ro | ru | en
Astăzi:23.03.2023
Noutăţi
Despre Procuratura Generală
Adunarea Generală a procurorilor
Consiliul Superior al Procurorilor
Preşedintele
Membrii
Şedinţe
Funcţii vacante
Registru
Acte normative
Hotărâri
Raport de activitate
Procese verbale ale şedinţei
Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor
Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică
Acte normative
Informaţii
Transparenţa
Cooperarea internaţională
Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova
Organizaţii obşteşti
Informaţii de contact
Relaţii publice
Link-uri
Despre site

Republica Moldova, mun. Chisinau,
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 73
Tel.: 828-373, 828-377, 828-348


Consiliul Superior al Procurorilor | Hotărâri

1-53/2019 cu privire la examinarea cererii de transfer a procurorului Vitalie Bordea  03/07/2019                             
2018
12-89/18 cu privire la desemnarea învingătorului concursului pentru ocuparea funcției vacante de procuror în Secția combatere  tortură din cadrul Direcției urmărire penală și criminalistică a Procuraturii Generale 14/06/2018
12-88/18 cu privire la anunțarea concursului între candidații la funcția de procuror în Procuratura Generală și procuratura teritorială, înscriși în Registrul candidaților la funcția de procuror 07/06/2018
12-86/18 cu privire la examinarea cererii procurorului Elena Cazacov  despre numirea, prin transfer, în funcția de procuror în Procuratura Anticorupție 07/06/2018
12-85/18 cu privire la desemnarea câștigătorilor concursului anunțat  pentru suplinirea unor funcții vacante de procuror în procuratura teritorială 07/06/2018
12-84/18 cu privire la contestarea hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.13-8/18 din 21.04.2018 în privința procurorului Veaceslav Balan  24/05/2018
12-76/18 cu privire la avizarea demersului Procurorului General vizând modificarea și completarea Ordinului nr.681-p din 15.06.2017 privind structura  internă, reședințele și statul de personal al sistemului Procuraturii  04/05/2018
12-75/18 cu privire la modificarea structurii şi aprobarea RegulamentuluiAparatului Consiliului Superior al Procurorilor 04/05/2018
12-74/18 cu privire la modificarea Regulamentului Consiliului Superior al Procurorilor 04/05/2018
12-73/18 cu privire la examinarea cererii procurorului Alexandru Gordilă  despre numirea, prin transfer, în funcția de procuror în Procuratura raionului Sîngerei  04/05/2018
12-72/18 cu privire la recepționarea dosarelor candidaților la funcția de procuror în temeiul vechimii în muncă, care au promovat examenul în cadrul INJ, în vederea demarării procedurilor ce preced înscrierea în Registrul candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante de procuror în procuraturile teritoriale 04/05/2018
12-70/18 cu privire la înscrierea absolvenților INJ în Registrul candidaților la funcțiile vacante de procuror și transmiterea dosarelor în Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor 04/05/2018
12-69/18 cu privire la desemnarea învingătorului concursului pentru ocuparea funcției vacante de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Florești 04/05/2018
12-68/18 cu privire la desemnarea învingătorului concursului pentru ocuparea funcției vacante de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Nisporeni 04/05/218
12-67/18 cu privire la desemnarea învingătorului concursului pentru ocuparea funcției vacante de procuror-șef al Procuraturii  raionului Rezina 04/05/2018
12-66/18 cu privire la desemnarea învingătorului concursului pentru ocuparea funcției de procuror-șef al Procuraturii raionului Orhei 04/05/2018
12-65/18 Cu privire la declararea nulă a concursului anunțat prin Hotărârea 12-50/18 din 22.03.2018 între procurorii care solicită transferul la o altă procuratură 20/04/2018
12-64/18 Cu privire la recepționarea dosarelor absolvenților Institutului Național al Justiției, promoția anului 2018, în vederea demarării procedurilor ce preced înscrierea în Registrul candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante de procuror în procuraturile teritoriale 20/04/2018
12-63/18 Privind aprobarea Regulamentului Comisiei permanente pentru instruire 20/04/2018
12-62/18 Cu privire la acordarea împuternicirilor de reprezentare a Consiliului Superior al Procurorilor în instanțele de judecată 20/04/2018
12-61/18 Cu privire la desemnarea unei persoane cu funcție publică de conducere din cadrul Consiliului Superior al Procurorilor în componența Comisiei de Stat pentru testări cu utilizarea poligrafului 20/04/2018
12-60/18 Cu privire la anunțarea concursurilor între procurorii înscriși în Registrele candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante de procuror 20/04/2018
12-59/18 Cu privire la examinarea cererii domnului Iuri Lealin de cumulare a funcției de procuror cu activitatea didactică 20/04/2018
12-58/18 Cu privire la examinarea cererii procurorului Rodica Cornicî despre numirea, prin transfer, în funcția de procuror în Procuratura municipiului Chișinău 20/04/2018
12-57/18 Cu privire la examinarea cererii procurorului Mircea Ciobanu despre numirea, prin transfer, în funcția de procuror în Procuratura municipiului Chișinău 20/04/2018
12-56/18 Cu privire la examinarea cererii procurorului Violeta Cebanciuc despre numirea, prin transfer, în funcția de procuror în Procuratura municipiului Bălți 20/04/2018
12-55/18 Cu privire la transferul procurorului Victoria Burlacu în funcția de procuror în Procuratură raionului Orhei 20/04/2018
12-54/18 cu privire la transmiterea dosarelor procurorilor, înscriși în Registrul procurorilor care solicită numirea în funcția de procuror-șef sau de adjunct al procurorului-șef în procuratura teritorială, în Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor 20/04/2018
12-53/18 cu privire la avizarea proiectului de ordin al Procurorului General despre modificare și completarea Ordinului nr. 681-p din 15.05.2017 privind structura internă, reședințele și statul d epersonal al sistemului Procuraturii 20/04/2018
12-52/18 cu privire la examinarea cererii procurorului Veaceslav Potînga despre numirea, prin transfer, în funcția de procuror în Procuratura municipiului Chișinău 22/03/2018
12-51/18 cu privire la examinarea cererii procurorului Vitalie Galeru despre numirea, prin transfer, în funcția de procuror în Procuratura municipiului Chișinău 22/03/2018
12-50/18 cu privire la anunţarea concursurilor între procurorii înscriși în Registrele candidaților pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror 22/03/2018
12-49/18 privind anunțarea concursului pentru selectarea membrului în Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor din rîndul reprezentnților societății civile 22/03/2018
12-48/18 cu privire la desemnarea învingătorului concursului pentru ocuparea funcției vacante de procuror în Procuratura raionului Sîngerei (prin transfer) 22/03/2018
12-47/18 cu privire la desemnarea învingătorului concursului pentru ocuparea unei funcții vacante de procuror în Procuratura municipiului Chișinău (prin transfer) 22/03/2018
12-46/18 cu privire la desemnarea învingătorului concursului pentru ocuparea funcției vacante de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii UTA Găgăuzia, șef al Oficiului Comrat 22/03/2018
12-45/18 cu privire la cererile unor procurori privind cumularea  activității de procuror cu activitatea didactică 22/03/2018
12-44/18 cu privire la transmiterea dosarelor procurorilor, înscriși în Registrul procurorilor care solicită transferul la o altă procuratura, în Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor 01/03/2018
12-43/18 cu privire la transmiterea dosarelor procurorilor, înscriși în Registrul procurorilor care solicită numirea în fucția de procuror-șef sau de adjunct al procurorului-șef în procuratura teritorială, în Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor 01/03/2018
12-42/18 cu privire la declararea nulă a concursului anunțat prin Hotărîrea nr.12-36/18 din 15.02.2018 pentru promovarea în funcția vacantă de procuror în Procuratura Generală 01/03/2018
12-41/18 cu privire la examinarea amendamentelor propuse la actele normative ale Consiliului Superior al Procurorilor 01/03/2018
12-40/18 cu privire examinarea cererii doamnei Elena Belei privind încetarea calității de membru al Colegiului de selecție și carieră a procurorilor 01/03/2018
12-39/18 privind aprobarea Regulamentului cu privire la legitimația de serviciu a membrilor Consiliului Superior al Procurorilor, membrilor colegiilor din subordine și a personalului din cadrul  Aparatului acestuia 01/03/2018
12-38/18 cu privire la contestarea hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.13-1/18 (III) din 09.02.2018 în privinţa procurorului Nicolae Gurev 01/03/2018
12-37/18 cu privire la propunerea referitoare la conferirea Medaliei "Veteran al Procuraturii" unui procuror în demisie 01/03/2018
12-36/18 cu privire la anunţarea concursurilor pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror 15/02/2018
12-35/18 cu privire la contestarea hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.13-16/17 (III) din 20.01.2017 în privinţa procurorului Anatolie Pitel 01/03/2018
12-34/18 cu privire la desemnarea învingătorului concursului pentru ocuparea funcției vacante de procuror în Procuratura de circumscripție Chișinău
12-33/18 cu privire la desemnarea învingătorului concursului pentru ocuparea funcției vacante de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii  raionului Ștefan Vodă
12-32/18 cu privire la desemnarea învingătorului concursului pentru ocuparea funcției vacante de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii  raionului Orhei
12-31/18 cu privire la desemnarea învingătorului concursului pentru ocuparea funcției vacante de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii municipiului Chișinău, Oficiul Principal
12-30/18 cu privire la desemnarea învingătorului concursului pentru ocuparea funcției vacante de procuror-șef al Procuraturii  raionului Rîșcani
12-29/18 cu privire la desemnarea învingătorului concursului pentru ocuparea funcției vacante de procuror-șef al Procuraturii  raionului Dubăsari
12-28/18 cu privire la desemnarea învingătorului concursului pentru ocuparea funcției vacante de procuror-șef al Procuraturii  raionului Glodeni
12-27/18 cu privire la desemnarea învingătorului concursului pentru ocuparea funcției vacante de procuror-șef al Procuraturii  raionului Criuleni
12-26/18 cu privire la desemnarea învingătorilor concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de procuror în Procuratura municipiului Chișinău
12-25/18 cu privire la raportul anual de activitate al Colegiului de evaluare a performanțelor   procurorilor pentru anul 2017
12-24/18 cu privire la raportul anual de activitate al Colegiului de disciplină și etică a procurorilor pentru anul 2017
12-23/18 cu privire la raportul anual de activitate al Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor pentru anul 2017
12-22/18 cu privire la dezbaterea priorităţilor Procuraturii pentru anul 2018
12-21/18 cu privire la desemnarea persoanei care va evalua cunoştinţele lingvistice ale candidaţilor la funcţii de procuror în cadrul Colegiului pentru selecţia şi cariera procurorilor 01/02/2018
12-20/18 cu privire la constituirea Comisiei permanente pentru instruire 02/02/2018
12-19/18 cu privire la înaintarea propunerilor Institutului Național al Justiției referitoare la numărul de locuri care urmează a fi scoase la concursul de admitere din anul 2019 pentru formarea iniţială a candidaţilor la funcţiile de procuror
12-18/18 cu privire la transmiterea dosarelor procurorilor, înscriși în Registrul procurorilor care solicită transferul la o altă procuratură, în Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor 01/02/2018
12-17/18 cu privire la transmiterea dosarelor procurorilor, înscriși în Registrul procurorilor care solicită numirea în funcţia de procuror-şef sau de adjunct al procurorului-şef în procuratura teritorială, în Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor  01/02/2018
12-16/18 cu privire la transmiterea dosarelor procurorilor, înscriși în Registrul procurorilor care solicită transferul la o altă procuratură, în Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor 01/02/2018
12-15/18 cu privire la demersul Procurorului General despre eliberarea acordului în vederea suspendării din funcție a unui procuror 19/01/2018 
12-14/18 cu privire la demersul Procurorului General despre eliberarea acordului în vederea suspendării din funcție a unui procuror 19/01/2018 
12-13/18 cu privire la desemnarea învingătorului concursului pentru ocuparea funcției vacante de procuror în Procuratura de circumscripție Chișinău 19/01/2018
12-12/18 cu privire la desemnarea unui membru în Consiliul consultativ al probațiunii 19/01/2018
12-11/18 cu privire la anunțarea concursurilor între procurorii înscriși în Registrele candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante de procuror  19/01/2018
12-10/18 cu privire la modificarea Hotărârii nr. 12-144/17 din 26.10.2017 privind  desemnarea membrilor Consiliului Superior al Procurorilor în grupul de monitorizare a Strategiei Naţionale de Integritate şi Anticorupţie pentru anii 2017-2020 19/01/2018 
12-9/18 cu privire la contestarea hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.13-73/17 (III) din 01.12.2017 în privinţa procurorului Eduard Velicov 19/01/2018
12-8/18 cu privire la contestarea hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.13-75/17 (III) din 21.12.2017 în privinţa procurorului Ivan Filimon 19/01/2018
12-7/18 cu privire la demersul vicepreședintelui Consiliului Asociației Veteranilor Procuraturii despre încurajarea unor ex-procurori cu prilejul Zilei lucrătorului Procuraturii 19/01/2018
12-6/18 cu privire la contestarea hotărârii Colegiului de disciplină şi etică  nr.13-41/17(III) din 01.12.2017 în privința procurorului Corneliu Gheras 19/01/2018
12-5/18 cu privire la încurajarea unor procurori cu prilejul Zilei lucrătorului procuraturii 19/01/2018
12-4/18 cu privire la convocarea Adunării Generale a Procurorilor 19/01/2018
12-3/18 cu privire la împuternicirea  procurorilor Secţiei reprezentare în procedurile non-penale și implementare CEDO din cadrul Direcţiei judiciare a Procuraturii Generale să reprezinte interesele Consiliului Superior al Procurorilor în instanţele de judecată 10/01/2018
12-2/18 cu privire la alegerea Președintelui  Consiliului Superior al Procurorilor 10/01/2018
12-1/18 cu privire la  alegerea secretarului ad-hoc al Consiliului Superior al Procurorilor 10/01/2018
12-185/17 cu privire la încetarea de drept a mandatului unui membru al Consiliului Superior al Procurorilor 19/12/2017

2017
12-184/17 cu privire la demersul de încurajare a unui procuror  19/12/2017
12-183/17 cu privire la încurajarea unor membri ai Consiliului Superior al Procurorilor  19/12/2017
12-182/17 cu privire la desemnarea învingătorului concursului pentru ocuparea funcției, provizoriu vacante, de procuror în Secția protocol, cooperare internațională și integrare europeană din cadrul Direcției cooperare internațională și integrare europeană   19/12/2017
12-181/17 cu privire la desemnarea învingătorului concursului pentru ocuparea funcției vacante de procuror în Secția  investigarea fraudelor contra mediului și intereselor publice din cadrul Direcției  politici, reforme și protecția intereselor societății a Procuraturii Generale 19/12/2017
12-180/17 cu privire la desemnarea învingătorului concursului pentru ocuparea funcției vacante de procuror în Secția unificare a practicii în domeniul urmăririi penale din cadrul Direcției urmărire penală și criminalistică a Procuraturii Generale 19/12/2017
12-179/17 privind examinarea  proiectului de Lege a UTA Găgăuzia cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcției de procuror-șef al Procuraturii UTA Găgăuzia  19/12/2017
12-178/17 cu privire la încetarea calității unui membru al Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor 19/12/2017
12-177/17 cu privire la anunțarea concursului între procurori pentru suplinirea unor funcții vacante în procuraturile teritoriale  19/12/2017
12-176/17 cu privire la desemnarea învingătorului concursului anunțat pentru ocuparea funcției vacante de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție   19/12/2017
12-175/17 cu privire la desemnarea învingătorului concursului pentru ocuparea funcției vacante de procuror în Secția politici, reforme și management al proiectelor din cadrul Direcției politici, reforme și protecția intereselor societății a Procuraturii Generale 19/12/2017
12-174/17 cu privire la transmiterea dosarelor procurorilor, înscriși în Registrul procurorilor care solicită transferul la o altă procuratură, în Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor 19/12/2017
12-173/17 cu privire la transmiterea dosarelor procurorilor, înscriși în Registre corespunzătoare, în Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor 11/12/2017
12-172/17 cu privire la examinarea cererii  dlui Valentin Baidaus privind încetarea calității de membru al Colegiului de disciplină și etică 11/12/2017
12-171/17 cu privire la anunțarea concursului între procurori pentru suplinirea unor funcții vacante în procuraturile teritoriale 11/12/2017
12-170/17 cu privire la demersul Procurorului General despre confirmarea legalităţii unui ordin al Procurorului General 30/11/2017
12-169/17 cu privire la anunţarea concursului 30/11/2017
12-168/17 cu privire la anunţarea concursului pentru ocuparea unor funcţii vacante în cadrul aparatului Consiliului Superior al Procurorilor 30/11/2017
12-167/17 privind aprobarea Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice în Consiliul Superior al Procurorilor 30/11/2017
12-162/17 cu privire la anunțarea concursului 16/11/2017
12-161/17 cu privire la aprobarea cererii procurorului Dumitru Calendari  pentru cumularea  activității de procuror cu activitatea didactică 16/11/2017
12-160/16 cu privire la coordonarea proiectului Planului de formare continuă a personalului instanţelor judecătoreşti, consultanţilor procurorilor, consilierilor de probaţiune şi a avocaţilor care acordă asistenţă juridică garantată de stat, pentru anul 2018 16/11/2017
12-159/17 cu privire la coordonarea proiectului Planului de formare continuă a judecătorilor şi procurorilor pentru anul 2018 16/11/2017
12-158/17 cu privire la avizarea proiectului de Ordin privind modificarea și completarea unui Ordin al Procurorului General 16/11/2017
12-157/17 cu privire la anunțarea concursului între candidații la funcția de procuror înscriși în Registrul candidaților la funcția de procuror în procuratura teritorială 16/11/2017
12-156/17 cu privire la contestarea hotărârii Colegiului de disciplină și eticănr.13-74/17 (III) din 20.10.2017, emisă în privința procurorului Valentin Baidaus 30/11/2017
12-155/17 cu privire la contestarea hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.13-79/17 (III) din 20.10.2017 în privinţa procurorului Alexandr Diulgher 16/11/2017
12-154/17 cu privire la contestarea hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.13-77/17 (III) din 20.10.2017 în privinţa procurorului Liliana Bugăescu 11/12/2017
12-153/17 cu privire la contestarea hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.13-72/17 (III) din 20.10.2017 în privinţa procurorului Stanislav Beriozov 16/11/2017
12-152/17 cu privire la desemnarea învingătorilor concursului anunțat pentru ocuparea funcțiilor vacante de procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale, Oficiul Central şi Oficiul Nord 16/11/2017
12-151/17 cu privire la desemnarea învingătorului concursului anunțat pentru ocuparea funcției vacante de adjunct al procurorului-șef al procuraturii raionului Cimişlia 16/11/2017
12-150/17 cu privire la desemnarea învingătorilor concursului anunțat pentru ocuparea funcțiilor vacante de adjunct al procurorului-şef al Procuraturii mun.Chişinău  16/11/2017
12-149/17 cu privire la desemnarea învingătorului concursului pentru ocuparea funcției vacante de procuror-șef al Secției unificare a practicii în domeniul urmăririi penale din cadrul Direcţiei urmărire penală și criminalistică a Procuraturii Generale 16/11/2017
12-148/17 cu privire la aprobarea cererii procurorului Ion Covalciuc pentru cumularea activității de procuror cu activitatea didactică 26/10/2017
12-147/17 cu privire la înscrierea candidaților la funcția de procuror în Registrul candidaților la funcția de procuror în procuratura teritorială și transmiterea dosarelor candidaților în Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor 26/10/2017
12-146/17 cu privire la modificarea componenței Comisiei de organizare a alegerilor 26/10/2017
12-145/17 cu privire la aprobarea cererii procurorului Vadim Prisacari pentru cumularea  activității de procuror cu activitatea didactică 26/10/2017
12-144/15 cu privire la desemnarea a trei membri ai Consiliului Superior al Procurorilor în grupul de monitorizare a Strategiei Naţionale de Integritate şi Anticorupţie pentru anii 2017-2020 26/10/2017
12-143/17 cu privire la transmiterea dosarelor procurorilor, înscriși în Registrul procurorilor care solicită numirea în funcţia de procuror-şef al subdiviziunii Procuraturii Generale, în Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor 26/10/2017
12-142/17 cu privire la transmiterea dosarelor procurorilor, înscriși în Registrul procurorilor care solicită promovarea în funcţia de procuror în procuratura specializată sau în Procuratura Generală, în Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor 26/10/2017
12-141/17 cu privire la transmiterea dosarelor procurorilor, înscriși în Registrul procurorilor care solicită numirea în funcţia de procuror-şef sau de adjunct al procurorului-şef în procuratura teritorială, în Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor 26/10/2017
12-140/17 cu privire la avizarea proiectului de Ordin privind modificarea și completarea unui Ordin al Procurorului General 12/10/2017
12-139/17 cu privire la aprobarea cererii procurorului Dumitru Calendari pentru cumularea  activității de procuror cu activitatea didactică 12/10/2017
12-138/17 cu privire la aprobarea cererii procurorului Igor Demciucin pentru cumularea activității de procuror cu activitatea didactică 26/10/2017
12-137/17 cu privire la anunțarea concursului 12/10/2017
12-136/17 cu privire la aprobarea cererii procurorului Vitali Cebotari pentru cumularea activității de procuror cu activitatea didactică 12/10/2017
12-135/17 cu privire la aprobarea cererii procurorului Serghei Gavajuc pentru cumularea activității de procuror cu activitatea didactică 12/10/2017
12-134/17 cu privire la aprobarea cererii procurorului Nicolai Levandovschi pentru cumularea activității de procuror cu activitatea didactică 26/10/2017
12-133/17 cu privire la convocarea Adunării Generale a Procurorilor și formarea Comisiei pentru organizarea alegerilor 12/10/2017
12-132/17 cu privire la aprobarea bugetului Consiliului Superior al Procurorilor pentru anul 2018  12/10/2017
12-131/17 cu privire la avizarea proiectului de buget al Procuraturii pentru anul 2018 12/10/2017
12-130/17 Cu privire la demersul Procurorului General despre eliberarea acordului în vederea suspendării din funcţie a unui procuror 07/09/2017
12-129/17 Cu privire la Raportul despre activitatea Institutului Naţional al Justiţiei în anul 2016 07/09/2017
12-128/17 Cu privire la încurajarea unor procurori cu prilejul Aniversării a XXVI-a de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova 07/09/2017
12-127/17 Cu privire la coordonarea proiectului Planului de formare iniţială a candidaţilor la funcţiile de procuror şi judecător în perioada 16 octombrie 2017 – 16 aprilie 2019 07/09/2017
12-126/17 Cu privire la cererea procurorului Carolina Vicol despre suspendarea din funcție 07/09/2017
12-125/17 Cu privire la contestarea hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.13-46/17 (III) din 11.08.2017, emisă în privinţa procurorului Eduard Bulat 07/09/2017
12-124/17 Cu privire la privire la contestarea hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.13-64/17 (III) din 11.08.2017 în privinţa procurorului Vasile Soltan 07/09/2017
12-123/17 Cu privire la desemnarea învingătorului concursului anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror-şef al Procuraturii de circumscripţie Bălţi 07/09/2017
12-122/17 Cu privire la desemnarea învingătorului concursului anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror-şef al Procuraturii de circumscripţie Cahul 10/08/2017
12-121/17 Cu privire la demersul de încurajare a unor procurori conducători din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale 10/08/2017
12-120/17 Cu privire la desemnarea a doi membri în componenţa Comisiei pentru examenele de admitere în anul 2017 la Institutul Naţional al Justiţiei 10/08/2017
12-119/17 Cu privire la desemnarea învingătorului concursului anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de adjunct al procurorului-şef al Procuraturii raionului Străşeni 10/08/2017
12-118/17 Cu privire la desemnarea învingătorului concursului anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de adjunct al procurorului-şef al Procuraturii raionului Sîngerei 10/08/2017
12-117/17 Cu privire la desemnarea învingătorului concursului anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de adjunct al procurorului-şef al Procuraturii raionului Criuleni 10/08/2017
12-116/17 Cu privire la desemnarea învingătorului concursului anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de adjunct al procurorului-şef al Procuraturii raionului Ungheni 10/08/2017
12-115/17 Cu privire la desemnarea învingătorului concursului anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de adjunct al procurorului-şef al Procuraturii raionului Teleneşti 10/08/2017
12-114/17 Cu privire la desemnarea învingătorului concursului anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de adjunct al procurorului-şef al Procuraturii raionului Soroca 10/08/2017
12-113/17 Cu privire la desemnarea învingătorului concursului anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de adjunct al procurorului-şef al Procuraturii raionului Şoldăneşti 10/08/2017
12-112/17 Cu privire la propunerea despre conferirea Crucii "Pentru Merit" de clasa I 10/08/2017
12-111/17 Cu privire la desemnarea învingătorului concursului anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de adjunct al procurorului-şef al Procuraturii raionului Rîşcani 10/08/2017
12-110/17 Cu privire la desemnarea învingătorului concursului anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de adjunct al procurorului-şef al Procuraturii raionului Ocniţa 10/08/2017
12-109/17 Cu privire la desemnarea învingătorului concursului anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de adjunct al procurorului-şef al Procuraturii raionului Leova 10/08/2017
12-108/17 Cu privire la desemnarea învingătorului concursului anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de adjunct al procurorului-şef al Procuraturii raionului Ialoveni 10/08/2017
12-107/17 Cu privire la desemnarea învingătorului concursului anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de adjunct al procurorului-şef al Procuraturii raionului Glodeni 10/08/2017
12-106/17 Cu privire la desemnarea învingătorului concursului anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de adjunct al procurorului-şef al Procuraturii raionului Făleşti 10/08/2017
12-105/17 Cu privire la desemnarea învingătorului concursului anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de adjunct al procurorului-şef al Procuraturii raionului Dubăsari 10/08/2017
12-104/17 Cu privire la desemnarea învingătorului concursului anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de adjunct al procurorului-şef al Procuraturii raionului Drochia 10/08/2017
12-103/17 Cu privire la desemnarea învingătorului concursului anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de adjunct al procurorului-şef al Procuraturii raionului Căuşeni 10/08/2017
12-102/17 Cu privire la desemnarea învingătorului concursului anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de adjunct al procurorului-şef al Procuraturii raionului Călăraşi 10/08/2017
12-101/17 Cu privire la desemnarea învingătorului concursului anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de adjunct al procurorului-şef al Procuraturii raionului Briceni 10/08/2017
12-100/17 Cu privire la desemnarea învingătorului concursului anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de adjunct al procurorului-şef al Procuraturii municipiului Bălţi 10/08/2017
12-99/17 Cu privire la desemnarea învingătorului concursului anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de adjunct al procurorului-şef al Procuraturii raionului Anenii Noi 10/08/2017
12-98/17 Cu privire la desemnarea învingătorului concursului anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de adjunct al procurorului-şef al Procuraturii de circumscripţie Chişinău 10/08/2017
12-97/17 Cu privire la admiterea cererilor solicitanţilor la funcţia de procuror în temeiul vechimei în muncă şi remiterea materialelor Comisiei de absolvire a Institutului Naţional al Justiţiei, pentru organizarea examenului de capacitate 10/08/2017
12-96/17 Cu privire la desemnarea învingătorului concursului anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror-şef al Procuraturii de circumscripţie Chişinău 10/08/2017
12-95/17 Cu privire la desemnarea învingătorului concursului anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror-şef al Procuraturii raionului Taraclia 10/08/2017
12-94/17 Cu privire la desemnarea învingătorului concursului anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror-şef al Procuraturii municipiului Chişinău 10/08/2017
12-93/17 Cu privire la desemnarea învingătorului concursului anunţat pentru ocuparea funcţiilor vacante de adjunct al procurorului-şef al Procuraturii Anicorupţie 10/08/2017
12-92/17 Cu privire la desemnarea învingătorului concursului anunţat pentru ocuparea funcţiilor vacante de adjunct al procurorului-şef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale 10/08/2017
12-91/17 Cu privire la desemnarea învingătorului concursului anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror-şef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale 10/08/2017
12-90/17 Cu privire la desemnarea învingătorului concursului anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror-şef al Secţiei asistenţă juridică internaţională a Procuraturii Generale 10/08/2017
12-89/17 cu privire la contestarea hotărârii Colegiului de disciplină şi etică nr.13-45/17 (III) din 30.06.2017 în privinţa procurorului Silvian Mahu
12-891/17 Cu privire la aprobarea modelului legitimaţiei procurorului 19/07/2017
12-88/17 Cu privire la desemnarea învingătorului concursului anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror-şef al Secţiei justiţie juvenilă din cadrul Direcţiei politici, reforme şi protecţia intereselor societăţii a Procuraturii Generale 19/07/2017
12-87/17 Cu privire la desemnarea învingătorului concursului anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror-şef al Secţiei investigarea fraudelor contra mediului şi intereselor publice a Procuraturii Generale 19/07/2017
12-86/17 Cu privire la desemnarea învingătorului concursului anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror-şef al Secţiei politici, reforme şi management al proiectelor a Procuraturii Generale 19/07/2017
12-85/17 Cu privire la desemnarea învingătorului concursului anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror-şef al Direcţiei politici, reforme şi protecţia intereselor societăţii a Procuraturii Generale 19/07/2017
12-84/17 Cu privire la desemnarea învingătorului concursului anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de adjunct al procurorului-şef al Procuraturii municipiului Chişinău, şef al Oficiului Rîşcani 19/07/2017
12-83/17 Cu privire la desemnarea învingătorului concursului anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de adjunct al procurorului-şef al Procuraturii municipiului Chişinău, şef al Oficiului Centru 19/07/2017
12-82/17 Cu privire la desemnarea învingătorului concursului anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de adjunct al procurorului-şef al Procuraturii municipiului Chişinău, şef al Oficiului Botanica 19/07/2017
12-81/17 Cu privire la desemnarea învingătorului concursului anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror-şef al Secţiei reprezentare în procedurile non-penale şi implementare CEDO a Procuraturii Generale 19/07/2017
12-80/17 Cu privire la desemnarea învingătorului concursului anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror-şef al Secţiei reprezentare a învinuirii în Curtea Supremă de Justiţie a Procuraturii Generale 19/07/2017
12-79/17 Cu privire la desemnarea învingătorului concursului anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror-şef al Secţiei controlul activităţii speciale de investigaţii şi asigurarea regimului secret a Procuraturii Generale 19/07/2017
12-78/17 Cu privire la desemnarea învingătorului concursului anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror-şef al Secţiei protocol, cooperare internaţională şi integrare europeană a Procuraturii Generale 19/07/2017
12-77/17 Cu privire la desemnarea învingătorului concursului anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror-şef al Direcţiei cooperare internaţională şi integrare europeană a Procuraturii Generale 19/07/2017
12-76/17 Cu privire la desemnarea învingătorului concursului anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror-şef al Secţiei combatere tortură a Procuraturii Generale 19/07/2017
12-75/17 Cu privire la desemnarea învingătorului concursului anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror-şef al Secţiei tehnologii informaţionale şi combaterea crimelor cibernetice a Procuraturii Generale 19/07/2017
12-74/17 Cu privire la desemnarea învingătorului concursului anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror-şef al Secţiei combaterea traficului de fiinţe umane a Procuraturii Generale 19/07/2017
12-73/17 Cu privire la desemnarea învingătorului concursului anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror-şef al Direcţiei urmărire penală şi criminalistică a Procuraturii Generale 19/07/2017
12-72/17 Cu privire la demersul Procurorului General despre eliberarea acordului în vederea suspendării din funcţie a unui procuror 19/07/2017
12-71/17 Cu privire la desemnarea conducătorilor de practică pentru audienţii Institutului Naţional al Justiţiei 10/07/2017
12-70/17 Cu privire la cererea unui procuror cu priire la transferul într-o procuratură de acelaşi nivel 10/07/2017
12-69/17 Cu privire la transmiterea dosarelor procurorilor, înscrişi în Registrul procurorilor care solicită numirea în funcţia de procuror-şef sau de adjunct al procurorului-şef în procuratura teritorială, în Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor 10/07/2017
12-68/17 Cu privire la anunţarea concursului 29/06/2017
12-67/17 Cu privire la transmiterea dosarelor procurorilor, înscrişi în Registrul procurorilor care solicită numirea în funcţia de procuror-şef sau de adjunct al procurorului-şef în procuratura teritorială, în Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor 29/06/2017
12-66/17 Cu privire la transmiterea dosarelor procurorilor, înscrişi în Registrul procurorilor care solicită numirea în funcţia de procuror-şef sau de adjunct al procurorului-şef în procuratura specializată, în Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor 29/06/2017
12-65/17 Cu privire la transmiterea dosarelor procurorilor, înscrişi în Registrul procurorilor care solicită numirea în funcţie de şef al subdiviziunii Procuraturii Generale, în Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor 29/06/2017
12-64/17 Cu privire la desemnarea învingătorilor concursurilor anunţate pentru ocuparea funcţiilorde procuror în procuratura teritorială 29/06/2017
12-63/17 Cu privire la completarea unor hotărîri ale Consiliului Superior al Procurorilor 24/06/2017
12-62/17 Cu privire la anunţarea concursului 24/06/2017
12-61/17 Cu privire la prelungirea termenelor-limită penru înscrierea procurorilor, evaluaţi în mod extraordinar, în Registrul candidaţilor pentru suplinirea funcţiilor vacante 24/06/2017
12-60/17 Cu privire la anunţarea concursului între candidaţii la funcţia de procuror înscrişi în Registrul candidaţilor la funcţia de procuror în procuratura teritorială 24/06/2017
12-58/17 Cu privire la aprobarea Planului  de verificare procurorilor conform procedurii stabilite în Legea nr.271 din 18.12.2008 privind verificarea titularilor şi candidaţilor la funcţii publice 24/06/2017
12-57/17 Cu privire la contestarea hotararii Colegiului de disciplină şi etică nr.13-42/17(III) din 09.06.2017 in privinţa procurorului Liuba Conşina 29/06/2017
12-56/17 Cu privire la contestarea hotararii Colegiului de disciplină şi etică nr.13-38/17(III) din 09.06.2017 in privinţa procurorului Alexei Axentiev 24/06/2017
12-55/17 Cu privire la recepţionarea dosarelor absolvenţilor Institutului Naţional al Justiţiei în vederea demarării procedurilor ce precedă înscrierea acestora în Registrul candidaţilor pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror în procuraturile teritoriale 02/06/2017
12-54/17 Cu privire la înscrierea candidaţilor la funcţia de procuror în Registrul candidaţilor la funcţia de procuror în procuratura teritorială şi transmiterea dosarelor candidaţilor în Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor 02/06/2017
12-53/17 Cu privire la acordarea unei distincţii a Procuraturii 26/05/2017
12-52/17 Cu privire la prelungirea termenelor-limită penru înscrierea procurorilor, evaluaţi în mod extraordinar, în Registrul candidaţilor pentru suplinirea funcţiilor vacante 26/05/2017
12-51/17 Cu privire la avizarea proiectului de Ordin privind comasarea Ordinelor Procurorului General-interimar prin care a fost stabilită structura, reşedinţa şi statele de personal ale organelor Proccuraturii 26/05/2017
12-50/17 Cu privire la demersul directorului execuiv al Institutului Naţional al Justiţiei cu privire la prezentarea propunerilor(tematici, subiecte) referitoare la necesităţile de formare continuă a procurorilor pentru anul 2018 26/05/2017
12-49/17 Cu privire la examinarea demersului Colegiului pentru evaluarea performanţelor procurorilor cu privire la explicarea pct.2 al dispozitivului hotararii Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-46/17  din 27.04.2017 26/05/2017
12-48/17 Cu privire la demersul Institutului Naţional al Justiţiei despre detaşarea din funcţie a procurorului Dumitru Obadă 26/05/2017
12-47/17 Cu privire la contestarea hotararii Colegiului de evaluare a performanţelor procurorilor nr.14-57/17(III) din 09.06.2017 în privinţa procurorului Alexei Axentiev 24/06/2017
12-46/17 Cu privire la contestarea hotararii Colegiului de evaluare a performanţelor procurorilor nr.14-48/17 din 07.04.2017, adoptată in privinţa procurorului Octavian Iachimovschi 27/04/2017
12-45/17 Cu privire la aprobarea structurii şi statului de personal al Consiliului Superior al Procurorilor 27/04/2017
12-44/17 Cu privire la remiterea cererilor unor procurori în Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor 27/04/2017
12-43/17 Cu privire la constatarea vacanţei funcţiilor de procuror conducător şi stabilirea termenului-limită pentru depunerea cererilor de evaluare extraordinară de către Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor 06/04/2017
12-42/17 Cu privire la demersul Procurorului General despre eliberarea acordului în vederea suspendării din funcţie a unui procuror 30/03/2017
12-41/17 Cu privire la remiterea cererilor unor procurori în Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor 30/03/2017
12-40/17 Cu privire la aprobarea Concepţiei de promovare a eticii profesionale şi de sensibilitate a opiniei publice cu privire la etica profesională 30/03/2017
12-39/17 Cu privire la examinarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, elaborat de Serviciul Informaţii şi Securitate 30/03/2017
12-38/17 Cu privire la demersul dlui Victor Micu, Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, privind desemnarea a doi reprezentanţi în componenţa grupului de lucru pentru elaborarea Cartei interprofesionale a judecătorilor, proccurorilor şi avocaţilor 30/03/2017
12-37/17 Cu privire la examinarea hotărîrii Colegiului de evaluare a performanţelor procurorilor nr.14-28/17 din 17 martie 2017 30/03/2017
12-36/17 Cu privire la demersul deputatului în Parlamentul Republicii Moldova, Nicolai Dudoglo, referitor la suplimentarea numărului de locuri în cadrul concursului de admitere la INJ din anul 2018, exclusiv pentru instruirea candidaţilor la funcţia procuror din UTA Găgăuzia şi raionul Taraclia 30/03/2017
12-35/17 Cu privire la contestarea hotararii Colegiului de disciplină şi etică nr.13-39/17 (III) din 21.03.2017, emisă in privinţa procurorului Ion Dulghieru 06/04/2017
12-34/17 Cu privire la contestarea hotararii Colegiului de disciplină şi etică nr.13-37/17 (III) din 21.03.2017, emisă in privinţa procurorului Nicolae Mătăsaru 30/03/2017
12-33/17 Cu privire la contestarea hotararii Colegiului de disciplină şi etică nr.13-25/17 (III) din 17.02.2017, emisă in privinţa procurorului Eduard Panea 30/03/2017
12-32/17 Cu privire la eliberarea acordului scris asupra candidaturii procurorului Iurii Garaba, pentru numirea în funcţia de adjunct al Procurorului General 09/03/2017
12-31/17 Cu privire la eliberarea acordului scris asupra candidaturii procurorului Mircea Roşioru, pentru numirea în funcţia de adjunct al Procurorului General 09/03/2017
12-30/17 Cu privire la eliberarea acordului scris asupra candidaturii procurorului Igor Popa, pentru numirea în funcţia de adjunct al Procurorului General 09/03/2017
12-29/17 Cu privire la demersul preşedintelui Asociaţiei Veteranilor Procuraturii despre încurajarea unor doamne, ex-procurori, pensionari ai organelor Procuraturii, cu prilejul Zilei Internaţionale a Femeii - 8 Martie 02/03/2017
12-28/17 Cu privire la demersul Procurorului General despre eliberarea acordului în vederea suspendării din funcţie a unui procuror 09/03/2017
12-27/17 Cu privire la contestarea hotararii Colegiului de disciplină şi etică nr.13-22/17 (III) din 20.01.2017, emisă in privinţa procurorului Lilian Cociu 09/03/2017
12-26/17 Cu privire la contestarea hotararii Colegiului de disciplină şi etică nr.13-14/17 (III) din 20.01.2017, emisă in privinţa procurorului Ruslan Donia 02/03/2017
12-25/17 Cu privire la contestarea hotararii Colegiului de disciplină şi etică nr.13-21/17 (III) din 20.01.2017, emisă in privinţa procurorului Alexandru Sorocean 02/03/2017
12-24/17 Cu privire la contestarea hotararii Colegiului de disciplină şi etică nr.13-19/17 (III) din 20.01.2017, emisă in privinţa procurorilor Alexandr lah şi Fiodor Colţa 02/03/2017
12-23/17 Cu privire la contestarea hotararii Colegiului de disciplină şi etică nr.13-20/17 (III) din 20.01.2017, emisă in privinţa procurorului Veaceslav Toderiţă 02/03/2017
12-22/17 Cu privire la contestarea hotararii Colegiului de disciplină şi etică nr.13-9/16 (III) din 10.06.2016, emisă in privinţa procurorilor Ion Oboroceanu şi Lilia Agapie 02/03/2017
12-21/17 Cu privire la contestarea hotararii Colegiului de disciplină şi etică nr.13-3/16 (III) din 22.12.2016, emisă in privinţa procurorului Dumitru Stoicev 02/03/2017
12-20/17 Cu privire la completarea Hotărîrii Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-252/16 din 22.11.2016 23/02/2017
12-19/17 Cu privire la dezbaterea priorităţilor Procuraturii penru anul 2017 23/02/2017
12-18/17 Cu privire la demersul directorului executiv al INJ referitor la numărul de locuri de procuror ce urmează a fi scoase la concursul de admitere în anul 2018 23/02/2017
