ro | ru | en
Astăzi:11.07.2020
Noutăţi
Noutăţi
Anunţ
Аrhivă
Despre Procuratura Generală
Adunarea Generală a procurorilor
Consiliul Superior al Procurorilor
Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor
Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică
Acte normative
Informaţii
Transparenţa
Cooperarea internaţională
Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova
Organizaţii obşteşti
Informaţii de contact
Secţia relaţii publice
Link-uri
Despre site

Republica Moldova, mun. Chisinau,
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 73
Tel.: 828-373, 828-377, 828-348


Noutăţi | Noutăţi

C O M U N I C A T   D E   P R E S Ă 

După reformare, Procuratura Generală va investiga
în premieră cazurile de criminalitate informatică

Conform noii structuri a Procuraturii Generale (aprobată prin hotărîrea Parlamentului din 4 mai 2010), printre schimbările care au avut loc în instituţie, s-a materializat şi crearea în premieră a secţiei tehnologii informaţionale şi investigaţii ale infracţiunilor în domeniul informaticii - subdiviziune separată, controlată direct de Procurorul General.

Creată în scopul realizării Convenţiei Consiliului Europei privind promovarea cooperării cu celelalte state părţi la Convenţiei şi lupta eficientă împotriva criminalităţii informatice, măsura a vizat alocarea resurselor disponibile pentru a face faţă noilor „specializări” ale infractorilor. 

Recent, procurorii secţiei au generalizat starea de fapt la examinarea infracţiunilor informatice, în domeniul comunicaţiilor şi infracţiunilor privind încălcarea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe (care ţin de hardware şi software) pentru perioada anului 2009 – 6 luni 2010.

Din datele procurorilor reiese că, în prima jumătate a anului 2010 în Republica Moldova au fost înregistrate 4 infracţiuni informatice şi în domeniul comunicaţiilor şi 4 infracţiuni privind încălcarea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe ce ţin de mijloacele tehnice şi produsele program.

Totodată, în decursul anului 2009, în republică au fost înregistrate 5 infracţiuni informatice şi în domeniul comunicaţiilor, precum şi 22 infracţiuni privind încălcarea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe.

Analizînd situaţia procurorii au ajuns la concluzia că numărul infracţiunilor, înregistrate de organele abilitate cu investigarea acestui gen de infracţiuni (MAI şi CCCEC) este prea mic. 

Menţionăm că potrivit studiului Business Software Alliance cu privire la pirateria software pentru computere personale, Republica Moldova face parte din grupul de state cu cea mai mare rată a pirateriei, ocupînd locul 4 din lume (după Georgia, Bangladesh şi Zimbabwe). Se constată că, ponderea produselor program ilegale din totalul software-ului utilizat este de 91%, ceea ce constituie, în opinia BSA, 28 milioane de dolari SUA, şi, totodată, cel puţin 70 milioane de lei venit naţional (reieşind din achitarea TVA şi a taxelor de import).

În plan comparat, în 5 luni 2010, în Federaţia Rusă au fost înregistrate 5.147 de infracţiuni, iar în anul 2009 – 11.636 infracţiuni în domeniul informaticii. 

De asemenea, potrivit raportului de activitate al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism din România, doar în anul 2009 în România, au fost pornite 802 cauze penale referitor la săvârşirea infracţiunilor informatice.

Procurorii sunt de părere că, numărul extrem de mic al acestor categorii de infracţiuni înregistrate pe teritoriul ţării noastre este generat de necunoaşterea de către populaţie a informaţiei în acest domeniu. 

Prin urmare, Procuratura Generală, face apel către societate să participe şi să contribuie la prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice în Republica Moldova.

Astfel, în cazul în care dispuneţi de date referitor la săvârşirea unei infracţiuni informatice: 

• acces ilegal la informaţia computerizată;
• producere, import, comercializare sau punere ilegală la dispoziţie a mijloacelor tehnice sau produselor program, a parolelor, codurilor de acces sau a datelor similare;
• interceptare ilegală a unei transmisii de date informatice;
• alterare a integrităţii datelor informatice ţinute într-un sistem informatic sau perturbare a funcţionării sistemului informatic (manifestată prin modificarea, ştergerea sau deteriorarea intenţionată a datelor informatice etc.);
• încălcare a regulilor de securitate a sistemului informatic;
• acces neautorizat la reţelele şi serviciile de telecomunicaţii;
• culegere ilegală sau răspândire cu bună-ştiinţă a informaţiilor, ocrotite de lege, despre viaţa personală ce constituie secret personal sau familial al altei persoane fără consimţământul ei;
• violare a dreptului la secretul corespondenţei, inclusiv prin poşta electronică;
• pornografie infantilă, manifestată prin producere, distribuire, difuzare, importare, exportare, oferire, vindere, schimbare, folosire sau deţinere de imagini sau alte reprezentări ale unui sau mai mulţi copii implicaţi în activităţi sexuale, inclusiv în formă electronică, etc.

să înştiinţaţi organele de drept prin depunerea unei plîngeri sau a unui denunţ (inclusiv anonim) la sediul secţiei specializate din cadrul Procuraturii Generale, str. Mitropolit Bănulescu Bodoni 26, din mun. Chişinău sau să apelaţi numărul de telefon
22-34-54.

Serviciul de presă al Procuraturii Generale

Noutăţi Despre Procuratura Generală Adunarea Generală a procurorilor Consiliul Superior al Procurorilor Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică Acte normative Informaţii Transparenţa Cooperarea internaţională Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova Organizaţii obşteşti Informaţii de contact Secţia relaţii publice Link-uri Despre site

© 2008 Procuratura Generală a Republicii Moldova

Elaborarea şi suport tehnic: Centrul de telecomunicaţii speciale

Statistica vizitatorilor:26223088