ro | ru | en
Astăzi:27.05.2022
Noutăţi
Despre Procuratura Generală
Pagina de prezentare a Procurorului General
Structura Procuraturii Generale
Simbolurile corporative ale Procuraturii
Istoria sistemului Procuraturii
Muzeul Procuraturii
Conducătorii Procuraturii Republicii Moldova (Procurorii Generali)
Date cu caracter personal
Adunarea Generală a procurorilor
Consiliul Superior al Procurorilor
Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor
Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică
Acte normative
Informaţii
Transparenţa
Cooperarea internaţională
Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova
Organizaţii obşteşti
Informaţii de contact
Relaţii publice
Link-uri
Despre site

Republica Moldova, mun. Chisinau,
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 73
Tel.: 828-373, 828-377, 828-348


Despre Procuratura Generală |
Conducerea Procuraturii 
Alexandr STOIANOGLO
Ruslan POPOV
Mircea ROȘIORU
Iurie PEREVOZNIC

Alexandr STOIANOGLO
Procuror General al Republicii Moldova

Data, locul de naştere: 3 iunie 1967, or. Comrat, Republica Moldova;
Starea civilă: căsătorit, doi copii

Studii:
1984 – Școala nr.6, or. Comrat, Republica Moldova;
1985-1985  - Școala Profesional – Tehnică 54, or. Comrat;
1985-1987  - Serviciul Militar;
1987-1992 - Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept

Activitatea profesională:

1992-1995 - Procuratura municipiului Chișinău, ajutor al procurorului municipiului Chişinău, procuror, procuror superior al Secţiei Supraveghere Generală;
1995 - 2001 - Procuror al UTA Găgăuzia;
2001- 2007 – Adjunct al Procurorului General al Republicii Moldova;
2007 - 2009 – avocat, Biroul individual de avocaţi "Alexandr Stoianoglo”;
2009 - 2010 -  Deputat în Parlamentul RM, vice-preşedinte al Parlamentului Republicii Moldova;
2011- 2014 - Deputat în Parlamentului Republicii Moldova, Președinte al Comisiei securitate națională, apărare şi ordine publică;
2015 – 2019 – Consultant de Proiect, expert, CMI ”Martti Ahtisaari Centre”

Limbi vorbite: găgăuza, rusa, româna, turca

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova 1334-VIII din 29 noiembrie 2019 a fost numit în funcția de Procuror General.

 
 

  Ruslan POPOV

Adjunct al Procurorului General

Data, locul de naştere: 18 august 1976, s. Mileștii Mici, raionul Ialoveni;
Starea civilă:
căsătorit, trei copii

Studii:
1982 - 1992 -
Şcoala medie de cultură generală s.Mileştii Mici, r-nul Ialoveni;
1993 - 1997 -
Facultatea de Drept, Universitatea de Studii Umanistice din Moldova;
2012 - 2013 —
Studii postuniversitare de masterat. Specialitatea „Drept procesual penal”, Facultatea de Drept. Universitatea de Studii Europene din Moldova;
2004 - 2013 -
Studii postuniversitare de doctorat. Specialitatea - Drept penal, Universitatea de Stat din Moldova.

Activitatea profesională:
1997  - 1998 –
ajutor interimar și anchetator în Procuratura raionului Leova;
1998 - 2000 -
ajutor al procurorului sectorului Buiucani. mun.Chişinău;
2000 - 2004 -
procuror, adjunct al procurorului sectorului Buiucani, mun.Chişinău;
2004 - 2010 -
procuror, şef al secţiei nr.l din cadrul Direcţiei control al urmăririi penale a Procuraturii Generale;
2010 - 23.01.2013 -
procuror, şef al Direcţiei control al urmăririi penale şi asistenţă metodică din cadrul Procuraturii Generale;
23.01.2013 - 22.08.2013 -
procuror-şef interimar al Procuraturii anticorupţie;
22.08.2013 - 20.10.2014 -
procuror, şef al Direcţiei control al urmăririi penale şi asistenţă metodică din cadrul Procuraturii Generale;
20.10.2014- 01.08.2018 -
procuror, adjunct al procurorului-şef al mun.Chişinău, şef al oficiului Ciocana;
01.08.2018 - 06.12.2019 -
procuror-şef al Secţiei analiză criminologică, avizare şi propuneri de legiferare din cadrul Direcţiei politici, reforme şi protecţia intereselor societăţii a Procuraturii Generale.
06.12.2019 numit Adjunct al Procurorului General

