ro | ru | en
Astăzi:22.03.2023
Noutăţi
Despre Procuratura Generală
Adunarea Generală a procurorilor
Consiliul Superior al Procurorilor
Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor
Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică
Acte normative
Informaţii
Transparenţa
Cooperarea internaţională
Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova
Organizaţii obşteşti
Informaţii de contact
Lista „telefoanelor de încredere”
Informaţii de contact
Modul de depunere a plângerilor de către cetăţeni şi despre procedura de examinare a plîngerilor
Organizarea audienţei cetăţenilor în Procuratura Generală
Adresele şi telefoanele de contact ale Procuraturii Generale, procuraturilor teritoriale şi specializate
Expedierea petiţiei Procurorului General al Republicii Moldova
Relaţii publice
Link-uri
Despre site

Republica Moldova, mun. Chisinau,
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 73
Tel.: 828-373, 828-377, 828-348


Informaţii de contact | Lista „telefoanelor de încredere”


     
      Pentru recepționarea informației privind comiterea de către angajații Procuraturii a faptelor de comportament corupțional sau a abaterilor disciplinare anunţaţi Procuratura Generală la numărul de telefon 0 (22) 828-342
 

       Pentru a semnala fapte de tortură, tratamente sau pedepse inumane ori degradante sunați la numerele
0(22) 828-353, 0(22) 828-354, 0(22) 828-355 și adresa de email: pg.sct@procuratura.md
      Pentru recepționarea informațiilor și sesizărilor despre comiterea infracțiunilor informatice și celor în domeniul telecomunicațiilor sunaţi la numărul 0(22) 828-322, 0(22) 828-318 și adresa de email: pr-sticcc@procuratura.md.

    Pentru a semnala fapte de trafic de ființe umane precum și crime conexe, de către Procuratura Generală a fost instituită "Linia Verde Antitrafic" la numărul 069999021 sau adresa email: antitrafic@procuratura.md


    
      Pentru oferirea informațiilor de ordin public, în limita competenței, despre activiatea Procuraturii sunați la numărul de telefon 069999409 și adresa de email: n.mamulat@procuratura.md                   Noutăţi Despre Procuratura Generală Adunarea Generală a procurorilor Consiliul Superior al Procurorilor Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică Acte normative Informaţii Transparenţa Cooperarea internaţională Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova Organizaţii obşteşti Informaţii de contact Relaţii publice Link-uri Despre site

© 2008 Procuratura Generală a Republicii Moldova

Elaborarea şi suport tehnic: Centrul de telecomunicaţii speciale

Statistica vizitatorilor:43310519