12-17/17 Cu privire la recepţionarea dosarelor absolvenţilor Institutului Naţional al Justiţiei în vederea înscrierii acestora în Registrul candidaţilor pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror în procuraturile teritoriale 23/02/2017
12-16/17 Cu privire la aprobarea Registrelor candidaţilor pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror 23/02/2017
12-15/17 Cu privire la modificarea Regulamentului Consiliului Superior al Procurorilor 23/02/2017
12-14/17 Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la Colegiul penru selecţia şi cariera procurorilor şi procedura de selecţie şi carieră a procurorilor 23/02/2017
12-13/17 Cu privire la propunerea de modificare a Regulamentului privind modul de organizare şi funcţionare a Colegiului de disciplină şi etică a procurorilor 24/01/2017
12-12/17 Cu privire la demersul procurorului-şef al Procuraturii UTA Găgăuzia, Ruslan Caraivan, privind stingerea sancţiunii disciplinare, înainte de termen, în privinţa procurorului în Procuratura UTA Găgăuzia, oficiul Centru, Natalia Andronic 24/01/2017
12-11/17 Cu privire la conocarea Adunării Generale a Procurorilor 24/01/2017
12-10/17 Cu privire la coordonarea proiectului Regulamentului privind modul de organizare şi desfăşurare a examenului pentru persoanele care candidează la funcţia de judecător sau procuror în temeiul vechimii în muncă, elaborat de către Institutul Naţional al Justiţiei 24/01/2017
12-9/17 Cu privire la demersul preşedintelui Asociaţiei veteranilor Procuraturii despre încurajarea unor ex-procurori, pensionari ai organelor Procuraturii cu prilejul Zilei lucrătorului Procuraturii 24/01/2017
12-8/17 Cu privire la remiterea cererilor unor procurori în Colegiul pentru evaluarea performanţelor procurorilor 24/01/2017
12-7/17 Cu privire la contestarea hotararii Colegiului de disciplină şi etică nr.13-5/16 (III) din 22.12.2016 in privinta procurorului Vitalie Terzi 12/01/2017
12-6/17 Cu privire la contestarea hotararii Colegiului de disciplină şi etică nr.13-2/16 (III) din 22.12.2016 in privinta procurorilor Diana Grigoriev şi Maria Cojocaru 12/01/2017
12-5/17 Cu privire la contestarea hotararii Colegiului de disciplină şi etică nr.13-4/16 (III) din 22.12.2016 in privinta procurorului Vladimir Severin 12/01/2017
12-4/17 Cu privire la contestarea hotararii Colegiului de disciplină şi etică nr.13-8/16 (III) din 22.12.2016 in privinta procurorului Aurel Grigoriev 12/01/2017
12-3/17 Cu privire la contestarea hotararii Colegiului de disciplină şi etică nr.13-9/16 (III) din 22.12.2016 in privinta procurorilor Victoria Robu, Marin Tomac şi Anatolie Banaru 12/01/2017
12-2/17 Cu privire la contestarea hotararii Colegiului disciplinar nr.13-20/16 din 15.07.2016 in privinta procurorului Anatol Pîrnău 12/01/2017
12-1/17 Cu privire la contestarea hotararii Colegiului disciplinar nr.13-20/16 din 15.07.2016 in privinta procurorului Irina Cuciuc 12/01/2017
12-265/16 Cu privire la examinarea prezentărilor despre conferirea distincţiilor de stat unor procurori şi ex-procurori 29/12/2016
12-264/16 Cu privire la încurajarea unor procurori u prilejul Zilei lucrătorului procuraturii 29/12/2016
12-263/16 Cu privire la constatarea vacanţei funcţiilor de conducere în organele procuraturii şi stabilirea termenului-limită pentru depunerea cererilor de evaluare extraordinară de căre Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor 22/12/2016
12-262/16 Cu privire la contestarea hotararii Colegiului disciplinar nr.13-15/16 din 10.06.2016 in privinta procurorului Liliana Nani 22/12/2016
12-261/16 Cu privire la contestarea hotararii Colegiului disciplinar nr.13-21/16 din 15.07.2016 in privinta procurorului Diana Grigoriev 22/12/2016
12-260/16 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind stabilirea modelului şi a însemnelor distinctive ale ţinutei vestimentare a procurorilor 22/12/2016
12-259/16 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind aplicarea măsurilor de încurajare a procurorilor şi acordarea distincţiilor Procuraturii 22/12/2016
12-258/16 Cu privire la coordonarea proiectului Planului de formare a formatorilor din cadrul INJ pentru anul 2017 22/12/2016
12-257/16 Cu privire la remiterea cererilor unor procurori în Colegiul pentru evaluarea performanţelor procurorilor 22/12/2016
12-256/16 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Colegiului de evaluare a performanţelor procurorilor şi modul de evaluare a performanţelor procurorilor 22/12/2016
12-255/16 Cu privire la desemnarea învingătorului concursului pentru selectarea candidatului la funcţia de Procuror General 07/12/2016
12-254/16 Cu privire la coordonarea proiectului Planului de formare continuă a grefierilor, asistenţilor judiciari, şefilor secretariatelor instanţelor judecătoreşti, consultanţilor procurorului, consilierilor de probaţiune şi a avocaţilor care acordă asistenţă juridică garantată de stat, pentru anul 2017 22/11/2016
12-253/16 Cu privire la cererea procurorului Octavian Bodareu despre prelungirea detaşării din funcţie 22/11/2016
12-252/16 Cu privire la coordonarea proiectului Planului de formare continuă a judecăorilor şi procurorilor pentru anul 2017 22/11/2016
12-251/16 Cu privire la avizarea proiectului de Ordin privind modificarea unor Ordine ale Procurorului General-interimar în legătură cu reorganizarea Procuraturii municipiului Chişinău, stabilirea structurii, reşedinţei şi statelor de personal 22/11/2016
12-250/16 Cu privire la etapa finală de admisibilitate a cererilor de paricipare la concursul pentru selectarea candidatului la funcţia de Procuror General şi stabilirea datei interviului 22/11/2016
12-249/16 Cu privire la avizarea proiectului de buget al Procuraturii pentru anul 2017 27/10/2016
12-248/16 Cu privire la aprobarea cererii procurorului Vitalie Ciudin pentru cumularea activității de procuror cu activitatea didactică 22/11/2016
12-247/16 Cu privire la aprobarea cererii procurorului Serghei Gavajuc pentru cumularea activității de procuror cu activitatea didactică 27/10/2016
12-246/16 Cu privire la aprobarea cererii procurorului Vitali Cebotari pentru cumularea activității de procuror cu activitatea didactică 27/10/2016
12-245/16 Cu privire la  aprobarea modelului raportului privind rezultatele verificării sesizării cu privire la fapta ce constituie abatere disciplinară 27/10/2016
12-243/16 Cu privire la admiterea cererilor de participare la concursul pentru selectarea candidatului la funcția de Procuror General 27/10/2016
12-242/16 Cu privire la aprobarea cererii procurorului Ion Covalciuc pentru cumularea activității de procuror cu activitatea didactică 29/09/2016
12-241/16 Cu privire la aprobarea cererii procurorului Vadim Prisacari pentru cumularea activității de procuror cu activitatea didactică 29/09/2016
12-240/16 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi procedura de depunere a sesizării cu privire la abaterea disciplinară comisă de procuror 29/09/2016
12-239/16 Cu privire la completarea Hotărîrii nr.12-233/16 din 22.09.2016 „cu privire la constatarea vacanţei funcţiilor de conducere în organele procuraturii şi stabilirea termenului-limită pentru depunerea cererilor de evaluare extraordinară  de către Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor” 29/09/2016
12-238/16 Cu privire la coordonarea proiectului de Ordin al Ministrului Sănătăţii cu privire la verificarea stării de sănătate a  candidaţilor la funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţie 29/09/2016
12-237/16 Cu privire la aprobarea cererii procurorului Sergiu Crijanovschi pentru cumularea activității de procuror cu activitatea didactică 29/09/2016
12-236/16 Cu privire la desemnarea învingătorilor concursului anunțat între reprezentanții societății civile pentru a obține calitatea de membru în Colegiul de disciplină și etică 29/09/2016
12-235/16 Cu privire la aprobarea cererii prourorului Ruslan Popov pentru cumularea aciviăţii de procuror cu activiatea didactică 22/09/2016
12-234/16 Cu privire la anunţarea concursului pentru selectarea candidatului la funcţia de Procuror General 22/09/2016
12-233/16 Cu privire la constatarea vacanţei funcţiilor de conducere în organele procuraturii şi stabilirea termenelor-limită pentru depunerea cererilor de evaluare extraordinară de către Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor 22/09/2016
12-232/16 Cu privire la aprobarea cererii prourorului Natalia Bolgar pentru cumularea aciviăţii de procuror cu activiatea didactică 22/09/2016
12-231/16 Cu privire la aprobarea cererii prourorului Victor Todos pentru cumularea aciviăţii de procuror cu activiatea didactică 22/09/2016
12-230/16 Cu privire la desemnarea învingătorilor concursurilor anunţate între reprezentanţii societăţii civile pentru a obţine calitatea de membru în Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor şi Colegiul de evaluare a performanţelor prourorilor 22/09/2016
12-229/16 Cu privire la coordonarea proiectului Planului de formare iniţială a candidaţilor la funcţiile de procuror şi judecător în perioada 1 octombrie 2016 – 31 martie 2018 14/09/16
12-228/16 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de organizare și funcționare a Colegiului de disciplină şi etică 14/09/2016
12-227/16 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar nr.13-22/16 din 15.07.2016 în privinţa dlor Ion Mîrza, adjunctul procurorului raionului Şoldăneşti  şi Vladimir Erhan, procuror în procuratura raionului Şoldăneşti 14/09/2016
12-226/16 Cu privire la  aprobarea Programului de dezvoltare strategică a Procuraturii și Consiliului Superior al Procurorilor pentru anii 2016-2020 14/09/2016
12-225/16 Cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului Superior al Procurorilor 14/09/2016
12-224/16 Cu privire la avizarea proiectului de Ordin privind modificarea și completarea unui ordin al Procurorului General interimar 11/08/2016
12-223/16 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar nr.13-18/16 din 10.06.2016 în privinţa procurorului Mariana Cherpec 11/08/2016
12-222/16 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar nr.13-17/16 din 10.06.2016 în privinţa procurorului Corneliu Bologan 11/08/2016
12-221/16 Cu privire la demersul Ministrului Justiției, referitor la desemnarea unui reprezentant al Consiliului Superior al Procurorilor în componenţa Consiliului de Integritate 11/08/2016
12-220/16 Cu privire la împuternicirea procurorilor Secţiei reprezentare în procedurile non-penale și implementare CEDO din cadrul Direcţiei judiciare a Procuraturii Generale să reprezinte în instanţele de judecată interesele Consiliului Superior al Procurorilor 11/08/2016
12-219/16 Cu privire la cererea procurorului Octavian Bodareu despre suspendarea din funcție 11/08/2016
12-218/16 Cu privire la sesizarea Procurorului General interimar despre pornirea urmăririi penale în privinţa unui procuror 01/08/2016
12-217/16 Cu privire la avizarea proiectului de Ordin privind crearea unor procuraturi teritoriale, stabilirea sediilor acestora, a circumscripţiilor în care activează şi a numărului de personal 01/08/2016
12-216/16 Cu privire la avizarea proiectului de Ordin privind modificarea unor ordine ale Procurorului General interimar 01/08/2016
12-215/16 Cu privire la cererea procurorului Ion Dediu privind acordarea concediului în temeiul art.124 din Codul muncii 28/07/2016
12-214/16 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar nr.13-16/16 din 10.06.2016 în privinţa procurorului Natalia Andronic 28/07/2016
12-213/16 Cu privire la validarea hotărârilor Colegiului de calificare nr.955-958  din 08.07.2016 privind rezultatele evaluărilor participanţilor la concursurile pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror conducător 28/07/2016
12-212/16 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Natalia Cernous 28/07/2016
12-211/16 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Mihail Căpătici 28/07/2016
12-210/16 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Vasile Godoroja 28/07/2016
12-209/16 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Maria Cobzari 28/07/2016
12-208/16 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Victor Ababii 28/07/2016
12-207/16 Cu privire la încurajarea unor procurori 28/07/2016
12-206/16 Cu privire la încetarea detașării și reîncadrarea în funcție a procurorului Svetlana Catană 28/07/2016
12-205/16 Cu privire la desemnarea câştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror al raionului Căușeni 28/07/2016
12-204/16 Cu privire la cererea procurorului Silvia Balcan despre încetarea suspendării şi reîncadrarea în funcţie 28/07/2016
12-203/16 Cu privire la  desemnarea câştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror al municipiului Bender 28/07/2016
12-202/16 Cu privire la desemnarea cîștigătorului concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror al raionului Sîngerei 28/07/2016
12-201/16 Cu privire la desemnarea cîștigătorului concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror al raionului Anenii Noi 28/07/2016
12-200/16 Cu privire la desemnarea cîștigătorului concursului pentru suplinirea funcţiei de procuror al raionului Criuleni 28/07/2016 
12-199/16 Cu privire la rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror al raionului Călăraşi 28/07/2016
12-198/16 Cu privire la desemnarea unui membru în componenţa Comisiei pentru examenele de admitere în anul 2016 la Institutul Naţional al Justiţiei 28/07/2016
12-197/16 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Svetlana Brăteanu în legătură cu acordarea concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului 28/07/2016
12-196/16 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Ana Țarălungă 28/07/2016
12-195/16 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Ion Oboroceanu 28/07/2016
12-194/16 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Ludmila Cristal în legătură cu acordarea concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului 28/07/2016
12-193/16 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Tatiana Rotaru 28/07/2016
12-192/16 Cu privire la cererea procurorului Diana Rotundu despre încetarea suspendării şi reîncadrarea în funcţie 28/07/2016
12-191/16 Cu privire la sesizarea dlui Oleg Moruz referitoare la suspendarea concursurilor pentru suplinirea funcțiilor de procuror ai raioanelor Criuleni, Anenii Noi și mun.Bender 28/07/2016
12-190/16 Cu privire la admiterea cererilor de participare la concurs pentru suplinirea funcţiei de procuror al raionului Călăraşi 14/07/2016
12-189/16 Cu privire la încurajarea unor procurori 14/07/2016
12-188/16 Cu privire la cererea procurorului Ina Frunza-Bargan despre încetarea suspendării şi reîncadrarea în funcţie 14/07/2016
12-187/16 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Ramona Moşneguţu 14/07/2016
12-186/16 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Igor Negreanu 14/07/2016
12-185/16 Cu privire la cererea procurorului Ina Malai despre încetarea suspendării şi reîncadrarea în funcţie 14/07/2016
12-184/16 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Valeriu Hudoba 14/07/2016
12-183/16 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Evgheni Bancov 14/07/2016
12-182/16 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Vitali Cebotari 14/07/2016
12-181/16 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Silvia Balcan in legatură cu acordarea concediului suplimentar neplătit pentru ingrijirea copilului 14/07/2016
12-180/16 Cu privire la cererea procurorului Aliona Prohorenco despre încetarea suspendării şi reîncadrarea în funcţie 14/07/2016
12-179/16 Cu privire la cererea procurorului Olesea Roşca despre încetarea suspendării şi reîncadrarea în funcţie 14/07/2016
12-178/16 Cu privire la cererea procurorului Taiana Prutean despre încetarea suspendării şi reîncadrarea în funcţie 14/07/2016
12-177/16 Cu privire la cererea procurorului Natalia Lacusta despre încetarea suspendării şi reîncadrarea în funcţie 14/07/2016
12-176/16 Cu privire la admiterea cererilor candidaţilor la concursul pentru suplinirea funcţiilor vacante de membru-reprezentat ai societăţii civile în Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor, Colegiul de evaluare a performanţelor procurorului şi Colegiul de disciplină şi etică 14/07/2016
12-175/16 Cu privire la desemnarea câstigătorului concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de procuror, şef adjunct al Procuraturii Anticorupţie 14/07/2016
12-174/16 Cu privire la admiterea cererilor candidaţilor la concursul pentru ocuparea funcţiilor vacante de procuror, şef adjunct al Procuraturii Anticorupţie 14/07/2016
12-173/16 Cu privire la constituirea grupurilor de lucru privind elaborarea regulamentelor Consiliului Superior al Procurorilor, Colegiului pentru selecţia şi cariera procurorilor, Colegiului de evaluare a performanţelor procurorului şi Colegiului de disciplină şi etică 09/06/2016
12-172/16 Cu privire la încurajarea unor procurori 09/06/2016
12-171/16 Cu privire la desemnarea câstigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura raionului Şoldăneşti 09/06/2016
12-170/16 Cu privire la desemnarea câstigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura raionului Sîngerei 09/06/2016
12-169/16 Cu privire la desemnarea câstigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura raionului Soroca 09/06/2016
12-168/16 Cu privire la desemnarea câstigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura raionului Ocniţa 09/06/2016
12-167/16 Cu privire la desemnarea câstigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura raionului Criuleni 09/06/2016
12-166/16 Cu privire la desemnarea câstigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura raionului Cahul 09/06/2016
12-165/16 Cu privire la desemnarea câstigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura sect. Rîşcani, mun.Chişinău 09/06/2016
12-164/16 Cu privire la demersul Grupului de lucru privind asigurarea funcţionalităţii UTA Găgăuzia şi a prevederilor Legii cu privire la statuul special al UTA Găgăuzia despre instruirea candidaţilor la funcţiile de procuror şi judecător din UTA Găgăuzia 09/06/2016
12-163/16 Cu privire la validarea hotararii Colegiului disciplinar nr.13-14/16 din 01.04.2016 in privinta procurorului Lidia Golobov 09/06/2016
12-162/16 Cu privire la validarea hotararii Colegiului disciplinar nr.13-13/16 din 01.04.2016 in privinta procurorului Tatiana Rutcovschi 09/06/2016
12-161/16 Cu privire la validarea hotararii Colegiului disciplinar nr.13-12/16 din 01.04.2016 in privinta procurorilor Alla Cazacu şi Ala Cauş 09/06/2016
12-160/16 Cu privire la validarea hotararii Colegiului disciplinar nr.13-11/16 din 01.04.2016 in privinta procurorului Constantin Cojocaru 09/06/2016
12-159/16 Cu privire la validarea hotararii Colegiului disciplinar nr.13-10/16 din 01.04.2016 in privinta procurorului Igor Cerchez 09/06/2016
12-158/16 Cu privire la validarea hotararii Colegiului disciplinar nr.13-9/16 din 01.04.2016 in privinta procurorului Alexei Buţenco 09/06/2016
12-157/16 Cu privire la validarea hotararii Colegiului disciplinar nr.13-7/16 din 01.04.2016 in privinta procurorului Ion Brînză 09/06/2016
12-156/16 Privind anunţarea concursului pentru desemnarea membrilor-reprezentanţi ai societăţii civile în Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor, Colegiul de evaluare a performanţelor procurorului şi Colegiul de disciplină şi etică 09/06/2016
12-155/16 Privind anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror conducător 09/06/2016
12-154/16 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Olga Pavalachi in legatură cu acordarea concediului parţial plătit pentru ingrijirea copilului 09/06/2016
12-153/16 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Adriana Popescu 09/06/2016
12-152/16 Cu privire la cererea procurorului Cristina Gladcov despre încetarea suspendării şi revenirea în funcţie 09/06/2016
12-151/16 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Lilia Sîrbu in legatură cu acordarea concediului parţial plătit pentru ingrijirea copilului 09/06/2016
12-150/16 Privind anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror conducător 09/06/2016
12-149/16 Cu privire la avizarea proiecului de Ordin privind reorganizarea şi stabilirea structurii interne a Procuraturii Generale 26/05/2016
12-148/16 Cu privire la avizarea proiecului de Ordin privind reorganizarea, stabilirea structurii procuraturilor specializate, teritoriale şi lichidarea procuraturilor de nivelul curţii de apel, militare şi de transport 26/05/2016
12-146/16 Cu privire la desemnarea a unui membru din rîndul procurorilor în componenţa Consiliului Institutului Naţional al Justiţiei 26/05/2016
12-145/16 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Marcel Caras 26/05/2016
12-144/16 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Snejana Cazacu in legatură cu acordarea concediului suplimentar neplătit pentru ingrijirea copilului 26/05/2016
12-143/16 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Alina Cosor in legatură cu acordarea concediului parţial plătit pentru ingrijirea copilului 26/05/2016
12-142/16 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Liliana Bugăiescu in legatură cu acordarea concediului parţial plătit pentru ingrijirea copilului 26/05/2016
12-141/16 Cu privire la validarea hotărîrilor Colegiului de calificare nr.936-954 din 13.05.2016 privind rezultatele atestării unor procurori 26/05/2016
12-140/16 Cu privire la validarea hotărîrilor Colegiului de calificare nr.914-935 din 29.04.2016 privind rezultatele atestării unor procurori 26/05/2016
12-139/16 Cu privire la validarea hotărîrilor Colegiului de calificare nr.897-913 din 22.04.2016 privind rezultatele atestării unor procurori 26/05/2016
12-138/16 Cu privire la validarea hotărîrilor Colegiului de calificare nr.878-896 din 21.04.2016 privind rezultatele atestării unor procurori 26/05/2016
12-137/16 Cu privire la validarea hotărîrilor Colegiului de calificare nr.869-877 din 12.04.2016 privind rezultatele atestării unor procurori 26/05/2016
12-136/16 Cu privire la desemnarea câstigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror, adjunct al procurorului raionului Basarabeasca 26/05/2016
12-135/16 Cu privire la rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror al raionului Şoldăneşti 26/05/2016
12-134/16 Cu privire la desemnarea câştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror al raionului Făleşti 26/05/2016
12-133/16 Cu privire la desemnarea câstigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror al raionului Călăraşi 26/05/2016
12-132/16 Cu privire la admiterea cererilor de participare la concursul pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror al raionului Criuleni 26/05/2016
12-131/16 Cu privire la contestarea hotararii Colegiului disciplinar nr.13-8/16 din 19.02.2016 in privinta procurorului Vladimir Erhan 26/05/2016
12-130/16 Cu privire la admiterea cererilor de participare la concursul pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror al municipiului Bender 26/05/2016
12-129/16 Cu privire la admiterea cererilor de participare la concursul pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror al raionului Anenii Noi 26/05/2016
12-128/16 Cu privire la modificarea hotărîrilor nr.12-115/16 şi nr.12-119/16 din 22.04.2016 privind anunţarea concursurilor pentru suplinirea funcţiilor vacante de procurori ai raioanelor Criuleni, Anenii Noi şi mun.Bender 26/05/2016
12-127/16 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Anatolie Munteanu 23/05/2016
12-126/16 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Ludmila Ciur 29/04/2016
12-125/16 Cu privire la nota informativă a procurorului Secţiei exercitare a urmăririi penale în cauze de criminalitate organizată şi excepţionale a Procuraturii Generale despre terminarea urmăririi penale în privinţa unui procuror 29/04/2016
12-124/16 Cu privire la cererea procurorului Natalia Bordei despre încetarea suspendării şi revenirea în funcţie 29/04/2016
12-123/16 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Stanislav Beriozov 29/04/2016
12-122/16 Cu privire la modificarea Regulamentului privind procedura alegerii din rîndul procurorilor a membrilor Consiliului Superior al Procurorilor, Colegiului de Calificare şi Colegiului Disciplinar 29/04/2016
12-121/16 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Victoria Popov 22/04/2016
12-120/16 Cu privire la desemnarea câstigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei de procuror, adjunct al procurorului raionului Sîngerei 22/04/2016
12-119/16 Privind anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror conducător 22/04/2016
12-118/16 Cu privire la cererea procurorului Mariana Bocşanean despre încetarea suspendării şi reîncadrarea în funcţie 22/04/2016
12-117/16 Cu privire la desemnarea câstigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante(proizoriu) de procuror în procuratura mun.Bălţi 22/04/2016
12-116/16 Cu privire la desemnarea câstigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror al raionului Hînceşti 22/04/2016
12-115/16 Cu privire la desemnarea câstigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror al raionului Criuleni 22/04/2016
12-114/16 Cu privire la desemnarea câstigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror şef al Procuraturii Anticorupţie 22/04/2016
12-113/16 Cu privire la aprobarea proiectului Regulamentului Adunării Generale a Procurorilor 22/04/2016
12-112/16 Cu privire la convocrea Adunării Generale a Procurorilor şi formarea Comisiei pentru organizarea alegerilor 22/04/2016
12-111/16 Cu privire la încurajarea procurorului Elena Panfil 22/04/2016
12-110/16 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Andrei Maţco  22/04/2016
12-109/16 Cu privire la validarea hotărîrilor Colegiului de calificare nr.851-863 din 31.03-01.04.2016 privind rezultatele examenului de capacitate organizat pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror în procuratură şi cu privire la cererile de autorecuzare a unor membri ai Colegiului de calificare 22/04/2016
12-108/16 Cu privire la cererea dnei Efimia Toderenco privind retragerea din concurs 22/04/2016
12-107/16 Cu privire la validarea hotărîrii Colegiului disciplinar nr.13-1/16 din 19.02.2016 în privinţa procurorului Corneliu Gheras 22/04/2016
12-106/16 Cu privire la validarea hotărîrii Colegiului disciplinar nr.13-6/16 din 19.02.2016 în privinţa procurorului Oleg Gonţa 22/04/2016
12-105/16 Cu privire la validarea hotărîrii Colegiului disciplinar nr.13-2/16 din 19.02.2016 în privinţa procurorului Roman Rusu 22/04/2016
12-104/16 Cu privire la validarea hotărîrii Colegiului disciplinar nr.13-5/16 din 19.02.2016 în privinţa procurorului Vladimir Chistruga 22/04/2016
12-103/16 Cu privire la validarea hotărîrii Colegiului disciplinar nr.13-3/16 din 19.02.2016 în privinţa procurorului Dionis Zabulica 22/04/2016
12-102/16 Cu privire la demersul directorului executiv al INJ referitor la numărul de locuri de procuror ce urmează a fi scoase la concursul de admitere în anul 2017 22/04/2016
12-101/16 Cu privire la Hotarîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr.178/8 din 22.03.2016 referitoare la Nota informativă a judecătorului Judecătoriei Grigoriopol Nicolae Costin privind acţiunile acuzatorului de stat la examinarea unei cauze penale 22/04/2016
12-100/16 Cu privire la contestarea hotararii Colegiului disciplinar nr.13-4/16 din 19.02.2016 in privinta procurorului Elena Ceruţa 22/04/2016
12-99/16 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Vadim Marianciuc 22/04/2016
12-98/16 Cu privire la desemnarea câstigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante(proizoriu) de procuror în procuratura sectorului Botanica, mun.Chişinău 22/04/2016
12-97/16 Cu privire la desemnarea câstigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante(proizoriu) de procuror în procuratura raionului Străşeni 22/04/2016
12-96/16 Cu privire la desemnarea câstigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura raionului Călăraşi 22/04/2016
12-95/16 Cu privire la validarea hotărîrilor Colegiului de calificare nr.864-868 din 12.04.2016 privind rezultatele evaluărilor participanţilor la concursurile pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror conducător 22/04/2016
12-94/16 Cu privire la cererea drei Ciumac Natalia privind modificarea opţiunii 22/04/2016
12-93/16 Cu privire la admiterea cererilor de participare la concursul pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror al raionului Sîngerei 22/04/2016
12-92/16 Cu privire la admiterea cererilor de participare la concursul pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror al raionului Căuşeni 22/04/2016
12-91/16 Cu privire la desemnarea câstigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror al raionului Străşeni 22/04/2016
12-90/16 Cu privire la desemnarea câstigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror al raionului Ungheni 22/04/2016
12-89/16 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Dumitru Avornic 22/04/2016
12-88/16 Cu privire la propunerea despre conferirea Crucii "Pentru Merit" de clasa I 18/03/2016
12-87/16 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Igor Balmuş 18/03/2016
12-86/16 Cu privire la desemnarea câstigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror, adjunct al procurorului raionului Rezina 18/03/2016
12-85/16 Cu privire la desemnarea câstigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror al sect.Buiucani, mun. Chişinău 18/03/2016
12-84/16 Cu privire la desemnarea câstigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror al municipiului Chişinău 18/03/2016
12-83/16 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Iulia Popov 18/03/2016
12-82/16 Privind anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror conducător 18/03/2016
12-81/16 Cu privire la desemnarea câstigătorului concursului pentru ocuparea unei funcţii (provizoriu) vacante de procuror în procuratura sect.Botanica, mun.Chişinău 18/03/2016
12-80/16 Cu privire la rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei vacante(provizoriu) de procuror în procuratura mun.Bălţi 18/03/2016
12-79/16 Cu privire la desemnarea câstigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura raionului Criuleni 18/03/2016
12-78/16 Cu privire la desemnarea câstigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura raionului Sîngerei 18/03/2016
12-77/16 Cu privire la desemnarea câstigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura raionului Călăraşi 18/03/2016
12-76/16 Cu privire la desemnarea câstigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror, adjunct al procurorului raionului Hînceşti 18/03/2016
12-75/16 Cu privire la desemnarea câstigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror al raionului Sîngerei 18/03/2016
12-74/16 Cu privire la desemnarea câstigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror al raionului Soroca 18/03/2016
12-73/16 Cu privire la desemnarea câstigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror al raionului Ocniţa 18/03/2016
12-72/16 Cu privire la desemnarea câstigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror al raionului Nisporeni 18/03/2016
12-71/16 Cu privire la desemnarea câstigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror al raionului Edineţ 18/03/2016
12-70/16 Cu privire la rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror al raionului Căuşeni 18/03/2016
12-69/16 Cu privire la desemnarea câstigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror al raionului Cahul 18/03/2016
12-68/16 Cu privire la desemnarea câstigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror al raionului Briceni 18/03/2016
12-67/16 Cu privire la validarea hotărîrilor Colegiului de calificare nr.845-850 din 03-04.03.2016 privind rezultatele probelor de concurs, orzanizate pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror conducător 18/03/2016
12-66/16 Cu privire la desemnarea unui membru din rîndul procurorilor în componenţa Consiliului Institutului Naţional al Justiţiei 18/03/2016
12-65/16 Cu privire la admiterea cererilor de participare la concurs pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror în procuratură 18/03/2016
12-64/16 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror al raionului Ialoveni 18/03/2016
12-63/16 Cu privire la admiterea cererilor de participare la concursul pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror şef al Procuraturii Anicorupţie 18/03/2016
12-62/16 Cu privire la admiterea cererilor de participare la concursul pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror al raionului Şoldăneşti 18/03/2016
12-61/16 Cu privire la admiterea cererii de participare la concursul pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror al raionului Făleşti 18/03/2016
12-60/16 Cu privire la admiterea cererii de participare la concursul pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror al raionului Hînceşti 18/03/2016
12-59/16 Cu privire la nota informativă a procurorului interimar Antiorupţie despre pornirea urmăririi penale în privinţa unui procuror 18/03/2016
12-58/16 Cu privire la coordonarea proiectului de modificare a Regulamentului de organizare a concursului de admitere la INJ 18/03/2016
12-57/16 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Iurie Perevoznic 18/03/2016
12-56/16 Cu privire la cererea procurorului Mariana Leahu despre încetarea suspendării şi reîncadrarea în funcţie 18/03/2016
12-55/16 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Vitalie Costişanu 25/02/2016
12-54/16 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Sergiu Durguz 25/02/2016
12-53/16 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Mariana Stratan in legatură cu acordarea concediului parţial plătit pentru ingrijirea copilului 25/02/2016
12-52/16 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Mihai Stăvilă 25/02/2016
12-51/16 Cu privire la cererea procurorului Inga Pascari despre încetarea suspendării şi reîncadrareaa în funcţie 25/02/2016
12-50/16 Cu privire la admiterea cererilor de participare la concursul pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror, adjunct al procurorului raionului Sîngerei 25/02/2016
12-49/16 Cu privire la admiterea cererilor de participare la concursul pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror al sectorului Buiucani, mun. Chişinău 25/02/2016
12-48/16 Cu privire la admiterea cererilor de participare la concursul pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror al municipiului Chişinău 25/02/2016
12-47/16 Cu privire la contestarea hotararii Colegiului disciplinar nr.13-47/15 din 27.11.2015 in privinta procurorului Oleg Oală 25/02/2016
12-45/16 Cu privire la încurajarea unor procurori 11/02/2016
12-44/16 Cu privire la desemnarea unui procuror în componenţa Comisiei pentru examenele de absolvire a cursurilor de formare iniţială a candidaţilor la funcţia de procuror 11/02/2016
12-43/16 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Ion Timofeevici 11/02/2016
12-42/16 Cu privire la desemnarea câstigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura  raionului Donduşeni 11/02/2016
12-41/16 Cu privire la desemnarea câstigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura  raionului Basarabeasca 11/02/2016
12-40/16 Privind anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror 11/02/2016
12-39/16 Privind anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror conducător 11/02/2016
12-38/16 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Ludmila Devderea in legatură cu acordarea concediului parţial plătit pentru ingrijirea copilului 11/02/2016
12-37/16 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Ion Roşca 11/02/2016
12-36/16 Cu privire la raportul de activitate al Colegiului disciplinar pentru anul 2015 11/02/2016
12-35/16 Cu privire la raportul de activitate al Colegiului de calificare pentru anul 2015 11/02/2016
12-34/16 Cu privire la propunerea despre conferirea Crucii "Pentru Merit" de clasa I 22/01/2016
12-33/16 Cu privire la validarea hotărîrilor Colegiului de calificare nr.836-844 din 12.01.2016 privind rezultatele examenului de capacitate organizat pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror în procuratură 22/01/2016
12-32/16 Privind anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror conducător 22/01/2016
12-31/16 Cu privire la demersul Procurorului General privind anularea rezultatelor concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura UTA Găgăuzia 22/01/2016
12-30/16 Cu privire la cererea procurorului Mariana Stratan despre încetarea suspendării şi reîncadrarea în funcţie 22/01/2016
12-29/16 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Ludmila Cecan 22/01/2016
12-28/16 Cu privire la demersul Ministerului Justiţiei cu privire la avizarea proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la Consiliul consultativ pe lîngă Agenul guvernamenttal 22/01/2016
12-27/16 Cu privire la cererea procurorului Eugeniu Novac despre încetarea suspendării şi reîncadrarea în funcţie 22/01/2016
12-26/16 Cu privire la validarea hotărîrii Colegiului de calificare nr.829 din 12.01.2016 privind rezultatele evaluărilor participanţilor la concursul organizat pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror al raionului Ialoveni 22/01/2016
12-25/16 Cu privire la încurajarea inor procurori cu prilejul Zilei lucrătorului procuraturii 22/01/2016
12-24/16 Cu privire la propunerea despre conferirea Medaliei "Veteran al Procuraturii" inor procurori în demisie 22/01/2016
12-23/16 Cu privire la validarea hotărîrilor Colegiului de calificare nr.822 din 11.12.2015 privind rezultatele atestării unor procurori 22/01/2016
12-22/16 Cu privire la aprobarea Listei de verificare a procurorilor, conform procedurii stabilite în Legea nr.271 din 18.12.2008 privind verificarea titularilor şi candidaţilor la funcţii publice, în simestrul I al anului 2016  22/01/2016
12-21/16 Cu privire la aprobarea Listei de atestare ordinară a procurorilor în simestrul I al anului 2016  22/01/2016
12-20/16 Cu privire la cererea domnului Anatolie Munteanu de reîncadrare în funcţie 22/01/2016
12-19/15 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Mariana Cernovschi in legatură cu acordarea concediului parţial plătit pentru ingrijirea copilului 22/01/2016
12-18/16 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Rosiţa Rusu-Parii 22/01/2016
12-17/16 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Victor Buruian 22/01/2016
12-16/16 Cu privire la validarea hotararii Colegiului disciplinar nr.13-43/15 din 27.11.2015 in privinta procurorului Sergiu Nimirschi 22/01/2016
12-15/16 Cu privire la validarea hotararii Colegiului disciplinar nr.13-47/15 din 27.11.2015 in privinta procurorului Valentina Bradu 22/01/2016
12-14/16 Cu privire la validarea hotararii Colegiului disciplinar nr.13-46/15 din 27.11.2015 in privinta procurorului Vladimir Severin 22/01/2016
12-13/16 Cu privire la validarea hotararii Colegiului disciplinar nr.13-45/15 din 27.11.2015 in privinta procurorului Valeriu Sîrbu 22/01/2016
12-12/16 Cu privire la validarea hotararii Colegiului disciplinar nr.13-42/15 din 27.11.2015 in privinta procurorului Aliona Hotnog 22/01/2016
12-11/16 Cu privire la validarea hotararii Colegiului disciplinar nr.13-22/15 din 27.11.2015 in privinta procurorului Ruslan Baraliuc 22/01/2016
12-10/16 Cu privire la validarea hotararii Colegiului disciplinar nr.13-48/15 din 04.12.2015 in privinta procurorului Ivan Diacov 22/01/2016
12-9/15 Cu privire la admiterea cererilor de participare la concurs pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror teritorial 22/01/2016
12-8/16 Cu privire la validarea hotărîrilor Colegiului de calificare nr.825-827 şi nr.830-835 din 12.01.2016 privind rezultatele evaluărilor participanţilor la concursurile organizate pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror conducător 22/01/2016
12-7/16 Cu privire la contestarea rezultatului probei verbale a concursului pentru ocuparea funcţiei de procuror conducător, desfăşurate la 12.01.2016 in privinta candidatului Adrian Bordianu 22/01/2016
12-6/16 Cu privire la contestarea hotararii Colegiului disciplinar nr.13-33/15 din 27.11.2015 in privinta procurorului Oleg Gonţa 22/01/2016
12-5/16 Cu privire la contestarea hotararii Colegiului disciplinar nr.13-40/15 din 04.12.2015 in privinta procurorului Sergiu Bodorin 22/01/2016
12-4/16 Cu privire la contestarea hotararii Colegiului disciplinar nr.13-41/15 din 04.12.2015 in privinta procurorului Ivan Pamujac 22/01/2016
12-3/16 Cu privire la desemnarea câstigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura  sect.Rîşcani, mun.Chişinău 22/01/2016
12-2/16 Cu privire la desemnarea câstigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura  mun.Comrat 22/01/2016
12-1/16 Cu privire la validarea hotărîrilor Colegiului de calificare nr.823 şi nr.824 din 11.12.2015 privind rezultatele examenului de capacitate organizat pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror în procuraturaă  22/01/2016
12-301/15 Cu privire la admiterea cererilor de participare la concurs pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror 17/12/2015
12-300/15 Privind anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror conducător 17/12/2015
12-299/15 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Valentina Mînăscurtă 17/12/2015
12-298/15 Cu privire la coordonarea programului de acordare a concediilor de odihnă procurorilor pentru anul 2016 17/12/2015
12-297/15 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Corneliu Pleşca 17/12/2015
12-296/15 Cu privire la desemnarea câstigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei temporar vacante de procuror în procuratura sect.Centru, mun.Chişinău 17/12/2015
12-295/15 Cu privire la desemnarea câstigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante(provizoriu) de procuror în procuratura sect.Ciocana, mun.Chişinău 17/12/2015
12-294/15 Cu privire la desemnarea câstigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura sect.Centru, mun.Chişinău 17/12/2015
12-293/15 Cu privire la desemnarea câstigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura sect.Buiucani, mun.Chişinău 17/12/2015
12-292/15 Cu privire la examinarea cererilor de participare la concursul pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror, adjunct al procurorului raionului Rezina 17/12/2015
12-291/15 Cu privire la examinarea cererilor de participare la concursul pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror, adjunct al procurorului raionului Hînceşti 17/12/2015
12-290/15 Cu privire la examinarea cererilor de participare la concursul pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror, adjunct al procurorului raionului Basarabeasca 17/12/2015
12-289/15 Cu privire la examinarea cererilor de participare la concursul pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror al raionului Sîngerei 17/12/2015
12-288/15 Cu privire la admiterea cererilor de participare la concursul pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror al raionului Soroca 17/12/2015
12-287/15 Cu privire la admiterea cererilor de participare la concursul pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror al raionului Ocnita 17/12/2015
12-286/15 Cu privire la admiterea cererii de participare la concursul pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror al raionului Nisporeni 17/12/2015
12-285/15 Cu privire la examinarea cererilor de participare la concursul pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror al raionului Ialoveni 17/12/2015
12-284/15 Cu privire la admiterea cererilor de participare la concursul pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror al raionului Edineţ 17/12/2015
12-283/15 Cu privire la admiterea cererilor de participare la concursul pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror al raionului Căuşeni 17/12/2015
