ro | ru | en
Astăzi:24.10.2019
Noutăţi
Noutăţi
Anunţ
Аrhivă
Despre Procuratura Generală
Adunarea Generală a procurorilor
Consiliul Superior al Procurorilor
Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor
Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică
Acte normative
Informaţii
Transparenţa
Cooperarea internaţională
Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova
Organizaţii obşteşti
Informaţii de contact
Secţia relaţii publice
Link-uri
Despre site

Republica Moldova, mun. Chisinau,
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 73
Tel.: 828-373, 828-377, 828-348


Noutăţi | Noutăţi

C o m u n i c a t   d e   p r e s ă

Combaterea torturii în anul 2011: rezultatele obţinute de procurori

În decursul anului 2011 în organele Procuraturii au parvenit 958 sesizări despre tortură şi alte rele tratamente, cu 130 mai multe în comparaţie cu anul 2010.

În rezultatul examinării sesizărilor, de către procurorii responsabili de examinarea cazurilor de tortură din cadrul procuraturilor teritoriale şi specializate au fost pornite 108 cauze penale, în 775 cazuri a fost refuzat în pornirea urmăririi penale, 92 cauze penale au fost încetate, în instanţa de judecată au fost expediate 36 cauze penale. 

În perioada de referinţă Secţia combatere tortură a examinat 152 de adresări, din care 34 au fost admise. 

În baza art. 3091 Cod penal (tortura) de către instanţele de fond au fost pronunţate 9 sentinţe în privinţa a 11 persoane, iar în baza art.328 alin.(2) şi (3) Cod penal - 24 sentinţe în privinţa a 41 persoane. 

În perioada de referinţă de către Judecătoria militară în baza art.368 Cod penal au fost examinate 10 cauze penale în privinţa a 11 persoane (militari prin contract şi în termen ai Armatei Naţionale şi ai Departamentului Trupelor de Carabinieri). 

De asemenea, procurorii investighează şi infracţiunile de exces de putere şi tortură comise după evenimentele din aprilie 2009.

Astfel, au fost înregistrate şi examinate, în special de procuratura militară Chişinău şi procuratura mun. Chişinău, 108 sesizări cu privire la infracţiuni. În 31 de cazuri procurorii s-au autosesizat. 

Din numărul total al plîngerilor:
- în 58 cazuri au fost pornite cauze penale (29 – tortură, 19 - exces de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu, 10 – alte categorii de infracţiuni)
- 27 dosare în privinţa a 43 colaboratori de poliţie au fost finalizate şi expediate în judecată, pe majoritatea din ele, pînă la moment, cercetările judecătoreşti continuă.
- În restul cazurilor, urmărirea penală fie a fost încetată din lipsa elementelor constitutive ale infracţiunilor, fie a fost suspendată pe motiv că nu a fost posibil de stabilit identitatea persoanelor care au acţionat ilegal, fiind cu cagule pe cap.

În rezultatul examinării acestor categorii de infracţiuni, instanţele de judecată:
• au condamnat 3 poliţişti,
• au achitat 19 poliţişti,
• în privinţa unui poliţist – procesul penal a fost încetat cu tragerea la răspundere contravenţională.

Serviciul de presă al Procuraturii Generale
Noutăţi Despre Procuratura Generală Adunarea Generală a procurorilor Consiliul Superior al Procurorilor Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică Acte normative Informaţii Transparenţa Cooperarea internaţională Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova Organizaţii obşteşti Informaţii de contact Secţia relaţii publice Link-uri Despre site

© 2008 Procuratura Generală a Republicii Moldova

Elaborarea şi suport tehnic: Centrul de telecomunicaţii speciale

Statistica vizitatorilor:23001630