ro | ru | en
Astăzi:28.03.2020
Noutăţi
Despre Procuratura Generală
Adunarea Generală a procurorilor
Consiliul Superior al Procurorilor
Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor
Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică
Acte normative
Informaţii
Transparenţa
Cooperarea internaţională
Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova
Organizaţii obşteşti
Informaţii de contact
Lista „telefoanelor de încredere”
Informaţii de contact
Modul de depunere a plângerilor de către cetăţeni şi despre procedura de examinare a plîngerilor
Organizarea audienţei cetăţenilor în Procuratura Generală
Adresele şi telefoanele de contact ale Procuraturii Generale, procuraturilor teritoriale şi specializate
Expedierea petiţiei Procurorului General al Republicii Moldova
Secţia relaţii publice
Link-uri
Despre site

Republica Moldova, mun. Chisinau,
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 73
Tel.: 828-373, 828-377, 828-348


Informaţii de contact | Lista „telefoanelor de încredere”
       Pe cazuri de corupţie anunţaţi Procuratura Generală la numerele de telefon 0 (22) 22-66-48. Procurorii teritoriali şi specializaţi îi puteţi găsi aici
Ordinul Procurorului General cu privire la instituirea liniei specializate anticorupție


        Pentru a semnala fapte de tortură, tratamente sau pedepse inumane ori degradante sunaţi la numărul 27-94-57 sau 27-30-27. Telefonul de încredere a fost instituit în toate raioanele republicii. 
      
Ordinul Procurorului General privind instituirea "telefonului de încredere" 
      Ordin privind aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de identificare, înregistrare şi raportare a pretinselor cazuri de tortură, tratament inuman sau degradant
     ПРИКАЗ об утверждении Регламента о порядке выявления, регистрации и информирования о предполагаемых случаях пыток, бесчеловечного или унижающего    достоинство обращения
              Pentru a semnala fapte de crime cibernetice  sunaţi la numărul     22-34-54

 Ordinul Procurorului General privind instituirea "liniei fierbinţi" pentru recepţionarea informaţiei şi sesizărilor despre crimele cibernetice 
       În scopul sporirii transparenței activității Procuraturii și asigurării  comunicării cu societatea civilă, în conformitate cu prevederile Legii nr.252 din 25.10.2013 pentru aprobarea Regulamentului de funcționare a sistemului liniilor telefonice anticorupție a Legii  nr.239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional  în Procuratura Generală a fost instituită "linia verde" la numărul de telefon 0 (22) 22-13-88,  la care cetăţenii îşi pot expune sugestiile, opiniile faţă de evenimentele aflate în derulare.Pentru a semnala fapte de trafic de ființe umane precum și crime conexe, de către Procuratura Generală a fost instituită ”Linia Verde Antitrafic” la numărul (+373)69999021 sau adresa de email antitrafic@procuratura.md.
Ordin privind instituirea "Liniei Verde Antitrafic"


Noutăţi Despre Procuratura Generală Adunarea Generală a procurorilor Consiliul Superior al Procurorilor Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică Acte normative Informaţii Transparenţa Cooperarea internaţională Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova Organizaţii obşteşti Informaţii de contact Secţia relaţii publice Link-uri Despre site

© 2008 Procuratura Generală a Republicii Moldova

Elaborarea şi suport tehnic: Centrul de telecomunicaţii speciale

Statistica vizitatorilor:24999207