ro | ru | en
Astăzi:11.07.2020
Noutăţi
Noutăţi
Anunţ
Аrhivă
Despre Procuratura Generală
Adunarea Generală a procurorilor
Consiliul Superior al Procurorilor
Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor
Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică
Acte normative
Informaţii
Transparenţa
Cooperarea internaţională
Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova
Organizaţii obşteşti
Informaţii de contact
Secţia relaţii publice
Link-uri
Despre site

Republica Moldova, mun. Chisinau,
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 73
Tel.: 828-373, 828-377, 828-348


Noutăţi | Noutăţi

C o m u n i c a t   d e   p r e s ă

Procuratura Generală a restituit serverele torrentsmd cu anumite condiţii 

Procuratura Generală a examinat web-serverele cu domenul www.torrentsmd.com şi a administrat probele necesare. 

Prin urmare, la 27 octombrie 2010, aceste servere au fost sigilate şi transmise spre păstrare furnizorului de servicii de la care au fost ridicate, până cînd soarta lor nu va fi soluţionată prin hotărâre definitivă a organului de urmărire penală sau a instanţei de judecată.

Procuratura Generală a acordat reprezentantului comunităţii www.torrentsmd.com posibilitatea de a reporni acest site prin intermediul serverelor în cauză, cu condiţia lichidării încălcărilor stabilite în cadrul urmăririi penale, înlăturării cauzelor şi condiţiilor care le-au favorizat, cu prevenirea pierderii, deteriorării, alterării şi atingerii probelor existente.

În prezent, Secţia tehnologii informaţionale şi investigaţii ale infracţiunilor în domeniul informaticii din cadrul Procuraturii Generale întreprinde toate măsurile necesare în vederea identificării persoanelor care valorificau ilegal operele prezentate de către Uniunea Producătorilor de Fonograme şi Videograme din Republica Moldova, puneau la dispoziţie, în mod ilegal, parole, coduri de acces şi date similare, constatării vinovăţiei acestora, precum şi la stabilirea altor împrejurări importante pentru justa soluţionare a cauzei.

Serviciul de presă al Procuraturii Generale
Noutăţi Despre Procuratura Generală Adunarea Generală a procurorilor Consiliul Superior al Procurorilor Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică Acte normative Informaţii Transparenţa Cooperarea internaţională Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova Organizaţii obşteşti Informaţii de contact Secţia relaţii publice Link-uri Despre site

© 2008 Procuratura Generală a Republicii Moldova

Elaborarea şi suport tehnic: Centrul de telecomunicaţii speciale

Statistica vizitatorilor:26223230