilor Consiliul Superior al Procurorilor Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică Acte normative Informaţii Transparenţa Cooperarea internaţională Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova Organizaţii obşteşti Informaţii de contact Relaţii publice Link-uri Despre site

© 2008 Procuratura Generală a Republicii Moldova

Elaborarea şi suport tehnic: Centrul de telecomunicaţii speciale

Statistica vizitatorilor:31519943