12-282/15 Cu privire la admiterea cererii de participare la concursul pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror al raionului Cahul 17/12/2015
12-281/15 Cu privire la admiterea cererii de participare la concursul pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror al raionului Briceni 17/12/2015
12-280/15 Cu privire la admiterea cererii şi desemnarea câstigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror al raionului Basarabeasca 17/12/2015
12-279/15 Cu privire la validarea hotărîrilor Colegiului de calificare nr.802-821 din 06.11.2015 privind rezultatele atestării unor procurori  17/12/2015
12-278/15 Cu privire la validarea hotărîrilor Colegiului de calificare nr.784-801 din 30.10.2015 privind rezultatele atestării unor procurori  17/12/2015
12-277/15 Cu privire la cererea de demisie din funcţie a procurorului Ivan Diacov 17/12/2015
12-276/15 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Aliona Prohorenco în legătură cu acordarea concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului 02/12/2015
12-275/15 Cu privire la validarea hotararii Colegiului disciplinar nr.13-39/15 din 02.10.2015 in privinta procurorului Liliana Moraru 02/12/2015
12-274/15 Cu privire la validarea hotararii Colegiului disciplinar nr.13-26/15 din 02.10.2015 in privinta procurorului Eugeniu Tocarciuc 02/12/2015
12-273/15 Cu privire la validarea hotararii Colegiului disciplinar nr.13-31/15 din 02.10.2015 in privinta procurorului Ghenadie Moruz 02/12/2015
12-272/15 Cu privire la validarea hotararii Colegiului disciplinar nr.13-36/15 din 02.10.2015 in privinta procurorului Silvian Mahu 02/12/2015
12-271/15 Cu privire la validarea hotararii Colegiului disciplinar nr.13-32/15 din 02.10.2015 in privinta procurorului Valeriu Noviţchi 02/12/2015
12-270/15 Cu privire la demersul Comisiei de stat pentru utilizarea poligrafului 26/11/2015
12-269/15 Cu privire la încetarea de drept a mandatelor constituţionale ale unor procurori 26/11/2015
12-268/15 Privind anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror conducător 26/11/2015
12-267/15 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Sorin Tighinean 26/11/2015
12-266/15 Cu privire la modificarea hotararii nr.12-256/15 din 12.11.2015 26/11/2015
12-265/15 Cu privire la validarea hotararii Colegiului disciplinar nr.13-38/15 din 02.10.2015 in privinta procurorului Mariana Cherpec 26/11/2015
12-264/15 Cu privire la validarea hotararii Colegiului disciplinar nr.13-30/15 din 02.10.2015 in privinta procurorului Ruslan Baraliuc 26/11/2015
12-263/15 Cu privire la validarea hotararii Colegiului disciplinar nr.13-29/15 din 02.10.2015 in privinta procurorului Nicolae Burduja 26/11/2015
12-262/15 Cu privire la validarea hotararii Colegiului disciplinar nr.13-34/15 din 02.10.2015 in privinta procurorului Lidia Grătilă 26/11/2015
12-261/15 Cu privire la validarea hotararii Colegiului disciplinar nr.13-37/15 din 02.10.2015 in privinta procurorului Mariana Cherpec 26/11/2015
12-260/15 Cu privire la validarea hotararii Colegiului disciplinar nr.13-35/15 din 02.10.2015 in privinta procurorului Vladimir Beşleu 26/11/2015
12-259/15 Cu privire la cererea procurorului Elena Bogdan despre încetarea suspendării şi reîncadrarea în funcţie 26/11/2015
12-258/15 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Ianoş Tulbure 26/11/2015
12-257/15 Cu privire la propunerea despre conferirea Medaliei „Veteran al Procuraturii” unoi procuror în demisie 12/11/2015
12-256/15 Privind anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror 12/11/2015
12-255/15 Privind anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror conducător 12/11/2015
12-254/15 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Georgel Oprea 12/11/2015
12-253/15 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Eugeniu Novac in legatură cu acordarea concediului parţial plătit pentru ingrijirea copilului 12/11/2015
12-252/15 Cu privire la desemnarea castigatorului concursului pentru ocuparea functiei vacante de procuror in procuratura raionului Ungheni 12/11/2015
12-251/15 Cu privire la desemnarea castigatorului concursului pentru ocuparea functiei vacante de procuror in procuratura raionului Leova  12/11/2015
12-250/15 Cu privire la desemnarea castigatorului concursului pentru ocuparea functiei vacante de procuror in procuratura raionului Făleşti 12/11/2015
12-249/15 Cu privire la desemnarea castigatorului concursului pentru ocuparea functiei vacante de procuror in procuratura raionului Dubăsari 12/11/2015
12-248/15 Cu privire la desemnarea castigatorului concursului pentru ocuparea functiei vacante de procuror in procuratura raionului Donduşeni 12/11/2015
12-247/15 Cu privire la desemnarea castigatorului concursului pentru ocuparea functiei vacante de procuror in procuratura raionului Criuleni 12/11/2015
12-246/15 Cu privire la desemnarea castigatorului concursului pentru ocuparea functiei vacante de procuror in procuratura raionului Căuşeni 12/11/2015
12-245/15 Cu privire la desemnarea castigatorului concursului pentru ocuparea functiei vacante de procuror in procuratura raionului Anenii Noi 12/11/2015
12-244/15 Cu privire la desemnarea castigatorului concursului pentru ocuparea functiei vacante de procuror in procuratura sect.Rîşcani, mun.Chişinău 12/11/2015
12-243/15 Cu privire la desemnarea castigatorului concursului pentru ocuparea functiei vacante de procuror in procuratura sect.Buiucani, mun.Chişinău 12/11/2015
12-242/15 Cu privire la desemnarea castigatorului concursului pentru ocuparea functiei vacante de procuror in procuratura Anticorupţie 12/11/2015
12-241/15 Cu privire la desemnarea castigatorului concursului pentru ocuparea functiei vacante de procuror in procuratura raionului Sîngerei 12/11/2015
12-240/15 Cu privire la desemnarea castigatorului concursului pentru ocuparea functiei vacante de procuror in procuratura raionului Ungheni 12/11/2015
12-239/15 Cu privire la desemnarea castigatorului concursului pentru ocuparea functiei vacante de procuror in procuratura raionului Călăraşi 12/11/2015
12-238/15 Cu privire la desemnarea castigatorului concursului pentru ocuparea functiei vacante de procuror in procuratura raionului Anenii Noi 12/11/2015
12-237/15 Cu privire la desemnarea castigatorului concursului pentru ocuparea functiei vacante de procuror in procuratura sect.Buiucani, mun.Chişinău 12/11/2015
12-236/15 Cu privire la validarea hotărîrilor Colegiului de calificare nr.729-732 din 02.10.2015 privind rezultatele examenului de capacitate  12/11/2015
12-235/15 Cu privire la suspendarea din functie a procurorului în procuratura raionului Nisporeni Marcel Griţunic 12/11/2015
12-234/15 Cu privire la validarea hotărârilor Colegiului de calificare nr.765-783 din 23.10.2015 privind rezultatele atestării unor procurori 12/11/2015
12-233/15 Cu privire la validarea hotărârilor Colegiului de calificare nr.749-764 din 09.10.2015 privind rezultatele atestării unor procurori 12/11/2015
12-232/15 Cu privire la validarea hotărârilor Colegiului de calificare nr.734-748 din 02.10.2015 privind rezultatele atestării unor procurori 12/11/2015
12-231/15 Cu privire la admiterea cererilor de participare la concurs pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror 12/11/2015
12-230/15 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Diana Ocrain 12/11/2015
12-229/15 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Andrei Salcuţan 12/11/2015
12-228/15 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Ludmila Corj 12/11/2015
12-227/15 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Andrei Scripcenco 12/11/2015
12-226/15 Privind anunţarea concursului între absolvenţii Institutului Naţional al Justiţiei pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror în procuratură 09/10/2015
12-225/15 Cu privire la desemnarea castigatorului concursului pentru ocuparea functiei vacante de procuror in procuratura raionului Călăraşi 09/10/2015
12-224/15 Cu privire la desemnarea castigatorului concursului pentru ocuparea functiei vacante de procuror in procuratura UTA Găgăuzia 09/10/2015
12-223/15 Cu privire la desemnarea castigatorului concursului pentru ocuparea functiei vacante de procuror in procuratura mun.Bender 09/10/2015
12-222/15 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Olga Bolocan 09/10/2015
12-221/15 Cu privire la cererea procurorului Tatiana Şciopu despre încetarea suspendării şi reîncadrarea în funcţie 09/10/2015
12-220/15 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Andrei Cernicov 09/10/2015
12-219/15 Cu privire la validarea hotărîrilor Colegiului de calificare nr.722-728 din 25.09.2015 privind rezultatele examenului de capacitate organizat pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror în procuratură 09/10/2015
12-218/15 Cu privire la propunerea despre conferirea Medaliei „Veteran al Procuraturii” unor procurori pensionati 09/10/2015
12-217/15 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Leonid Turculeţ 09/10/2015
12-216/15 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Victoria Pascalov 09/10/2015
12-215/15 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Ion Ticu 09/10/2015
12-214/15 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Natalia Andronic in legatură cu acordarea concediului parţial plătit pentru ingrijirea copilului 09/10/2015
12-213/15 Cu privire la cererea procurorului Mariana Cazacu despre încetarea suspendării şi reîncadrarea în funcţie 09/10/2015
12-212/15 Cu privire la alidarea hotararii Colegiului disciplinar nr.13-24/15 din 12.06.2015 in privinta procurorului Dan Coptileţ 09/10/2015
12-211/15 Cu privire la contestarea hotararii Colegiului disciplinar nr.13-23/15 din 12.06.2015 in privinta procurorului Corneliu Popescu 09/10/2015
12-210/15 Privind Delaraţia Consiliului Superior al Procurorilor în susţinerea procesului de reformare a Procuraturii 21/09/2015
12-209/15 Cu privire la cererea procurorului Andrei Pântea privind demisia din funcţia de procuror 21/09/2015
12-208/15 Cu privire la cererea procurorului Cornelia Vicleanschi privind demisia din funcţia de procuror 21/09/2015
12-207/15 Cu privire la încurajarea procurorului Cornelia Vicleanschi 21/09/2015
12-206/15 Cu privire la savizarea proiectului de Lege pentru modificarea Constituţiei Republicii Moldova 21/09/2015
12-205/15 Cu privire la suspendarea din functie a procurorului în procuratura raionului Ciadîr-Lunga Stanislav Beriozov 10/09/2015
12-204/15 Privind anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror 10/09/2015
12-203/15 Cu privire la încurajarea unor procurori cu prilejul Aniversării a XXIV-a de la proclamarea Independenţei republicii Moldova 10/08/2015
12-202/15 Cu privire la cererea procurorului Alexandru Stîngaci despre încetarea suspendării şi reîncadrarea în funcţie 10/009/2015
12-201/15 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Serghei Vizniuc 10/09/2015
12-200/15 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Ina Mariana Stratan in legatură cu acordarea concediului parţial plătit pentru ingrijirea copilului 10/09/2015
12-199/15 Cu privire la coordonarea prroiectului Planului de formare iniţială a candidaţilor la funcţia de judecător şi  procuror în perioada 1 octombrie 2015 - 31 martie 2017 10/09/2015
12-198/14 Cu privire la coordonrea proiectului Planului de formare continuă a judecătorilor şi procurorilor pentru anul 2016 10/09/2015
12-197/15 Cu privire la Raportul despre activitatea Institutului Naţional al Justiţiei în anul 2014 10/09/2015
12-196/15 Cu privire la cererea procurorului Isai Sîrcu privind demisia din funcţia de procuror 10/09/2015
12-195/15 Cu privire la admiterea cererilor de participare la concurs pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror 10/09/2015
12-194/15 Cu privire la validarea hotararii Colegiului disciplinar din 11.06.2015 in privinta procurorului Vitalie Lungu 10/09/2015
12-193/15 Cu privire la contestarea hotararii Colegiului disciplinar nr.13-25/15 din 12.06.2015 in privinta procurorului Sergiu Jumbei 10/09/2015
12-192/15 Cu privire la contestarea hotararii Colegiului disciplinar nr.13-27/15 din 12.06.2015 in privinta procurorului Oleg Oala 10/09/2015
12-191/15 Cu privire la desemnarea castigatorului concursului pentru ocuparea functiei vacante de procuror in procuratura raionului Ştefan Vodă 30/07/2015
12-190/15 Cu privire la reîncadrarea în funcţia deţinută pînă la acordarea concediului pentru îngrijirea copilului, cu ulterioara eliberare din funcţie a procurorului Aurelia Solovei 30/07/2015
12-189/15 Cu privire la cererea procurorului Setlana Brăteanu despre încetarea suspendării şi reîncadrarea în funcţie 30/07/2015
12-188/15 Cu privire la desemnarea castigatorului concursului pentru ocuparea functiei vacante de procuror in procuratura raionului Sîngerei 30/07/2015
12-187/15 Cu privire la cererea procurorului Natalia Colţova-Calistru despre încetarea suspendării şi reîncadrarea în funcţie 30/07/2015
12-186/15 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Lidia Grătilă 30/07/2015
12-185/15 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Olga Decian 30/07/2015
12-184/15 Cu privire la examinarea demersului despre conferirea "Ordinului de Onoare" domnului Gheorghe Jitari 30/07/2015
12-183/15 Cu privire la cererea procurorului Natalia Pascari în legătură cu acordarea concediului suplimentar neplătit pentru ingrijirea copiilor 30/07/2015
12-182/15 Cu privire la validarea hotararii Colegiului disciplinar nr.13-18/15 din 08.05.2015 in privinta procurorului Lilia Agapie 30/07/2015
12-181/15 Cu privire la validarea hotararii Colegiului disciplinar nr.13-28/15 din 08.05.2015 in privinta procurorului Sergiu Durguz 30/07/2015
12-180/15 Cu privire la validarea hotararii Colegiului disciplinar nr.13-20/15 din 08.05.2015 in privinta procurorului Igor Chiriac 30/07/2015
12-179/15 Cu privire la validarea hotararii Colegiului disciplinar nr.13-19/15 din 08.05.2015 in privinta procurorului Grigore Dîntu 30/07/2015
12-178/15 Cu privire la validarea hotararii Colegiului disciplinar nr.13-15/15 din 08.05.2015 in privinta procurorului Victoria Pascalov 30/07/2015
12-177/15 Cu privire la aprobarea Listei de atestare ordinară a procurorilor în semestrul II al anului 2015 30/07/2015
12-176/15 Cu privire la nota informativă despre pornirea urmăririi penale în privinţa unui procuror 30/07/2015
12-175/15 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Ina Frunză-Bargan in legatură cu acordarea concediului parţial plătit pentru ingrijirea copilului 30/07/2015
12-174/15 Cu privire la admiterea cererilor de participare la concurs pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror 30/07/2015
12-173/15 Cu privire la aprobarea Codului de etică şi conduită a procurorului 30/07/2015
12-172/13 Cu privire la desemnarea unui membru din rîndul procurorilor în componenţa Comisiei pentru examenele de admitere(2015) la Institul Naţional al Justiţiei 30/07/2015
12-171/15 Cu privire la suspendarea din functie a procurorului în procuratura oraşului Ciadîr-Lunga Anatolii Arabadji 30/07/2015
12-170/15 Cu privire la desemnarea castigatorului concursului pentru ocuparea functiei vacante de procuror in procuratura raionului Criuleni 30/07/2015
12-169/15 Cu privire la contestarea hotararii Colegiului disciplinar nr.13-14/15 din 08.05.2015 in privinta procurorului Ruslan Caşu 30/07/2015
12-168/15 Cu privire la incurajarea procurorului raionului Causeni Ion Oboroceanu  2 iulie  2015 
12-167/15 Privind anuntarea concursului pentru suplinirea  functiilor vacante de procuror 2 iulie 2015
12-166/15 Cu privire la cererea de eliberare din functie a procurorului Victoria Mititiuc 2 iulie 2015
12-165/15 Cu privire la suspendarea din functie a procurorului Marina Ivarlac in legatura cu acordarea concediului partial platit pentru ingrijirea copilului 2 iulie 2015
12-164/15 Cu privire la suspendarea din functie a procurorului Oxana Muntean in legatura cu acordarea concediului partial platit pentru ingrijirea copilului 2 iulie 2015
12-163/15 Cu privire la cererea procurorului Mihail Chiparus despre incetarea suspendarii si reincadrarea in functie 2 iulie 2015
12-162/15 Cu privire la examinarea candidaturii procurorului Eduard Harunjen pentru numirea in functia de prim-adjunct al Procurorului General 02 iulie 2015
12-161/15 Cu privire la desemnarea castigatorului concursului pentru ocuparea functiei vacante de procuror, adjunct al procurorului raionului Donduseni 2 iulie 2015
12-160/15 Cu privire la desemnarea castigatorului concursului pentru ocuparea functiei vacante de procuror in procuratura raionului Soldanesti 2 iulie 2015
12-159/15 Cu privire la desemnarea castigatorului concursului pentru ocuparea functiilor vacante de procuror in procuratura raionului Rezina 2 iulie 2015
12-158/15 Cu privire la desemnarea castigatorului concursului pentru ocuparea functiei vacante de procuror in procuratura raionului Floresti 02 iulie 2015  
12-157/15 Cu privire la desemnarea castigatorului concursului pentru ocuparea functiei vacante de procuror in procuratura raionului Dubasari 2 iulie 2015
12-156/15 Cu privire la desemnarea castigatorului concursului pentru ocuparea functiei vacante de procuror in procuratura raionului Calarasi 2 iulie 2015
12-155/15 Cu privire la rezultatele concursului pentru ocuparea functiei vacante de procuror in procuratura raionului Basarabeasca 2 iulie 2015
12-154/15 Cu privire la contestarea hotararii Colegiului de calificare nr.721 din 29.05.2015 in privinta procurorului Olga Bolocan 2 iulie 2015
12-153/15 Cu privire la suspendarea din functie a procurorului Valeriu Novitchi in legatura cu acordarea concediului partial platit pentru ingrijirea copilului 2 iulie 2015
12-152/15 Cu privire la desemnarea castigatorului concursului pentru ocuparea functiei vacante de procuror in procuratura raionului Ungheni 02 iulie 2015
12-150/15 Cu privire la rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura UTA Găgăuzi 17 iunie 2015
12-149/15 Cu privire la desemnarea câştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura mun.Comrat 17 iunie 2015
12-148/15 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Victor Olărescu 17 iunie 2015
12-147/15 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Mariana Bocşanean în legătură cu acordarea concediului suplimentar plătit pentru îngrijirea copilului 17 iunie 2015
12-146/15 Cu privire la cererea procurorului Tatiana Talpă-Cojocari despre încetarea suspendării şi reîncadrarea în funcţie 17 iunie 2015
12-145/15 Cu privire la validarea hotărârilor Colegiului de calificare nr.709-721 din 29.05.2015 privind rezultatele atestării unor procurori 17 iunie 2015
12-144/15 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Igor Baţalai 17 iunie 2015
12-143/15 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Silvia Guriţanu 17 iunie 2015
12-142/15 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Ludmila Iarmaliuc 17 iunie 2015
12-141/15 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Rodion Bordian 17 iunie 2015
12-140/15 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Ina Pîrvu 17 iunie 2015
12-139/15 Privind anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror 17 iunie 2015
12-138/15 Cu privire la admiterea cererilor de participare la concurs pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror 17 iunie 2015
12-137/15 cu privire la validarea hotărîrilor Colegiului de calificare nr.704-708 din 08.05.2014 privind rezultatele examenului de capacitate pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror în procuratură 17 iunie 2015
12-136/15 Cu privire la cererea dlui Vasile Untilă cu privire la modificarea opţiunii 17 iunie 2015
12-135/15 Cu privire la validarea hotărârilor Colegiului de calificare nr.701-703 din 08.05.2015 privind rezultatele evaluărilor participanţilor la concursurile pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror conducător 17 iunie 2015
12-134/15 Cu privire la validarea hotărârilor Colegiului de calificare nr.675-700 din 24.04.2015 privind rezultatele atestării unor procurori 17 iunie 2015
12-133/15 Privind anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror 15 mai 2015
12-132/15 Cu privire la examinarea prezentării despre încurajarea unor procurori 14 mai 2015
12-131/15 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Viorica Severin 14 mai 2015
12-130/15 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Dan Coptileţ 14 mai 2015
12-129/15 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Rodica Fialcovschi 14 mai 2015
12-128/15 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului în procuratura or.Ciadîr-Lunga Anatolii Arabadji 14 mai 2015
12-127/15 Cu privire la invalidarea hotărârii Colegiului disciplinar nr.13-12/15 din 31.01.2015 în privinţa procurorului Liviu Velişco 14 mai 2015
12-126/15 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar nr.13-8/15 din 31.12.2014 în privinţa procurorului Ruslan Dobrioglo 14 mai 2015
12-125/15 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Ion Dadu 14 mai 2015
12-124/15 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Diana Beşleaga în legătură cu acordarea concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului 14 mai 2015
12-123/15 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar nr.13-16/15 din 27.03.2015 în privinţa procurorului Alexandru Macovei 14 mai 2015
12-122/15 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar nr.13-17/15 din 27.03.2015 în privinţa procurorului Andrei Salcuţan 14 mai 2015
12-121/15 Cu privire la contestarea hotărârii Colegiului disciplinar nr.13-4/15 din 27.03.2015 în privinţa procurorului Victor Olărescu 14 mai 2014
12-120/15 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului în procuratura raionului Teleneşti Mihail Chipăruş 14 mai 2015
12-119/15 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Oleg Constantinov 14 mai 2015
12-118/15 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Leonid Demidov 14 mai 2015
12-117/15 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Victoria Lanovenco în legătură cu acordarea concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului 14 mai 2015
12-116/15 Cu privire la numarul de locuri suplimentare ce urmeaza a fi scoase la concursul de admitere pentru formarea initiala procurorilor in anul 2015. 23/04/2015 
12-115/15 Cu privire la suspendarea din functie a procurorului Natalia Delibaltova in legatura cu acordarea concediului partial platit pentru ingrijirea copilului 23/04/2015
12-114/15 Cu privire la cererea de eliberare din functie a procurorului Eduard Patic 23/04/2015
12-112/15 Cu privire la admiterea cererilor de participare la concurs pentru suplinirea functiilor vacante de procuror 23/04/2015
12-111/15 Cu privire la admiterea cererilor de participare la concurs pentru suplinirea functiilor vacante de procuror conducator 23/04/2015
12-110/15 Cu privire la validarea hotararilor Colegiului de calificare nr.664-674 din 20.03.2015 privind rezultatele atestarii unor procurori 23/04/2015
12-109/15 Cu privire la cererea de eliberare din functie a procurorului Dmitri Topal 23/04/2015
12-108/15 Cu privire la cererea de eliberare din functie a procurorului Natalia Secrieru 23/04/2015
12-107/15 Cu privire la cererea de eliberare din functie a procurorului Viorel Plopa 23/04/2015
12-106/15 Cu privire la cererea de eliberare din functie a procurorului Tudor Clipa 23/04/2015
12-105/15 Cu privire la cererea de eliberare din functie a procurorului Vitalie Crigan 23/04/2015
12-104/15 Cu privire la cererea de eliberare din functie a procurorului Natalia Ataman 23/04/2015
12-103/15 Cu privire la cererea de eliberare din functie a procurorului Nicolae Bojenco 23/04/2015
12-102/15 Cu privire la cererea de eliberare din functie a procurorului Viorel Pocaznoi 23/04/2015
12-101/15 Cu privire la cererea de eliberare din functie a procurorului Victor Bunduchi 23/04/2015
12-100/15 Cu privire la cererea de eliberare din functie a procurorului Gheorghe Guzun 23/04/2015
12-99/15 Cu privire la cererea de eliberare din functie a procurorului Natalia Bobu 23/04/2015
12-98/15 Cu privire la cererea de eliberare din functie a procurorului Valentina Pasali 23/04/2015
12-97/15 Cu privire la suspendarea din functie a procurorului Olesea Botezatu in legatura cu acordarea concediului partial platit pentru ingrijirea copilului 23/04/2015
12-96/15 Cu privire la cererea de eliberare din functie a procurorului Radu Talpa 26/03/2015
12-95/15 Cu privire la cererea de eliberare din functie a procurorului Octavian Narea 26/03/2015
12-94/15 Cu privire la cererea de eliberare din functie a procurorului Veaceslav Cernalev 26/03/2015
12-93/15 Cu privire la cererea de eliberare din functie a procurorului Larisa David 26/03/2015
12-92/15 Cu privire la cererea de eliberare din functie a procurorului Sergiu Tica 26/03/2015
12-90/15 Cu privire la cererea de eliberare din functie a procurorului Sergiu Carmanschi 26/03/2015
12-89/15 Cu privire la validarea hotararilor Colegiului de calificare nr.644-662 din 13.03.2015 privind rezultatele atestarii unor procurori 26/03/2015
12-88/15 Cu privire la demersul directorului executiv al INJ referitor la numarul de locuri ce urmeaza a fi scoase la concursul de admitere pentru formarea initiala a procurorilor in anul 2015 26/03/2015
12-87/15 Cu privire la contestarea hotararii Colegiului disciplinar nr.13-37/14 din 17.10.2014 in privinta procurorului Valentina Bradu 26/03/2015
12-86/15 Cu privire la examinarea cererii procurorului Valentina Bradu despre recuzarea dlui Eduard Masnic 26/03/2015
12-85/15 Cu privire la examinarea cererilor de recuzare si abtinere a dlui Ruslan Popov 26/03/2015
12-84/15 Cu privire la desemnarea castigatorului concursului pentru ocuparea functiei vacante de procuror al raionului Dubasari 26/03/2015
12-83/15 Cu privire la rezultatele concursului pentru ocuparea functiei vacante de procuror al raionului Basarabeasca 26/03/2015
12-82/15 Cu privire la desemnarea castigatorului concursului pentru ocuparea functiei vacante de procuror al raionului Cimislia 26/03/2015
12-81/15 Cu privire la cererea de eliberare din functie a procurorului Leonid Zaharii 26/03/2015
12-80/15 Cu privire la invalidarea hotararii Colegiului disciplinar nr.13-11/15 din 31.01.2015 in privinta procurorului Victor Poiata 26/03/2015
12-79/15 Cu privire la invalidarea hotararii Colegiului disciplinar nr.13-1/15 din 31.01.2015 in privinta procurorului Gheorghe Graur 26/03/2015
12-78/15 Cu privire la validarea hotararii Colegiului disciplinar nr.13-6/15 din 31.01.2015 in privinta procurorului Marcel Caras 26/03/2015
12-77/15 Cu privire la validarea hotararii Colegiului disciplinar nr.13-13/15 din 31.01.2015 in privinta procurorului Iulia Mihailova 26/03/2015
12-76/15 Cu privire la validarea hotararii Colegiului disciplinar nr.13-3/15 din 31.01.2015 in privinta procurorului Sergiu Gorodinschi  26/03/2015
12-75/15 Cu privire la contestarea hotararii Colegiului disciplinar nr.13-9/15 din 31.01.2015 in privinta procurorului Alexandru Sorocean 26/03/2015
12-74/15 Cu privire la contestarea hotararii Colegiului disciplinar nr.13-2/15 din 31.01.2015 in privinta procurorului Victor Plugaru 26/03/2015
12-73/15 Cu privire la rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura raionului Taraclia 12/03/2015
12-72/15 Cu privire la desemnarea câştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura oraşului Vulcăneşti 12/03/2015
12-71/15 Cu privire la rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura raionului Şoldăneşti 12/03/2015
12-70/15 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura raionului Sîngerei 12/03/2015
12-69/15 Cu privire la rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura raionului Leova 12/03/2015
12-68/15 Cu privire la rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura raionului Glodeni 12/03/2015
12-67/15 Cu privire la desemnarea câştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de procuror în procuratura raionului Drochia 12/03/2015
12-66/15  Cu privire la rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura raionului Donduşeni 12/03/2015
12-65/15 Cu privire la desemnarea câştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura raionului Cantemir 12/03/2015
12-64/15 Cu privire la rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de procuror în procuratura raionului Basarabeasca 12/03/2015
12-63/15 Cu privire la crearea unui grup de lucru 12/03/2015
12-62/15 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar nr.13-10/15 din 31.01.2015 privind stingerea înainte de termen a sancţiunii disciplinare aplicate procurorului Virgilia Udrea 12/03/2015
12-61/15 Cu privire la invalidarea hotărârii Colegiului disciplinar nr.13-5/15 din31.01.2015 privind stingerea înainte de termen a sancţiunii disciplinare aplicate procurorului Alexandru Casir 12/03/205
12-60/15  Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Ghenadie Bulhac 12/03/2015
12-59/15  Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Nicolae Gurev 12/03/2015
12-58/15  Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Vladimir Martea 12/03/2015
12-57/15 Cu privire la modificarea hotărîrii nr.12-36/15 din 12.02.2015 privind desemnarea a doi procurori în componenţa comisiilor pentru examenele de absolvire a cursurilor de formare iniţială a candidaţilor la funcţia de judecător şi procuror 12/03/2015
12-56/15 Cu privire la aprobarea Tematicii pentru concursul la ocuparea funcţiei deprocuror, pentru promovarea în serviciu a procurorilor şi pentru atestarea procurorilor 12/03/2015
12-55/15  Cu privire la validarea hotărârilor Colegiului de calificare nr.624-643 din 27.02.2015 privind rezultatele atestării unor procurori 12/03/2015
12-54/15  Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Aurel Goncear 12/03/2015
12-53/15  Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Tudor Banu 12/03/2015
12-52/15  Privind anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror conducător 12/03/2015
12-51/15  Privind anuntarea concursului pentru suplinirea functiilor vacante de procuror 12/03/2015
12-50/15  Cu privire la propunerea despre conferirea Medaliei „Veteran al Procuraturii” unor procurori pensionati 12/03/2015
12-49/15  Cu privire la cererea procurorului Octavian Bodareu despre incetarea suspendarii si reincadrarea in functie 12/03/2015
12-48/15  Cu privire la cererea de eliberare din functie a procurorului Andrei Niculcea 12/03/2015
12-47/15  Cu privire la cererea de eliberare din functie a procurorului Olga Kelsa 12/03/2015
12-46/15  Cu privire la cererea de eliberare din functie a procurorului Lucia Popescu 12/03/2015
12-45/15  Cu privire la cererea de eliberare din functie a procurorului Alexandru Bitca 12/03/2015
12-44/15  Cu privire la cererea de eliberare din functie a procurorului Gheorghe Nogai 12/03/2015
12-43/15  Cu privire la cererea de eliberare din functie a procurorului Oleg Sajin 12/03/2015
12-42/15  Cu privire la reincadrarea in functia detinuta pana la acordarea concediului pentru ingrijirea copilului, cu ulterioara eliberare din functie a procurorului Diana Muset
12-41/15  Cu privire la validarea hotararii Colegiului disciplinar nr.13-61/14 din 12.12.2014 in privinta procurorului Ruslan Dobrioglo 12/03/2015
12-40/15  Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar nr.13-49/14 din 12.12.2014 în privinţa procurorului Valentina Mînăscurtă 12/03/2015
12-39/15  Cu privire la desemnarea câştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura militară Bălţi 12/03/2015
12-38/15  Cu privire la contestarea hotărârii Colegiului disciplinar nr.13-60/14 din 12.12.2014 în privinţa procurorului Dan Coptileţ 12/03/2015
12-37/15  Cu privire la  încurajarea unor procurori 12/02/2015
12-36/15  Cu privire la desemnarea a doi procurori în componenţa comisiilor pentru examenele de absolvire a cursurilor de formare iniţială a candidaţilor la funcţia de judecător şi procuror, înmatriculaţi la studii în anul 2013 12/02/2015
12-35/15  Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar nr.13-50/14 din 12.12.2014 în privinţa procurorului Evgheni Hadji 12/02/2015
12-34/15  Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar nr.13-54/14 din 12.12.2014 în privinţa procurorului Corneliu Gheras 12/02/2015
12-33/15  Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Diana Rotundu în legătură cu acordarea concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului  12/02/2015
12-32/15  Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Vasile Stăvilă 12/02/2015
12-31/15  Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Liviu Velişco 12/02/2015
12-30/15  Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Iurie Malcoci 12/02/2015
12-29/15  Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Ecaterina Burlacu în legătură cu acordarea concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului 12/02/2015
12-28/15  Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Irina Vîrlan în legătură cu acordarea concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului  12/02/2015
12-27/15  Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar nr.13-59/14 din 12.12.2014 în privinţa procurorului Ivan Parii 12/02/2015
12-26/15  Cu privire la invalidarea hotărârii Colegiului disciplinar nr.13-62/14 din 12.12.2014 în privinţa procurorului Marcel Griţunic 12/02/2015
12-25/15  Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar nr.13-55/14 din 12.12.2014 în privinţa procurorului Sergiu Nimirschi 12/02/2015
12-24/15  Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar nr.13-52/14 din 12.12.2014 în privinţa procurorului Stanislav Beriozov 12/02/2015
12-23/15  Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar nr.13-53/14 din 12.12.2014 în privinţa procurorului Vladimir Chistruga 12/02/2015
12-22/15  Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar nr.13-63/14 din 12.12.2014 în privinţa procurorului Sergiu Marcauţan 12/02/2015
12-21/15  Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar nr.13-64/14 din 12.12.2014 în privinţa procurorilor Mihail Vinogradov şi Liliana Moraru 12/02/2015
12-20/15  Cu privire la contestarea hotărârii Colegiului disciplinar nr.13-57/14 din 12.12.2014 în privinţa procurorului Veaceslav Dandeş 12/02/2015
12-19/15  Cu privire la contestarea hotărârii Colegiului disciplinar nr.13-32/14 din 17.10.2014 în privinţa procurorului Mihai Ţurcanu 12/02/2015
12-18/15  Cu privire la nota informativă a procurorului, şef al Secţiei exercitare a urmăririi penale în cauze de criminalitate organizată şi excepţionale Corneliu Bratunov despre pornirea urmăririi penale în privinţa unui procuror 22/01/2015
12-17/15  Cu privire la cererea procurorului Dorina Ciubotaru despre încetarea suspendării şi reîncadrarea în funcţie 22/01/2015
12-16/15  Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Nicolai Edeniuc 22/01/2015
12-15/15  Cu privire la demersul procurorului mun. Chişinău despre iniţierea procedurii disciplinare în privinţa unui procuror 22/01/2015
12-14/15  Cu privire la examinarea prezentărilor despre conferirea distincţiilor de stat unor procurori 22/01/2015
12-13/15  Cu privire la  propunerea despre conferirea Medaliei „Veteran al Procuraturii” unor procurori în demisie 22/01/2015
12-12/15  Cu privire la încurajarea unor procurori cu prilejul Zilei lucrătorului procuraturii 22/01/2015
12-11/15  Cu privire la cererea dlui Pavel Varzari privind demisia din funcţia de procuror 22/01/2015
12-10/15  Cu privire la cererea procurorului Alexei Stăvilă despre încetarea suspendării, reîncadrarea în funcţie şi stabilirea unui program individual de muncă 22/01/2015
12-9/15    Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Svetlana Ţurcanu în legătură cu acordarea concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului  22/01/2015
12-8/15    Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Aliona Nesterov în legătură cu acordarea concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului  22/01/2015
12-7/15    Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Aurelia Solovei în legătură cu acordarea concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului 22/01/2015
12-6/15    Cu privire la cererea procurorului Irina Grati despre încetarea suspendării, reîncadrarea în funcţie şi stabilirea unui program individual de muncă 22/01/2015
12-5/15    Cu privire la validarea hotărîrilor Colegiului de calificare nr.615-623 din 12.12.2014  privind rezultatele examenului de capacitate organizat pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror în procuratură 22/01/2015
12-4/15    Cu privire la validarea hotărârilor Colegiului de calificare nr.612-614 din 12.12.2014  privind rezultatele evaluărilor participanţilor la concursurile pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror conducător 22/01/2015
12-3/15    Cu privire la aprobarea Listei de atestare ordinară a procurorilor în semestrul I al anului 2015 22/01/2015
12-2/15    Cu privire la  raportul de activitate al Colegiului disciplinar pentru anul 2014 22/01/2015
12-1/15    Cu privire la raportul de activitate al Colegiului de calificare pentru anul 2014 22/01/2015
12-236/14 Cu privire la examinarea prezentării despre încurajarea procurorului Oleg Gîrbu 24/12/2014
12-235/14 Cu privire la coordonarea programelor de acordare a concediilor de odihnă anuale procurorilor pentru anul 2015 24/12/2014
12-234/14 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Ana Cuşnir în legătură cu acordarea concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului  24/12/2014
12-233/14 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Nadejda Agatii 24/12/2014
12-232/14 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Mariana Stănilă în legătură cu acordarea concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului  24/12/2014
12-231/14 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Mariana Cazacu în legătură cu acordarea concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului  24/12/2014
12-230/14 Cu privire la validarea hotărârilor Colegiului de calificare nr.589-611 din 05.12.2014 privind rezultatele atestării unor procurori 24/12/2014
12-229/14 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar nr.13-47/14 din 17.10.2014 în privinţa procurorului Elena Pruneanu 24/12/2014
12-228/14 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar nr.13-40/14 din 17.10.2014 în privinţa procurorului Grigore Dîntu 24/12/2014
12-227/14 Cu privire la examinarea prezentării despre conferirea Medaliei "Meritul Civic" procurorului Vladimir Adam  04/12/2014
12-226/14 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Alexei Stăvilă, în legătură cu acordarea concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului  04/12/2014
12-225/14 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar nr.13-48/14 din 17.10.2014 în privinţa procurorului Andrei Salcuţan 04/12/2014
12-224/14 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar nr.13-46/14 din 17.10.2014 în privinţa procurorului Nicolae Burduja 04/12/2014
12-223/14 Cu privire la cererea dlui Anatolie Melnic privind demisia din funcţia de procuror 04/12/2014
12-222/14 Cu privire la contestarea hotărârii Colegiului disciplinar nr.13-45/14 din 17.10.2014 în privinţa procurorului Ghenadie Moruz 04/12/2014
12-221/14 Cu privire la cererea dlui Eugen Bradu privind modificarea hotărîrii CSP nr.12-211/14 din 06.11.2014 04/12/2014
12-220/14 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Alexei Brînză 04/12/2014
12-219/14 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Ruslan Dobrioglo 04/12/2014
12-218/14 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Olga Bradu, în legătură cu acordarea concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului  04/12/2014
12-217/14 Cu privire la contestarea hotărârii Colegiului de calificare  nr.568 din 24.10.2014 în privinţa procurorului Olga Bolocan 20/11/2014
12-215/14 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Igor Ermurachi 20/11/2014
12-214/14 Cu privire la cererea procurorului Valentina Grigoraş despre încetarea suspendării şi reîncadrarea în funcţie 20/11/2014
12-213/14 Cu privire la validarea hotărârilor Colegiului de calificare nr.567, 569-588 din 24.10.2014  privind rezultatele atestării unor procurori 20/11/2014
12-212/14 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura raionului Ungheni 06/11/2014
12-211/14 Cu privire la admiterea cererilor de participare  la concurs pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror 06/11/2014
12-210/14 Cu privire la admiterea cererilor de participare  la concurs pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror teritorial 06/11/2014
12-209/14 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar nr.13-33/14 din 12.09.2014 în privinţa procurorului Alexandr Gaga 06/11/2014
12-208/14 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Grigore Botnaru 06/11/2014
12-207/14 Cu privire la coordonrea proiectului Planului de formare continuă a judecătorilor şi procurorilor pentru anul 2015 06/11/2014
12-206/14 Cu privire la cererea procurorului Ala Căuş despre reîncadrarea în funcţie 06/11/2014
12-205/14 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar nr.13-44/14 din 12.09.2014 privind stingerea înainte de termen a sancţiunii disciplinare procurorului Victor Muntean 06/11/2014
12-204/14 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar nr.13-43/14 din 12.09.2014 în privinţa procurorului Ruslan Baraliuc 06/11/2014
12-203/14 Cu privire la contestarea hotărârii Colegiului disciplinar nr.13-42/14 din 12.09.2014 în privinţa procurorului Olga Ionaş 06/11/2014
12-202/14 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar nr.13-39/14 din 12.09.2014 în privinţa procurorului Gabriela Iuga 06/11/2014
12-201/14 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar nr.13-36/14 din 12.09.2014 în privinţa procurorului Ion Oboroceanu 06/11/2014
12-200/14 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar nr.13-41/14 din 12.09.2014 în privinţa procurorului Corneliu Popescu 06/11/2014
12-199/14 Cu privire la contestarea hotărârii Colegiului disciplinar nr.13-31/14 din  29.08.2014 şi nr.13-38/14 din 12.09.2014 în privinţa procurorului Eugen Tocarciuc 06/11/2014
12-198/14 Cu privire la încurajarea procurorului Veaceslav Didîc 23/10/2014
12-197/14 Cu privire la validarea hotărârilor Colegiului de calificare nr.536-566 din 03.10.2014  privind rezultatele atestării unor procurori 23/10/2014
12-196/14 Cu privire la cererea procurorului Oxana Cucereavîi despre încetarea suspendării şi reîncadrarea în funcţie 23/10/2014
12-195/14 Cu privire la cererea procurorului Lilia Calugher despre încetarea suspendării şi reîncadrarea în funcţie 23/10/2014
12-194/14 Cu privire la cererea de încetare a detaşîrii şi eliberarea din funcţie a procurorului Veaceslav Didîc 23/10/2014
12-193/14 Cu privire la eliberarea din funcţie a procurorului Victor Cîlcic 23/10/2014
12-192/14 Cu privire la eliberarea din funcţie a procurorului Liuba Pîntea 23/10/2014
12-191/14 Cu privire la eliberarea din funcţie a procurorului Vitalie Ganea 23/10/2014
12-190/14 Cu privire la propunerea despre conferirea Medaliei "Veteran al Procuraturii" unor procurori pensionati 09/10/2014
12-189/14 Cu privire la încurajarea unor procurori 09/10/2014
12-188/14 Cu privire la eliberarea din funcţie a procurorului Raisa Buţura 09/10/2014
12-187/14 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror al sectorului Ciocana, mun.Chişinău 09/10/2014
12-186/14 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror, adjunct al procurorului de nivelul Curţii de Apel Bălţi 09/10/2014
12-185/14 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror al raionului Vulcăneşti 09/10/2014
12-184/14 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror al raionului Călăraşi 09/10/2014
12-183/14 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror al raionului Donduşeni 09/10/2014
12-182/14 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror al raionului Glodeni 09/10/2014
