ro | ru | en
Astăzi:28.03.2020
Noutăţi
Noutăţi
Anunţ
Аrhivă
Despre Procuratura Generală
Adunarea Generală a procurorilor
Consiliul Superior al Procurorilor
Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor
Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică
Acte normative
Informaţii
Transparenţa
Cooperarea internaţională
Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova
Organizaţii obşteşti
Informaţii de contact
Secţia relaţii publice
Link-uri
Despre site

Republica Moldova, mun. Chisinau,
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 73
Tel.: 828-373, 828-377, 828-348


Noutăţi | Noutăţi

C o m u n i c a t   d e   p r e s ă

Samavolnicie la organizarea referendumului în UTA Găgăuzia

Procuratura Generală a dispus începerea urmăririi penale pe faptul samavolniciei (art.352 Cod penal) comise în procesul organizării referendumului în UTA Găgăuzia.

Conform informaţiilor prezentate de organele abilitate, s-a stabilit că pe 27 noiembrie 2013 Adunarea Populară a UTA Găgăuzia a adoptat două hotărîri „Cu privire la desfăşurarea referendumului legislativ privind statutul separat al locuitorilor din Găgăuzia la autodeterminare externă” şi „Cu privire la desfăşurarea referendumului consultativ”. Ulterior, Oficiul Teritorial (OT) Comrat al Cancelariei de Stat a sesizat instanţa de contencios administrativ în vederea anulării hotărîrilor menţionate. În data de 5 decembrie 2013 instanţa de judecată a dispus suspendarea actelor administrative contestate, iar prin hotărîrea Judecătoriei Comrat din 3 ianuarie curent hotărîrile Adunării Populare a UTA Găgăuzia au fost anulate, ca ilegale.

În cadrul investigaţiilor premergătoare începerii urmăririi penale procurorii au stabilit că deşi hotărîrile Adunării Populare a UTA Găgăuzia au fost suspendate, iar ulterior anulate, actualmente se întreprind acţiuni de organizare şi petrecere a referendumului, fiind constituită o comisie electorală pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului şi alocate mijloace bugetare, suma respectivă fiind aprobată în bugetul UTA Găgăuzia pentru anul 2014.

Potrivit procurorilor, prin acţiunile respective sunt încălcate prevederile Constituţiei, Codului electoral şi ale altor acte legislative, faptele respective întrunind elementele infracţiunii prevăzute de art.352 alin.(3) Cod penal (samavolnicie).

Pentru desfăşurarea investigaţiilor, respectiva cauză penală a fost expediată conform competenţei, organului de urmărire penală al Ministerului Afacerilor Interne, conducerea urmăririi penale urmînd a fi asigurată de procuratură.

Serviciul de presă al Procuraturii Generale
Noutăţi Despre Procuratura Generală Adunarea Generală a procurorilor Consiliul Superior al Procurorilor Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică Acte normative Informaţii Transparenţa Cooperarea internaţională Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova Organizaţii obşteşti Informaţii de contact Secţia relaţii publice Link-uri Despre site

© 2008 Procuratura Generală a Republicii Moldova

Elaborarea şi suport tehnic: Centrul de telecomunicaţii speciale

Statistica vizitatorilor:24999401