Activitatea extracurriculară:
2007 - prezent - formator la Institutul Naţional al Justiţiei;
2011- 2017 -
lector la Universitatea de Studii Europene din Moldova, disciplinile - drept penal şi drept procesual penal, partea specială;
2013 - 2017 -
membru al Consiliului Superior al Procurorilor;
2018 - prezent -
membru al Consiliului Institutului National al Justiţiei.
 - experiențe în multiple grupuri de lucru instituționale și interinstituționale de modificare a actelor normative relevante pentru activitatea Procuraturii (Legea cu privire la Procuratură, Codul penal, Codul de procedură penală, Codul contravențional ș.a.).

Publicații:
- o monografie cu titlul „Subiectul infracțiunilor prevăzute în capitolele XV și XVI din partea specială a Codului penal”;
- multiple articole de specialitate în Revista Națională de Drept, Revista Procuraturii Republicii Moldova, săptămânalul juridic “Dreptul”, etc.

Limbi vorbite: rusa, engleza

Pentru exercitarea exemplară a atribuţiilor de serviciu, prin ordinele Procurorului General i-au fost aplicate măsuri de încurajare, inclusiv, decorat cu Insigna de piept "Eminent al Procuraturii" şi Crucea "Pentru Merit" clasa I.

 


Mircea ROȘIORU

Adjunct al Procurorului General
Data, locul de naştere:
17 iulie 1979, satul Bardar, raionul Ialoveni.
Starea civilă:
căsătorit, doi copii.

Studii:
2007 – 2008 –
Universitatea de Stat din Moldova (Diplomă de master nr. 60810100269);
1996 – 2000 -
Universitatea din Oradea, România, Facultatea Ştiinţe Juridice (Diploma de licenţă nr. 9130 din 12.09.2002);
1986 – 1996 -
Şcoala medie de cultură generală, s. Bardar, r-nul Ialoveni.

Activitatea profesională:
09 martie 2017 - prezent -
adjunct al Procurorului General.
01 august 2016 - 09 martie 2017 -
procuror-şef interimar al Direcţiei judiciare a Procuraturii Generale.
17 ianuarie 2014 –
ales Preşedinte al Consiliului Superior al Procurorilor, pentru un mandat de 4 ani.
septembrie 2010 – 31 iulie 2016
- procuror, şef al Direcţiei judiciare a Procuraturii Generale.
iunie 2010 – septembrie 2010 -
procuror, şef interimar al Direcţiei judiciare a Procuraturii Generale.
20 ianuarie 2010 –
ales Preşedinte al Colegiului de calificare de pe lîngă Consiliul Superior al Procurorilor, pentru un mandat de 4 ani.
februarie 2009 – iunie 2010 -
procuror, şef interimar al Secţiei judiciar-penale din cadrul Direcţiei judiciare a Procuraturii Generale.
octombrie 2008 – februarie 2009 - procuror, şef-adjunct al Secţiei judiciar-penale din cadrul Direcţiei judiciare a Procuraturii Generale;
noiembrie 2007 – octombrie 2008 - procuror, şef interimar al Serviciului coordonare, organizare şi control a Secţiei judiciar-penale din cadrul Direcţiei judiciare a Procuraturii Generale;
octombrie 2006 – noiembrie 2007 -
procuror în Serviciul reprezentare a învinuirii în Curtea de Apel Chişinău a Secţiei judiciar-penale din cadrul Procuraturii Generale;
noiembrie 2004 – octombrie 2006 - procuror în Procuratura Anticorupţie, iniţial – Serviciul judiciar, ulterior - Serviciul investigaţii anticorupţie;
08 august 2001 – octombrie 2004 -
ajutor-interimar al procurorului judeţului Lăpuşna, ajutor al procurorului judeţului Lăpuşna, ajutor superior al procurorului judeţului Lăpuşna şi procuror în Procuratura raionului Hînceşti.