12-181/14 Cu privire la dispoziţia preşedintelui Judecătoriei Rîşcani, mun.Chişinău referitoare la ţinuta vestimentară a procurorilor în procesele de judecată 09/10/2014
12-180/14 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din  29.08.2014 privind stingerea înainte de termen a sancţiunii disciplinare, aplicate procurorului Boris Chirnev 09/10/2014
12-179/14 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinardin 29.08.2014 în privinţa procurorului Mariana Cherpec 09/10/2014
12-178/14 Cu privire la contestarea hotărârii Colegiului disciplinar nr.13-34/14 din  29.08.2014 în privinţa procurorului Vitalie Ganea 09/10/2014
12-177/14 Cu privire la validarea hotărârilor Colegiului de calificare nr.465-470 din 23.09.2014  privind rezultatele evaluărilor probelor scrisă şi orală ale participanţelor la concursurile pentru suplinirea funcţiilor de procuror 10/09/2014
12-176/14 Cu privire la cererea procurorului Valeriu Noviţchi despre încetarea suspendării şi reîncadrarea în  funcţie 09/10/2014
12-175/14 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Cristina Streleţcaia, în legătură cu acordarea concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului  09/10/2014
12-174/14 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Ludmila Cristal, în legătură cu acordarea concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului  09/10/2014
12-173/14 Privind  anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror conducător 25/09/2014
12-172/14 Privind  anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror 25/09/2014
12-171/14 Cu privire la demersul şefului secretariatului Consiliului Superior al Magistraturii referitor la delegarea unui reprezentant al Consiliului Superior al Procurorilor în cadrul grupului pentru elaborarea conceptelor de promovare a eticii profesionale şi de sensibilitate a opiniei publice cu privire la etica profesională a reprezentanţilor sectorului justiţiei 25/09/2014
12-170/14 Cu privire la Raportul despre activitatea Institutului Naţional al Justiţiei în anul 2013 25/09/2014
12-169/14 Cu privire la contestarea hotărârii Colegiului disciplinar nr.13-30/14 din  29.08.2014 în privinţa procurorului Constantin Cojocaru 25/09/2014
12-168/14 Cu privire la alegerea secretarului Consiliului Superior al Procurorilor 25/09/2014
12-167/14 Cu privire la contestarea hotărârii Colegiului disciplinar nr.13-26/14 din  06.06.2014 în privinţa procurorului Valeriu Cîrlan 04/09/2014
12-166/14 Cu privire la cererea procurorului Mariana Caragherghi despre încetarea suspendării şi reîncadrarea în  funcţie 04/09/2014
12-165/14 Cu privire la cererea procurorului Carolina Lupaşcu despre încetarea suspendării şi reîncadrarea în  funcţie 04/09/2014
12-164/14 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Alexandr Gaga 04/09/2014
12-163/14 Cu privire la cererea absolventului INJ Vadim Bejan despre anularea Hotărîrii CSP nr.12-40/14 din 20.03.2014 04/09/2014
12-162/14 Cu privire la admiterea cererilor de participare  la concurs pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror teritorial şi specializat 04/09/2014
12-161/14 Cu privire la admiterea cererilor şi desemnarea cîştigătorilor concursurilor anunţate  pentru absolvenţii INJ, promoţia anului 2014 04/09/2014
12-160/14 Cu privire la contestarea hotărârii Colegiului disciplinar nr.13-23/14 din  06.06.2014 în privinţa procurorului Lucia Arseni 04/09/2014
12-159/14 Cu privire la contestarea hotărârii Colegiului disciplinar nr.13-20/14 din  06.06.2014 în privinţa procurorului Alexandru Godorog 04/09/2014
12-158/14 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Aliona Railean, în legătură cu acordarea concediului suplimentar parţial plătit pentru îngrijirea copilului  04/09/2014
12-157/14 Cu privire la validarea hotărârilor Colegiului de calificare nr.505-529 din 25 iulie 2014  privind rezultatele atestării unor procurori 20/08/2014
12-156/14 Cu privire la anunţarea concursului, între procurori, pentru suplinirea funcţiei vacante de  procuror în Secţia juridică, implementare a reformelor legislative şi instituţionale din cadrul Procuraturii Generale  20/08/2014
12-155/14 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Mihai Ţurcanu, în legătură cu acordarea concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului  20/08/2014
12-154/14 Cu privire la demersul directorului Centrului Naţional Anticorupţie, referitor la delegarea unui membru al Consiliului Superior al Procurorilor în componenţa Comisiei de Stat pentru testări cu utilizarea poligrafului 20/08/2014
12-153/14 Cu privire la desemnarea unui membru, din rîndul procurorilor, în componenţa Comisiei pentru examenele de admitere(2014) la Institul Naţional al Justiţiei 20/08/2014
12-152/14 Cu privire la cererea procurorului Liliana Bugăescu despre încetarea suspendării şi reîncadrarea în  funcţie 20/08/2014
12-151/14 Cu privire la încurajarea unor procurori cu prilejul Aniversării a XXIII-a de la proclamarea Independenţei republicii Moldova 20/08/2014
12-150/14 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar nr.13-28/14 din  06.06.2014 privind stingerea înainte de termen a sancţiunii disciplinare 20/08/2014
12-149/14 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar nr.13-27/14 din  06.06.2014 în privinţa procurorului Natalia Livădaru 20/08/2014
12-148/14 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar nr.13-22/14 din  06.06.2014 în privinţa procurorului Victoria Pascalov 20/08/2014
12-147/14 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar nr.13-25/14 din  06.06.2014 în privinţa procurorului Lilia Agapie 20/08/2014
12-146/14 Cu privire la raportul de activitate al Colegiului disciplinar pentru semestrul I al anului 2014 20/08/2014
12-145/14 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Olesea Roşca în legătură  cu acordarea concediului parţial plătit  pentru îngrijirea copilului 24/07/2014
12-144/14 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Natalia Birigoi 24/07/2014
12-143/14 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Ana Gureu în legătură  cu acordarea concediului parţial plătit  pentru îngrijirea copilului 24/07/2014
12-142/14 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Ina Mahu în legătură  cu acordarea concediului parţial plătit  pentru îngrijirea copilului 24/07/2014
12-141/14 Cu privire la avizarea prroiectului Planului de formare iniţială a candidaţilor la funcţia de judecător şi  procuror în perioada octombrie 2014 - martie 2016 24/07/2014
12-140/14 Privind  anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror conducător 24/07/2014
12-139/14 Privind  anunţarea concursului între absolvenţii Institutului Naţional al Justiţiei, pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror în procuratură 24/07/2014
12-138/14 Cu privire la cererea procurorului Alina Cosor despre încetarea suspendării, reîncadrarea în  funcţie şi stabilirea unui program redus de muncă 24/07/2014
12-137/14 Cu privire la cererea procurorului Nadejda Barbalat despre încetarea suspendării şi reîncadrarea în  funcţie 24/07/2014
12-136/14 Cu privire la cererea procurorului Ina Fencovschi despre încetarea suspendării, reîncadrarea în  funcţie şi stabilirea unui program redus de muncă 24/07/2014
12-135/14 Cu privire la cererea procurorului Svetlana Ţurcanu despre încetarea suspendării şi reîncadrarea în  funcţie 24/07/2014
12-134/14 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Valeriu Noviţchi în legătură  cu acordarea concediului parţial plătit  pentru îngrijirea copiilor minori 24/07/2014
12-133/14 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Elena Roşior în legătură  cu acordarea concediului parţial plătit  pentru îngrijirea copilului 24/07/2014
12-132/14 Cu privire la executarea Hotărîrii Guvernului nr.475 din 19.06.2014 despre unele măsuri de realizare a Legii privind aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf) 03/07/2014
12-130/14 Cu privire la completarea Regulamentului Colegiului disciplinar 03/07/2014
12-129/14 Cu privire la demersul dlui Andrei Pântea, Prim-adjunct al Procurorului General referitor la completarea Codului de etică al procurorului 03/07/2014
12-128/14 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Tatiana Ignat-Decusar în legătură  cu acordarea concediului parţial plătit  pentru îngrijirea copilului 03/07/2014
12-127/14 Cu privire la demersul directorului executiv al INJ despre desemnarea a patru membri din rîndul procurorilor în componenţa Consiliului Institutului Naţional al Justiţiei 03/07/2014
12-126/14 Cu privire la demersul Procurorului General despre încurajarea procurorilor desemnaţi cîştigători ai concursului "Cel mai bun discurs al procurorului în dezbaterile judiciare în cauze penale" 03/07/2014
12-125/14 Cu privire la cererea procurorului Ludmila Brajinova despre încetarea suspendării, reîncadrarea în  funcţie şi stabilirea unui program redus de muncă 03/07/2014
12-124/14 Cu privire la cererea procurorului Cristina Bujac despre încetarea suspendării şi reîncadrarea în  funcţie 03/07/2014
12-123/14 Cu privire demersul reprezentantului Consiliului Superior al Procurorilor referitor la corectarea erorii materiale admise în dispozitivul hotărîrii Consiliului nr.12-18/14 din 06.02.2014 03/07/2014
12-122/14 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar nr.13-19/14 din  08.05.2014 în privinţa procurorului Virgilia Udrea 03/07/2014
12-121/14 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar nr.13-19/14 din  08.05.2014 în privinţa procurorului Oleg Cebotari 03/07/2014
12-120/14 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar nr.13-19/14 din  08.05.2014 în privinţa procurorului Filip Mărgineanu 03/07/2014
12-119/14 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Diana Braga, în legătură  cu acordarea concediului parţial plătit  pentru îngrijirea copilului 03/07/2014
12-118/14 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Anastasia Juravliova, în legătură  cu acordarea concediului parţial plătit  pentru îngrijirea copilului 03/07/2014
12-117/14 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Ina Fencovschi, în legătură  cu acordarea concediului parţial plătit  pentru îngrijirea copilului 19/06/2014
12-116/14 Cu privire la cererea procurorului Aliona Vdovîi despre încetarea suspendării şi reîncadrarea în  funcţie 19/06/2014
12-115/14 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Vitali Dragnev 19/06/2014
12-114/14 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar nr.13-19/14 din  08.05.2014 în privinţa procurorului Victor Poiată 19/06/2014
12-113/14 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar nr.13-29/14 din  08.05.2014 privind stingerea înainte de termen a sancţiunii disciplinare 19/06/2014
12-112/14 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar nr.13-14/14 din  08.05.2014 în privinţa procurorului Marcel Grîţunic 19/06/2014
12-111/14 Cu privire la contestarea hotărârii Colegiului disciplinar nr.13-16/14 din  08.05.2014 în privinţa procurorului Alexandru Casir 19/06/2014
12-110/14 Cu privire la propunerea despre  încurajarea procurorului Vitalie Busuioc 19/06/2014
12-109/14 Cu privire la aprobarea Listei de atestare a procurorilor în semestrul II al anului 2014 19/06/2014
12-108/14 Cu privire la aprobarea Regulamentului Colegiului disciplinar 19/06/2014
12-107/14 Cu privire la cererea doamnei Antonina Ivaşciuc referitor la sistarea demisiei onorate şi eliberarea din funcţie din proprie iniţiativă 29/05/2014
12-106/14 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Tatiana Timofti-Rusanovscaia, în legătură  cu acordarea concediului parţial plătit  pentru îngrijirea copilului 29/05/2014
12-105/14 Cu privire la validarea hotărârilor Colegiului de calificare nr.465-504 din 16-17 mai 2014  privind rezultatele atestării unor procurori 29/05/2014
12-104/14 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura raionului Taraclia 29/05/2014
12-103/14 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura raionului Soroca 29/05/2014
12-102/14 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura raionului Cantemir 29/05/2014
12-101/14 Cu privire la rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura UTA Găgăuzia 29/05/2014
12-100/14 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror al raionului Teleneşti 29/05/2014
12-99/14 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din  04.04.2014 în privinţa procurorului Elena Cazacov 29/05/2014
12-98/14 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din  04.04.2014 în privinţa procurorului Elena Neaga 29/05/2014
12-97/14 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din  04.04.2014 în privinţa procurorului Piotr Botnaru 29/05/2014
12-96/14 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Iurie Cuşnir 29/05/2014
12-95/14 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Vasile Lucanovschi 29/05/2014
12-94/14 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din  04.04.2014 despre completarea codului de etică al procurorului  29/05/2014
12-93/14 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din  04.04.2014 în privinţa procurorului Vsevolod Ivanov 29/05/2014
12-92/14 Cu privire la contestarea hotărârii Colegiului disciplinar din  04.04.2014 în privinţa procurorului Gheorghe Graur 29/05/2014
12-91/14 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura raionului Leova 15/05/2014
12-90/14 Cu privire la desemnarea câştigătorilor concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de procuror al  Secţiei control al urmăririi penale  din cadrul Direcţiei control al urmăririi penale şi asistenţă metodică a  Procuraturii Generale  15/05/2014
12-89/14 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura raionului Ungheni 15/05/2014
12-88/14 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura raionului Ştefan-Vodă 15/05/2014
12-87/14 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura raionului Rezina 15/05/2014
12-86/14 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura raionului Glodeni 15/05/2014
12-85/14 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura raionului Făleşti 15/05/2014
12-84/14 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror al raionului Rezina 15/05/2014
12-83/14 Cu privire la cererea procurorului Ion Munteanu despre încetarea suspendării şi reîncadrarea în  funcţie 15/05/2014
12-82/14 Cu privire la cererea candidatului la funcţia vacantă de procuror în procuratură Sergiu Lefter, despre modificarea opţiunii asupra funcţiei scoase la concurs din procuror în procuratura UTA Găgăuzia, în funcţia de procuror în procuratura raionului Taraclia 15/05/2014
12-81/14 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Carolina Lupaşcu, în legătură cu acordarea concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului  15/05/2014
12-80/14 Cu privire la validarea hotărârilor Colegiului de calificare nr.447-464 din 18.04.2014  privind rezultatele evaluărilor probelor scrisă şi orală ale participanţelor la concursurile pentru suplinirea funcţiilor de procuror 15/05/2014
12-79/14 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din  14.02.2014 în privinţa procurorului Dumitru Tomiţa 15/05/2014
12-78/14 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din  14.02.2014 în privinţa procurorului Gheorghe Mihăilă 15/05/2014
12-77/14 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din  14.02.2014 în privinţa procurorului Ivan Parii 15/05/2014
12-76/14 Cu privire la contestarea hotărârii Colegiului disciplinar din  14.02.2014 în privinţa procurorului Alexei Lungu 15/05/2014
12-75/14 Cu privire la contestarea hotărârii Colegiului disciplinar din  14.02.2014 în privinţa procurorului Iulian Diaconu 15/05/2014
12-74/14 Cu privire la contestarea hotărârii Colegiului disciplinar din  14.02.2014 în privinţa procurorului Vsevolod Ivanov 15/05/2014
12-73/14 Cu privire la cererea procurorului Mariana Botezatu despre încetarea suspendării şi reîncadrarea în  funcţie 15/05/2014
12-72/14 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Elena Bogdan, în legătură  cu acordarea concediului parţial plătit  pentru îngrijirea copilului 15/05/2014
12-71/14 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Olesea Rusu, în legătură  cu acordarea concediului parţial plătit  pentru îngrijirea copilului 15/05/2014
12-70/14 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Olesea Curarari, în legătură  cu acordarea concediului parţial plătit  pentru îngrijirea copilului 17/04/2014
12-69/14 Cu privire la  validarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 14.02.2014 privind stingerea înainte de termen a sancţiunii disciplinare, aplicate procurorului Andrei Formusatii 17/04/2014
12-68/14 Cu privire la modificarea şi complectarea Regulamentului Consiliului Superior al Procurorilor 17/04/2014
12-67/14 Cu privire la demersurile domnilor Nicolae Eşanu, viceministrul justiţiei şi Nicolae Gordilă, preşedinte interimar al  Consiliului  Institutului Naţional al Justiţiei 17/04/2014
12-66/14 Cu privire la formarea grupului de lucru pentru elaborarea Regulamentului Colegiului disciplinar 17/04/2014
12-65/14 Cu privire la aprobarea numărului de locuri scoase la concurs, pentru admiterea la cursurile de formare iniţială a candidaţilor la funcţia de procuror în cadrul Institutului Naţional al Justiţiei 17/04/2014
12-64/14 Cu privire la modificarea şi complectarea Regulamentului cu privire la modul de promovare în serviciu a procurorilor 03/04/2014
12-63/14 Cu privire la modificarea şi complectarea Regulamentului cu privire la atestarea procurorilor 03/04/2014
12-62/14 Cu privire la modificarea şi complectarea Regulamentului privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de procuror în procuraturile teritoriale şi specializate 03/04/2014
12-61/14 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea examenului de capacitate 03/04/2014
12-60/14 Cu privire la modificarea şi complectarea Regulamentului privind activitatea Colegiului de calificare 03/04/2014
12-59/14 Cu privire la contestarea hotărârii Colegiului disciplinar din  11.10.2013 în privinţa procurorului Eugen Rusu 03/04/2014
12-58/14 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în Procurattura raionului Edineţ 03/04/2014
12-57/14 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului, anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în Secţia investigaţii financiar-economice din cadrul Direcţiei investigaţii generale a Procuraturii Generale 03/04/2014
12-56/14 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror, adjunct al procurorului  Procuraturii Anticorupţie, şef al Serviciului Sud 03/04/2014
12-55/14 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror al raionului Glodeni 03/04/2014
12-54/14 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Vasili Leviţki 03/04/2014
12-53/14 Cu privire la rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura municipiului Bălţi  20/03/2014
12-52/14 Cu privire la desemnarea cîştigătorilor concursurilor anunţate pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror 20/03/2014
12-51/14 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Mariana Arabadji 20/03/2014
12-50/14 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Irina Artin, în legătură  cu acordarea concediului parţial plătit  pentru îngrijirea copilului 20/03/2014
12-49/14 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Alina Cosor, în legătură  cu acordarea concediului parţial plătit  pentru îngrijirea copilului 20/03/2014
12-48/14 Cu privire la aprobarea Programului de atestare a procurorilor conform art.42 din Legea cu privire la Procuratură 20/03/2014
12-47/14 Cu privire la selectarea tematicilor pentru seminarele de instruire continuă a procurorilor organizate de către Institutul Naţional de Justiţie 20/03/2014
12-46/14 Cu privire la cererea de demisie din componenţa Consiliului Superior al Procurorilor 20/03/2014
12-45/14 Cu privire la cererea procurorului Cristina Cîrma despre încetarea suspendării şi reîncadrarea în  funcţie 20/03/2014
12-44/14 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Mariana Leahu, în legătură cu acordarea concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului  20/03/2014
12-43/14 Cu privire la  propunerea despre conferirea Medaliei "Veteran al Procuraturii" unor procurori pensionaţi 20/03/2014
12-42/14 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Ghenadie Eremciuc 20/03/2014
12-41/14 Cu privire la cererea procurorului Elena Cazacov despre încetarea suspendării şi reîncadrarea în  funcţie 20/03/2014
12-40/14 Cu privire la admiterea cererilor de participare  la concurs pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror 20/03/2014
12-39/14 Cu privire la desemnarea a doi procurori pentru a fi incluşi în Comisiile pentru examenele de absolvire a cursurilor de formare iniţială a candidaţilor la funcţia de judecător şi procuror, înmatriculaţi la studii în anul 2012 27/02/2014
12-38/14 Cu privire la admiterea cererilor de participare  la concurs pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror 27/02/2014
12-37/14 Cu privire la anularea unei hotărîri a Consiliului Superior al Procurorilor 27/02/2014
12-36/14 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Zinaida Cealic, în legătură  cu acordarea concediului parţial plătit  pentru îngrijirea copilului 27/02/2014
12-35/14 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Elena Cazacov, în legătură  cu acordarea concediului parţial plătit  pentru îngrijirea copilului 27/02/2014
12-34/14 Cu privire la informaţia Procurorului General despre eventuala încălcare a Codului de etică al procurorului de către procurorul Elena Neaga 27/02/2014
12-33/14 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Stela Vladicescu 27/02/2014
12-32/14 Cu privire la  nota informativă a procurorului Procuraturii Anticorupţie Eduard Harunjen despre scoaterea de sub urmărire penală a procurorului Roman Rusu 27/02/2014  
12-31/14 Cu privire la contestarea hotărârii Colegiului disciplinar din  11.10.2013 în privinţa procurorului Igor Negreanu 27/02/2014
12-30/14 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Eugen Rusu 27/02/2014
12-29/14 Cu privire la  nota informativă a procurorului Procuraturii Anticorupţie Eduard Harunjen despre pornirea urmăririi penale în privinţa procurorului Octavian Zmeu 27/02/2014  
12-28/14 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Mihail Canţîr 27/02/2014
12-27/14 Cu privire la  propunerea de încurajare a procurorului Oxana Cazacu 6/02/2014
12-26/14 Cu privire la  încurajarea unor procurori 6/02/2014
12-25/14 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Svetlana Godoroja-Tumuruc, în legătură  cu acordarea concediului parţial plătit  pentru îngrijirea copilului 06/02/2014
12-24/14 Cu privire la cererea procurorului Liliana Rusnac despre încetarea suspendării şi reîncadrarea în  funcţie 06/02/2014
12-23/14 Cu privire la  anunţarea concursului între procurori pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror 6/02/2014
12-22/14 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura r-lui Călăraşi 06/02/2014
12-21/14 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 22.11.2013 în privinţa procurorului Vsevolod Ivanov 06/02/2014
12-20/14 Cu privire la contestarea hotărârii Colegiului disciplinar din 06.12.2013 în privinţa procurorului Vasile Gherasimenco 06/02/2014
12-19/14 Cu privire la contestarea hotărârii Colegiului disciplinar din 06.12.2013 în privinţa procurorului Vitalie Galeru 06/02/2014
12-18/14 Cu privire la contestarea hotărârii Colegiului disciplinar din 22.11.2013 în privinţa procurorului Valentina Bradu 06/02/2014
12-17/14 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Svetlana Ţurcanu;, în legătură  cu acordarea concediului parţial plătit  pentru îngrijirea copilului 06/02/2014
12-16/14 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Oxana Cucereavîi; în legătură  cu acordarea concediului parţial plătit  pentru îngrijirea copilului 06/02/2014
12-15/14 Cu privire la  validarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 22.11.2013 în privinţa procurorului Victor Muntean 23/01/2014
12-14/14 Cu privire la  anunţarea concursului între procurori pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror în Secţia control a urmăririi penale din cadrul Procuraturii Generale 23/01/2014  
12-13/14 Cu privire la  numirea a doi profesori titulari în drept în componenţa Colegiului de calificare 23/01/2014  
12-12/14 Cu privire la  împuternicirea procurorilor Secţiei judiciar-civilă şi contencios administrativ din cadrul Direcţiei judiciare a Procuraturii Generale, să reprezinte în instanţele de judecată interesele Consiliului Superior al Procurorilor  23/01/2014  
12-11/14 Cu privire la  nota informativă a procurorului Procuraturii Anticorupţie Eduard Harunjen despre pornirea urmăririi penale în privinţa procurorului Vasile Tcaci 23/01/2014  
12-10/14 Cu privire la încurajarea unor procurori în legătură cu aniversarea a XXII-a de la formarea Procuraturii Republicii Moldova  23/01/2014
12- 9/14 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Violeta Cebanciuc 23/01/2014
12- 8/14 Cu privire la cererea procurorului Ana Carasec despre încetarea suspendării, reîncadrarea în funcţie şi transferul în altă funcţie 23/01/2014
12- 7/14 Cu privire la  validarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 22.11.2013 privind stingerea înainte de termen a sancţiunii disciplinare aplicate procurorului Natalia Bolgar 23/01/2014
12- 6/14 Cu privire la  validarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 22.11.2013 în privinţa procurorului Ghenadie Homiţchi 23/01/2014
12- 5/14 Cu privire la  validarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 22.11.2013 în privinţa procurorului Victor Muntean 23/01/2014
12- 4/14 Cu privire la  validarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 22.11.2013 în privinţa procurorului Victor Rauh 23/01/2014  
12- 3/14 Cu privire la  nota informativă a procurorului Procuraturii Anticorupţie Eduard Harunjen despre pornirea urmăririi penale în privinţa procurorului Mihail Dadu 23/01/2014  
12- 2/14 Cu privire la  propunerea despre conferirea Medaliei "Veteran al Procuraturii" unor procurori pensionaţi 23/01/2014  
12- 1/14 Cu privire la  alegerea secretarului Consiliului Superior al Procurorilor 23/01/2014  
12-313/13 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de adjunct al procurorului oraşului Ceadîr-Lunga 12/12/2013
12-312/13 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura r-lui Criuleni 12/12/2013
12-311/13 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura r-lui Ştefan-Vodă 12/12/2013
12-310/13 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura r-lui Soroca 12/12/2013
12-309/13 Cu privire la desemnarea cîştigătorilor concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de procuror în procuratura mun.Bender 12/12/2013
12-308/13 Cu privire la desemnarea cîştigătorilor concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de procuror în procuratura r-lui Dubăsari 12/12/2013
12-307/13 Cu privire la modificarea Regulamentului privind procedura alegerii din rîndul procurorilor a membrilor Consiliului Superior al Procurorilor, Colegiului disciplinar şi Colegiului de calificare 12/12/2013
12-306/23 Cu privire la cererea procurorului Mariana Gavrilaş despre încetarea suspendării şi reîncadrarea în  funcţie 12/12/2013
12-305/13 Cu privire la validarea hotărârilor Colegiului de calificare nr.409-446 din 12.11.2013  privind rezultatele atestării unor procurori 12/12/2013
12-304/13 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din  11.10.2013 în privinţa procurorului Olga Suveică 12/12/2013
12-303/13 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Tatiana Şciopu; în legătură  cu acordarea concediului parţial plătit  pentru îngrijirea copilului 12/12/2013
12-302/23 Cu privire la cererea procurorului Olesea Botezatu despre încetarea suspendării şi reîncadrarea în  funcţie 12/12/2013
12-301/13 Cu privire la cererea procurorului Aliona Railean despre încetarea suspendării şi reîncadrarea în  funcţie 12/12/2013
12-300/13 Cu privire la cererea procurorului Olga Bradu despre încetarea suspendării şi reîncadrarea în  funcţie 12/12/2013
12-299/13 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Dumitru Cirimpei 12/12/2013
12-298/13 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Valentina Grigoraş; în legătură  cu acordarea concediului parţial plătit  pentru îngrijirea copilului 12/12/2013
12-297/13 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Silvia Balcan, în legătură  cu acordarea concediului parţial plătit  pentru îngrijirea copilului 12/12/2013
12-296/13 Cu privire la cererea procurorului Elena Cazacov despre reîncadrarea în  funcţie 12/12/2013
12-295/13 Cu privire la cererea procurorului Ludmiila Ciur despre încetarea suspendării şi reîncadrarea în  funcţie 12/12/2013
12-294/13 Cu privire la examinarea candidaturii procurorului Iurii Garaba, înaintată Consiliului Superior al Procurorilor pentru numirea  în funcţia de adjunct al Procurorului General 19/11/2013
12-293/13 Cu privire la modificarea Regulamentului privind procedura alegerii din rîndul procurorilor a membrilor Consiliului Superior al Procurorilor, Colegiului disciplinar şi Colegiului de calificare 19/11/2013
12-292/13 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Olga Suveică 19/11/2013
12-291/13 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Irina Sibova, în legătură cu acordarea concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului  19/11/2013
12-290/13 Cu privire la expirarea mandatelor constituţionale al procurorilui militar Cahul şi procurorului raionului Teleneşti şi dispunerea exercitării interimatului 19/11/2013
12-289/13 Cu privire la nota informativă a procuroruluji procuraturii Anticorupţie referitor la suspendarea din funcţie a procurorului în procuratura sect.Botanica mun.Chişinău, Roman Rusu 19/11/2013
12-288/13 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie din proprie iniţiativă a procurorului Vasili Hrapacov 19/11/2013
12-287/13 Cu privire la cererea dlui Eugen Rusu, Adjunct al Procurorului General, despre eliberarea din funcţia deţinută şi numirea în altă funcţie inferioară 19/11/2013
12-286/13 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie din proprie iniţiativă a procurorului Aliona Zavadschii 19/11/2013
12-285/13 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din  06.09.2013 despre refuzul stingerii înainte de termen a sancţiunii disciplinare aplicate procurorului în procuratura r-lui Donduşeni, Nicolae Solomei 19/11/2013
12-284/13 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din  27.09.2013 în privinţa procurorului Vitalie Lungu 19/11/2013
12-283/13 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din  27.09.2013 în privinţa procurorului Ole Sajin 19/11/2013
12-282/13 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din  21.06.2013 în privinţa procurorului Roman Eremciuc 19/11/2013
12-281/13 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din  06.09.2013 în privinţa procurorului Vladislav Cojocaru 19/11/2013
12-280/13 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din  06.09.2013 în privinţa procurorului Mihail Dadu 19/11/2013
12-279/13 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din  27.09.2013 în privinţa procurorului Valentin Dumbravă 19/11/2013
12-278/13 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie din proprie iniţiativă a procurorului Lilia Agapie 19/11/2013
12-277/13 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura r-lui Floreşti 19/11/2013
12-276/13 Cu privire la rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de adjunct al procurorului procuraturii Anticorupţie, Şef al Serviciului Sud 19/11/2013
12-275/13 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de adjunct al procurorului procuraturii Anticorupţie 19/11/2013
12-274/13 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror al procuraturii Anticorupţie 19/11/2013
12-273/13 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de procuror al raionului Floreşti 19/11/2013
12-272/13 Cu privire la validarea hotărîrilor Colegiului de calificare nr.394-408 din 18.10.2013 privind rezultatul evaluărilor probelor scrisă şi orală ale participanţilor la concursul pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror 19/11/2013
12-271/13 Cu privire la convocarea Adunării Generale a Procurorilor şi formarea Comisiei de alegeri 19/11/2013
12-270/13 Cu privire la cererea procurorului Oxana Ungureanu despre încetarea suspendării şi reîncadrarea în  funcţie 05/11/2013
12-269/13 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din  06.09.2013 în privinţa procurorului Ion Lozovan 05/11/2013
12-268/13 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din  06.09.2013 în privinţa procurorului Evgheni Hadji 05/11/2013
12-267/13 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din  06.09.2013 în privinţa procurorului Zinaida Ivanov 05/11/2013
12-266/13 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din  06.09.2013 în privinţa procurorului Vitalie Cebotari 05/11/2013
12-265/13 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din  27.09.2013 în privinţa procurorului Mirandolina Suşiţcaia 05/11/2013
12-264/13 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din  27.09.2013 în privinţa procurorului Cristina Rîmari 05/11/2013
12-263/13 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din  21.06.2013 în privinţa procurorului Vladimir Erhan 05/11/2013
12-262/13 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din  21.06.2013 în privinţa procurorului Grigore Potoran 05/11/2013
12-261/13 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din  21.06.2013 în privinţa procurorului Nărea Octavian 05/11/2013
12-260/13 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din  21.06.2013 în privinţa procurorului Mihail Ivanov 05/11/2013
12-259/13 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din  21.06.2013 în privinţa procurorului Boris Chirnev 05/11/2013
12-258/13 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din  10.06.2013 în privinţa procurorului Alexandr Gaga 05/11/2013
12-257/13 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din  21.06.2013 în privinţa procurorului Victor Rauh 05/11/2013
12-256/13 Cu privire la cererea procurorului Lucia Andriuţă despre încetarea suspendării şi reîncadrarea în  funcţie 05/11/2013
12-255/13 Cu privire la cererea procurorului Dumitru Purici despre încetarea suspendării şi reîncadrarea în  funcţie 05/11/2013
12-254/13 Cu privire la cererea procurorului Alexandru Stîngaci despre suspendarea din  funcţie 05/11/2013
12-251/13 Cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind procedura alegerii din rândul procurorilor a membrilor Consiliului Superior al Procurorilor, Colegiului disciplinar şi Colegiului de calificare 22/10/2013
12-235/13 Cu privire la admiterea cererilor de participare  la concurs pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror 08/10/2013
12-234/13 Cu privire la iniţierea colaborării cu autorităţile responsabile pentru organizarea si supravegherea activităţii de formare a judecătorilor şi procurorilor din România şi Republica Moldova în vederea schimbul reciproc de audienţi 08/10/2013
12-233/13 Cu privire la desemnarea câştigătorilor concursurilor pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror 08/10/2013
12-232/13 Cu privire la cererea de încetare a detaşării şi eliberarea din funcţie din proprie iniţiativă a procurorului Vladimir Holban 08/10/2013
12-231/13 Cu privire la nota informativă a procurorului Cristina Corciu, despre rezultatul examinării cererii lui Mihail Canţîr  către Procuratura Generală şi  CSP privind restabilirea în funcţie  08/10/2013
12-230/13 Cu privire la nota informativă a procurorului Cristina Corciu, despre rezultatul examinării cererii lui Dumitru Cirimpei către Procuratura Generală şi CSP privind restabilirea în funcţie 08/10/2013
12-229/13 Cu privire la coordonarea proiectului Planului de formare continuă a judecătorilor şi procurorilor pentru anul 2014 08/10/2013
12-228/13 Cu privire la cererea procurorului Liliana Pasat despre încetarea suspendării şi reîncadrarea în  funcţie 08/10/2013
12-227/13 Cu privire la propunerea despre conferirea medaliei „Veteran al Procuraturii”  unor procurori pensionaţi 08/10/2013
12-226/13 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din  21.06.2013 în privinţa procurorului Viorel Pocaznoi 08/10/2013
12-225/13 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din  21.06.2013 în privinţa procurorului Vladimir Moşneaga 08/10/2013
12-224/13 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 21.06.2013 în privinţa procurorului  Radion Bordian 08/10/2013
12-223/13 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 10.06.2013 în privinţa procurorului  Oleg Oală 08/10/2013
12-222/13 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din  21.06.2013 în privinţa procurorului  Victoria Furtună 08/10/2013
12-221/13 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din  21.06.2013 în privinţa procurorului  Vitalie Busuioc 08/10/2013
12-220/13 Cu privire la contestarea hotărârii Colegiului disciplinar din 10.06.2013 în privinţa procurorului Vladislav Guzic 08/10/2013
12-219/13 Cu privire la demersul directorului interimar al Departamentului Instituţii Penitenciare, Ana Dabija referitor la activitatea unor procurori 08/10/2013
12-218/13 Cu privire la solicitarea Judecătoriei sect.Rîşcani mun.Chişinău despre delegarea unui reprezentat al consiliului la examinarea cererii dlui Oleg Moruz către Consiliul Superior al Procurorilor privind anularea unui act administrativ 08/10/2013
12-217/13 Cu privire la cererea procurorului Victoria Furtună despre încetarea suspendării şi reîncadrarea în  funcţie 08/10/2013
12-216/13 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Dumitru Purici, în legătură  cu acordarea concediului parţial plătit  pentru îngrijirea copilului 08/10/2013
12-215/13 Cu privire la cererea procurorului Tatiana Prutean despre suspendarea din funcţie 08/10/2013
12-214/13 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Cristina Gladcov, în legătură cu acordarea concediului parţial plătit  pentru îngrijirea copilului 08/10/2013
12-213/13 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Natalia Bordei, în legătură cu acordarea concediului parţial plătit  pentru îngrijirea copilulu 08/10/2013
12-212/13 Cu privire la cererea procurorului Tatiana Vidraşco despre încetarea suspendării şi reîncadrarea în  funcţie 08/10/2013
12-211/13 Cu privire la cererea procurorului Olesea Visterniceanu despre încetarea suspendării, reîncadrarea în  funcţie, cu ulterioara eliberare în temeiul art. 66 alin.(1) lit.b) din Legea cu privire la Procuratură 08/10/2013
12-210/13 Cu privire la raportul dlui Toma Burghelea privind demisia  din funcţia de procuror 08/10/2013
12-209/13 Cu privire la admiterea cererilor de participare  la concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror al procuraturii Anticorupţie  08/10/2013
12-208/13 Cu privire la  nota informativă a procurorului Corneliu Bratunov 08/10/2013  
12-207/13 Cu privire la desemnarea cîştigătorilor concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de procuror în procuratura raionului Leova 22/08/2013
12-206/13 Cu privire la rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura raionului Dubăsari 22/08/2013
12-205/13 Cu privire la rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror al Procuraturii Anticorupţie 22/08/2013
12-204/13 Privind anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror 22/08/2013
12-203/13 Cu privire la coordonarea proiectului Planului de învăţămînt pentru instruirea iniţială a candidaţilor la funcţiile de judecător şi procuror în perioada 1 octombrie 2013 - 31 martie 2015 22/08/2013
12-202/13 Cu privire la desemnarea unui membru din rîndul procurorilor în Comisia pentru examenele de admitere 2013 la Institul Naţional al Justiţiei 22/08/2013
12-201/13 Cu privire la cererea procurorului Rosiţa Rusu-Parii despre reîncadrarea în funcţie 22/08/2013
12-200/13 Cu privire la cererea procurorului Natalia Ataman despre reîncadrarea în funcţie 22/08/2013
12-199/13 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie din proprie iniţiativă a procurorului Anatolie Cazacliu 22/08/2013
12-198/13 Cu privire la admiterea cererilor de participare la concursul pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror 22/08/2013
12-197/13 Cu privire la propunerile de încurajare a angajaţilor Procuraturii cu prilejul Aniversării a XXII-a de la proclamarea Independenţei republicii Moldova 22/08/2013
12-196/13 Cu privire la examinarea propunerii despre modificarea Regulamentului privind evaluarea performanţelor profisionale ale procurorilor 22/08/2013
12-195/13 Cu privire la propunerea de încurajare a procurorului Veaceslav Didîc 23/07/2013
12-194/13 Cu privire la propunerea de încurajare a unor procurori 23/07/2013
12-193/13 Cu privire la cererea procurorului Victoria Lanovenco despre încetarea suspendării şi reîncadrarea în funcţie 23/07/2013
12-192/13 Cu privire la expirarea mandatului constituţional al procurorilui raionului Floreşti, dispunerea exercitării interimatului şi anunţaea concursului pentru promovarea în funcţie 23/07/2013
12-191/13 Cu privire la validarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 10.06.2013 în privinţa procurorului Denis Rotaru 23/07/2013
12-190/13 Cu privire la validarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 10.06.2013 în privinţa procurorului Adrian Popenco 23/07/2013
12-189/13 Cu privire la validarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 10.06.2013 în privinţa procurorului Ruslan Toma 23/07/2013
12-188/13 Cu privire la validarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 10.06.2013 în privinţa procurorului Oleg Baciu 23/07/2013
12-187/13 Cu privire la validarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 10.06.2013 în privinţa procurorului Nicolae Zanevici 23/07/2013
12-186/13 Cu privire la validarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 10.06.2013 în privinţa procurorului Adriana Beţişor 23/07/2013
12-185/13 Cu privire la validarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 10.06.2013 în privinţa procurorului Sergiu Moraru 23/07/2013
12-184/13 Cu privire la validarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 10.06.2013 în privinţa procurorului Eugen Balan 23/07/2013
12-183/13 Cu privire la validarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 10.06.2013 în privinţa procurorului Ghenadie Pîrlii 23/07/2013
12-182/13 Cu privire la validarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 10.06.2013 în privinţa procurorului Mihai Uglea 23/07/2013
12-181/13 Cu privire la validarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 10.06.2013 în privinţa procurorului Alexandru Nichita 23/07/2013
12-180/13 Cu privire la validarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 10.06.2013 în privinţa procurorului Andrei Pascari 23/07/2013
12-179/13 Cu privire la validarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 10.06.2013 în privinţa procurorului Igor Chiriac 23/07/2013
12-178/13 Cu privire la validarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 10.06.2013 privind stingerea înainte de termen a sancţiunii disciplinare  procurorului Anatolie Maliuta 23/07/2013
12-177/13 Cu privire la validarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 10.06.2013 în privinţa procurorului Vitali Covaliov 23/07/2013
12-176/13 Cu privire la validarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 10.06.2013 în privinţa procurorului Ghenadie Guriţanu 23/07/2013
12-175/13 Cu privire la validarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 10.06.2013 în privinţa procurorului Leonid Ţărnă 23/07/2013
12-174/13 Cu privire la contestarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 10.06.2013 în privinţa procurorului Roman Rusu 23/07/2013
