ro | ru | en
Astăzi:22.10.2021
Noutăţi
Noutăţi
Anunţ
Аrhivă
Despre Procuratura Generală
Adunarea Generală a procurorilor
Consiliul Superior al Procurorilor
Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor
Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică
Acte normative
Informaţii
Transparenţa
Cooperarea internaţională
Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova
Organizaţii obşteşti
Informaţii de contact
Relaţii publice
Link-uri
Despre site

Republica Moldova, mun. Chisinau,
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 73
Tel.: 828-373, 828-377, 828-348


Noutăţi | Noutăţi

C o m u n i c a t   d e   p r e s ă

Acţiuni conjugate pentru reformarea Procuraturii

Procurorul General, Corneliu Gurin şi Ministrul Justiţiei, Oleg Efrim au semnat, în data de 11 iulie, Ordinul comun cu privire la constituirea Grupului de lucru pentru elaborarea proiectelor de legi în scopul realizării şi promovării reformei Procuraturii.

Crearea grupului de lucru şi elaborarea modificărilor legislative constituie un pas important pentru transpunerea în practică a măsurilor necesare realizării Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016, cu precădere a direcţiei strategice 2.2. „Consolidarea profesionalismului şi a independenţei procuraturii”.  

Grupul de lucru va fi condus de Vladislav Gribincea, Directorul Centrului de Resurse Juridice din Moldova, în componenţa acestuia fiind desemnaţi atît responsabili din cadrul Procuraturii şi ai Ministerului Justiţiei, cît şi reprezentanţi ai societăţii civile. Cu statut de observatori, potrivit documentului, în cadrul grupului de lucru au fost incluşi consilierii Misiunii Europene de consiliere în politici publice pentru Republica Moldova, care acordă asistenţă Ministerului Justiţiei şi Procuraturii.

Urmează elaborarea pachetului de amendamente legislative, inclusiv amendamentelor la Constituţia Republicii Moldova, Legea cu privire la procuratură şi alte acte legislative, vizînd:

- revizuirea procedurii de numire şi demitere a Procurorului General; 
- stabilirea unor criterii şi a unei proceduri clare, transparente, obiective şi bazate pe merit pentru selectarea, numirea şi promovarea procurorilor;
- fortificarea capacităţilor şi asigurarea independenţei Consiliului Superior al Procurorilor în vederea administrării eficiente a procuraturii;
- asigurarea specializării procurorilor pe cauze specifice şi examinarea oportunităţii funcţionării procuraturilor specializate;
- demilitarizarea instituţiei procuraturii, inclusiv prin examinarea oportunităţii de a acorda procurorilor statutul de magistrat;
- reexaminarea regulilor de răspundere a procurorilor, inclusiv de răspundere disciplinară, şi eliminarea imunităţii generale a acestora etc.

Documentul mai prevede că, la şedinţele grupului de lucru vor fi invitaţi reprezentanţi ai Misiunii Uniunii Europene în Republica Moldova, Misiunii OSCE în Republica Moldova, Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Chişinău, Reprezentanţei Oficiului Consiliului Europei în Republica Moldova.

Grupul de lucru va elabora conceptul propunerilor de reformă, va asigura dezbaterea publică a acestora, urmînd ca la mijlocul lunii septembrie curent să fie elaborate modificările legislative, care vor fi remise spre avizare şi expertiză instituţiilor naţionale şi internaţionale competente.

Reforma Procuraturii constituie prioritate a Programului de guvernare şi a Strategiei de reformă a sectorului justiţiei, iar activităţile în acest domeniu sunt realizate şi promovate în comun de autorităţile statului, cu implicarea activă a partenerilor naţionali şi internaţionali.

Serviciul de presă al Procuraturii Generale
Noutăţi Despre Procuratura Generală Adunarea Generală a procurorilor Consiliul Superior al Procurorilor Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică Acte normative Informaţii Transparenţa Cooperarea internaţională Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova Organizaţii obşteşti Informaţii de contact Relaţii publice Link-uri Despre site

© 2008 Procuratura Generală a Republicii Moldova

Elaborarea şi suport tehnic: Centrul de telecomunicaţii speciale

Statistica vizitatorilor:32649011