ro | ru | en
Astăzi:29.11.2022
Noutăţi
Despre Procuratura Generală
Adunarea Generală a procurorilor
Consiliul Superior al Procurorilor
Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor
Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică
Acte normative
Informaţii
Secţia resurse umane
Cooperarea cu societatea civilă
Revista Procuraturii
Rapoarte publice de activitate a Procuraturii Republicii Moldova
Planuri şi programe ale Procuraturii Republicii Moldova
Contracararea corupţiei
Materiale cu caracter normativ
Evaluarea RM la GRECO
Transparenţa
Cooperarea internaţională
Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova
Organizaţii obşteşti
Informaţii de contact
Relaţii publice
Link-uri
Despre site

Republica Moldova, mun. Chisinau,
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 73
Tel.: 828-373, 828-377, 828-348


Informaţii | Materiale cu caracter normativ
Aplicarea pedepsei penale pe categorii de infracțiuni(Îndrumar pentru practicieni)
Proiect de asistenţă în procesul de investigare pre-judiciară, urmărire penală şi organizare a apărării în Republica Moldova. Sondaj al opiniei publice privind experienţa în materie de justiţie penală
Proiect de asistenţă în procesul de investigare pre-judiciară, urmărire penală şi organizare a apărării în Republica Moldova. Sondaj al opiniei publice privind experienţa în materie de justiţie penală
Raport privind implementarea modificărilor cadrului normativ în partea ce ţine de demitalizarea instituţiei procuraturii
Evaluarea cadrlui normativ şi a practicilor privind implicarea copiilor în procesul penal în Republica Moldova
Studiu privind necesitatea specializării procurorilor pe cauze specifice şi oportunitatea funcţionării procuraturilor specializate
Studiu efectuat în vederea reformării sistemului de expertiză judiciară
Revizuirea şi uniformizarea modalităţii de colectare şi analiză a datelor statistice ce ţin de justiţia penală şi asigurarea interoperaţionalizării bazelor de date
Studiu "Numirea şi demiterea Procurorului General conform prevederilor legale a ţărilor europene"
Studiu comparativ privind sistemele organelor de urmărire penală în vederea optimizării acestora
Notă de studiu asupra legislaţiei statelor comunitare privitor la pornirea şi exercitarea urmăririi penale
Studiu privind regulile de răspundere a procurorilor, inclusiv răspunderea disciplinară şi eliminarea imunităţii generale a acestora(studiu comparaiv)
Studiu al legislaţiei şi al practicii aplicării măsurilor preventive şi a altor măsuri procesuale de constrîngere, cu accent pe arest preventiv, arestul la domiciliu şi eliberarea pe cauţiune
Studiu privind practica finanţării organelor procuraturii în ultimii ani şi practicile internaţionale în domeniu
Studiu privind optimizarea structurii procuraturii şi a sarcinii de muncă a procurorilor din Republica Moldova
Studiu privind condiţiile, regulile şi procedura de formare şi funcţionare a grupurilor interdepartamentale
Studiu privind oportunitatea distribuirii electronice a sesizărilor despre infracţiuni
Ghid metodologic cu privire la instrumentarea cauzelor cu copii ictime/martori ai infracţiunilor
Rolul procurorului în aplicarea şi executarea pedepsei. Munca neremunerată în folosul comunităţii(Ig.Serbinov)
 Noutăţi Despre Procuratura Generală Adunarea Generală a procurorilor Consiliul Superior al Procurorilor Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică Acte normative Informaţii Transparenţa Cooperarea internaţională Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova Organizaţii obşteşti Informaţii de contact Relaţii publice Link-uri Despre site

© 2008 Procuratura Generală a Republicii Moldova

Elaborarea şi suport tehnic: Centrul de telecomunicaţii speciale

Statistica vizitatorilor:40695378