12-173/13 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie din proprie iniţiativă a procurorului Alexandr Coreţcnhii 23/07/2013
12-172/13 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Snejana Cazacu, în legătură cu acordarea concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului 23/07/2013
12-171/13 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Aliona Railean, în legătură cu prelungirea concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului 23/07/2013
12-170/13 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Ludmila Brajnicova, în legătură cu acordarea concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului 23/07/2013
12-169/13 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Liliana Rusnac, în legătură cu acordarea concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului 23/07/2013
12-168/13 Cu privire la validarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 01.03.2013 în privinţa procurorului Lilian Cociu 23/07/2013
12-167/13 Cu privire la admiterea cererilor de participare la concursul pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror 23/07/2013
12-166/13 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de adjunct al procurorului UTA Găgăuzia 23/07/2013
12-165/13 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de adjunct al procurorului raionului Orhei 23/07/2013
12-164/13 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror al mun.Bălţi 23/07/2013
12-163/13 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de adjunct al procurorului raionului Edineţ 23/07/2013
12/13 Comunicat privind anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror, adjunct al procurorului Anticorupţie, Şef al Serviciului Sud, procuror în procuratura rlui Ocniţa 12/07/2013
12-162/13 Cu privire la propunerea de încurajare a unor procurori 04/07/2013
12-161/13 Cu privire la cererea procurorului Tatiana Prutean despre suspendarea raportului juridic de muncă 04/07/2013
12-160/13 Cu privire la încurajarea procurorului mun.Chişinău Ion Diacov 04/07/2013
12-159/13 Cu privire la cererea procurorului Carolina Bulgari despre reîncadrarea în funcţie 04/07/2013
12-158/13 Cu privire la validarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 01.03.2013 în privinţa procurorului Ina Fencovschi 04/07/2013
12-157/13 Cu privire la validarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 01.03.2013 în privinţa procurorului Taisia Goncear 04/07/2013
12-156/13 Cu privire la plîngerea cet. Ala Mahalova  04/07/2013
12-155/13 Cu privire la plîngerea cetăţeanului Ion Lari  04/07/2013
12-154/13 Cu privire la validarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 01.03.2013 în privinţa procurorului Sergiu Roşu  04/07/2013
12-153/13 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de procuror în procuratura raionului Şoldăneşti 04/07/2013
12-152/13 Cu privire la rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura raionului Ungheni 04/07/2013
12-151/13 Cu privire la rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura raionului Edineţ 04/07/2013
12-150/13 Cu privire la desemnarea cîştigătorilor concursurilor anunţate  pentru absolvenţii INJ, promoţia anului 2013 04/07/2013
12-149/13 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de procuror în procuratura raionului Nisporeni 04/07/2013
12-148/13 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura UTA Găgăuzia 04/07/2013
12-147/13 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror-şef al secţiei exercitarte şi conducere a urmăririi penale a procuraturii UTA Găgăuzia 04/07/2013
12-146/13 Cu privire la rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura raionului Ocniţa 04/07/2013
12-145/13 Cu privire la rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror, adjunct al procurorului Anticorupţie, şef al Serviciului Nord 04/07/2013
12-144/13 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror al procuraturii de nivelul Curţii de Apel Cahul 04/07/2013
12-143/13 Cu privire la rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de adjunct al procurorului Anticorupţie, şef al Serviciului Sud 04/07/2013
12-142/13 Cu privire la  desemnarea cîștigătorului concursului  pentru ocuparea funcției vacante de procuror-șef al secției judiciar penală din cadrul Direcţiei judiciare a Procuraturii Generale 04/07/2013
12-141/13 Cu privire la validarea hotărârilor Colegiului de calificare nr.373-393 din 14.06.2013 04/07/2013
12-140/13 Privind anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror 25/06/2013
12-139/13 Cu privire la cererea procurorului Maia Bordea despre reîncadrarea în funcţie 25/06/2013
12-138/13 Cu privire la validarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 01.03.2013 în privinţa procurorului Marina Ivarlac 25/06/2013
12-137/13 Cu privire la validarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 01.03.2013 în privinţa procurorului Vladislav Bobrov 25/06/2013
12-136/13 Cu privire la validarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 01.03.2013 în privinţa procurorului Vitalie Bordea 25/06/2013
12-135/13 Cu privire la validarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 01.03.2013 în privinţa procurorului Eugen Bordos 25/06/2013
12-134/13 Cu privire la demersul dlui Victor Ababii, şef al Secţiei securitate internă, despre iniţierea procedurii disciplinare în privinţa  procurorului Ion Popa, membru al Colegilului disciplinar 25/06/2013
12-133/13 Privind admiterea cererilor candidaţilor din rîndul absolvenţilor Institutului Naţional al Justiţiela la funcția vacantă de procuror în procuratura sect.Rîşcani, mun.Chişinău 25/06/2013
12-132/13 Cu privire la cererea procurorului Valentina Pasalî despre reîncadrarea în funcţie 25/06/2013
12-131/13 Cu privire la cererea procurorului Octavian Bodareu despre suspendarea contractului individual de muncă 25/06/2013
12-130/13 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Natalia Delibatova, în legătură cu acordarea concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului 25/06/2013
12-129/13 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Adriana Popescu 25/06/2013
12-128/13 Cu privire la cererea dlui Ivan Bancov, procuror în procuratura or.Ceadîr-Lunga, despre eliberarea din funcţia de procuror teritorial 25/06/2013
12-127/13 Cu privire la propunerea de încurajare a procurorului Dorina Loghin 04/06/2013
12-126/13 Privind anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror 04/06/2013
12-125/13 Cu privire la admiterea cererilor de participare la concursul pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror 04/06/2013
12-124/13 Cu privire la demersul dlui Andrei Pântea, prim-adjunct al Procurorului General, despre iniţierea procedurii disciplinare în privinţa  procurorului Nicolae Chitoroagă, preşedinte al Colegilului disciplinar 04/06/2013
12-123/13 Cu privire la demersul dlui Andrei Pântea, prim-adjunct al Procurorului General, despre iniţierea procedurii disciplinare în privinţa  procurorului Viorel Morari, membru al Colegilului de calificare 04/06/2013
12-122/13 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie a procurorului Olesea Durguz 04/06/2013
12-121/13 Cu privire la cererea procurorului Serghei Vizniuc despre reîncadrarea în funcţie 04/06/2013
12-120/13 Cu privire la cererea procurorului Tatiana Bucos-Casir despre reîncadrarea în funcţie 04/06/2013
12-119/13 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 02.11.2012 în privinţa procurorului Nicolae Bojenco 04/06/2013
12-118/13 Privind admiterea cererilor candidaţilor la funcțiile vacante de procuror în procuratură, din rîndul absolvenţilor Institutului Naţional al Justiţiei 30/04/2013
12-117/13 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Liliana Baranovschii, în legătură cu acordarea concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului 30/04/2013
12-116/13 Cu privire la cererea dui Mihail Canţir despre încetarea suspendării şi reîncadrarea în funcţie de procuror în procuratura raionului Orhei 30/04/2013
12-115/13 Cu privire la cererea dui Dumitru Cirimpei despre angajarea în funcţie de procuror în procuratura raionului Orhei 30/04/2013
12-114/13 Cu privire la cererea procurorului Diana Buinovski despre reîncadrarea în funcţie 30/04/2013
12-113/13 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Natalia Ataman, în legătură cu acordarea concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului 30/04/2013
12-112/13 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Irina Gratii, în legătură cu acordarea concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului 30/04/2013
12-111/13 Cu privire la contestarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 11.01.2013 în privinţa procurorului Marin Tomac 30/04/2013
12-110/13 Cu privire la petiţia administraţiei SA "Anchir" referitor la legalitatea acţiunilor procurorilor care au verificat activitatea întreprinderii 30/04/2013
12-109/13 Cu privire la admiterea cererilor de participare la concursul pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror 30/04/2013
12-108/13 Cu privire la petiţia cetăţeanului Pentelei Sandulachi referitor la acţiunile procurorului Oleg Gavriliţă 16/04/2013
12-107/13 Cu privire la validarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 11.01.2013 privind stingerea înainte de termen a sancţiunii disciplinare, aplicate procurorului în procuratura r-lui Ungheni Marcel Griţunic 16/04/2013
12-106/13 Cu privire la propunerea de încurajare a procurorului Vsevolod Ivanov 16/04/2013
12-105/13 Privind  anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror 16/04/2013
12-104/13 Cu privire la contestaţia dlui Oleg Moruz împotriva hotărîrii consiliului nr.12-45/13 din 19.02.2013 16/04/2013
12-103/13 Cu privire la cererea procurorului Viorel Ciobanu despre reîncadrarea în funcţie 16/04/2013
12-102/13 Cu privire la cererea procurorului Rodica Leapin despre reîncadrarea în funcţie 16/04/2013
12-101/13 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Serghei Vizniuc, în legătură cu acordarea concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului 16/04/2013
12-100/13 Cu privire la validarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 11.01.2013 în privinţa procurorului Corneliu Gheras 16/04/2013
12-99/13 Cu privire la validarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 11.01.2013 în privinţa procurorului raionului Teleneşti, Vasile Stavilă 16/04/2013
12-98/13 Cu privire la validarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 11.01.2013 în privinţa procurorului Lilia Calugher 16/04/2013
12-97/13 Cu privire la validarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 11.01.2013 în privinţa procurorului Anastasia Juravliova 16/04/2013
12-96/13 Cu privire la contestarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 11.01.2013 în privinţa procurorului Elena Zghibarţă 16/04/2013
12-95/13 Cu privire la contestarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 11.01.2013 în privinţa procurorului Leonid Demidov 16/04/2013
12-94/13 Cu privire la validarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 11.01.2013 în privinţa procurorului Valeriu Diaconu 16/04/2013
12-93/13 Cu privire la validarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 01.03.2013 în privinţa procurorului Ivan Diacov 16/04/2013
12-92/13 Cu privire la contestarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 11.01.2013 în privinţa procurorului Igor Negreanu 16/04/2013
12-91/13 Cu privire la contestarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 11.01.2013 în privinţa procurorului Andrei Formusati 16/04/2013
12-90/13 Cu privire la contestarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 11.01.2013 în privinţa procurorului Sergiu Zmeu 16/04/2013
12-89/13 Cu privire la contestarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 11.01.2013 în privinţa procurorului Ina Mahu 16/04/2013
12-88/13 Cu privire la sesizările procurorului Andrei Pascari conform art.85 din Legea cu privire la Procuratură 16/04/2013
12-87/13 Cu privire la sesizarea procurorului Andrei Pascari conform art.85 din Legea cu privire la Procuratură 16/04/2013
12-86/13 Cu privire la examinarea notei informative a Procurorului General interimar despre refuzul emiterii ordinului despre elibirarea din funcţie în temeiul art.66 alin.(1) lit.b) din Legea cu privire la Procuratură a procurorului Octavian Jalbă 16/04/2013
12-85/13 Cu privire la examinarea notei informative a Procurorului General interimar despre refuzul numirii dlui Ivan Pamujac în funcţia de procuror al oraşului Ceadîr-Lunga 16/04/2013
12-84/13 Cu privire la admiterea cererilor de participare la concursul pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror 16/04/2013
12-83/13 Cu privire la rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura sect.Buiucani mun.Chişinău 16/04/2013
12-82/13 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura Anticorupţie 16/04/2013
12-81/13 Cu privire la cererea procurorului Igor Calancea despre reîncadrarea în funcţie, cu eliberarea ulterioară din proprie iniţiativă 16/04/2013
12-80/13 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie din proprie iniţiativă a procurorului Igor Chiriac 16/04/2013
12-79/13 Privind audierea Raportului de activitate al Consiliului Superior al Procurorilor pentru anul 2012 19/03/2013
12-78/13 Privind anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror 19/03/2013
12-77/13 Cu privire la expirarea mandatelor constituţionale ale procurorilor procuraturii de transport, raionului Glodeni şi mun.Bălţi, dispunerea exercitării interimatului şi anunţaea concursului pentru promovarea în funcţiile devenite vacante 19/03/2013
12-76/13 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror, adjunct al procurorului raionului Floreşti 19/03/2013
12-75/13 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie din proprie iniţiativă a procurorului Victor Brânză 19/03/2013
12-74/13 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie din proprie iniţiativă a procurorului Igor Novac 19/03/2013
12-73/13 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie din proprie iniţiativă a procurorului Eugeniu Beşelea 19/03/2013
12-72/13 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie din proprie iniţiativă a procurorului Nina Garaba 19/03/2013
12-71/13 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie din proprie iniţiativă a procurorului Stanislav Chiosa 19/03/2013
12-70/13 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Viorel Ciobanu, în legătură cu acordarea concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului 19/03/2013
12-69/13 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Ion Munteanu, în legătură cu acordarea concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului 19/03/2013
12-68/13 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Aliona Prohorenco, în legătură cu acordarea concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului 19/03/2013
12-67/13 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Rosiţa Rusu-Parii, în legătură cu acordarea concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului 19/03/2013
12-66/13 Cu privire la convocarea şi desfăşurarea adunării generale a procurorilor din 16.03.2013 14/03/2013
12-65/13 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Victoria Furtună, în legătură cu prelungirea concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului 26/02/2013
12-64/13 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura mun.Bălţi 26/02/2013
12-63/13 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura raionului Taraclia 26/02/2013
12-62/13 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror-şef al secţiei juridice, implementare a reformelor legislative şi instituţionale din cadrul Aparatului Procurorului General 26/02/2013
12-61/13 Cu privire la modificarea Regulamentului privin modul de promovare în serviciu a procurorilor şi Regulamentului privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de procuror în procuraturile teritoriale şi specializate 26/02/2013
12-60/13 Cu privire la cererea procurorului Natalia Lăcustă despre reîncadrarea în funcţie 26/02/2013
12-59/13 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura raionului Ştefan-Vodă 26/02/2013
12-58/13 Cu privire la cererea procurorului Viorel Radeţchi despre suspendarea concursului pentru ocuparea funcţiei de procuror al procuraturii Anticorupţie 26/02/2013
12-57/13 Privind anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei de procuror-şef al secţiei judiciar-penale din cadrul Direcţiei judiciare a Procuraturii Generale 26/02/2013
12-56/13 Cu privire la sesizarea procurorului Viorel Morari conform art.85 din Legea cu privire la Procuratură 26/02/2013
12-55/13 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie din proprie iniţiativă a procurorului Octavian Jalbă 26/02/2013
12-54/13 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 23.11.2012 în privinţa procurorului Dumitru Dulgher 26/02/2013
12-53/13 Cu privire la contestarea hotărârii Colegiului disciplinar din 23.11.2012 în privinţa procurorului Nicolae Tabuncic 26/02/2013
12-52/13 Cu privire la contestarea hotărârii Colegiului disciplinar din 23.11.2012 în privinţa procurorului Valentina Ciobanu 26/02/2013
12-51/13 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 23.11.2012 în privinţa procurorului Constantin Popa 26/02/2013
12-50/13 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 2 noiembrie 2012 în privinţa procurorului Gheorghe Graur 26/02/2013
12-49/13 Cu privire la rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de procuror în procuraturile mun.Bender şi raionului Edineţ 26/02/2013
12-48/13 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura raionului Străşeni 26/02/2013
12-47/13 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura raionului Criuleni 26/02/2013
12-46/13 Cu privire la demersul directorului INJ despre înaintarea tematicilor pentru instruirea personalului Consiliului Superior al Procurorilor 26/02/2013
12-45/13 Cu privire la cererea dlui Oleg Moruz despre desemnarea unui procuror pentru examinarea denunţului înaintat la 16.01.2013 conform art.262 Cod de procedură penală 19/02/2013
12-44/13 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura raionului Glodeni 19/02/2013
12-43/13 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura raionului Rîşcani 19/02/2013
12-42/13 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura raionului Ungheni19/02/2013
12-41/13 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura raionului Şoldăneşti 19/02/2013
12-40/13 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror al raionului Cahul 19/02/2013
12-39/13 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror al raionului Drochia 19/02/2013
12-38/13 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror al oraşului Ciadîr-Lunga 19/02/2013
12-37/13 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror al raionului Orhei 19/02/2013
12-36/13 Cu privire la validarea hotărârilor  nr.355-372 din 08.02.2013 privind rezultatele evaluărilor probelor scrisă şi orală ale participanţilor la concursul pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror 19/02/2013
12-35/13 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 02.11.2012 în privinţa procurorului Vitalie Costişanu 19/02/2013
12-34/13 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie din proprie iniţiativă a procurorului Tatiana Guţu 19/02/2013
12-33/13 Cu privire la cererea procurorului Valentina Căruceru despre încetarea suspendării cu eliberarea ulterioară din funcţie din propria iniţiativă 19/02/2013
12-32/13 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie din proprie iniţiativă a procurorului Victor Sanduleac 19/02/2013
12-31/13 Cu privire la contestarea hotărârii Colegiului disciplinar din 02.11.2012 în privinţa procurorului în procuratura raionului Criuleni, Anatol Pitel 19/02/2013
12-30/13 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror al UTA Găgăuzia 19/02/2013
12-29/13 Cu privire la admiterea cererilor de participare la concursul pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror 19/02/2013
12-28/13 Cu privire la raportul de activitate al Colegiului disciplinar pentru anul 2012 19/02/2013
12-27/13 Cu privire la raportul de activitate al Colegiului de calificare pentru anul 2012 19/02/2013
12-26/13 Cu privire la admiterea dlui Andrei Pântea, prim-adjunct al Procurorului General, în calitate de membru din oficiu al Consiliului Superior al Procurorilor 19/02/2013
12-25/13 Cu privire la demersul Comisiei parlamentare despre suspendarea din funcţie a procurorului raionului Făleşti 19/02/2013
12-24/13 Cu privire la delegarea reprezentanţilor Consiliului Superior al Procurorilor în componenţa Comisiei pentru selectarea candidatului la funcţia de Procuror General 19/02/2013
12-23/13 Cu privire la cererea dlui Oleg Moruz despre includerea în ordinea de zi suplimentară a şedinţei examinarea denunţului înaintat la 16.01.2013 conform art.262 Cod de procedură penală 17/01/2013
12-22/13 Cu privire la constituirea Comisiei de evaluare a procurorilor propuşi pentru încurajare pentru îndeplinirea exemplară a obligaţiunilor de serviciu, iniţiativă, operativitate şi alte merite relevante în serviciu 17/01/2013
12-21/13 Privind anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei de Procuror Anticorupţie 17/01/2013
12-20/13 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Diana Braga, în legătură cu acordarea concediului parţial plătit  pentru îngrijirea copilului 17/01/2013
12-19/13 Cu privire la cererea procurorului Victoria Boldesco despre reîncadrarea în funcţie 17/01/2013
12-18/13 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Ana Carasec, în legătură cu prelungirea concediului pentru îngrijirea copilului 17/01/2013
12-17/13 Cu privire la cererile de participare la concurs pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror 17/01/2013
12-16/13 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 02.11.2012 privind respingerea demersului despre stingerea înainte de termen a sancţiunii disciplinare aplicate procurorului în procuratura raionului Ştefan-Vodă, Sergiu Durguz 17/01/2013
12-15/13 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 02.11.2012 privind stingerea înainte de termen a sancţiunii disciplinare aplicate procurorului militar în procuratura militară Cahul, Radu Palencu 17/01/2013
12-14/13 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 02.11.2012 în privinţa procurorului Natalia Bolgar 17/01/2013
12-13/13 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 02.11.2012 în privinţa procurorului Alegandru Gaga 17/01/2013
12-12/13 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 02.11.2012 în privinţa procurorului Anatol Melnic 17/01/2013
12-11/13 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 02.11.2012 în privinţa procurorului Sergiu Railean 17/01/2013
12-10/13 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 02.11.2012 în privinţa procurorului Victor Rauh 17/01/2013
12-9/13 Cu privire la contestarea hotărârii Colegiului de calificare nr.348 din 07.12.2012 în privinţa procurorului Octavian Zmeu 17/01/2013
12-8/13 Cu privire la validarea hotărârilor Colegiului de calificare nr.318-347 şi 349-354 din 07.12.2012  privind rezultatele atestării unor procurori 17/01/2013
12-7/13 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Cristina Bujac, în legătură cu prelungirea concediului pentru îngrijirea copilului 17/01/2013
12-6/13 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie din proprie iniţiativă a procurorului Natalia Botnaru 17/01/2013
12-5/13 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie din proprie iniţiativă a procurorului Cristina Burlac 17/01/2013
12-4/13 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie din proprie iniţiativă a procurorului Angela Porojan 17/01/2013
12-3/13 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie din proprie iniţiativă a procurorului Lilia Lupu 17/01/2013
12-1/13 Cu privire la declaraţia Procurorului General 14/01/2013
12-2/13 Cu privire la coordonarea programelor de acordare a concediilor de odihnă anuale procurorilor 17/01/2013
12-303/12 Privind anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror 18/12/2012
12-302/12 Cu privire la contestarea hotărârii Colegiului disciplinar din 02.11.2012 în privinţa procurorului Carolina Lupaşcu 18/12/2012
12-301/12 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 02.11.2012 în privinţa procurorului Dan Coptileţ 18/12/2012
12-300/12 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 02.11.2012 în privinţa procurorului Marcel Tumuruc 18/12/2012
12-299/12 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 02.11.2012 în privinţa procurorului Vladislav Bobrov 18/12/2012
12-298/12 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 02.11.2012 în privinţa procurorului Vitalie Busuioc 18/12/2012
12-297/12 Cu privire la cererea procurorului Marina Ivarlac despre reîncadrarea în funcţie 18/12/2012
12-296/12 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie din proprie iniţiativă a procurorului Aida Bondari 18/12/2012
12-295/12 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie din proprie iniţiativă a procurorului Dumitru Dulgher 18/12/2012
12-294/12 Cu privire la admiterea cererilor de participare la concurs pentru suplinirea funcţiilor vacante de procurori ai raioanelor Drochia şi Ciadîr-Lunga 18/12/2012
12-293/12 Cu privire la constatarea vacanţei mandatului de membru ales în Consiliul Superior al Procurorilor 04/12/2012
12-292/12 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului la funcţia vacantă de procuror în procuratura sectorului Rîşcani, mun.Chişinău 04/12/2012
12-291/12 Cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare strategică a Procuraturii pentru anii 2012-2014 04/12/2012
12-290/12 Cu privire la validarea hotărârilor Colegiului de calificare nr.290-317 din 02.11.2012  privind rezultatele atestării unor procurori 04/12/2012
12-289/12 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 02.11.2012 în privinţa procurorului Igor Balmuş 04/12/2012
12-288/12 Cu privire la contestarea hotărârii Colegiului disciplinar din 02.11.2012 în privinţa procurorului Eduard Patic 04/12/2012
12-287/12 Cu privire la contestarea hotărârii Colegiului disciplinar din 02.11.2012 în privinţa procurorului Olga Suveică 04/12/2012
12-286/12 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 02.11.2012 privind stingerea înainte de termen a sancţiunii disciplinare, aplicate procurorului în procuratura sectorului Rîşcani, mun.Chişinău, Ion Brînză 04/12/2012
12-285/12 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Ludmila Ciur în legătură cu acordarea concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului 04/12/2012
12-284/12 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Natalia Pascari în legătură cu acordarea concediului parţial plătit pentru îngrijirea copiilor 04/12/2012
12-283/12 Cu privire la raportul procurorului Carolina Lupaşcu despre suspendarea din funcţie în legătură cu prelungirea concediului pentru îngrijirea copilului 04/12/2012
12-282/12 Cu privire la cererea procurorului Vladimir Martea despre reîncadrarea în funcţie 04/12/2012
12-281/12 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie din proprie iniţiativă a procurorului Mihail Cociu 04/12/2012
12-280/12 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura alegerii din rîndul procurorilor a membrilor Consiliului Superior al Procurorilor, Colegiului de calificare şi Colegiului disciplinar 04/12/2012
12-279/12 Cu privire la contestarea procurorului Valeriu Diaconu împotriva hotărârii Colegiului disciplinar din 13.07.2012 şi cererea despre acordarea concediului pentru îngrijirea nepotului său în temeiul art.124 Codul muncii  04/12/2012
12-278/12 Privind anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror 04/12/2012
12-277/12 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie din proprie iniţiativă a procurorului Petru Răileanu 04/12/2012
12-276/12 Cu privire la raportul de eliberare din funcţie din proprie iniţiativă a procurorului Eugen Rurac 04/12/2012
12-275/12 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie din proprie iniţiativă a procurorului Ion Gîrneţ 04/12/2012
12-274/12 Cu privire la raportul procurorului Ion Gîrneţ despre reîncadrarea în funcţie 04/12/2012
12-273/12 Cu privire la raportul procurorului Inga Boişteanu despre reîncadrarea în funcţie 04/12/2012
12-272/12 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Ecaterina Burlacu  în legătură cu acordarea concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului 04/12/2012
12-271/12 Cu privire la raportul procurorului Lilia Mîţu despre reîncadrarea în funcţie 04/12/2012
12-270/12 Cu privire la contestarea hotărârii Colegiului disciplinar din 06.09.2012 în privinţa procurorului Nicolae Solomei 04/12/2012
12-269/12 Cu privire la contestarea hotărârii Colegiului disciplinar din 06.09.2012 în privinţa procurorului Oleg Oală 04/12/2012
12-268/12 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului anunţat pentru ocuparea funcţieil vacante de procuror al raionului Cantemir 04/12/2012
12-267/12 Cu privire la rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror al raionului Cahul 04/12/2012
12-266/12 Cu privire la rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura mun.Bălţi 04/12/2012
12-265/12 Cu privire la admiterea cererilor de participare la concurs pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror în procuratură precum şi procuror al raionului Orhei 04/12/2012
12-264/12 Cu privire la admiterea cererilor de participare la concurs pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror în Procuratura Anticorupţie şi adjunct al procurorului mun.Bender 04/12/2012
12-263/12 Privind anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror 05/11/2012
12-262/12 Cu privire la cererea procurorului Tatiana Prepeliţă despre reîncadrarea în funcţie 05/11/2012
12-261/12 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Lilia Mîţu, în legătură cu acordarea concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului 05/11/2012
12-260/12 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Tatiana Talpă Cojocari, în legătură cu acordarea concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului 05/11/2012
12-259/12 Cu privire la raportul de eliberare din funcţie din proprie iniţiativă a procurorului Gheorghi Leiciu 05/11/2012
12-258/12 Privind anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror 30/10/2012
12-257/12 Cu privire la raportul de eliberare din funcţie din proprie iniţiativă a procurorului Andrian Fetcu 30/10/2012
12-256/12 Cu privire la raportul de eliberare din funcţie din proprie iniţiativă a procurorului Marcel Cerevatîi 30/10/2012
12-255/12 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Elena Cazacov, în legătură cu acordarea concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului 30/10/2012
12-254/12 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 13.07.2012 în privinţa procurorului Igor Balmuş 30/10/2012
12-253/12 Cu privire la raportul de eliberare din funcţie din proprie iniţiativă a procurorului Silvia Ursu 30/10/2012
12-252/12 Cu privire la raportul de eliberare din funcţie din proprie iniţiativă a procurorului Dumitru Fortuna 30/10/2012
12-251/12 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie din proprie iniţiativă a procurorului Valentin Blîndu 30/10/2012
12-250/12 Cu privire la raportul de eliberare din funcţie din proprie iniţiativă a procurorului Eugeniu Nichifor 30/10/2012
12-249/12 Cu privire la demersul procurorului, şef secţie securitate internă a Procuraturii Generale, Victor Ababii despre atestarea înainte de termen a procurorului Vladislav Guzic 30/10/2012
12-248/12 Cu privire la admiterea cererilor de participare la concurs pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror în unele procuraturi teritoriale 30/10/2012
12-247/12 Cu privire la validarea hotărârilor Colegiului de calificare nr.267-288 din 12.10.2012  privind rezultatele atestării unor procurori 30/10/2012
12-246/12 Cu privire la rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura raionului Şoldăneşti 30/10/2012
12-245/12 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului anunţat pentru ocuparea funcţieil vacante de procuror în procuratura raionului Cahul 30/10/2012
12-244/12 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului anunţat pentru ocuparea funcţieil vacante de procuror în procuratura raionului Cimişlia 30/10/2012
12-243/12 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului anunţat pentru ocuparea funcţieil vacante de procuror în procuratura raionului Taraclia 30/10/2012
12-242/12 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului anunţat pentru ocuparea funcţieil vacante de procuror în procuratura raionului Briceni 30/10/2012
12-241/12 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de adjunct al procurorului UTA Găgăuzia 30/10/2012
12-240/12 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului anunţat pentru ocuparea funcţieil vacante de procuror al raionului Donduşeni 30/10/2012
12-239/12 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului anunţat pentru ocuparea funcţieil vacante de procuror al raionului Leova 30/10/2012
12-238/12 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului anunţat pentru ocuparea funcţieil vacante de procuror al raionului Rîşcani 30/10/2012
12-237/12 Cu privire la rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror al raionului Orhei 30/10/2012
12-236/12 Cu privire la validarea hotărîrii Colegiului de calificare nr.254 din 04.10.2012 despre acceptarea cererii de autorecuzare a membrului Colegiului de calificare V.Tureac şi a hotărârilor  nr.255-266 din 5 octombrie 2012  privind rezultatele evaluărilor probelor scrisă şi orală ale participanţilor la concursul pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror 30/10/2012
12-235/12 Privind anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror 09/10/2012
12-234/12 Cu privire la propunerile de încurajare a angajaţilor Procuraturii cu prilejul Zilei Juristului 09/10/2012
12-233/12 Cu privire la revizuirea hotărîrii 2-3d-153/10 din 25.05.2010 despre imputernicirea procurorilor sectiei judiciar-civila şi contencios administrativ din cadrul Direcţiei judiciare a Procuraturii Generale, să reprezinte în instanţele de judecată interesele Consiliului Superior al Procurorilor 09/10/2012
12-232/12 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Valentina Pasalî, în legătură cu acordarea concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului 09/10/2012
12-231/12 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Svetlana Brăteanu, în legătură cu acordarea concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului 09/10/2012
12-230/12 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Mariana Bocşanean, în legătură cu acordarea concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului 09/10/2012
12-229/12 Cu privire la cererea procurorului Natalia Secrieru despre reîncadrarea în funcţie 09/10/2012
12-228/12 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Mariana Caragherghi, în legătură cu acordarea concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului 09/10/2012
12-227/12 Cu privire la cererea procurorului Lucia Popescu despre reîncadrarea în funcţie 09/10/2012
12-226/12 Cu privire la cererea procurorului Lilia Prisacari despre reîncadrarea în funcţie 09/10/2012
12-225/12 Cu privire la cererea procurorului Olesea Curarari despre reîncadrarea în funcţie 09/10/2012
12-224/12 Cu privire la cererea despre eliberarea din funcţie din proprie iniţiativă a procurorului Galina Costina 09/10/2012
12-223/12 Cu privire la cererea despre eliberarea din funcţie din proprie iniţiativă a procurorului Gheorghe Trifan 09/10/2012
12-222/12 Cu privire la contestarea hotărârii Colegiului disciplinar din 29.06.2012 în privinţa procurorului militar Cahul, Vitali Covaliov 09/10/2012
12-221/12 Cu privire la contestarea hotărârii Colegiului disciplinar din 29.06.2012 în privinţa procurorului Teodor Diaconu, adjunct al procurorului raionului Nisporeni 09/10/2012
12-220/12 Cu privire la contestarea hotărârii Colegiului disciplinar din 29.06.2012 în privinţa procurorului în procuratura raionului Nisporeni Veaceslav Potînga 09/10/2012
12-219/12 Cu privire la admiterea cererilor absolvenţilor Institutului Naţional al Justiţiei, candidaţi la funcțiile vacante de procuror în procuratură şi desemnarea cîştigătorilor concursului anunţat 09/10/2012
12-218/12 Privind anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror 11/09/2012
12-217/12 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Vladimir Martea, în legătură cu acordarea concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului 11/09/2012
12-216/12 Cu privire la cererea procurorului Alina Crecicovschi despre reîncadrarea în funcţie 11/09/2012
12-215/12 Cu privire la cererea procurorului Adriana Popescu despre reîncadrarea în funcţie 11/09/2012
12-214/12 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 29.06.2012 în privinţa procurorului Ana Cuşnir 11/09/2012
12-213/12 Cu privire la admiterea cererilor absolvenţilor Institutului Naţional al Justiţiei, candidaţi la funcțiile vacante de procuror în procuratură, şi desemnarea cîştigătorilor concursului anunţat 11/09/2012
12-212/12 Cu privire la propunerile de incurajare a angajaţilor Procuraturii cu prilejul Aniversării a XXI-a de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova 11/09/2012
12-211/12 Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea  performanţelor profesionale ale procurorilor 11/09/2012
12-210/12 Cu privire la desemnarea unui membru din rîndul procurorilor în Comisia pentru examenele de admitere şi în Comisia de contestare la Institutul Naţional al Justiţiei 29/08/2012
12-209/12 Privind anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror 29/08/2012
12-208/12 Cu privire la contestarea hotărârii Colegiului disciplinar din 29.06.2012 în privinţa procurorului Olgqa Suveica 29/08/2012
12-207/12 Cu privire la cererea procurorului Aurelia Solovei despre reîncadrarea în funcţie 29/08/2012
12-206/12 Cu privire la cererea procurorului Natalia Ataman despre reîncadrarea în funcţie 29/08/2012
12-205/12 Cu privire la cererile de participare la concurs pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror 29/08/2012
12-204/12 Cu privire la raportul despre activitatea Institutului Naţional al Justiţiei în anul 2011 29/08/2012
12-203/12 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 29.06.2012 privind stingerea înainte de termen a sancţiunii disciplinare, aplicate procurorului în procuratura Anticorupţie, Dorin Compan 29/05/2012
12-202/12 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 29.06.2012 privind stingerea înainte de termen a sancţiunii disciplinare, aplicate procurorului în procuratura raionului Leova, Anatolie Ciuleacu 29/08/2012
12-201/12 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 29.06.2012 privind stingerea înainte de termen a sancţiunii disciplinare, aplicate procurorului în procuratura militară Chişinău, Ion Bunica 29/08/2012
12-200/12 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 29.06.2012 în privinţa procurorului Eduard Capcelea 29/08/2012
12-199/12 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 29.06.2012 în privinţa procurorului Viorel Postovanu 29/08/2012
12-198/12 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 29.06.2012 în privinţa procurorului Elena Panfil 29/08/2012
12-197/12 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 11.05.2012 în privinţa procurorului Irina Gheorghiştean 29/08/2012
12-196/12 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 11.05.2012 în privinţa procurorului Igor Cerchez 29/08/2012
12-195/12 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 11.05.2012 în privinţa procurorului Sergiu Zamă 29/08/2012
12-194/12 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 11.05.2012 în privinţa procurorului Serghei Savca 29/08/2012
12-193/12 Cu privire la contestarea hotărârii Colegiului disciplinar din 11.05.2012 în privinţa procurorului Anatolie Maliuta 29/08/2012
12-192/12 Cu privire la contestarea hotărârii Colegiului disciplinar din 11.05.2012 în privinţa procurorului Victoria Pascalov 29/08/2012
12-191/12 Cu privire la cererea procurorului Victoria Lanovenco despre suspendarea contractului individual de muncă 29/08/2012
12-190/12 Cu privire la cererea procurorului Valentina Paşalî despre reîncadrarea în funcţie 29/08/2012
12-189/12 Cu privire la cererea procurorului Aliona Zavadschii despre reîncadrarea în funcţie 29/08/2012
12-188/12 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Natalia Colţova-Calestru, în legătură cu acordarea concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului 29/08/2012
12-187/12 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Olesea Visterniceanu, în legătură cu acordarea concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului 29/08/2012
12-186/12 Cu privire la cererea despre eliberarea din funcţie din proprie iniţiativă a procurorului Doina Grigan 29/08/2012
12-185/12 Cu privire la cererea despre eliberarea din funcţie din proprie iniţiativă a procurorului Gabriela Moldovan 29/08/2012
12-184/12 Cu privire la cererea despre eliberarea din funcţie din proprie iniţiativă a procurorului Lilia Lupu 29/08/2012
12-183/12 Cu privire la cererea despre eliberarea din funcţie din proprie iniţiativă a procurorului Tatiana Mostovoi-Filimancov 29/08/2012
12-182/12 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului interimar al UTA Găgăuzia Gheorghe Leiciu 9/07/2012
12-181/12 Cu privire la raportul procurorului Olga Suveică despre retragerea cererii de eliberare din funcţie 9/07/2012
12-180/12 Cu privire la  desemnarea cîştigătorului concursului pentru ocuparea funcției vacante de procuror, adjunct al procurorului sect.Botanica mun.Chişinău 9/07/2012
12-179/12 Cu privire la cererile de participare la concurs pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror 9/07/2012
12-178/12 Cu privire la rezultatele concursului organizat între absolvenţii INJ pentru ocuparea funcţiilor vacante de procuror în procuratură 9/07/2012
12-177/12 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura raionului Sîngerei 9/07/2012
12-176/12 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura raionului Orhei 9/07/2012
12-175/12 Privind anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror 4/07/2012
12-174/12 Cu privire la cererea procurorului Alina Cosor despre reîncadrarea în funcţie 4/07/2012
12-173/12 Cu privire la coordonarea proiectului Planului de învăţămînt pentru instruirea iniţială a candidaţilor la funcţia de judecător şi procuror în perioada octombrie 2012 - martie 2014 4/07/2012
12-172/12 Cu privire la raportul procurorului Olga Suveică despre eliberarea din funcţie din proprie iniţiativă 4/07/2012
12-171/12 Cu privire la aprobarea Planului de verificare a procurorilor în temeiul Legii nr.271 din 18.12.2008 privirind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice 4/07/2012
12-170/12 Cu privire la aprobarea Planului de atestări a procurorilor conform articolului 42 din Legea cu privire la Procuratură 4/07/2012
12-169/12 Cu privire la cererile de participare la concurs pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror 4/07/2012
12-168/12 Cu privire la rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de procuror în procuraturile mun.Bălţi şi mun.Comrat 4/07/2012
12-167/12 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura raionului Criuleni 4/07/2012
12-166/12 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura raionului Anenii Noi 4/07/2012
12-165/12 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura raionului Ialoveni 4/07/2012
12-164/12 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura de nivelul Curţii de Apel Bălţi 4/07/2012