Activitatea extracurriculară:
ianuarie 2017 -
preşedinte al Comisiei de stat pentru examenul de masterat la specialitatea „Drept” a Universităţii de Stat din Moldova.
11 august 2016 - membru delegat din partea Consiliului Superior al Procurorilor în Consiliul de Integritate al Autorităţii Naţionale de Integritate, pentru un mandat de 5 ani.
04 - 19 iunie 2015 -
preşedinte al Comisiei de stat pentru examenul de licenţă la specialitatea „Drept” a Universităţii de Stat din Moldova.
20 august 2014 - prezent –
membru delegat din partea Consiliului Superior al Procurorilor în Comisia de Stat pentru testări cu utilizarea poligrafului.
02 – 30 iunie 2014 -
preşedinte al Comisiei de stat pentru examenul de licenţă la specialitatea „Drept” a Universităţii de Stat din Moldova.
27 martie 2014 - prezent -
expert guvernamental al Republicii Moldova, supleant, în Consiliul Consultativ al Procurorilor Europeni al Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei (Ordinul MAEIE nr. 238-b-42 din 27.03.2014).
17 - 29 martie 2014 -
preşedinte al Comisiei pentru examenele de absolvire a cursurilor de formare iniţială a candidaţilor la funcţia de procuror din cadrul Institutului Naţional al Justiţiei.
05 martie 2014 –
membru al Consiliului naţional pentru reforma organelor de ocrotire a normelor de drept (Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1022-VII din 05.03.2014).
18 - 26 martie 2013 -
preşedinte al Comisiei pentru examenele de absolvire a cursurilor de formare iniţială a candidaţilor la funcţia de procuror din cadrul Institutului Naţional al Justiţiei.
martie 2009 şi martie 2010 -
membru al Comisiei pentru examenele de absolvire a cursurilor de formare iniţială a candidaţilor la funcţia de judecător din cadrul Institutului Naţional al Justiţiei.

Limbi străine: franceza, rusa. 
Iurie PEREVOZNIC
Adjunct al Procurorului General

Data, locul de naştere: 30 iunie 1966, s.Mereşeuca,  r.Ocniţa;

Studii:
1973-1983 - școala medie din raionul Ocnița;
1988–1993 Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova;

Activitatea profesională:
1993 - 2000 – ajutor / ajutor superior al procurorului, Procuratura sect.Râşcani, mun.Chişinău;
2000 - 2003  - procuror superior, şef-adjunct al secţiei supraveghere  generală, ecologie și minori, Procuratura Generală;
2003 – 2008  avocat parlamentar (Ombudsman), Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova;
2008 – 2010 - şef-adjunct al secţiei investigații financiar- economice și protecția drepturilor omului, Procuratura Generală;

2010 – 2016 - şef secţie minori şi drepturile omului, Procuratura Generală;
2016  – iulie 2019 - avocat, Cabinetul Avocatului ”Iurie Perevoznic”;
iulie 2019  – 06.12.2019 -  inspector-judecător, Inspecția Judiciară în cadrul Consiliul Superior al Magistraturii;

06.12.2019 numit Adjunct al Procurorului General.


Activitatea extracurriculară:

2009 – 2013  -  membru al Colegiului disciplinar pe lângă Consiliul Superior al Procurorilor;
2010 – 2016 membru al Consiliului Institutului Naţional al Justiţiei;
2011 2016  - reprezentant al Procuraturii Generale în Consiliul coordonator interministerial în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie.

2019              membru al Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului.


  activități în multiple grupuri de lucru interinstuționale de evaluare a compatibilității cadrului juridic național cu standardele internaționale în domeniul drepturilor civile, politice, economice și sociale ale omului, inclusiv aspectul gender, libertatea întrunirilor, combaterea torturii, protecția copiilor în situații de risc, violența pe criterii de gen și violența în familie etc. cu propuneri de modificare a legislației relevante pentru activitatea Procuraturii (Codul penal, Codul de procedură penală, Codul contravențional ș.a.).


Limbi vorbite: rusa, româna 

 Noutăţi Despre Procuratura Generală Adunarea Generală a procurorilor Consiliul Superior al Procurorilor Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică Acte normative Informaţii Transparenţa Cooperarea internaţională Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova Organizaţii obşteşti Informaţii de contact Relaţii publice Link-uri Despre site

© 2008 Procuratura Generală a Republicii Moldova

Elaborarea şi suport tehnic: Centrul de telecomunicaţii speciale

Statistica vizitatorilor:36228945