12-163/12 Cu privire la raportul dlui Constantin Saranciuc privind demisia onorată din funcţia de procuror 4/07/2012
12-162/12 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie din proprie iniţiativă a procurorului Valeriu Smochină 4/07/2012
12-161/12 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Valentina Ciobanu, în legătură cu acordarea concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului 12/06/2012
12-160/12 Cu privire la cererea procurorului Doina Crigan despre reîncadrarea în funcţie 12/06/2012
12-159/12 Privind anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror 12/06/2012
12-158/12 Cu privire la expirarea mandatelor procurorilor raioanelor Cantemir şi Cahul şi dispunerea exercitării interimatului  funcţiilor devenite vacante 12/06/2012
12-157/12 Cu privire la raportul procurorului Grigore Botnaru despre retragerea cererii de eliberare din funcţie şi compatibilitatea acestuia pentru exercitarea funcţiei de procuror 12/06/2012
12-156/12 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie din proprie iniţiativă a procurorului Oleg Balmuş 12/06/2012
12-155/12 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de organizare şi de desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de procuror în procuraturile teritoriale şi specializate 12/06/2012
12-154/12 Cu privire la demersul procurorului Nicolae Tabuncic despre elaborarea şi aprobarea unui plan de verificare a procurorilor în temeiul Legii nr.271 din 18.12.2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice 5/06/2012
12-153/12 Cu privire la prelungirea detaşării procurorului Irina Vîrlan pentru îndeplinirea atribuţiilor de secretar în cadrul Consiliului Superior al Procurorilor 5/06/2012
12-152/12 Cu privire la demersul directorului executiv al INJ despre desemnarea reprezentantului din partea procurorilor în grupul de lucru pentru elaborarea unui nou concept de instruire continuă a procurorilor şi judecătorilor 5/06/2012
12-151/12 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Aliona Railean, în legătură cu acordarea concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului 5/06/2012
12-150/12 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de adjunct al procurorului UTA Găgăuzia 5/06/2012
12-149/12 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror, şef al secţiei exercitare şi conducere a urmăririi penale în procuratura UTA Găgăuzia
5/06/2012
12-148/12 Cu privire la rezultatele concursului pentru promovarea în funcţia de procuror 5/06/2012
12-147/12 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror al secţiei asistenţă juridică internaţională şi integrare europeană din cadrul Aparatului Procurorului General 5/06/2012
12-146/12 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie din proprie iniţiativă a procurorului Grigore Botnaru 5/06/2012
12-145/12 Privind anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror 5/06/2012
12-144/12 Cu privire la raportul procurorului raionului Taraclia Alexandr Diulgher despre completarea statelor de personal în procuratură 5/06/2012
12-143/12 Cu privire la validarea hotărârilor Colegiului de calificare nr.238 şi 239 din 17.05.2012 privind acceptarea cererilor de autorecuzare a unor membri ai Colegiului de Calificare şi nr.240-253 din 18.05.2012  privind rezultatele evaluărilor probelor scrisă şi orală ale participanţilor la concursul pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror 5/06/2012
12-142/12 Cu privire la demersul directorului executiv al INJ despre identificarea subiectelor prioritare ce urmează a fi incluse în planul de formare continuă pentru anul 2013 5/06/2012
12-141/12 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 06.04.2012 în privinţa procurorului Valeriu Diaconu 5/06/2012
12-140/12 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 06.04.2012 în privinţa procurorului Isai Sîrcu 5/06/2012
12-139/12 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 06.04.2012 în privinţa procurorului Maria Cobzari 5/06/2012
12-138/12 Cu privire la contestarea hotărârii Colegiului disciplinar din 06.04.2012 în privinţa procurorului Octavian Zmeu 5/06/2012
12-137/12 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura raionului Străşeni 5/06/2012
12-136/12 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie din proprie iniţiativă a procurorului Vadim Drăgălin 5/06/2012
12-135/12 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie din proprie iniţiativă a procurorului Valentin Vdovîi 5/06/2012
12-134/12 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie din proprie iniţiativă a procurorului Ruslan Canila 5/06/2012
12-133/12 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie din proprie iniţiativă a procurorului Eduard Capcelea 5/06/2012
12-132/12 Cu privire la  dispunerea exercitării interimatului funcţiei de procuror al raionului Orhei 15/05/2012
12-131/12 Cu privire la  raportul procurorului Valeriu Smochină despre eliberarea din funcţia de procuror al raionului Orhei şi transferarea în funcţia de procuror în secţia control a urmăririi penale 15/05/2012
12-130/12 Privind anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror 15/05/2012
12-129/12 Cu privire la  coordonarea proiectului  Strategiei de dezvoltare şi consolidare a capacităţilor instituţionale, managerilae şi didactico-ştiinţifice ale Institutului Naţional al Justiţiei în anii 2012-2016 15/05/2012
12-128/12 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Lilia Prisacari, în legătură cu acordarea concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului 15/05/2012
12-127/12 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Dorina Ciubotaru, în legătură cu acordarea concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului 15/05/2012
12-126/12 Cu privire la contestarea hotărârii Colegiului disciplinar din 02.03.2012 în privinţa procurorului Valeriu Smochină 15/05/2012
12-125/12 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 02.03.2012 în privinţa procurorului Marcel Griţunic 15/05/2012
12-124/12 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie din proprie iniţiativă a procurorului Florea Valicu 15/05/2012
12-123/12 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie din proprie iniţiativă a procurorului Igor Tofan 15/05/2012
12-122/12 Cu privire la cererile de participare la concurs pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror 15/05/2012
12-121/12 Cu privire la cererea dlui Gheorghe Leiciu despre participarea la concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror al raionului Ciadîr-Lunga 15/05/2012
12-120/12 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Liliana Pasat, în legătură cu acordarea concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului 24/04/2012
12-119/12 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie din proprie iniţiativă a procurorului Ivan Jeleapov 24/04/2012
12-118/12 Cu privire la expirarea mandatului procurorului raionului Edineţ și dispunerea exercitării interimatului funcției pînă la suplinirea postului vacant 24/04/2012
12-117/12 Cu privire la expirarea mandatului procurorului raionului Rîşcani și dispunerea exercitării interimatului funcției pînă la suplinirea postului vacant 24/04/2012
12-116/12 Privind anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror 24/04/2012
12-115/12 Cu privire la cererea procurorului Olesea Roşca despre reîncadrarea în funcţie 24/04/2012
12-114/12 Cu privire la cererea procurorului Angela Mutuzoc despre reîncadrarea în funcţie 24/04/2012
12-113/12 Cu privire la cererea procurorului Silvia Guriţanu despre reîncadrarea în funcţie 24/04/2012
12-112/12 Cu privire la cererea procurorului Ion Mazur despre acordarea concediului  suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului 24/04/2012
12-111/12 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Mariana Ivarlac, în legătură cu acordarea concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului 24/04/2012
12-110/12 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Mariana Gavrilaş, în legătură cu acordarea concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului 24/04/2012
12-109/12 Cu privire la raportul procurorului Mihail Canţîr despre eliberare din funcţie din proprie iniţiativă 24/04/2012
12-108/12
Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Mihail Canţîr 24/04/2012
12-107/12 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie din proprie iniţiativă a procurorului Elena Stănilă 24/04/2012
12-106/12 Cu privire la raportul procurorului Andrei Begu despre eliberare din funcţie din proprie iniţiativă 24/04/2012
12-105/12 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului de calificare nr.230 din 23.03.2012 privind rezultatele atestării înainte de termen a procurorului Andrei Begu 24/04/2012
12-104/12 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 02.03.2012 în privinţa procurorului Andrei Begu 24/04/2012
12-103/12 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 02.03.2012 în privinţa procurorului Anatolie Viţu 24/04/2012
12-102/12 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 02.03.2012 în privinţa procurorului Eugen Jomir 24/04/2012
12-101/12 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 02.03.2012 în privinţa procurorului Vasile Solomon 24/04/2012
12-100/12 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 02.03.2012 în privinţa procurorului Ion Brînză 24/04/2012
12-99/12 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 02.03.2012 în privinţa procurorului Oleg Sajin 24/04/2012
12-98/12 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 02.03.2012 în privinţa procurorului Vladislav Guzic 24/04/2012
12-97/12 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 03.02.2012 privind stingerea înainte de termen a sancţiunii disciplinare, aplicate procurorului în procuratura Anticorupţie Lilian Rudei 24/04/2012
12-96/12 Cu privire la contestarea hotărârii Colegiului disciplinar din 02.03.2012 în privinţa procurorului Valeriu Babenco 24/04/2012
12-95/12 Cu privire la contestarea hotărârii Colegiului disciplinar din 02.03.2012 în privinţa procurorului Ion Mazur 24/04/2012
12-94/12 Cu privire la contestarea hotărârii Colegiului disciplinar din 02.03.2012 în privinţa procurorului Ruslan Toma 24/04/2012
12-93/12 Cu privire la contestarea hotărârii Colegiului disciplinar din 02.03.2012 în privinţa procurorului Ruslan Caşu 24/04/2012
12-133/124 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie din proprie iniţiativă a procurorului Eduard Capcelea 5/06/2012
12-91/12 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura UTA Găgăuzia 24/04/2012
12-90/12 Cu privire la rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura raionului Edineţ 24/04/2012
12-89/12 Cu privire la rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura raionului Dubăsari 24/04/2012
12-88/12 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror al secţiei control al urmăririi penale a Procuraturii Generale 24/04/2012
12-87/12 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror al secţiei cmbatere tortură a Procuraturii Generale 24/04/2012
12-86/12 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror, adjunct al procurorului raionului Cimişlia 24/04/2012
12-85/12 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror al raionului Taraclia 24/04/2012
12-84/12 Cu privire la validarea hotărârilor Colegiului de calificare nr.231-237 din 23.03.2012  privind rezultatele evaluărilor probelor scrisă şi orală ale participanţilor la concursul pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror 24/04/2012
12-83/12 Cu privire la cererile de participare la concurs pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror 24/04/2012
12-82/12 Cu privire la încetarea suspendării din funcţie a procurorului Ion Mazur 27/03/2012

12-81/12 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie din proprie iniţiativă a procurorului Marina Novîi 27/03/2012
12-80/12 Privind anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror 27/03/2012
12-79/12 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 03.02.2012 în privinţa procurorului Radu Palencu 27/03/2012
12-78/12 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 03.02.2012 privind stingerea înainte de termen a sancţiunii disciplinare, aplicate procurorului în procuratura mun.Bălţi, Marian Ramaşcan 27/03/2012
12-77/12 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 03.02.2012 privind stingerea înainte de termen a sancţiunii disciplinare, aplicate procurorului în procuratura Anticorupţie, Svetlana Godoroja-Rusu 27/03/2012
12-76/12 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 03.02.2012 privind stingerea înainte de termen a sancţiunii disciplinare, aplicate procurorului în procuratura Anticorupţie, Ruslan Butnaru 27/03/2012
12-75/12 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 16.12.2011 privind stingerea înainte de termen a sancţiunii disciplinare, aplicate procurorului în procuratura Anticorupţie, Marcel Tumuruc 27/03/2012
12-74/12 Cu privire la cererea procurorului Lilia Lupu despre reîncadrarea în funcţie 27/03/2012
12-73/12 Cu privire la cererea dnei Dorina Ciubotaru privind rezultatul concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în secţia analiză şi implementare CEDO 27/03/2012
12-72/12 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror, şef-adjunct al secţiei exercitare şi conducere a urmăririi penale în procuratura mun.Chişinău 27/03/2012
12-71/12 Cu privire la cererile de participare la concurs pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror în procuratura raionului Ialoveni, procuror în procuratura raionului Edineţ, adjunct al procurorului UTA Găgăuzia şi procuror, şef adjunct al secţiei exercitare şi conducere a urmăririi penale în procuratura mun.Chişinău 27/03/2012
12-70/12 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror militar în procuratura  militară Bălţi 27/03/2012
12-69/12 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Ion Mazur 13/03/2012
12-68/12 Privind anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror 06/03/2012
12-67/12 Cu privire la cererea procurorului Mariana Iavarlac despre reîncadrarea în funcţie 06/03/2012
12-66/12 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie din proprie iniţiativă a procurorului în procuratura r-lui Rezina, Oleg Vereteno 06/03/2012
12-65/12 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Diana Muşet, în legătură cu acordarea concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului 06/03/2012
12-64/12 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Victoria Furtună, în legătură cu acordarea concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului 06/03/2012
12-63/12 Cu privire la cererea de aplicare la funcţia vacantă de procuror în procuratura  sec.Botanica mun.Chişinău a absolventei INJ Ana Ganziuc 06/03/2012
12-62/12 Cu privire la cererea de aplicare la funcţia vacantă de procuror în procuratura  sec.Rîşcani mun.Chişinău a absolventei INJ Mariana Cazacu 06/03/2012
12-61/12 Cu privire la cererea de aplicare la funcţia vacantă de procuror în procuratura  sec.Centru mun.Chişinău a absolventei INJ Irina Artin 06/03/2012
12-60/12 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura  raionului Orhei 06/03/2012
12-59/12 Cu privire la contestarea hotărârii Colegiului disciplinar din 16.12.2011 în privinţa procurorului Lilia Calugher 06/03/2012
12-58/12 Cu privire la contestarea hotărârii Colegiului disciplinar din 16.12.2011 în privinţa procurorului Vladislav Harti 06/03/2012
12-57/12 Cu privire la contestarea hotărârii Colegiului disciplinar din 16.12.2011 în privinţa procurorului Victoria Pascalov 06/03/2012
12-56/12 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie din proprie iniţiativă a procurorului Radu Dumneanu 06/03/2012
12-55/12 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie din proprie iniţiativă a procurorului Vladimir Cimpoeş 06/03/2012
12-54/12 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror-şef al serviciului Sud al procuraturii Anticorupţie 21/02/2012
12-53/12 Cu privire la rezultatele concursului anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror, şef-adjunct al secţiei exercitare şi conducere a urmăririi penale în procuratura  mun.Chişinău 21/02/2012
12-52/12 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror-şef secţie în procuratura  mun.Chişinău 21/02/2012
12-51/12 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror al mun.Comrat 21/02/2012
12-50/12 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror al sect.Centru mun.Chişinăui 21/02/2012
12-49/12 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror al sect.Botanica mun.Chişinăui 21/02/2012
12-48/12 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror al sect.Rîşcani mun.Chişinăui 21/02/2012
12-47/12 Cu privire la contestarea hotărârii Colegiului disciplinar din 16 decembrie 2011 în privinţa procurorului Andrei Pîntea 21/02/2012
12-46/12 Cu privire la demersul dlui V.Zubco, membru de drept al Consiliului Superior al procurorilor despre iniţierea procedurii disciplinare în privinţa procurorului Isai Sîrcu, şef al secţiei personal 21/02/2012
12-45/12 Privind anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror 21/02/2012
12-44/12 Cu privire la cererea procurorului Victoria Mititiuc despre reîncadrarea în funcţie 21/02/2012
12-43/12 Cu privire la cererea procurorului Iulia Popov despre reîncadrarea în funcţie 21/02/2012
12-42/12 Cu privire la contestarea hotărârii Colegiului disciplinar din 16 decembrie 2011 în privinţa procurorului Ion Moţpan 21/02/2012
12-41/12 Cu privire la contestarea hotărârii Colegiului disciplinar din 16 decembrie 2011 în privinţa procurorului Sergiu Durguz 21/02/2012
12-40/12 Cu privire la contestarea hotărârii Colegiului disciplinar din 16 decembrie 2011 în privinţa procurorului Nina Crăciun 21/02/2012
12-39/12 Cu privire la contestarea hotărârii Colegiului disciplinar din 16 decembrie 2011 în privinţa procurorului Liliana Partole 21/02/2012
12-38/12 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie din proprie iniţiativă a procurorului Roman Colodeev 21/02/2012
12-37/12 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 11 noiembrie 2011 în privinţa procurorului Roman Colodeev 21/02/2012
12-36/12 Cu privire la cererile de participare la concurs pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror al r-lui Taraclia, procuror al r-lui Ceadîr-Lunga, procuror-şef al serviciului Sud a Procuraturii Anticorupţie, adjunct al procurorului r-lui Cimişlia, procuror în procuratura UTA Găgăuzia şi procuror în procuratura Dubăsari 21/02/2012
12-35/12 Cu privire la Planul de activitate al Consiliului Superior al Procurorilor pentru anul 2012 21/02/2012
12-34/12 Privind audierea Raportului de activitate al Consiliului Superior al Procurorilor pentru anul 2011 21/02/2012
12-33/12 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Octavian Jalbă 13/02/2012
12-32/12 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului anunţat pentru ocuparea funcţieil vacante de procuror în procuratura raionului Vulcăneşti 07/02/2012
12-31/12 Cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror 07/02/2012
12-30/12 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului anunţat pentru ocuparea funcţieil vacante de procuror în procuratura raionului Sîngerei 07/02/2012
12-29/12 Cu privire la concursul pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura raionului Călăraşi 07/02/2012
12-28/12 Cu privire la concursul pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura UTA Găgăuzia 07/02/2012
12-27/12 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului anunţat pentru ocuparea funcţieil vacante de procuror, adjunct al procurorului raionului Criuleni 07/02/2012
12-26/12 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror, adjunct al procurorului mun.Bender 07/02/2012
12-25/12 Cu privire la raportul de activitate al Colegiului disciplinar pentru anul 2011 07/02/2012
12-24/12 Cu privire la raportul de activitate al Colegiului de calificare pentru anul 2011 07/02/2012
12-23/12 Cu privire la cererea dnei Mariana Cazacu privind numirea sa în funcţia de procuror în procuratură pe termen limitat 07/02/2012
12-22/12 Cu privire la cererea dlui Andrei Dulgheru privind numirea sa în funcţia de procuror în procuratură pe termen limitat 07/02/2012
12-21/12 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Ala Căuş, în legătură cu acordarea concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului 07/02/2012
12-20/12 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Olesea Botezatu, în legătură cu acordarea concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului 07/02/2012
12-19/12 Cu privire la raportul de eliberare din funcţie din proprie iniţiativă a procurorului Nicolai Jecov, adjunct al procurorului UTA Găgăuzia 07/02/2012
12-18/12 Cu privire la raportul de eliberare din funcţie din proprie iniţiativă a procurorului Vasile Solomon 07/02/2012
12-17/12 Cu privire la raportul de eliberare din funcţie din proprie iniţiativă a procurorului Violeta Sîrbu 07/02/2012
12-16/12 Cu privire la raportul de eliberare din funcţie din proprie iniţiativă a procurorului Liudmila Calion 07/02/2012
12-15/12 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Olesea Visterniceanu, în legătură cu prelungirea concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului 23/01/2012
12-14/12 Cu privire la încurajarea unor procurori în legătură cu aniversarea a XX-a de la formarea Procuraturii Republicii Moldova 23/01/2012
12-13/12 Cu privire la cererile de participare la concurs pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror în unele procuraturi teritoriale 17/01/2012
12-12/12  Privind anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror 17/01/2012
12-11/12 Cu privire la expirarea mandatelor procurorilor raioanelor Taraclia şi Ciadîr-Lunga, dispunerea exercitării interimatului, anunţarea concursului pentru promovarea în posturile vacante de procurori teritoriali 17/01/2012
12-10/12 Cu privire la informaţia dlui Mircea Roşioru, procuror, şef al Direcţiei judiciare, despre admiterea recursului Procurorului General împotriva hotărîrii Curţii de Apel Chişinău din 24.06.2011 în privinţa lui Dumitru Cirimpei 17/01/2012
12-9/12 Cu privire la cererile candidaţilor la funcţia vacantă de procuror în procuratura sect.Botanica, mun.Chişinău 17/01/2012
12-8/12 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 11 noiembrie 2011 în privinţa procurorului Aliona Gîtlan 17/01/2012
12-7/12 Cu privire la contestarea hotărârii Colegiului disciplinar din 11 noiembrie 2011 în privinţa procurorului Dorin Compan 17/01/2012
12-6/12 Cu privire la contestarea hotărârii Colegiului disciplinar din 11 noiembrie 2011 în privinţa procurorului în procuratura raionului Basarabeasca, Eduard Capcelea 17/01/2012
12-5/12 Cu privire la demersul directorului INJ despre desemnarea procurorilor pentru participare la seminarele de instruire conform Planului de formare continuă aprobat pentru anul 2012  17/01/2012
12-4/12 Cu privire la coordonarea Planului de pregătire a formatorilor INJ pentru anul 2012  17/01/2012
12-3/12 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Lucia Popescu, în legătură cu acordarea concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului 17/01/2012
12-2/12 Cu privire la cererea procurorului Valentina Mînăscurtă despre reîncadrarea în funcţie  17/01/2012
12-1/12 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie din proprie iniţiativa a procurorului Anatoli Snegur  17/01/2012
12-3d-295/11 Cu privire la coordonarea programelor de acordare a concediilor de odihnă anuale a procurorilor 20/12/2011
12-3d-294/11 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului de calificare nr.229 din 02.12.2011 privind rezultatele atestării înainte de termen a procurorului Victor Olarescu 20/12/2011
12-3d-293/11 Cu privire la validarea hotărârilor Colegiului de calificare nr.217-228 din 02.12.2011  privind rezultatele evaluărilor probelor scrisă şi orală ale participanţilor la concursul pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror 20/12/2011
12-3d-292/11 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului de calificare nr.216 din 02.12.2011despre acceptarea autorecuzării dlui Eugen Rusu, membru al Colegiului de calificare 20/12/2011
12-3d-291/11 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 7 octombrie 2011 în privinţa procurorului Nicolae Burduja 20/12/2011
12-3d-290/11 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 7 octombrie 2011 în privinţa procurorului Sergiu Gorodinschi 20/12/2011
12-3d-289/11 Cu privire la cererea procurorului în procuratura sect.Buiucani mun.Chişinău, Lilia Popa despre admiterea la concursul pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în secţia control al urmăririi penale PG  20/12/2011
12-3d-288/11 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Aliona Vdovîi, în legătură cu acordarea concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului  13/12/2011
12-3d-287/11 Cu privire la cererea procurorului Natalia Brigoi despre reîncadrarea în funcţie  13/12/2011
12-3d-286/11 Cu privire la rezultatele concursului, anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în  procuratura de nivelul Curţii de Apel Bălţi 13/12/2011
12-3d-285/11 Cu privire la desemnarea cîştigătorilor concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de procuror în  procuratura raionului Cahul 13/12/2011
12-3d-284/11 Cu privire la cererile de participare la concurs pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror în secţia combatere tortură, procuror în secţia control al urmăririi penale şi procuror în procuratura raionului Floreşti 13/12/2011
12-3d-283/11 Privind anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror 13/12/2011
12-3d-282/11 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 7 octombrie 2011 în privinţa procurorului Tatiana Andronic 13/12/2011
12-3d-281/11 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 7 octombrie 2011 în privinţa procurorului Vladimir Severin 13/12/2011
12-3d-280/11 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 7 octombrie 2011 în privinţa procurorului Anatolie Ciuleacu 13/12/2011
12-3d-279/11 Cu privire la contestarea hotărârii Colegiului disciplinar din 7 octombrie 2011 în privinţa procurorului Andrei Begu 13/12/2011
12-3d-278/11 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 7 octombrie 2011 în privinţa procurorului Toma Burghelea 13/12/2011
12-3d-277/11 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 7 octombrie 2011 în privinţa procurorului Igor Chiriac 13/12/2011
12-3d-276/11 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 9 septembrie 2011 în privinţa procurorului Ianoş Tulbure 13/12/2011
12-3d-275/11 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Victoria Mititiuc, în legătură cu acordarea concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului  13/12/2011
12-3d-274/11 Cu privire la raportul de eliberare din funcţie din proprie iniţiativa a procurorului Ina Bodean  13/12/2011
12-3d-273/11 Cu privire la raportul de eliberare din funcţie din proprie iniţiativa a procurorului Aliona Gîtlan  13/12/2011
12-3d-272/11 Cu privire la desemnarea câştigătorului concursului, anunţat pentru ocuparea  funcţiei  vacante de procuror  în procuratura r-lui Teleneşti  15/11/2011
12-3d-271/11 Cu privire la propunerea d-lui Valeriu Zubco despre conferirea distincţiei supreme a  Procuraturii domnilor Victor Pşonca şi Alexandr Medvedco 15/11/2011
12-3d-270/11 Cu privire la desemnarea câştigătorului concursului pentru ocuparea  funcţiei  vacante de procuror  în procuratura r-lui Taraclia  15/11/2011
12-3d-269/11 Cu privire la propunerea d-lui Valeriu Zubco despre conferirea medaliei "Veteran al Procuraturii" domnilor Mihail Andrieş, Vladimir Dilan şi Ion Luchian 15/11/2011
12-3d-268/11 Cu privire la cererile de participare la concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror militar în procuratura militară Bălţi 15/11/2011
12-3d-267/11 Cu privire la cererea dnei Tatiana Gavruşenco de participare la concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror în procuratura r-lui.Cahul 15/11/2011
12-3d-266/11 Cu privire la desemnarea câştigătorului concursului pentru ocuparea  funcţiei  vacante de procuror  în procuratura r-lui Floreşti  15/11/2011
12-3d-265/11 Cu privire la desemnarea câştigătorului concursului, anunţat pentru ocuparea  funcţiei  vacante de procuror  în procuratura r-lui Nisporeni  15/11/2011
12-3d-264/11 Cu privire la desemnarea câştigătorului concursului, anunţat pentru ocuparea  funcţiei  vacante de procuror  în procuratura r-lui Leova  15/11/2011
12-3d-263/11 Cu privire la desemnarea câştigătorului concursului pentru promovarea în funcţia de procuror secţie  în cadrul Procuraturii Generale  15/11/2011
12-3d-262/11 Cu privire la cererile candidaţilor la funcţia vacantă de procuror în procuratura sect.Rîşcani mun.Chişinău  15/11/2011
12-3d-261/11 Cu privire la desemnarea câştigătorilor concursului, anunţat pentru ocuparea funcţiilor vacante de procuror, adjunct al procurorului mun.Bălţi   15/11/2011
12-3d-260/11 Cu privire la validarea hotărârilor Colegiului de calificare nr.210-215 din 30.09.2011  privind rezultatele atestării unor procurori   15/11/2011
12-3d-259/11 Cu privire la validarea hotărârilor Colegiului de calificare nr.198-209 din 30.09.2011  privind rezultatele evaluărilor probelor scrisă şi orală ale participanţilor la concursul pentru suplinirea funcţiilor vacante  15/11/2011
12-3d-258/11 Cu privire la cererile de participare la concurs pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror în unele procuraturi teritoriale şi specializate;  procuror al sect.Centru mun.Chişinău,  procuror al sect.Rîşcani mun.Chişinău; procuror şef şi procuror şef-adjunct secţie în cadrul procuraturii mun.Chişinău  15/11/2011
12-3d-257/11 Cu privire la cererea procurorului Tatiana Prepeliţă despre suspendarea din funcţie în legătură cu prelungirea concediului parţial plătit  pentru îngrijirea copilului  01/11/2011
12-3d-256/11 Privind anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror   01/11/2011
12-3d-255/11 Cu privire la desemnarea câştigătorilor concursului, anunţat pentru ocuparea funcţiilor vacante de procuror în procuratura   01/11/2011
12-3d-254/11 Cu privire la sesizarea dlui Valeriu Zubco,  pmembru de drept al Consiliului Superior al Procurorilor, despre iniţierea procedurii disciplinare în privinţa Prim-adjunctului Procurorului General Andrei Pîntea 01/11/2011
12-3d-253/11 Cu privire la demersul dlui Gh.Leiciu,  procuror al UTA Găgăuzia, membru ales al Consiliului Superior al Procurorilor, în apărarea onoarei şi demnităţii profesionale a corpului de procurori din Republica Moldova 01/11/2011
12-3d-252/11 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 9 septembrie 2011 în privinţa procurorului Vladimir Severin 01/11/2011
12-3d-251/11 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 9 septembrie 2011 în privinţa procurorului Oleg Oală 01/11/2011
12-3d-250/11 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 9 septembrie 2011 în privinţa procurorului Valeriu Parascan 01/11/2011
12-3d-249/11 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 9 septembrie 2011 în privinţa procurorului Ana Cuşnir 01/11/2011
12-3d-248/11 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 9 septembrie 2011 în privinţa procurorului Alexei Buţenco 01/11/2011
12-3d-247/11 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 9 septembrie 2011 în privinţa procurorului Larisa Movilă  01/11/2011
12-3d-246/11 Cu privire la admiterea cererilor candidaţilor la funcţiile vacante de procuror în procuraturile sectoarelor Buiucani, Botanica şi Ciocana ale municipiului Chişinău, precum şi procuror, adjunct al procurorului municipiului Bender   01/11/2011
2-3d-245/11 Cu privire la raportul procurorului Rodica Fialcovschi despre revenirea în funcţie  01/11/2011
12-3d-244/11 Cu privire la raportul de eliberare din funcţie din proprie iniţiativa a procurorului Svetlana Bularu  01/11/2011
12-3d-243/11 Cu privire la Adresarea Consiliului Superior al Procurorilor către Preşedinte, Parlament şi Guvern privind recentele evenimente de influenţare a activităţii procurorilor   12/10/2011
12-3d-242/11 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Lucia  Andriuţă în legătură cu acordarea concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului   12/10/2011
12-3d-241/11 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie din proprie iniţiativa a procurorului Lilia Stratu   12/10/2011
12-3d-240/11 Privind anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror   12/10/2011
12-3d-239/11 Cu privire la cererile de participare la concurs pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror în unele procuraturi teritoriale şi specializate,  procuror secţie în cadrul Procuraturii Generale , adjunct al procurorului r-lui Criuleni, precum şi procuror al sect.Botanica mun.Chişinău   12/10/2011
12-3d-238/11 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Nadejda Barbalat în legătură cu acordarea concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului   04/10/2011
12-3d-237/11 Cu privire la raportul procurorului Liuba Pîntea despre revenirea în funcţie  04/10/2011
12-3d-236/11 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie din proprie iniţiativa a procurorului Constantin Sîrbu  04/10/2011
12-3d-235/11 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Carolina Bulgari în legătură cu acordarea concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului   04/10/20111
12-3d-234/11 Privind anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror şef şi procuror şef adjunct secţie în procuratura mun.Chişinău  04/10/2011
12-3d-233/11 Cu privire la desemnarea câştigătorilor concursului, anunţat pentru ocuparea funcţiilor vacante de procuror în procuratura   04/10/2011
12-3d-232/11 Cu privire la cererile de participare la concurs pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror în procuratură   04/10/2011
12-3d-231/11 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 29 iulie 2011 în privinţa procurorului Octavian Zmeu 04/10/2011
12-3d-230/11 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 29 iulie 2011 în privinţa procurorului Anatol Pitel  04/10/2011
12-3d-229/11 Cu privire la expirarea mandatului procurororului sect.Centru mun.Chişinău, dispunerea exercitării interimatului din momentul survenirii vacanţei funcţiei, anunţarea concursului pentru suplinirea  postului de procuror al. sect.Centru mun.Chişinău  04/10/20111
12-3d-228/11 Cu privire la aprobarea Codului de etică a procurorului   04/10/20111
12-3d-227/11 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Natalia Ataman, în legătură cu acordarea concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului   20/09/20111
12-3d-226/11 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Victoria Boldesco, în legătură cu acordarea concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului   20/09/20111
2-3d-225/11 Cu privire la raportul de eliberare din funcţie din proprie iniţiativă a procurorului Sergiu Canţer  20/09/2011
12-3d-224/11 Cu privire la coordonarea proiectului Planului de învăţămînt pentru instruirea iniţială a candidaţilor la funcţia de judecător şi procuror în perioada octombrie 2011 - martie 2013  20/09/2011
12-3d-223/11 Cu privire la raportul procurorului Irina Gheorghiştean despre revenirea în funcţie  20/09/2011
12-3d-222/11 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 29 iulie 2011 în privinţa procurorului Ion Dulgheru  20/09/2011
12-3d-221/11 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 29 iulie 2011 în privinţa procurorului Alla Cazacu  20/09/2011
12-3d-220/11 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 29 iulie 2011 în privinţa procurorului Ion Bunica  20/09/2011
12-3d-219/11 Privind anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror   20/09/2011
12-3d-218/11 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Alina Cosor, în legătură cu acordarea concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului   20/09/2011
12-3d-217/11 Cu privire la propunerile de incurajare a angajaţilor Procuraturii cu prilejul Aniversării a XX-a de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova  20/09/2011
12-3d-216/11 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 24.06.2011 în privinţa procurorului Iulian Diaconu  06/09/2011
12-3d-215/11 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 24.06.2011 în privinţa procurorului Alexandru Godorog  06/09/2011
12-3d-214/11 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 20.05.2011 în privinţa procurorului Andrei Vrăjitoru  06/09/2011
12-3d-213/11 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 24.06.2011 în privinţa procurorului Nina Crăciun  06/09/2011
12-3d-212/11 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 24.06.2011 în privinţa procurorului Elena Panfil  06/09/2011
12-3d-211/11 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 20.05.2011 în privinţa procurorului Ion Neguriţă  06/09/2011
12-3d-210/11 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 20.05.2011 în privinţa procurorului Ion Moţpan  06/09/2011
12-3d-209/11 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 20.05.2011 în privinţa procurorului Gabriela Iuga  06/09/2011
12-3d-208/11 Privind anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror   06/09/2011
12-3d-207/11 Cu privire la desemnarea câştigătorului concursului, anunţat pentru ocuparea funcției vacante de procuror în procuratura raionului Criuleni   06/09/2011
12-3d-206/11 Cu privire la cererea procurorului Carolina Bulgari despre reîncadrarea în funcţie   06/09/2011
12-3d-205/11 Cu privire la cererea procurorului Elena Zghibarţă despre reîncadrarea în funcţie   06/09/2011
12-3d-204/11 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie din proprie iniţiativa a procurorului Andrei Chiriac   06/09/2011
12-3d-202/11 Cu privire la desemnarea câştigătorilor concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de procuror în procuratură  06/09/2011
12-3d-201/11 Cu privire la cererile de participare la concurs pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror în procuratură,  procuror în secţia judiciar-civilă şi contencios administrativ, precum şi ocuparea funcţiei de procuror al mun.Comrat   06/09/2011
12-3d-200/11 Cu privire la examinarea demersului Procurorului General despre conferirea medaliei "Meritul Civic" procurorului Roman Vremea   06/09/2011
12-3d-199/11 Cu privire la examinarea demersului Procurorului General despre conferirea medaliei "Meritul Civic" procurorului Gheorghe Nogai   06/09/2011
12-3d-198/11 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Ion Gîrneţ, în legătură cu acordarea concediului parţiel plătit pentru îngrijirea copilului   23/08/2011
12-3d-197/11 Privind anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror în  procuratura raionului Nisporeni   23/08/2011
12-3d-196/11 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie din proprie iniţiativa a procurorului Andrei Vrăjitoru   23/08/2011
12-3d-195/11 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie din proprie iniţiativa a procurorului Victor Răţoi  23/08/2011
12-3d-194/11 Cu privire la cererea procurorului Iilia Bucătaru despre reîncadrarea în funcţie   23/08/2011
12-3d-193/11 Cu privire la cererea procurorului Ina Frunza-Bargan despre reîncadrarea în funcţie   23/08/2011
12-3d-192/11 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Carolina Lupaşcu, în legătură cu acordarea concediului parţiel plătit pentru îngrijirea copilului  23/08/2011
12-3d-191/11 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Igor Calancea, în legătură cu acordarea concediului parţiel plătit pentru îngrijirea copilului   23/08/2011
12-3d-190/11 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Cristina Cîrma, în legătură cu acordarea concediului parţiel plătit pentru îngrijirea copilului  23/08/2011
12-3d-189/11 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Cristina Bujac, în legătură cu acordarea concediului parţiel plătit pentru îngrijirea copilului  23/08/2011
12-3d-188/11 Privind anunţarea concursului privind suplinirea funcţiilor vacante de procuror în procuratură pentru absolvenții Institutului Național al Justiției  19/07/2011
12-3d-187/11 Cu privire la expirarea mandatului procurorului UTA Găgăuzia și dispunerea exercitării interimatului funcției pînă la suplinirea postului vacant  19/07/2011
12-3d-186/11 Cu privire la cererile unor absolvenți ai Institutului Național al Justiției despre numirea în funcția de procuror în procuratură, pe termen limitat  19/07/2011
12-3d-185/11 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 20.05.2011 în privinţa procurorului  raionului Rîşcani, Valentin Blîndu  19/07/2011
12-3d-184/11 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Daniela Buinovski, în legătură cu acordarea concediului parţial plătit  pentru îngrijirea copilului  19/07/2011
12-3d-183/11 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Rodica Leapin, în legătură cu acordarea concediului pentru îngrijirea copilului  19/07/2011
12-3d-182/11 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 20.05.2011 privind stingerea înainte de termen a sancţiunii disciplinare, aplicate procurorului în procuratura mun. Chişinău, Corneliu Pleşca  19/07/2011
12-3d-181/11 Cu privire la desemnarea câştigătorilor concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de procuror în procuratură  19/07/2011
12-3d-180/11 Cu privire la cererile de participare la concurs pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror în procuratură,  precum și de promovare în funcția de adjunct al procurorului mun. Bălți şi procuror secție din cadrul Procuraturii Generale  19/07/2011
12-3d-179/11 Cu privire la rezultatele concursului, anunțat pentru ocuparea funcției vacante de procuror al mun. Comrat  19/07/2011
12-3d-178/11 Cu privire la desemnarea câştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror al  secţiei  judiciar-civilă şi contencios administrativ a Procuraturii Generale  19/07/2011
12-3d-177/11 Cu privire la desemnarea câştigătorilor concursului pentru promovarea în funcţiile vacante de procuror în secţia  conducere a urmăririi penale în organele centrale ale MAI şi SV  19/07/2011
12-3d-176/11 Cu privire la desemnarea câştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în  secţia control al urmăririi penale  a  Procuraturii Generale  19/07/2011
12-3d-175/11 Cu privire la desemnarea câştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de procuror în procuratura r-lui Orhei  19/07/2011
12-3d-174/11 Cu privire la rezultatele concursului pentru ocuparea funcției vacante de procuror în procuratura r-lui Leova  19/07/2011
12-3d-173/11 Cu privire la desemnarea câştigătorului concursului, anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror  în procuratura r-lui Basarabeasca  19/07/2011
12-3d-172/11 Cu privire la desemnarea câştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror, adjunct al procurorului r-lui Rîşcani  19/07/2011
12-3d-171/11 Cu privire la desemnarea câştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror, adjunct al procurorului r-lui Leova  195/07/2011
12-3d-170/11 Cu privire la desemnarea câştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror, adjunct al procurorului r-lui Ocniţa   195/07/2011
12-3d-169/11 Cu privire la desemnarea câştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror, adjunct al procurorului r-lui Străşeni  19/07/2011
12-3d-168/11 Cu privire la desemnarea câştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror al r-lui Ştefan-Vodă  19/07/2011
12-3d-167/11 Cu privire la contestarea de către Veaceslav Contașel, candidat la funcția de procuror în procuratura r-lui Leova, a hotărârii Colegiului de calificare nr.194 din 03.06.2011  19/07/2011
12-3d-166/11 Cu privire la validarea hotărârilor Colegiului de calificare nr.187-193 și nr.195-197 din 03.06.2011  privind rezultatele evaluărilor probelor scrisă şi orală ale participanţilor la concursul pentru suplinirea funcţiilor vacante  19/07/2011
12-3d-165/11 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie din proprie iniţiativă a procurorului Oleg Ciumaş  19/07/2011
12-3d-164/11 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie din proprie iniţiativă a procurorului Liliana Beşliu 19/07/2011
12-3d-163/11 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie din proprie iniţiativă a procurorului Vasile Istrati  19/07/2011
12-3d-162/11 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Mariana Botezatu, în legătură cu acordarea concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului  5/07/2011
12-3d-161/11 Privind anunţarea concursului pentru promovarea în funcțiia de procuror  secţie în Procuratură Generală  5/07/2011
12-3d-160/11 Cu privire la exercitarea funcției de adjunct al procurorului municipiului Bălţi  5/07/2011
12-3d-159/11 Cu privire la exercitarea funcției de adjunct al procurorului raionului Criuleni  5/07/2011
12-3d-158/11 Cu privire la rezultatele concursului privind ocuparea funcției vacante de procuror în procuratura de nivelul Curţii de Apel Bălţi  5/07/2011
12-3d-157/11 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului, anunţat pentru ocuparea funcției vacante de procuror în procuratura raionului Soroca  5/07/2011
12-3d-156/11 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Mariana Leahu, în legătură cu acordarea concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului  5/07/2011
12-3d-155/11 Privind anunţarea concursului pentru suplinirea funcțiilor vacante de procuror în procuratură pentru absolvenţii Institutului Naţional al Justiţiei  5/07/2011
12-3d-154/11 Cu privire la cererile de participare la concurs pentru suplinirea funcțiilor vacante de procuror în procuratura  5/07/2011
12-3d-153/11 Cu privire la examinarea propunerii privind conferirea distincţiei Crucea "Pentru merit" de clasa I domnului Viorel Chetraru  7/06/2011
12-3d-152/11 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Ana Carasec, în legătură cu acordarea concediului suplimentar plătit pentru îngrijirea copilului  7/06/2011
12-3d-151/11 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Ala Cauş, în legătură cu acordarea concediului suplimentar plătit pentru îngrijirea copilului  7/06/2011
12-3d-150/11 Cu privire la validarea hotărîrilor Colegiului de calificare nr.169-186 din 12.05.2011 privind rezultatele atestării unor procurori  7/06/2011
12-3d-149/11 Cu privire la desemnarea cîştigătorilor concursului, anunţat pentru ocuparea funcțiilor vacante de procuror militar în procuratura militară Chişinău  7/06/2011
12-3d-148/11 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului, anunţat pentru ocuparea funcției vacante de procuror în procuratura raionului Făleşti  7/06/2011
12-3d-147/11 Cu privire la desemnarea cîştigătorilor concursului, anunţat pentru ocuparea funcțiilor vacante de procuror în procuratura Anticorupţie  7/06/2011
12-3d-146/11 Cu privire la cererile de participare la concurs pentru suplinirea funcțiilor vacante de procuror în procuratura Anticorupţie, precum şi procuror în procuratură în unele raioane  7/06/2011
12-3d-145/11 Privind anunţarea concursului pentru suplinirea funcțiilor vacante de procuror   7/06/2011
12-3d-144/11 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 21.04.2011 în privinţa procurorului Veaceslav Cernalev  7/06/2011
12-3d-143/11 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 21.04.2011 în privinţa procurorului Nicolai Simeniuc  7/06/2011
12-3d-142/11 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 21.04.2011 în privinţa procurorului Lilian Rudei  7/06/2011
12-3d-141/11 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 21.04.2011 în privinţa procurorului Boris Poiată  7/06/2011
12-3d-140/11 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 21.04.2011 în privinţa procurorului Sergiu Creţu, adjunct al procurorului raionului Floreşti  7/06/2011
12-3d-139/11 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 21.04.2011 în privinţa procurorului în procuratura raionului Floreşti, Ruslan Ştirbu  7/06/2011
12-3d-138/11 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 21.04.2011 în privinţa procurorului Ianoş Tulbure  7/06/2011
12-3d-137/11 Cu privire la încetarea suspendării din funcţie a procurorului Mihail Galben 7/06/2011
12-3d-136/11 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie din proprie iniţiativă a procurorului Marin Popa 7/06/2011
12-3d-135/11 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie din proprie iniţiativă a procurorului Ion Tcaci  7/06/2011
12-3d-134/11 Cu privire la contestarea hotărârii Colegiului disciplinar din 10.12.2010 în privinţa procurorului sect.Botanica, mun.Chişinău, Simion Hadîrcă  17/05/2011
12-3d-133/11 Privind anunţarea concursului pentru suplinirea funcțiilor vacante de procuror în procuratura  17/05/2011
12-3d-132/11 Cu privire la  cererea procurorului Alexandru Răciula despre eliberarea din funcţie din proprie iniţiativă  17/05/2011
12-3d-131/11 Cu privire la  cererea procurorului Victoria Alexuţa despre eliberarea din funcţie din proprie iniţiativă  17/05/2011
12-3d-130/11 Cu privire la  cererea procurorului Ion Tcaci despre eliberarea din funcţie prin demisie  17/05/2011
12-3d-129/11 Cu privire la  desemnarea cîștigătorului concursului, anunțat  pentru ocuparea funcției vacante de procuror conducător în procuratura Anticorupţie  17/05/2011
12-3d-128/11 Privind anunţarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de procuror în procuratura r-lui Comrat  17/05/2011
12-3d-127/11 Privind anunţarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de procuror în procuratura r-lui Cahul  17/05/2011
12-3d-126/11 Privind anunţarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de procuror în procuratura militară Bălţi  17/05/2011
12-3d-125/11 Privind anunţarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de procuror în procuratura r-lui Soroca  17/05/2011
12-3d-124/11 Cu privire la  desemnarea cîștigătorului concursului, anunțat  pentru ocuparea funcției vacante de procuror în procuratura r-lui Cantemir  17/05/2011
12-3d-123/11 Cu privire la  desemnarea cîștigătorului concursului, anunțat  pentru ocuparea funcției vacante de procuror în procuratura r-lui Rîşcani  17/05/2011
12-3d-122/11 Cu privire la  desemnarea cîștigătorului concursului, anunțat  pentru ocuparea funcției vacante de procuror în procuratura r-lui Teleneşti  17/05/2011
12-3d-121/11 Cu privire la  desemnarea cîștigătorului concursului, anunțat  pentru ocuparea funcției vacante de procuror în procuratura r-lui Străşeni  17/05/2011
12-3d-120/11 Cu privire la  desemnarea cîștigătorului concursului, anunțat  pentru ocuparea funcției vacante de procuror, adjunct al procurorului al r-lui Şoldăneşti  17/05/2011
12-3d-119/11 Cu privire la  desemnarea cîștigătorului concursului, anunțat  pentru ocuparea funcției vacante de procuror al mun. Bender  17/05/2011
12-3d-118/11 Cu privire la validarea hotărârilor Colegiului de calificare nr.147-158 din 15.04.2011 îprivind rezultatele atestării înainte de termen a procurorilor 17/05/2011
12-3d-117/11 Cu privire la validarea hotărârilor Colegiului de calificare nr.122-146 din 08.04.2011 îprivind rezultatele atestării ordinare a procurorilor  17/05/2011
12-3d-116/11 Cu privire la validarea hotărârilor Colegiului de calificare nr.159-168 din 29.04.2011 îprivind rezultatele evaluărilor probelor scrisă şi orală ale participanţilor la suplinirea funcţiilor vacante  17/05/2011
12-3d-115/11 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 15.04.2011 în privinţa procurorului în procuratura r.Rîşcani, Octavian Jalbă  17/05/2011
12-3d-114/11 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 15.04.2011 în privinţa procurorului în procuratura mun.Bălţi, Marian Ramaşdan  17/05/2011
12-3d-113/11 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 15.04.2011 în privinţa procurorului în procuratura Anticorupţie, Marcel Tumuruc  17/05/2011
12-3d-112/11 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 15.04.2011 în privinţa procurorului în procuratura Anticorupţie, Alexandru Zgureanu  17/05/2011
12-3d-111/11 Cu privire la contestarea hotărârii Colegiului disciplinar din 15.04.2011 în privinţa procurorului în procuratura Anticorupţie, Svetlana Godoroja-Rusu  17/05/2011
12-3d-110/11 Cu privire la contestarea hotărârii Colegiului disciplinar din 15.04.2011 în privinţa procurorului în procuratura Anticorupţie, Ruslan Botnaru  17/05/2011
12-3d-109/11 Cu privire la  cererea procurorului Efimia Toderenco despre eliberarea din funcţie din proprie iniţiativă  17/05/2011
12-3d-108/11 Cu privire la  cererea procurorului Nicolai Carafizi despre eliberarea din funcţie din proprie iniţiativă  17/05/2011
12-3d-107/11 Cu privire la  cererea procurorului Natalia Esir despre eliberarea din funcţie din proprie iniţiativă  17/05/2011
12-3d-106/11 Cu privire la  cererea procurorului Aureliu Postică despre eliberarea din funcţie din proprie iniţiativă  17/05/2011
12-3d-105/11 Cu privire la examinarea propunerii despre conferirea medaliei "Veteran al Procuraturii" domnilor Gheorghe Jitari, Evghenii Ochişev, Mihail Gusca  03/05/2011
12-3d-104/11 Cu privire la cererea procurorului  în sect.Buiucani mun.Chişinău Olesea Roşca despre prelungirea concediului acordat pentru îngrijirea copilului  03/05/2011
12-3d-103/11 Cu privire la  cererea procurorului Marcel Caras despre eliberarea din funcţie din proprie iniţiativă  03/05/2011
12-3d-102/11 Cu privire la  cererea procurorului Nicolae Simeniuc despre eliberarea din funcţie din proprie iniţiativă  03/05/2011
12-3d-101/11 Cu privire la  cererea procurorului Vitalie Apostu despre eliberarea din funcţie din proprie iniţiativă  03/05/2011
12-3d-100/11 Privind anunţarea concursului pentru suplinirea funcțiilor vacante de procuror în procuratura  03/05/2011
12-3d-98/11  Cu privire la  cererea procurorului Liudmila Cecan despre reîncadrarea în funcţie  03/05/2011
12-3d-98/11  Cu privire la  cererea procurorului Ala Căuş despre reîncadrarea în funcţie  03/05/2011
12-3d-97/11 Cu privire la  cererea procurorului Olga Gavgaş despre reîncadrarea în funcţie  03/05/2011
12-3d-96/11 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 15.04.2011 în privinţa procurorului Anatolie Ciuleacu  03/05/2011
12-3d-95/11 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 15.04.2011 în privinţa procurorului Valeriu Smochină  03/05/2011
12-3d-94/11 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 15.04.2011 în privinţa procurorului Anatol Viţu  03/05/2011
12-3d-93/11 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 15.04.2011 în privinţa procurorului Vadim Marianciuc  03/05/2011
12-3d-92/11 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 15.04.2011 în privinţa procurorului Pavel Viniţchi  03/05/2011
12-3d-91/11 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 15.04.2011 în privinţa procurorului Ruslan Caşu  03/05/2011
12-3d-90/11 Cu privire la contestarea hotărârii Colegiului disciplinar din 15.04.2011 în privinţa procurorului Ion Mazur  03/05/2011
12-3d-89/11 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 25.03.2011 în privinţa procurorului Victoria Pascalov  03/05/2011
12-3d-88/11 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 25.03.2011 în privinţa procurorului Lucreţia Zaharia  03/05/2011
12-3d-87/11 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 25.03.2011 în privinţa procurorului Dumitru Tomiţa  03/05/2011
12-3d-86/11 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 25.03.2011 în privinţa procurorului Alexandru Gaga  03/05/2011
12-3d-85/11 Cu privire la cererile de participare la concursul pentru promovarea la funcţia  de procuror secţie în Procuratura Generală  03/05/2011
12-3d-84/11 Cu privire la cererile de participare la concurs pentru suplinirea funcțiilor vacante de procuror în procuratură, precum şi adjunct al procurorului în unele raioane  03/05/2011
12-3d-83/11 Cu privire la  cererea procurorului Boris Poiată despre eliberarea din funcţie din proprie iniţiativă  03/05/2011
12-3d-82/11 Cu privire la  cererea procurorului Igor Grosu despre eliberarea din funcţie din proprie iniţiativă  03/05/2011
12-3d-81/11 Cu privire la  cererea procurorului Semion Hadîrcă despre eliberarea din funcţie din proprie iniţiativă  12/04/2011
12-3d-80/11 Cu privire la  cererea procurorului Natalia Esir despre reîncadrarea în funcţie  12/04/2011
12-3d-79/11 Cu privire la  cererea procurorului Aurelia Golban despre eliberarea din funcţie din proprie iniţiativă  12/04/2011
12-3d-78/11 Cu privire la  desemnarea cîștigătorului concursului, anunțat  pentru ocuparea funcției vacante de procuror în procuratura raionului Briceni  12/04/2011
12-3d-77/11 Privind rezultatul concursului anunțat  pentru ocuparea funcției vacante de procuror în procuratura Anticorupţie  12/04/2011
12-3d-76/11 Cu privire la suspendarea din funcţie  a procurorului Svetlana Ţurcanu  12/04/2011
12-3d-75/11 Cu privire la contestarea hotărârii Colegiului disciplinar din 25.02.2011 în privinţa procurorului în procuratura Criuleni, Alexandru Machidon  12/04/2011
12-3d-74/11 Cu privire la contestarea hotărârii Colegiului disciplinar din 25.02.2011 în privinţa procurorului în procuratura Anticorupţie, Roman Statnîi  12/04/2011
12-3d-73/11 Cu privire la contestarea hotărârii Colegiului disciplinar din 27.01.2011 în privinţa procurorului Marcel Tumuruc, adjunct al procurorului Anticorupţie  12/04/2011
12-3d-72/11 Cu privire la contestarea hotărârii Colegiului disciplinar din 25.02.2011 în privinţa procurorului Ion Mazur  12/04/2011
12-3d-71/11 Cu privire la  cererea procurorului Vladimir Şeremet despre eliberarea din funcţie din proprie iniţiativă  12/04/2011
12-3d-70/11 Cu privire la  cererea procurorului Ion Timofeevici despre eliberarea din funcţie din proprie iniţiativă  12/04/2011
12-3d-69/11 Privind anunţarea concursului pentru promovarea în funcția de procuror secţie în Procuratura Generală  22/03/2011
12-3d-68/11 Privind anunţarea concursului pentru suplinirea funcțiilor vacante de procuror în procuratură şi adjunct al procurorului teritorial  22/03/2011
12-3d-67/11 Cu privire la  cererea procurorului Arcadie Crainic despre eliberarea din funcţie din proprie iniţiativă  22/03/2011
12-3d-66/11 Cu privire la cererile de participare la concurs pentru suplinirea funcțiilor vacante de procuror în procuratură  22/03/2011
12-3d-65/11 Cu privire la  desemnarea cîștigătorului concursului, anunțat  pentru ocuparea funcției vacante de procuror în procuratura raionului Călăraşi  22/03/2011
12-3d-64/11 Cu privire la  desemnarea cîștigătorului concursului, anunțat  pentru ocuparea funcției vacante de procuror în procuratura raionului Drochia  22/03/2011
12-3d-63/11 Cu privire la  desemnarea cîștigătorului concursului, anunțat  pentru ocuparea funcției vacante de procuror în procuratura raionului Ştefan Vodă  22/03/2011
12-3d-62/11 Cu privire la  desemnarea cîștigătorului concursului, anunțat  pentru ocuparea funcției vacante de procuror în procuratura raionului Sîngerei  22/03/2011
12-3d-61/11 Cu privire la cererea de participare la concurs pentru suplinirea funcției vacante de  adjunct al procurorului raionului Şoldăneşti  22/03/2011
12-3d-60/11 Cu privire la cererea procurorului Olga Bradu despre acordarea concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului şi suspendarea din funcţie 22/03/2011
12-3d-59/11 Cu privire la  validarea hotărîrilor Colegiului disciplinar nr.nr.118-121din 25.02.2011  privind rezultatele evaluărilor probelor scrise şi orală ale participanţilor la concursul pentru suplinirea  funcţiilor vacante  22/03/2011
12-3d-58/11 Cu privire la  validarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 25.02.2011 în privinţa procurorului procuraturii sect.Ciocana mun.Chişinău, Leonid Demidov  22/03/2011
12-3d-57/11 Cu privire la  validarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 25.01.2011 în privinţa procurorului Alexandru Bernaz  22/03/2011
12-3d-56/11 Cu privire la contestarea hotărârii Colegiului disciplinar din 27.01.2011 în privinţa procurorului în procuratura sect.Botanica mun.Chişinău, Victor Sanduleac  22/03/2011
12-3d-55/11 Cu privire la contestarea hotărârii Colegiului disciplinar din 27.01.2011 în privinţa procurorului Valentina Bradu  22/03/2011
12-3d-54/11 Cu privire la  cererea procurorului Dumitru Carabeţchi despre eliberarea din funcţie din proprie iniţiativă  22/03/2011
12-3d-53/11 Cu privire la  cererea procurorului Silvian Mahu despre eliberarea din funcţie din proprie iniţiativă  22/03/2011
12-3d-52/11 Cu privire la  cererea procurorului Ion Postoronca despre eliberarea din funcţie din proprie iniţiativă  22/03/2011
12-3d-51/11 Cu privire la cererile de participare la concurs pentru suplinirea funcțiilor vacante de procuror în procuratură al raionului Ştefan Vodă şi procuror al mun.Bender  22/02/2011
12-3d-50/11 Cu privire la  cererea procurorului Anton Cardaniuc despre suspendarea din funcţie  22/02/2011
12-3d-49/11 Privind aprobarea pct.22 din Regulamentul cu privire la atestarea procurorilor  15/02/2011
12-3d-48/11 Cu privire la  cererea procurorului Irina Sibova despre suspendarea din funcţie  15/02/2011
12-3d-47/11 Cu privire la  cererea de eliberare din funcţie din proprie iniţiativă a procurorului Sergiu Paşcaneanu  15/02/2011
12-3d-46/11 Privind anunţarea concursului pentru suplinirea funcțiilor vacante de procuror în procuratură  15/02/2011
12-3d-45/11 Cu privire la  validarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 27.01.2011 în privinţa procurorului Victor Socol  15/02/2011
12-3d-44/11 Cu privire la  validarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 27.01.2011 în privinţa procurorului Grigore Clevadî  15/02/2011
12-3d-43/11 Cu privire la  validarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 27.01.2011 în privinţa procurorului Lorenta Gorea  15/02/2011
12-3d-42/11 Cu privire la  validarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 27.01.2011 în privinţa procurorului în procuratura raionului Basarabeasca, Oleg Gherman  15/02/2011
12-3d-41/11 Cu privire la  cererea de eliberare din funcţie din proprie iniţiativă a procurorului Ruslan Dodica  15/02/2011
12-3d-40/11 Cu privire la  cererea de eliberare din funcţie din proprie iniţiativă a procurorului Alexandru Bernaz  15/02/2011
12-3d-39/11 Cu privire la  coordonarea proiectului Planului de formare formatori INJ pentru anul 2011  15/02/2011
12-3d-38/11 Cu privire la  coordonarea proiectului Planului de formare continuă pentru semestrul II al anului 2011  15/02/2011
12-3d-37/11 Privind audierea Raportului de activitate al Consiliului Superior al Procurorilor pentru anul 2010  15/02/2011
2-3d-36/11 Cu privire la  completarea hotărîrii Consiliului Superior al Procurorilor nr. 2-3d-488/10 din 23.12.2010  1/02/2011
2-3d-35/11 Cu privire la  cererea procurorului Elena Ceruţa, despre suspendarea  din funcţie  1/02/2011
2-3d-34/11 Cu privire la  cererea procurorului Anastasia Juravliova, despre încetarea suspendării  şi revenirea  în funcţie  1/02/2011
2-3d-33/11 Cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de adjunct al procurorului raionului Şoldăneşti  1/02/2011
2-3d-32/11 Cu privire la demersul Procurorului General despre atestarea înainte de termen a unor procurori sancţionaţi disciplinar 1/02/2011
2-3d-31/11 Cu privire la  cererea d-nei Natalia Ataman, despre încetarea suspendării  şi revenirea  în funcţie, cu reducerea programului de muncă  1/02/2011
2-3d-30/11 Cu privire la  cererea candidatului la funcția de șef  al secției judiciară şi investigaţii generale în procuratura mun.Chişinău, procuror Victor Plugaru despre retragerea din concurs  1/02/2011
2-3d-29/11 Cu privire la  desemnarea cîștigătorului concursului, anunțat  pentru ocuparea funcției vacante de procuror, adjunct al procurorului raionului Ştefan Vodă  1/02/2011
2-3d-28/11 Cu privire la  desemnarea cîștigătorului concursului, anunțat  pentru ocuparea funcției vacante de procuror în procuratura raionului Criuleni  1/02/2011
2-3d-27/11 Cu privire la  desemnarea cîștigătorului concursului, anunțat  pentru ocuparea funcției vacante de procuror militar al procuraturii militare Cahul  1/02/2011
2-3d-26/11 Cu privire la  desemnarea cîștigătorului concursului, anunțat  pentru ocuparea funcției vacante de adjunct al procurorului raionului Cahul  1/02/2011
2-3d-25/11 Cu privire la  desemnarea cîștigătorului concursului, anunțat  pentru ocuparea funcției vacante de procuror militar al procuraturii militare Bălţi  1/02/2011
2-3d-24/11 Cu privire la  desemnarea cîștigătorului concursului, anunțat  pentru ocuparea funcției vacante de procuror al raionului Hînceşti  1/02/2011
2-3d-23/11 Cu privire la  desemnarea cîștigătorului concursului, anunțat  pentru ocuparea funcției vacante de procuror al raionului Făleşti  1/02/2011
2-3d-22/11 Cu privire la  desemnarea cîștigătorului concursului, anunțat  pentru ocuparea funcției vacante de procuror, șef adjunct al secției judiciar penală a Procuraturii Generale  1/02/2011
2-3d-21/11 Cu privire la  desemnarea cîștigătorului concursului, anunțat  pentru ocuparea funcției vacante de procuror, șef adjunct al secției judiciar civilă şi contencios administrativ  1/02/2011
2-3d-20/11 Cu privire la validarea hotărîrilor Colegiului de calificare nr.106-117 din 24.10.2010 privind rezultatul evaluărilor probelor scrisă şi orală ale participanţilor la concursul pentru suplinirea funcţiilor vacante  1/02/2011
2-3d-19/11  Despre aprobarea Regulamentului cu privire la atestarea procurorilor  1/02/2011
2-3d-18/11 Cu privire la raportul de activitate al Colegiului disciplinar pentru anul 2010  1/02/2011
2-3d-17/11 Cu privire la raportul de activitate al Colegiului de calificare pentru anul 2010  1/02/2011
2-3d-15/11 Cu privire la expirarea termenului constituţional de deţinere a mandatului de procuror al r-lui Ştefan Vodă şi procuror al mun. Bender şi anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiilor vacante  18/01/2011
2-3d-14/11 Cu privire la examinarea prezentărilor despre aplicarea măsurilor de încurajare unor procurori  18/01/2011
2-3d-13/11 Cu privire la cererea procurorului Valentina Căruceru despre acordarea concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului şi suspendarea din funcţie  18/01/2011
2-3d-12/11 Cu privire la cererea procurorului Rodica Tataru despre reîncadrarea în funcţie  18/01/2011
2-3d-11/11 Cu privire la cererea de eliberare din funcție din propria iniţiativă  a procurorului în procuratura r-lui Edineţ, Patriţii Miron  18/01/2011
2-3d-10/11 Cu privire la informaţia Colegiului disciplinar despre procurorii sancţionaţi disciplinar în anul 2010  18/01/2011
2-3d-9/11 Cu privire la coordonarea programelor de acordare a concediilor de odihnă anuale   procurorilor  18/01/2011
2-3d-8/11 Cu privire la contestarea hotărîrii Consiliului disciplinar din 10.12.2010 privind stingerea înainte de termen a sancţiunii disciplinare aplicată procurorului Oleg Gonţa  18/01/2011
2-3d-7/11 Cu privire la contestarea hotărîrii Consiliului disciplinar din 10.12.2010 privind stingerea înainte de termen a sancţiunii disciplinare aplicată procurorului Veaceslav Balan  18/01/2011
2-3d-6/11 Cu privire la dispunerea executării obligaţiilor de şef-adjunct al secţiei secretariat şi audienţă  procurorului Lorenta Gorea  18/01/2011
2-3d-5/11 Cu privire la cererea de eliberare din funcție din propria iniţiativă  a procurorului în procuratura mun. Chişinău, Larisa Putin  18/01/2011
2-3d-4/11 Cu privire la cererea de eliberare din funcție din propria iniţiativă  a procurorului în procuratura r-lui Floreşti, Ion Prodan  18/01/2011
2-3d-3/11 Cu privire la cererea de eliberare din funcție din propria iniţiativă  a procurorului în procuratura r-lui Basarabeasca, Oleg Gherman  18/01/2011
2-3d-2/11 Cu privire la cererea de participare la concurs pentru suplinirea funcției vacante de procuror al raionului Hînceşti  18/01/2011
2-3d-1/11 Cu privire la cererile de participare la concurs pentru suplinirea funcțiilor vacante de procuror  în procuratură  18/01/2011
12-3d-493/10 Cu privire la demersul Colegiului disciplinar despre atestarea înainte de termen a procurorului sect.Rîșcani mun.Chișinău, Anton Cardaniuc 23 decembrie  2010
12-3d-492/10 Cu privire la cererea procurorului Victoria Boldesco despre reîncadrarea în  funcţie 23 decembrie  2010
12-3d-491/10 Cu privire la cererea procurorului Oxana Ungureanu despre suspendarea din funcţie 23 decembrie  2010
12-3d-490/10 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 10 decembrie 2010 în privinţa procurorului Marian Tomic 23 decembrie  2010 
2-3d-489/10 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 10 decembrie 2010 în privinţa procurorului Anton Cardaniuc 23 decembrie  2010
2-3d-488/10 Cu privire la contestarea hotărârii Colegiului disciplinar din 12.11.2010 în privinţa procurorului Ruslan Dodica 23 decembrie 2010
2-3d-487/10 Cu privire la cererea dlui Eduard Capcelea privind participarea la concurs pentru suplinirea funcției vacante de procuror în procuratura Anticorupție 23 decembrie  2010
2-3d-486/10 Cu privire la  desemnarea cîștigătorului concursului, anunțat  pentru ocuparea funcției vacante de procuror, șef adjunct al secției control a urmăririi penale 23 decembrie  2010
2-3d-485/10 Cu privire la  desemnarea cîștigătorului concursului, anunțat  pentru ocuparea funcției vacante de procuror al r-lui Rezina 23 decembrie  2010
2-3d-484/10 Cu privire la  desemnarea cîștigătorului concursului, anunțat  pentru ocuparea funcției vacante de procuror, adjunct al procurorului r-lui Soroca 23 decembrie  2010
2-3d-483/10 Cu privire la  desemnarea cîștigătorului concursului, anunțat  pentru ocuparea funcției vacante de procuror, adjunct al procurorului r-lui Dondușeni 23 decembrie  2010
2-3d-482/10 Cu privire la  desemnarea cîștigătorului concursului, anunțat  pentru ocuparea funcției vacante de procuror, șef-adjunct al secției judiciară și investigații generale în procuratura mun.Chișinău 23 decembrie  2010
2-3d-481/10 Cu privire la  desemnarea cîștigătorului concursului, anunțat  pentru ocuparea funcției vacante de procuror, șef-adjunct al secției exercitare și conducere a urmăririi penale în procuratura mun.Chișinău 23 decembrie  2010
2-3d-480/10 Cu privire la  desemnarea cîștigătorului concursului, anunțat  pentru ocuparea funcției vacante de procuror, șef al secției exercitare și conducere a urmăririi penale în procuratura mun.Chișinău 23 decembrie 2010
2-3d-479/10 Cu privire la  desemnarea cîștigătorului concursului, anunțat pentru ocuparea funcției vacante de procuror, adjunct al procurorului mun.Chișinău 23 decembrie 2010
2-3d-475/10 Privind anunţarea concursului pentru suplinirea funcțiilor vacante de procuror în procuratură  14/12/2010
2-3d-454/10 Cu privire la cererea dnei Virgilia Udrea, privind reîncadrarea în funcţie şi reducerea programului de muncă 30/11/2010
2-3d-453/10  Cu privire la cererea procurorului Ina Bodean despre suspendarea din funcţie 30/11/2010
2-3d-452/10 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului, anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror, şef-adjunct al secţiei combatere trafic de fiinţe umane  30/11/2010
2-3d-451/10 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului, anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror, adjunct al procurorului procuraturii de nivelul Curţii de Apel Bălţi  30/11/2010
2-3d-450/10 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului, anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de adjunct al procurorului mun.Chişinău  30/11/2010
2-3d-449/10 Privind numirea unor absolvenţi ai Institutului Naţional  al Justiţiei în funcţia de  procur în procuratură  30/11/2010
2-3d-448/10 Cu privire la validarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 12.11.2010 în privinţa procurorului Ion Mazur  30/11/2010
2-3d-447/10 Cu privire la validarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 12.11.2010 în privinţa procurorului Andrei Lesnic  30/11/2010
2-3d-446/10 Cu privire la validarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 12.11.2010 în privinţa procurorului Eduard Patic  30/11/2010
2-3d-445/10 Cu privire la validarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 12.11.2010 în privinţa procurorului Dan Coptileţ  30/11/2010
2-3d-444/10 Cu privire la contestarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 12.11.2010 în privinţa procurorului Natalia Botnaru  30/11/2010
2-3d-443/10 Cu privire la contestarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 12.11.2010 în privinţa procurorului Vitalie Apostu, adjunct al procurorului mun.Chişinău  30/11/2010
2-3d-442/10 Privind anunţarea concursului pentru suplinirea funcțiilor vacante de procuror în procuratură   30/11/2010
2-3d-441/10 Cu privire la cererile de participare la concurs pentru suplinirea funcțiilor vacante de procuror conducător  30/11/2010
2-3d-440/10 Cu privire la cererea procurorului Aurelia Golban, privind reîncadrarea în funcţie 30/11/2010
2-3d-439/10 Cu privire la cererea procurorului Tatiana Vidraşco despre suspendarea din funcţie 30/11/2010
2-3d-438/10 Cu privire la cererea procurorului Ludmila Brajnicova despre suspendarea din funcţie 30/11/2010
2-3d-437/10 Cu privire la cererea procurorului Sergiu Canţer, privind restabilirea în funcţie 30/11/2010
-3d-436/10 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie din proprie iniţiativă a procurorului în procuratura sect.Centru Stela Barbă  30/11/2010
2-3d-435/10 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului, anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror al mun.Chişinău  30/11/2010
2-3d-434/10 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului, anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror al r-lui Hînceşti  30/11/2010
2-3d-433/10 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului, anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror al r-lui Anenii Noi  30/11/2010
2-3d-432/10 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului, anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror al r-lui Străşeni  30/11/2010
2-3d-431/10 Cu privire la cererea procurorului Tatiana Timofti-Rusanovscaia  despre reîncadrarea în funcţie  8/11/2010
2-3d-430/10 Cu privire la încetarea suspendării din funcţie a procurorului Iurie Oborocean  8/11/2010
2-3d-429/10 Cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcțiilor vacante de procuror în unele procuraturi teritoriale   8/11/2010
2-3d-428/10 Cu privire la validarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 22 octombrie 2010 îprivinţd stingerea înainte de termen a sancţiunii disciplinare aplicată procurorului Vladimir Lupu   8/11/2010
2-3d-427/10 Cu privire la raportul procurorului Anenii Noi  despre exercitarea de către procurorul  Liudmila Calion a atribuţiilor procurorului teritorial   8/11/2010
2-3d-426/10 Privind anunţarea concursului pentru suplinirea funcțiilor vacante de procuror în unele procuraturi teritoriale   8/11/2010
2-3d-425/10 Cu privire la validarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 22.10.2010 în privinţa procurorului Efimia Toderenco   8/11/2010
2-3d-424/10 Cu privire la validarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 22.10.2010 în privinţa procurorului în procuratura sect.Rîşcani mun. Chişinău, Oleg Russu  8/11/2010
2-3d-423/10 Cu privire la validarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 22.10.2010 în privinţa procurorului în procuratura municipiului Comrat, Eduard Velicov  8/11/2010
2-3d-422/10 Cu privire la validarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 22.10.2010 în privinţa procurorului interimar al municipiului Comrat, Natalia Bolgar  8/11/2010
2-3d-421/10 Cu privire la validarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 22.10.2010 în privinţa procurorului în procuratura mun. Bălţi, Ghenadie Tocaiuc  8/11/2010
2-3d-420/10 Cu privire la validarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 22.10.2010 în privinţa procurorului în procuratura sect.Buiucani mun. Chişinău, Violeta Denis  8/11/2010
2-3d-419/10 Cu privire la validarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 22.10.2010 în privinţa procurorului Igor Negreanu  8/11/2010
2-3d-418/10 Cu privire la validarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 22.10.2010 în privinţa procurorului Corneliu Pleşca  8/11/2010
2-3d-417/10 Cu privire la validarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 22.10.2010 în privinţa procurorului Dumitru Dulgher  8/11/2010
2-3d-416/10 Cu privire la validarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 22.10.2010 în privinţa procurorului Maxim Gropa  8/11/2010
2-3d-415/10 Cu privire la contestarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 22.10.2010 în privinţa procurorului Vladislav Harti  8/11/2010
2-3d-413/10 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie din proprie iniţiativă a  procurorului Victor Bantîş  8/11/2010
2-3d-412/10 Cu privire la numirea în funcția de procuror în procuratură a absolventei Institutului Naţional al Justiţiei, Mariana Nacu  8/11/2010
2-3d-411/10 Cu privire la cererile de participare la concurs pentru suplinirea unor funcțiil vacante de procuror  8/11/2010
2-3d-410/10 Cu privire la suspendarea ministrului Justiţiei, Alexandru Tănase din funcţia de membru de drept al Consiliului Superior al Procurorilor 28/10/2010
2-3d-409/10 Privind anunţarea concursului pentru suplinirea funcțiilor vacante de procuror, şef secţie şi procuror, şef adjunct secţie în Procuratura Anticorupţie  28/10/2010
2-3d-408/10 Privind anunţarea concursului pentru suplinirea funcțiilor vacante de procuror  adjunct şi procuror al procuraturii teritoriale  28/10/2010
2-3d-407/10 Hotărîre asupra demersului dnei Viorica Begenaru, preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii din România, privind delegarea a doi membri ai Consiliului Superior al Procurorilor pentru o vizită de lucru în perioada 09-12 noiembrie 2010 în România, Bucureşti  28/10/2010
2-3d-406/10 Privind anunţarea concursului pentru suplinirea funcțiilor vacante de procuror şef adjunct şi procuror  executor în unele subdiviziuni ale Procuraturii Generale  28/10/2010
2-3d-405/10 Privind anunţarea concursului pentru suplinirea funcțiilor vacante de procuror şef şi procuror  executor în procuraturile militare  28/10/2010
2-3d-404/10 Privind anunţarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de adjunct al procurorului  procuraturii de nivelul Curţii de Apel Bălţi   28/10/2010
2-3d-403/10 Cu privire la cererea procurorului Natalia Zmeu despre suspendarea din funcţie 28/10/2010
2-3d-401/10 Cu privire la cererea procurorului Cristina Rîmari despre rechemarea din concediul suplimentar neplătit pentru îngrigirea copilului  28/10/2010
2-3d-400/10 Cu privire la cererile de participare la concurs pentru suplinirea funcțiilor vacante de procuror în procuraturile teritoriale  28/10/2010
2-3d-399/10 Cu privire la eliberarea din funcţie din proprie iniţiativă a  procurorului Ion Draguţa  28/10/2010
2-3d-398/10 Cu privire la examinarea prezentărilor despre aplicarea măsurilor de încurajare unor procurori  19/10/2010
2-3d-397/10 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului, anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror al raionului Ungheni  19/10/2010
2-3d-396/10 Cu privire la validarea hotărârilor Colegiului de calificare din 4 octombrie 2010 şi 5 octombrie 2010 privind rezultatele evaluărilor probelor scrisă şi orală ale participanţilor la concursul pentru suplinirea funcţiilor vacante 19/10/2010
2-3d-395/10 Cu privire la cererea dnei Anjela Porojan despre reîncadrarea în funcţie şi reducerea programului de lucru  19/10/2010
2-3d-394/10 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie din proprie iniţiativă a procurorului Elena Mihailenco  19/10/2010
2-3d-393/10 Privind anunţarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de procuror al r-lui Rezina  05/10/2010
2-3d-392/10 Privind anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror conducător în procuratura mun.Chișinău 05/10/2010
2-3d-391/10 Cu privire la  coordonarea proiectului Planului de formare continuă pentru anul 2011 a audienţilor Institutului Naţional al Justiţiei  05/10/2010
2-3d-390/10 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului, anunţat pentru ocuparea funcției vacante de procuror al Procuraturii Anticorupţie  05/10/2010
2-3d-389/10 Cu privire la cererea de eliberare din funcţie din proprie iniţiativă a procurorului Vasilii Pascari  05/10/2010
2-3d-387/10 Privind anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiilor vacante de adjunct al procurorului în unele procuraturi teritoriale și șef adjunct secție în Procuratura Generală  05/10/2010
2-3d-386/10 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului, anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror al procuraturii de nivelul Curţii de Apel Cahul  05/10/2010
2-3d-385/10 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului, anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura de nivelul Curţii de Apel Bălţi  05/10/2010
2-3d-384/10 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului, anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror al procuraturii de nivelul Curţii de Apel Bălţi  05/10/2010
2-3d-383/10 Cu privire la plîngerea dlui Marin Afanas despre activitatea comisiei de elaborare a condiţiilor privind construirea complexului locativ pentru procurori  05/10/2010
2-3d-382/10 Cu privire la cererea dnei Rodica Leapin despre reîncadrarea în funcţie  05/10/2010
2-3d-381/10 Cu privire la cererea dnei L.Arsenii, despre ocuparea funcţiei vacante de procuror conducător  05/10/2010
2-3d-380/10 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului, anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura de nivelul Curţii de Apel Bender  21/09/2010
2-3d-379/10 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului, anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror al procuraturii de nivelul Curţii de Apel Bender  21/09/2010
2-3d-378/10 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului, anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror, şef al secţiei secretariat şi audienţă  21/09/2010
2-3d-377/10 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului, anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de adjunct al procurorului procuraturii de nivelul Curţii de Apel Chişinău  21/09/2010
2-3d-376/10 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului, anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror pentru misiuni speciale  21/09/2010
2-3d-375/10 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului, anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror, şef al secţiei tehnologii informaţionale şi investigaţii a infracţiunilor în domeniul informaticii  21/09/2010
2-3d-374/10 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului, anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror, şef-adjunct al secţiei asistenţă juridică internaţională şi integrare europeană  21/09/2010
2-3d-373/10 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului, anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror, şef al secţiei asistenţă juridică internaţională şi integrare europeană  21/09/2010
2-3d-372/10 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului, anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror, şef al secţiei control al activităţii operative de investigaţii şi asigurarea regimului secret  21/09/2010
2-3d-371/10 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului, anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror, şef al secţiei combatere tortură  21/09/2010
2-3d-370/10 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului, anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror, şef al secţiei combatere trafic de fiinţe umane  21/09/2010
2-3d-369/10 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului, anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror, şef al secţiei control al urmăririi penale   21/09/2010
2-3d-368/10 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului, anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror, şef-adjunct al secţiei conducere a urmăririi penale in organele centrale ale MAI şi SV  21/09/2010
2-3d-367/10 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului, anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror, şef al secţiei conducere a urmăririi penale in organele centrale ale MAI şi SV  21/09/2010
2-3d-366/10 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului, anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror, şef al secţiei exercitare a urmăririi penale pe cazuri excepţionale  21/09/2010
2-3d-365/10 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului, anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror, şef-adjunct al secţiei exercitare a urmăririi penale pe cazuri excepţionale  21/09/2010
2-3d-364/10 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului, anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror-adjunct al procurorului raionului Taraclia  21/09/2010
2-3d-363/10 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului, anunţat pentru ocuparea funcţiilor vacante de procuror în  procuratura de nivelul Curţii de Apel Chişinău  21/09/2010
2-3d-362/10 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului, anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror al procuraturii de nivelul Curţii de Apel Chişinău  21/09/2010
2-3d-361/10 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului, anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror, şeft al secţiei analiză şi implementare CEDO din cadrul Direcţiei judiciare  21/09/2010
2-3d-360/10 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului, anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror, şeft al secţiei jreprezentare a învinuirii în Curtea Supremă de Justiţie din cadrul Direcţiei judiciare  21/09/2010
2-3d-359/10 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului, anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror, şeft al secţiei judiciar-civile şi contencios administrativ din cadrul Direcţiei judiciare  21/09/2010
2-3d-358/10 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului, anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror, şef-adjunct al secţiei judiciar-penale din cadrul Direcţiei judiciare  21/09/2010
2-3d-357/10 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului, anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror, şef al secţiei investigaţii şi infracţiuni în Forţele Armate din cadrul Direcţiei investigaţii generale  21/09/2010
2-3d-356/10 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului, anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror, şef al secţiei control al executării pedepselor şi locurilor de detenţie din cadrul Direcţiei investigaţii generale  21/09/2010
2-3d-355/10 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului, anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror, şef-adjunct al secţiei minori şi drepturile omului din cadrul Direcţiei investigaţii generale  21/09/2010
2-3d-354/10 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului, anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror, şef al secţiei minori şi drepturile omului din cadrul Direcţiei investigaţii generale  21/09/2010
2-3d-353/10 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului, anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror, şef-adjunct al secţiei investigaţii financiar-economice din cadrul Direcţiei investigaţii generale  21/09/2010
2-3d-352/10 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului, anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror, şef al secţiei investigaţii financiar-economice din cadrul Direcţiei investigaţii generale  21/09/2010
2-3d-351/10 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului, anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror al raionului Soroca  21/09/2010
2-3d-350/10 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului, anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror al raionului Ocniţa  21/09/2010
2-3d-349/10 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului, anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror al raionului Briceni  21/09/2010
2-3d-348/10 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului, anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror al raionului Ialoveni  21/09/2010
2-3d-347/10 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului, anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror, şef al Direcţiei judiciare  21/09/2010
2-3d-346/10 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului, anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror, şef al Direcţiei control al urmăririi penale şi asistenţă metodică  21/09/2010
2-3d-345/10 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului, anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror, şef al Direcţiei exercitare şi conducere a urmăririi penale  21/09/2010
2-3d-344/10 Cu privire la desemnarea cîştigătorului concursului, anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror, şef al Direcţiei investigaţii generale  21/09/2010
2-3d-343/10 Cu privire la  dispunerea exercitării interimatului funcţiei de procuror-șef al secției personal  21/09/2010
2-3d-342/10 Cu privire la cererea procurorului Natalia Secrieru despre suspendarea din funcţie  21/09/2010
2-3d-341/10 Cu privire la cererea procurorului Alina Crecicovschi despre suspendarea din funcţie  21/09/2010
2-3d-340/10 Privind anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror adjunct și procuror în procuratură 21/09/2010
2-3d-339/10 Cu privire la concursul pentru  suplinirea funcţiei vacante de procuror-șef al procuraturii Anticorupție  21/09/2010
2-3d-338/10 Cu privire la concursul pentru  suplinirea funcţiei vacante de procuror al mun.Chișinău  21/09/2010
2-3d-337/10 Cu privire la concursul pentru  suplinirea funcţiei vacante de procuror al r-lui Hînceşti  21/09/2010
2-3d-336/10 Cu privire la concursul pentru  suplinirea funcţiei vacante de procuror al r-lui Anenii Noi 21/09/2010
2-3d-335/10 Cu privire la concursul pentru  suplinirea funcţiei vacante de procuror al r-lui Strășeni 21/09/2010
2-3d-334/10 Cu privire la cererea procurorului Ludmila Railean despre reîncadrarea în  funcţie 21/09/2010
2-3d-333/10 Cu privire la cererea procurorului Anastasia Juravliova despre suspendarea din funcţie 21/09/2010
2-3d-332/10 Cu privire la cererea procurorului Tatiana Bucos-Casir despre suspendarea din funcţie 21/09/2010
2-3d-331/10 Cu privire la cererea procurorului Maia Bordea, despre suspendarea din funcţie 21/09/2010
2-3d-330/10 Cu privire la validarea hotărîririlor colegiului disciplinar din 20.07.2010 în privinţa procurorului Victor Bantis 21/09/2010
2-3d-329/10 Cu privire la validarea hotărîririlor colegiului disciplinar din 20.07.2010 în privinţa procurorilor Victor Olărescu şi Mariana Leahu 21/09/2010
2-3d-328/10 Cu privire la validarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 20.07.2010 în privinţa procurorului Victor Olărescu 21/09/2010
2-3d-327/10 Cu privire la validarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 20.07.2010 în privinţa procurorului Anton Cardaniuc 21/09/2010
2-3d-326/10 Cu privire la contestarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 20.07.2010 în privinţa procurorului Vasilii Pascari 21/09/2010
2-3d-325/10 Cu privire la contestarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 20.07.2010 în privinţa procurorului Oleg Veretino 21/09/2010
2-3d-324/10 Cu privire la contestarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 20.07.2010 în privinţa procurorului Eduard Harunjen 21/09/2010
2-3d-323/10 Cu privire la contestarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 20.07.2010 în privinţa procurorului în procuratura mun.Chişinău, Georghe Cobzac 21/09/2010
2-3d-322/10 Cu privire la contestarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 20.07.2010 în privinţa procurorului în procuratura r-lui Criuleni, Ion Gonceariuc 21/09/2010
2-3d-321/10 Cu privire la validarea hotărârilor Colegiului de calificare din 08.09.2010 și 18.09.2010  21/09/2010
2-39-320/10 Cu privire la cererea de eliberare din funcție din proprie iniţiativă a procurorului Denis Violeta, procuror în procuratura sect.Buiucani 21/09/2010
2-39-319/10 Cu privire la cererea de eliberare din funcție din proprie iniţiativă a procurorului Adrian Guriţanu, adjunct al procurorului r-nul Donduşeni 21/09/2010
2-3d-317/10 Cu privire la examinarea prezentărilor despre aplicarea măsurilor de încurajare unor procurori 26/08/2010
2-3d-316/10 Cu privire la desemnarea unui membru din rîndul procurorilor în  Comisia pentru examenele de admitere și Comisia de contestare la Institutul Național al Justiției 26/08/2010
2-3d-315/10 Cu privire la cererea procurorului Diana Vatavu despre reîncadrarea în  funcţie 26/08/2010
2-3d-314/10 Cu privire la concursul pentru  suplinirea funcţiei vacante de procuror al r-lui Ialoveni 26/08/2010
2-3d-312/10 Cu privire la cererea de eliberare din funcție din proprie iniţiativă a procurorului Vasile Boaghe, șef adjunct al secţiei judiciar-civilă și contencios administrativ 26/08/2010
2-3d-308/10 Cu privire la concursul pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror,șef al Direcției Investigații Generale 27/07/2010
2-3d-307/10 Cu privire la concursul pentru  suplinirea funcţiilor vacante de procuror șef și procuror în procuratura de nivelul Curții de Apel Bender 27/07/2010
2-3d-306/10 Cu privire la concursul pentru  suplinirea funcţiilor vacante de procuror șef și procuror în procuratura de nivelul Curții de Apel Cahul 27/07/2010
2-3d-305/10 Cu privire la concursul pentru  suplinirea funcţiilor vacante de procuror șef, procuror adjunct și procuror în procuratura de nivelul Curții de Apel Chișinău 27/07/2010
2-3d-304/10 Cu privire la concursul pentru  suplinirea funcţiilor vacante de procuror șef, procuror adjunct și procuror în procuratura de nivelul Curții de Apel Bălți 27/07/2010
2-3d-303/10 Privind desfășurarea concursului pentru suplinirea posturilor vacante de procuror în procuratură, între unii absolvenți ai Institutului Național al Justiției 27/07/2010
2-3d-302/10 Cu privire la dispunerea exercitării interimatului funcţiei de procuror al r-lui Anenii Noi, de către procurorul Poiată Boris 27/07/2010
2-3d-301/10 Cu privire la dispunerea exercitării interimatului funcţiei de procuror șef al procuraturii Anticorupție de către procurorul adjunct, Marcel Tumuruc 27/07/2010
2-3d-300/10 Cu privire la concursul pentru  suplinirea funcţiei vacante de procuror al r-lui Soroca 27/07/2010
2-3d-299/10 Cu privire la concursul pentru  suplinirea funcţiei vacante de procuror al r-lui Ocnița 27/07/2010
2-3d-298/10 Cu privire la cererea de eliberare din funcție din proprie iniţiativă a procurorului Buliga Ion 27/07/2010
2-3d-297/10 Cu privire la cererea de eliberare din funcție din proprie iniţiativă a procurorului Cobzac Gheorghe 27/07/2010
2-3d-296/10 Cu privire la cererea de eliberare din funcție din proprie iniţiativă a procurorului Lucreția Socolov 27/07/2010
2-3d-295/10 Privind anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror şef al procuraturii Anticorupție 27/07/2010
2-3d-294/10 Privind anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror şef al procuraturii r-lui Hîncești 27/07/2010
2-3d-293/10 Cu privire la  desemnarea cîştigătorului concursului, anunțat pentru ocuparea funcției vacante de adjunct al procurorului sect.Centru mun.Chișinău 13/07/2010
2-3d-292/10 Cu privire la  desemnarea cîștigătorului concursului, anunțat pentru ocuparea funcției vacante de procuror al r-lui Dondușeni 13/07/2010
2-3d-291/10 Cu privire la  desemnarea cîștigătorului concursului, anunțat pentru ocuparea funcției vacante de procuror al r-lui Sîngerei 13/07/2010
2-3d-290/10 Cu privire la  desemnarea cîștigătorului concursului, anunțat pentru ocuparea funcției vacante de procuror al r-lui Criuleni 13/07/2010
2-3d-289/10 Cu privire la validarea hotărârilor Colegiului de calificare din 11.06.2010 13/07/2010
2-3d-288/10 Cu privire la cererea procurorului Tatiana Ignat-Dicusar despre reîncadrarea în  funcţie 13/07/2010
2-3d-287/10 Cu privire la cererea procurorului Nadejda Podgurschi despre reîncadrarea în  funcţie 13/07/2010
2-3d-286/10 Cu privire la exercitarea de către procurorul  Vsevolod Ivanov a atribuţiilor procurorului, șef-adjunct al secției combaterea corupției în Procuratura Anticorupție 13/07/2010
2-3d-285/10 Cu privire la transferul procurorului  Ruslan Toma în funcția de procuror, șef-adjunct al secției conducere a urmăririi penale în procuratura mun.Chișinău 13/07/2010
2-3d-284/10 Cu privire la transferarea procurorului  Denis Rotaru în subdiviziunea Procuraturii Generale 13/07/2010
2-3d-283/10 Cu privire la transferarea procurorului  Octavian Nărea în subdiviziunea Procuraturii Generale 13/07/2010
2-3d-282/10 Cu privire la transferarea procurorului  Radu Dumneanu în subdiviziunea Procuraturii Generale 13/07/2010
2-3d-281/10 Cu privire la transferul  procurorului Vasile Solomon în funcţia de procuror în secţia asistenţă juridică internaţională şi integrare europeană 13/07/2010
2-3d-280/10 Cu privire la transferul procurorului  Eugeniu Gore în funcţia de procuror în procuratura sect.Centru mun.Chişinău 13/07/2010
2-3d-279/10 Cu privire la transferul procurorului  Sergiu Moraru în funcţia de procuror în procuratura sect.Centru mun.Chişinău 13/07/2010
2-3d-278/10 Cu privire la transferul procurorului Viorel Pocaznoi în funcţia de procuror în procuratura sect.Buiucani mun.Chişinău 13/07/2010
2-3d-277/10 Cu privire la  delegarea procurorului în procuratura r-lui Ialoveni Ina Pîrvu 13/07/2010
2-3d-276/10 Cu privire la prelungirea delegării procurorului Stela Barbă în subdiviziunea Procuraturii Generale 13/07/2010
2-3d-275/10 Cu privire la  delegarea procurorului  Ina Leahu pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu în  secţia minori şi drepturile omului 13/07/2010
2-3d-274/10 Cu privire la transferul procurorului  Dumitru Purici în funcţia de procuror în secţia tehnologii informaţionale şi investigaţii a infracţiunilor în domeniul informaticii 13/07/2010
2-3d-273/10 Cu privire la  dispunerea exercitării interimatului funcţiei de procuror al r-lui Străşeni de către procurorul adjunct, Elena Neaga 13/07/2010
2-3d-272/10 Privind anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror al r-lui Strășeni și procuror al r-lui Anenii-Noi 13/07/2010
2-3d-271/10 Cu privire la  înaintarea propunerilor pentru desemnarea membrilor  Consiliului Institutului Național al Justiției, din rîndul procurorilor 13/07/2010
2-3d-270/10 Cu privire la  suspendarea din funcţie a procurorului în procuratura r-lui Basarabeasca, Igor Răcilă 13/07/2010
2-3d-269/10 Cu privire la cererea procurorului Tatiana Prepeliță despre suspendarea din funcţie 13/07/2010
2-3d-268/10 Cu privire la cererea procurorului Ala Căuş despre suspendarea din funcţie 13/07/2010
2-3d-267/10 Cu privire la contestarea hotărârii Colegiului disciplinar din 25 iunie 2010 în privinţa procurorului Victor Plugaru 13/07/2010
2-3d-266/10 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 25 iunie 2010 în privinţa procurorului Ion Timofeevici 13/07/2010
2-3d-265/10 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 25 iunie 2010 în privinţa procurorului Leonid Zaharii 13/07/2010
2-3d-264/10 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 25 iunie 2010 în privinţa procurorului Petru Raileanu 13/07/2010
2-3d-263/10 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 25 iunie 2010 în privinţa procurorului Nicu Șendrea 13/07/2010
2-3d-262/10 Cu privire la contestarea de către Nicolai Jecov, a hotărîrii Colegiului de calificare nr.29 din 03.06.2010 13/07/2010
2-3d-261/10 Cu privire la cererea dnei Larisa Miculeț privind eliberarea din funcție 13/07/2010
2-3d-260/10 Cu privire la delegarea procurorului A.Tabureanu pentru a exercita atributiile de adjunct-interimar al procurorului r-lui Cahul 29/06/2010
2-3d-259/10 Cu privire la numirea procurorului Leonid Turculet in functia de procuror-interimar al procuraturii de nivelul CA Cahul 29/06/2010
2-3d-258/10 Cu privire la transferarea procurorului in procuratura r-lui Donduseni V.Plopa in functia de procuror sectie PG 29/06/2010
2-3d-257/10 Cu privire la transferarea procurorului in procuratura mun.Chisinau, Sv.Cusnova in functia de procuror in subdiviziunea PG 29/06/2010
2-3d-256/10 Cu privire la transferarea procurorului in procuratura sect.Centru S.Balcan in functia de procuror in subdiviziunea PG 29/06/2010
2-3d-255/10 Cu privire la cererea de demisie a procurorului S.Croitor din functia de procuror al mun.Chisinau si transferarea in subdiviziunea PG 29/06/2010
2-3d-254/10 Cu privire la transferarea procurorului in procuratura sect.Botanica, E.Ceruţa in functie echivalenta pe loc vacant 29/06/2010
2-3d-253/10 Cu privire la transferarea procurorului in procuratura sect.Botanica mun.Chisinau, V.Lungu în aceeasi procuratura, pe loc vacant 29/06/2010
2-3d-252/10 Cu privire la prelungirea delegarii procurorului Cealic in procuratura r-lui Străşeni 29/06/2010
2-3d-251/10 Cu privire la prelungirea delegarii procurorului Barbalat in procuratura r-lui Anenii Noi 29/06/2010
2-3d-250/10 Cu privire la desemnarea cistigatorului concursului desfasurat pentru ocuparea functiei de procuror sect.Buiucani 29/06/2010
2-3d-249/10 Cu privire la desemnarea cistigatorului concursului  desfasurat pentru ocuparea functiei de procuror al r-lui Nisporeni 29/06/2010
2-3d-248/10 Cu privire la desemnarea cîstigatorului concursului anuntat pentru ocupoarea funcţiei de procuror al r-lui Cauşeni 29/06/2010
2-3d-247/10 Cu privire la numirea in functie a unor absolventi ai INJ 29/06/2010
2-3d-246/10 Cu privire la cererea procurorului V.Brinza privind suspendarea din funcţie 29/06/2010
2-3d-245/10 Cu privire la contestarea de către Natalia Bolgar, candidat la funcția de procuror al mun.Comrat, a hotărîrii Colegiului de calificare nr.29 din 03.06.2010 29/06/2010
2-3d-244/10 Cu privire la validarea hotărârilor Colegiului de calificare din 03.06.2010  privind rezultatele evaluărilor probelor scrisă și orală ale participanților la concursul pentru suplinirea funcțiilor vacante de procuror al sect.Buiucani mun.Chișinău, procuror al raioanelor Nisporeni, Ungheni, Căușeni, Rezina 29/06/2010
2-3d-243/10 Cu privire la validarea hotaririi Colegiului disciplinar din 28.05.2010 in privinta procurorului Ig.Popa 29/06/2010
2-3d-242/10 Cu privire la validarea hotaririi Colegiului disciplionar din 28.05.2010 in privinta procurorului Cociu Lilian 29/06/2010
2-3d-241/10 Cu privire la cererea de delegare a procurorului in procuratura r-lui Calarasi Vladimir Martea in subdiviziunea PG 29/06/2010
2-3d-240/10 Cu privire la prelungirea delegarii procurorului Vitalie Sibov în subdiviziunea PG 29/06/2010
2-3d-239/10 Cu privire la transferarea procurorului Svetlana Turcanu in functia de procuror in procuratura r-lui Ialoveni 29/06/2010
2-3d-238/10 Cu privire la transferarea procurorului Petru Raileanu  in functia de procuror sectie, în cadrul Procuraturii Generale 29/06/2010
2-3d-237/10 Cu privire la transferarea procurorului in procuratura r-lui Drochia, Victor Rauh   pe loc vacant in aceeasi procuratura 29/06/2010
2-3d-236/10 Cu privire la cererea de transfer a procurorului Radu Palencu in procuratura militara Cahul 29/06/2010
2-3d-235/10 Cu privire la transferul procurorului Maxim Sirbu in functia de procuror in procuratura sect.Buiucani mun.Chisinau 29/06/2010
2-3d-234/10 Cu privire la transferul procurorului Vladimir Lupu in alta subdiviziune a Procuraturii Generale, intr-o funcţie echivalenta 29/06/2010
2-3d-233/10 Cu privire la transferul procurorului Godoroja in alta subdiviziune a PG in legatura cu reorganizarea structurii PG 15/06/2010
2-3d-232/10 Cu privire la numirea in functie a unor absolventi ai INJ 15/06/2010
2-3d-231/10 Cu privire la transferul procurorului Cojocaru in functia de procuror in procuratura de nivelul CA Chisinau 15/06/2010
2-3d-230/10 Cu privire la suspendarea din functie a procurorului V.Pasali in legatura cu acordarea concediului pentru ingrigirea copilului 15/06/2010
2-3d-229/10 Cu privire la examinarea petitiei dnei  Moraru privind executarea exemplara  a obligatiilor de serviciu de catre procurorii Buinovschi si Sendrea 15/06/2010
2-3d-228/10 Cu privire la dispunerea exercitarii interimatului functiei de procuror sef al sectiei analiza si implementari CEDo de catre procurorul Cladco 15/06/2010
2-3d-227/10 Cu privire la delegarea procurorului Holban pentru exercitarea atributiilor in functia de procuror pentru misiuni speciale 15/06/2010
2-3d-226/10 Cu privire la delegarea procurorului Castravet  pentru exercitarea atributiilor in subdiviziunea PG 15/06/2010
2-3d-225/10 Cu privire la expirarea mandatului constitutional al procurorului r-lui Hincesti, A.Burlacu 15/06/2010
2-3d-224/10 Cu privire la dispunerea exercitarii atributiilor de procuror, adjunct al procurorului r-lui Cimislia, de catre procurorul V.Botezatu 15/06/2010
2-3d-223/10 Cu privire la validarea hotaririi Colegiului de calificare din 03.06.2010 privind promovarea examenului de capacitate de procurorul I.Tulbure 15/06/2010
2-3d-222/10 Cu privire la transferarea unor procurori in legatura cu reorganizarea structurii PG 15/06/2010
2-3d-221/10 Cu privire la prelungirea delegarii procurorului Dumneanu in subdiviziunea PG 15/06/2010
2-3d-220/10 Cu privire la prelungirea delegarii procurorului Toma in procuratura mun.Chisinau 15/06/2010
2-3d-219/10 Cu privire la examinarea petitiei dlui A.Manole, privind atitudinea constiincioasa a procurorului V.Burlacu fata de obligatiile de serviciu 15/06/2010
2-3d-218/10 Cu privire la validarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 28 mai 2010 în privinţa  dlui Boris Crigan, procuror în secția conducere a urmăririi penale în organele centrale ale MAI şi SV 15/06/2010
2-3d-217/10 Cu privire la validarea hotaririi Colegiului disciplinar din 28.05.2010 in privinta procurorului Chiranda 15/06/2010
2-3d-216/10 Cu privire la contestarea hotaririi Colegiului disciplinar din 28.05.2010 in privinta procurorului Tica 15/06/2010
2-3d-215/10 Cu privire la validarea hotaririi Colegiului disciplinar din 28.05.2010 in privinta procurorului Cernalev 15/06/2010
2-3d-214/10 Cu privire la validarea hotaririi Colegiului disciplinar din 28.05.2010 in privinta procurorului Axentiev 15/06/2010
2-3d-213/10 Cu privire la validarea hotaririi Coelgiului disciplinar din 28.05.2010 in privinta procurorului Plugaru 15/06/2010
2-3d-212/10 Cu privire la validarea hotaririi Colegiului disciplinar din 28.05.2010 in privinta procurorului Afanasii 15/06/2010
2-3d-211/10 Cu privire la validarea hotaririi Colegiului disciplinar din 04.06.2010 in privinta procurorului Balan 15/06/2010
2-3d-210/10 Cu privire la validarea hotaririi Colegiului disciplinar din 28.05.2010 in privinta procurorului Buliga 15/06/2010
2-3d-209/10 Cu privire la validarea hotaririi Colegiului disciplinar  din 28.05.2010 in privinta procurorului Chitoraga 15/06/2010
2-3d-208/10 Cu privire la validarea hotaririi Colegiului disciplinar din 28.05.2010 in privinta procurorului Narea 15/06/2010
2-3d-207/10 Cu privire la delegarea procurorului Calendari pentru exercitarea atributiilor in procuratura de nivelul CA Cahul 15/06/2010
2-3d-206/10 Cu privire la transferul procurorului Pavalachi in functia de procuror in procuratura sect.Centru mun.Chisinau 15/06/2010
2-3d-205/10 Cu privire la transferul procurorului Mostovoi in functia de procuror in procuratura r-lui Criuleni 15/06/2010
2-3d-204/10 Cu privire la prelungirea delegarii procurorului Moldovan-Roibu in procuratura sect.Ciocana mun.Chisinau 15/06/2010
2-3d-203/10 Cu privire la transferul procurorului V.Alexuta in functia de procuror in procuratura sect.Riscani mun.Chisinau 15/06/2010
2-3d-202/10 Cu privire la cererea de eliberare din proprie inițiativă a procurorului Ciorba 15/06/2010
2-3d-201/10 Cu privire la cererea de eliberare din funcție din proprie inițiativă a procurorului Ttimofeevici 15/06/2010
2-3d-200/10 Cu privire la exercitarea atributiilor de procuror  al r-lui Ialoveni de catre procurorul adjunct I.Eşanu 01/06/2010
2-3d-199/10 Cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror pe misiuni speciale 01/06/2010
2-3d-198/10 Privind anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror al r-lui Ialoveni 01/06/2010
2-3d-197/10 Cu privire la delegarea procurorului Vidraşcu privind exercitarea atribuţiilor de serviciu in funcţia de procuror pe misiuni speciale 01/06/2010
2-3d-196/10 Cu privire la completarea Regulamentului privind modul de promovare a procurorilor in serviciu 01/06/2010
2-3d-195/10 Cu privire la cererea procurorului în procuratura r-lui Cahul, Ivanov privind eliberarea din funcţie 01/06/2010
2-3d-194/10 Cu privire la  cererea procurorului adjunct al r-lui Cimișlia, V.Berezovschi, privind eliberarea din funcţie 01/06/2010
2-3d-193/10 Cu privire la prelungirea delegarii procurorului Moraru  pentru exercitarea atributiilor in procuratura sect.Centru 01/06/2010
2-3d-192/10 Cu privire la delegarea procurorului in procuratura sect.Botanica, Marianciuc pentru exercitarea atributiilor de serviciu in subdiviziunea PG 01/06/2010
2-3d-191/10 Cu privire la transferul procurorului I.Motpan in functia de procuror in procuratura r-lui Straseni 01/06/2010
2-3d-190/10 Cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror şef şi procuror –adjunct în unele subdiviziuni ale Procuraturii Generale 01/06/2010
2-3d-189/10 Cu privire la demersul prim-adjunctului Procurorului General, Andrei Pîntea privind dispunerea exercitării atribuţiilor de procuror şef şi procuror, şef adjunct a subdiviziunilor din domeniul urmăririi penale 01/06/2010
2-3d-188/10 Cu privire la demersul Procurorului General, Valeriu Zubco privind dispunerea exercitării interimatului funcţiei de procuror şef în unele subdiviziuni ale Procuraturii Generale 01/06/2010
2-3d-187/10 Cu privire la demersul dlui Valeriu Diaconu,şeful Aparatului Procurorului General, privind dispunerera exercitării atribuţiilor de procuror şef şi procuror, şef adjunct a subdiviziunilor din cadrul Aparatului Procurorului General 01/06/2010
2-3d-186/10 Cu privire la dispunerea exercitarii interimatului functiilor de procuror sef si procuror sef adjunct in sectiile Directiei judiciare 01/06/2010
2-3d-185/10 Cu privire la demersul adjunctului Procurorului General, Eugen Rusu privind exercitarea atribuţiilor de procuror şef şi procuror, şef adjunct a subdiviziunilor din cadrul Direcţiei investigaţii generale 01/06/2010
2-3d-184/10 Cu privire la concursul pentru  suplinirea funcţiei vacante de procuror, adjunct al procurorului sect.Centru mun.Chişinău 01/06/2010
2-3d-183/10 Cu privire la concursul pentru  suplinirea funcţiei vacante de procuror, adjunct al procurorului r-lui Taraclia 01/06/2010
2-3d-182/10 Cu privire la concursul pentru  suplinirea funcţiei vacante de procuror al r-lui Donduşeni 01/06/2010
2-3d-181/10 Cu privire la concursul pentru  suplinirea funcţiei vacante de procuror al r-lui Sîngerei 01/06/2010
2-3d-180/10 Cu privire la concursul pentru  suplinirea funcţiei vacante de procuror al r-lui Criuleni 01/06/2010
2-3d-179/10 Cu privire la concursul pentru  suplinirea funcţiei vacante de procuror al r-lui Briceni 01/06/2010
2-3d-178/10 Privind anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror, procuror adjunct şi procuror în procuraturile de nivelul Curţilor de Apel 25/05/2010
2-3d-177/10 Cu privire la modificarea hotărârii nr.2-3d-130/10 din 11.05.2010 privind concursul pentru  suplinirea funcţiei vacante de procuror al sect.Buiucani mun.Chişinău 25/05/2010
2-3d-176/10 Cu privire la abrogarea hotărârii nr. 2-3d-109/10 din 13.04.2010,despre promovarea în funcţie a procurorului Serghei Cebotari 25/05/2010
2-3d-175/10 Cu privire la abrogarea hotărârii nr. 2-3d-108 din 13.04.2010,despre promovarea în funcţie a procurorului Mihail Vinogradov 25/05/2010
2-3d-174/10 Cu privire la abrogarea hotărârii nr. 2-3d-110/10 din 13.04.2010,despre promovarea în funcţie a procurorului Iurie Garaba 25/05/2010
2-3d-173/10 Cu privire la delegarea  procurorului Z.Cealic, pentru exercitarea atributiilor de serviciu in procuratura r-lui Straseni 25/05/2010
2-3d-172/10 Cu privire la delegarea procurorului N.Barbalat pentru exercitarea atributiilor de serviciu in procuratura r-lui Anenii Noi 25/05/2010
2-3d-171/10 Cu privire la demersul procurorului r-lui Falesti privind incurajarea procurorului in procuratura r-lui Falesti, T.Paladi 25/05/2010
2-3d-170/10 Cu privire la suspendarea din functie a  procurorului L.Pîntea 25/05/2010
2-3d-169/10 Cu privire la validarea hotaririi Colegiului disciplinar din 06.05.10 in privinta procurorului A.Roşca 25/05/2010
2-3d-168/10 Cu privire la validarea hotaririi Colegiului disciplinar din 06.05.10 in privinta procurorului D.Baraliuc 25/05/2010
2-3d-167/10 Cu privire la validarea hotaririi Colegiului disciplinar din 13.05.10 in privinta procurorului I.Girnet 25/05/2010
2-3d-166/10 Cu privire la validarea hotaririi Colegiului disciplinar din 06.05.10 in privinta procurorului P.Vinițchi 25/05/2010
2-3d-165/10 Cu privire la validarea hotaririi Colegiului disciplinar din 06.05.10 in privinta procurorului O.Cojocaru 25/05/2010
2-3d-164/10 Cu privire la validarea hotaririi Colegiului disciplinar din 06.05.10 in privinta procurorului C.Lupascu 25/05/2010
2-3d-163/10 Cu privire la validarea hotaririi Colegiului disciplinar din 06.05.10 in privinta procurorului L.Şapovalov 25/05/2010
2-3d-162/10 Cu privire la validarea hotaririi Colegiului disciplinar din 06.05.10 in privinta procurorului N.Agatii 25/05/2010
2-3d-161/10 Cu privire la validarea hotaririi Colegiului disciplinar din 06.05.10 in privinta procurorului D.Ocrain.doc 25/05/2010
2-3d-160/10 Cu privire la validarea hotaririi Colegiului disciplinar din 13.05.2010 in privinta procurorului I.Munteanu 25/05/2010
2-3d-159/10 Cu privire la validarea hotaririi Colegiului disciplinar din 06.0.52010 in privinta procurorului E.Şuvalova 25/05/2010
2-3d-158/10 Cu privire la validarea hotaririi Colegiului disciplinar din 06.05.2010 in privinta procurorului C.Moraru 25/05/2010
2-3d-157/10 Cu privire la validarea hotraririi Colegiului disciplinar din 06.05.2010 in privinta procurorului A. Cazacu 25/05/2010
2-3d-156/10 Cu privire la validarea hotatirii Colegiului disciplinar din 06.05.10 in privinta procurorului S.Balcan  25/05/2010
2-3d-155/10 Cu privire la validarea hotaririi Colegiului disciplinar din 19.02.10 in privinta procurorului M.Ramascan 25/05/2010
2-3d-154/10 Cu privire la cererea dlui Leiciu privind completarea Regulamentului privind modul de promovare a procurorilor in serviciu 25/05/2010
2-3d-153/10 Cu privire la imputernicirea procurorilor sectiei judiciar-civila privind reprezentarea intereselor CSP in instantele judecatoresti 25/05/2010
2-3d-152/10 Cu privire la delegarea procurorului Daniela Moldovan-Roibu pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu în procuratura sect.Ciocana 11/05/2010
2-3d-151/10 Cu privire la prelungirea  delegării procurorului  Ludmila Cristal pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu în subdiviziunea PG 11/05/2010
2-3d-150/10 Cu privire la delegarea procurorului Oleg Oală pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu în procuratura sect.Centru mun.Chişinău 11/05/2010
2-3d-149/10 Cu privire la prelungirea delegării procurorului Sergiu Moraru pentru îndeplinirea atribuţiilor în procuratura sect.Centru mun.Chişinău 11/05/2010
2-3d-148/10 Cu privire la exercitarea atribuţiilor de procuror al r-lui Vulcăneşti de către procurorul Alexandru Turceac 11/05/2010
2-3d-147/10 Cu privire la exercitarea funcţiei de procuror militar-interimar Bălţi de către procurorul Iulian Diaconu 11/05/2010
2-3d-146/10 Cu privire la prelungirea delegării procurorului Viorel Morari pentru  exercitarea atribuţiilor de serviciu în subdiviziunea PG 11/05/2010
2-3d-145/10 Cu privire la prelungirea delegării procurorului Ruslan Toma pentru  exercitarea atribuţiilor de serviciu în procuratura mun.Chişinău 11/05/2010
2-3d-144/10 Cu privire la  delegarea procurorului Radu Dumneanu, pentru  îndeplinirea atribuţiilor  de serviciu în subdiviziunea PG 11/05/2010
2-3d-143/10 Cu privire la cererea de demisie din proprie iniţiativă a procurorului Filip Mărgineanu 11/05/2010
2-3d-142/10 Cu privire la delegarea procurorului Mariana Cernovschi pentru exercitarea atribuţiilor în Procuratura Anticorupţie 11/05/2010
2-3d-141/10 Cu privire la delegarea procurorului Anatolie Pitel pentru exercitarea atribuţiilor în Procuratura Anticorupţie 11/05/2010
2-3d-140/10 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar în privinţa procurorului Oleg Gherman 11/05/2010
2-3d-139/10 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar în privinţa procurorului Alexandru Caraman 11/05/2010
2-3d-138/10 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar în privinţa procurorului Evghenii Tifoi 11/05/2010
2-3d-137/10 Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar în privinţa procurorului Tudor Cojocaru 11/05/2010
2-3d-136/10 Cu privire la contestarea hotărârii Colegiului disciplinar în privinţa procurorului Vitalie Costişanu 11/05/2010
2-3d-135/10 Cu privire la concursul pentru  suplinirea funcţiei vacante de procuror al r-lui Ungheni 11/05/2010
2-3d-134/10 Cu privire la concursul pentru  suplinirea funcţiei vacante de procuror  al r-lui Rezina 11/05/2010
2-3d-133/10 Cu privire la concursul pentru  suplinirea funcţiei vacante de procuror al r-lui Nisporeni 11/05/2010
2-3d-132/10 Cu privire la concursul pentru  suplinirea funcţiei vacante de procuror al mun.Comrat 11/05/2010
2-3d-131/10 Cu privire la concursul pentru  suplinirea funcţiei vacante de procuror al r-lui Căuşeni 11/05/2010
2-3d-130/10 Cu privire la concursul pentru  suplinirea funcţiei vacante de procuror al sect.Buiucani mun.Chişinău 11/05/2010
2-3d-129/10 Cu privire la cererea de demisie a procurorului Cimpoi 11/05/2010
2-3d-128/10 Cu privire la prelungirea delegării în subdiviuiunea PG a procurorului Vetrila 27/04/2010
2-3d-127/10 Cu privire la delegarea procurorului Calendari pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu în subdiviziunea PG 27/04/2010
2-3d-126/10 Cu privire la prelungirea delegaării în subdiviziunea PG a procurorului Barbă 27/04/2010
2-3d-125/10 Cu privire la asigurarea interimatului funcţiei de procuror al r-lui Basarabeasca de către procurorul Dobrioglo 27/04/2010
2-3d-124/10 Cu privire la cererea de demisie a dlui B.Crigan 27/04/2010
2-3d-123/10 Cu privire la examinarea petiţiei cet.V.Şchiopu 27/04/2010
2-3d-122/10 Cu privire la validarea hotărîrii Colegioului disciplinar în privinţa procurorului Gonta 27/04/2010
2-3d-121/10 Cu privire la validarea hotărîrii Colegiului dinsciplinar privind stingerea înainte de termen a sancţiunii disciplinare 27/04/2010
2-3d-119/10 Cu privire lavalidarea hotărîrii Colegiului disciplinar în privinţa procurorului Baidaus 27/04/2010
2-3d-118/10 Cu privire la cererea de demisie aprocurorului Şt. Şaptefraţ  27/04/2010
2-3d-117/10Cu privire la cererea de demisie a procurorului în serviciul reprezentare a învinuirii în Curtea de Apel Cahul, Victor Mîţăblîndă 27/04/2010
2-3d-116/10 Cu privire la examinarea sesizării dlui O.Moruz 13/04/2010
2-3d-114/10 Cu privire la prelungirea delegării procurorului T.Prutean privind exercitarea atribuţiilor în subdiviziunea PG 13/04/2010
2-3d-113/10 Cu privire la delegarea procurorului L.Cristal, pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu în subdiviziunea PG 13/04/2010
2-3d-112/10 Cu privire la validarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 19.02.2010, în privinţa procurorului O.Veritino 13/04/2010
2-3d-120/10Cu privire la validarea hotrărîrii Colegiului disciplinar în privinţa procurorului Nani 27/04/2010
2-3d-111/10
Cu privire la  delegarea procurorului  Ştefan Şaptefraţ pentru  îndeplinirea atribuţiilor  de procuror în procuratura r-lui Soroca 13/04/2010
2-3d-110/10 Cu privire la examinarea candidaturii  procurorului Iurii Garaba, înaintată Consiliului Superior al Procurorilor pentru numirea în funcţia de şef al Direcţiei investigaţii generale 13/04/2010
2-3d-109/10 Cu privire la examinarea candidaturii dlui S.Cebotari, membru al CC, pentru a fi numit în funcţia de procuror al r-lui Soroca 13/04/2010
2-3d-108/10 Cu privire examinarea candudaturii d-luiM.Vinogradov, membru al CSP pentru a fi numt în funcţia de procuror a r-lui Ocniţa 13/04/2010
2-3d-107/10 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului I.Frunză 13/04/2010
2-3d-106/10 Cu privire la transferul procurorului în procuratura r-lui Basarabeasca S.Pascaneanu 13/04/2010
2-3d-105/10 Cu privire la transferul procurorului în procuratura sect.Ciocana, T.Prutean 13/04/2010
2-3d-104/10 Cu privire la validarea hotărîrilor Colegiului de calificare privind promovarea examenului de capacitate de unii procurori 13/04/2010
2-3d-103/10 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind promovarea procurorilor în serviciu  (Anexa: Regulamentul privind modul de  promovare în serviciu a procurorilor) 13/04/2010
2-3d-102/10 Cu privire la desemnarea dlui E.Rusu în componenţa Consiliului Institutului Naţional al Justiţiei 30/03/2010
2-3d-101/10 Cu privire la atribuirea gradului de clasificare dlui A.Pîntea în legătură cu avansarea în funcţie 30/03/2010
2-3d-100/10 Cu privire la exercitarea atribuţiilor de şef-interimar al  secţiei exercitare a urmăririi penale pe cazuri excepţionale de către procurorul C. Bratunov 30/03/2010
2-3d-99/10 Cu privire la cererea procurorului I.Popa privind eliberarea din funcţia de procuror şef 30/03/2010
2-3d-98/10 Cu privire la delegarea procurorului V.Morari pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu în subdiviziunea PG 30/03/2010
2-3d-97/10 Cu privire la delegarea procurorului Ruslan Toma pentru  exercitarea atribuţiilor de serviciu în procuratura mun.Chişinău, în calitate  de şef-adjunct al secţiei conducere a urmăririi penale 30/03/2010
2-3d-96/10 Cu privire la prelungirea delegării procurorilor Octavian Nărea, Denis Rotaru şi Sergiu Catan pentru  îndeplinirea atribuţiilor de serviciu în subdiviziunea Procuraturii Generale 30/03/2010
2-3d-95/10 Cu privire la delegarea procurorului R.Dumneanu pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu în procuratura r-lui Briceni 30/03/2010
2-3d-94/10 Cu privire la cererea procurorului E.Varzar, privind transferarea în altă funcţie 30/03/2010
2-3d-93/10 Cu privire la examinarea prezentărilor despre aplicarea măsurilor de încurajare 30/03/2010
2-3d-92/10 Cu privire la transferarea procurorului V.Toderiţă în funcţia de procuror în procuratura r-lui Ungheni 30/03/2010
2-3d-91/10 Cu privire la exercitarea atribuţiilor de procuror al procuraturii mun.Chişinău 30/03/2010
2-3d-90/10 Cu privire la prelungirea delegării procurorului Lorenta Gorea pentru  îndeplinirea atribuţiilor  în cadrul  secţiei generale 30/03/2010
2-3d-89/10 Cu privire la raportul procurorului R.Popov, privind delegarea procurorului S.Mahu 30/03/2010
2-3d-88/10 Cu privire la aprobarea modelului legitimaţiei de procuror 30/03/2010
2-3d-87/10 Privind anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror şef în unele procuraturi teritoriale 30/03/2010
2-3d-86/10 Cu privire la validarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 12.03.2010 în privinţa procurorului A.Machidon 30/03/2010
2-3d-85/10 Cu privire la contestarea hotărârii Colegiului disciplinar din 12.03.2010 în privinţa procurorului Iurie Ghervas 30/03/2010
2-3d-84/10 Cu privire la contestarea hotărârii Colegiului disciplinar din 12.03.2010 în privinţa procurorului în procuratura sect.Buiucani  mun.Chişinău, S.Canţer 30/03/2010
2-3d-83/10 Cu privire la validarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 19.02.2010 în privinţa procurorului Şt.Şaptefraţi 30/03/2010
2-3d-82/10 Cu privire la validarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 19.02.2010 în privinţa procurorului V.Dandeş 30/03/2010
2-3d-81/10 Cu privire la completarea Regulamentului Consiliului Superior al Procurorilor 30/03/2010
2-3d-80/10 Cu privire la încurajarea procurorului în  procuratura r-lui Briceni, R.Baraliuc 16/03/2010
2-3d-79/10 Cu privire la încurajarea procurorilor din procuratura r-lui Străşeni 16/03/2010
2-3d-78/10 Cu privire la validarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 19.02.2010 adoptată în privinţa procurorului V.Bbodean 16/03/2010
2-3d-77/10 Cu privire la validarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 19.02.2010 adoptată în privinţa procurorului S.Dolghieri 16/03/2010
2-3d-76/10 Cu privire la validarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 19.02.2010 adoptată în privinţa procurorului O.Bolocan 16/03/2010
2-3d-75/10 Cu privire la validarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 19.02.2010 adoptată în privinţa procurorului M.Aafanas 16/03/2010
2-3d-74/10 Cu privire la validarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 19.02.2010 adoptată în privinţa procurorului A.Vrăjitoru 16/03/2010
2-3d-73/10 Cu privire la validarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 19.02.2010 adoptată în privinţa procurorului Veaceslav Ivanov 16/03/2010
2-3d-72/10 Cu privire la validarea hotărîrilor Colegiului disciplinar din 19.02.2010 adoptate în privinţa procurorilor M.Tumuruc şi L.Rudei 16/03/2010
2-3d-71/10 Cu privire la validarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 19.02.2010 adoptată în privinţa procurorului V.Smochină 16/03/2010
2-3d-70/10 Cu privire la validarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 19.02.2010 adoptată în privinţa procurorului V.Rauh 16/03/2010
2-3d-68/10 Cu privire la validarea hotărîrii Cilegiului disciplinar din 19.02.2010 adoptată în privinţa procurorului A.Begu 16/03/2010
2-3d-67/10 Cu privire la validarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 19.02.2010 adoptată în privinţa procurorului A.Pascari 16/03/2010
2-3d-66/10 Cu privire la contestarea ordinului PG despre sancţionarea disciplinară a A.Procopciuc 16/03/2010
2-3d-65/10 Cu privire la validarea hotărîrii Colegiului disciplinar din 19.02.2010 adoptată în privinţa procurorului L.Partole 16/03/2010
2-3d-64/10 Cu privire la contestatia procurorului V.Lupu împotriva hotărîrii Colegiului disciplinar din 19.02.2010 16/03/2010
2-3d-63/10 Cu privire la contestaţia procurorului L.Corpaci împotriva hotărîrii Colegiului disciplinar din 19.02.2010 16/03/2010
2-3d-62/10 Cu privire la contestarea ordinului PG despre sancţionarea procurorului L.Partole 16/03/2010
2-3d-61/10 Cu privire la delegarea procurorului S.Barbă pentru exercitarea atribuţiilor în subdiviziunea PG 16/03/2010
2-3d-60/10 Cu privire la prelungirea delegării procurorului V.Costaş pentru exercitarea atribuţiilor în subdiviziunea PG 16/03/2010
2-3d-59/10 Cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului A.Solovei 16/03/2010
2-3d-58/10 Cu privire la delegarea procurorului S.Moraru pentru exercitarea atribuţiilor în procuratura sect.Centru mun.Chişinău 16/03/2010
2-3d-57/10 Cu privire la exercitarea atribuţiilor de procuror al r-lui Ungheni de către procurorul-adjunct O.Potîngă 16/03/2010
2-3d-56/10 Cu privire la transferul procurorului I.Buliga în funcţia de procuror în procuratura sect.Rîşcani, mun.Chişinău 16/03/2010
2-3d-55/10 Cu privire la delegarea procurorului D.Vertila pentru exercitarea atributiilor în subdiviziunea PG 16/03/2010
2-3d-54/10 Cu privire la prelungirea delegatii procurorului V.Sibov pentru exercitarea atribuţiilor în subdiviziunea PG 16/03/2010
2-3d-53/10 Cu privire la prelungirea delegatii procurorului O.Cojocaru pentru exercitarea atribuţiilor în subdiviziunea PG 16/03/2010
2-3d-52/10 Cu privire la cererea de demisie din proprie iniţiativa a procurorului Oleg Malai 16/03/2010
2-3d-51/10 Cu privire la aprobarea structurii aparatului  CSP şi a devizului de cheltuieli 02/03/2010
2-3d-50/10 Cu privire la delegarea procurorilor O.Nărea şi D.Rotaru, pentru exercitarea atribuţiilor în subdiviziunea Procuraturii Generale 02/03/2010
2-3d-49/10 Cu privire la delegarea procurorului Sergiu Catan, pentru exercitarea atribuţiilor în subdiviziunea Procuraturii Generale 02/03/2010
2-3d-48/10 Cu privire la delegarea procurorului A.Bernaz pentru exercitarea atribuţiilor în Procuratura UTA Găgăuzia 02/03/2010
2-3d-47/10 Cu privire la cererea de transfer a procurorului T.Cojocaru 02/03/2010
2-3d-46/10 Cu privire la prelungirea delegării procurorului Vladimir Holban, în secţia judiciar-penală a Procuraturii Generale 02/03/2010
2-3d-45/10 Cu privire la cererea procurorului L.Mîţu privind reducerea timpului de muncă 02/03/2010
2-3d-44/10 Cu privire la încetarea interimatului de adjunct al Procurorului General 02/03/2010
2-3d-43/10 Cu privire la numirea procurorului Nadejda Vieru în funcţia de şef interimar al subdiviziunii Procuraturii Generale 02/03/2010
2-3d-42/10 Cu privire la numirea procurorului Roman Dorogan privind numirea în funcţia de procuror interimar al r-lui Anenii Noi 02/03/2010
2-3d-41/10 Privind anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror şef în unele procuraturi teritoriale 02/03/2010
2-3d-40/10 Cu privire la formarea grupului de lucru privind elaborarea conceptului noului Cod de etică al procurorului 23/02/2010
2-3d-39/10 Cu privire la numirea procurorului, V. Beşleagă în funcţia de procuror-interimar al r-lui Căuşeni 23/02/2010
2-3d-38/10 Cu privire la delegarea procurorului Valeriu Bodean pentru exercitarea atribuţiilor în subdiviziunea Procuraturii Generale 23/02/2010
2-3d-37/10 Cu privire la cererea de demisie din proprie iniţiativă a dl. S.Garabagiu 23/02/2010
2-3d-36/10 Cu privire la examinarea candidaturii  procurorului Eugen Rusu, pentru a fi numit în funcţia de adjunct al Procurorului General 23/02/2010
2-3d-35/10 Cu privire la examinarea candidaturii  procurorului Andrei Pîntea, pentru a fi numit în funcţia de Prim-adjunct al Procurorului General 23/02/2010
2-3d-34/10 Cu privire la cererea de transfer a procurorului R.Caşu 23/02/2010
2-3d-33/10 Cu privire la delegarea procurorului  T. Prutean, pentru exercitarea atribuţiilor în subdiviziunea Procuraturii Generale23/02/2010
2-3d-32/10 Cu privire la cererea de demisie din proprie iniţiativă a procurorului V. Botnari23/02/2010
2-3d-31/10 Cu privire la cererea de transfer a procurorului S.Dolghieri 23/02/2010
2-3d-30/10 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea Colegiului disciplinar 23/02/2010
2-3d-29/10 Cu privire la aprobarea  Regulamentului privind activitatea Colegiului de Calificare 23/02/2010
2-3d-28/10 Cu privire la prelungirea delegării procurorului I. Cuciuc pentru  îndeplinirea atribuţiilor  în cadrul  secţiei cooperare internaţională şi integrare europeană 16/02/2010
2-3d-27/10 Cu privire la cererea procurorului I. Boişteanu privind suspendarea  din funcţie 16/02/2010
2-3d-26/10 Cu privire la sesizarea preşedintelui Curţii de Apel Chişinău despre comportamentul procurorului L. Cociu 16/02/2010
2-3d-25/10 Cu privire la cererea dl V. Botnari privind demisia onorabilă din funcţia de procuror, retribuirea indemnizaţiei viagere şi a legitimaţiei de procuror 16/02/2010
2-3d-24/10 Cu privire la cererea dl N. Mihalachi despre retribuirea indemnizaţiei viagere şi a legitimaţiei de procuror 16/02/2010
2-3d-23/10 Cu privire la raportul procurorului rlui Cimişlia, S. Mocanu despre anularea ordinului de suspendare din funcţie a procurorului Iurie Oborocean 16/02/2010
2-3d-22/10 Cu privire la prelungirea delegării procurorului V. Costaş pentru  îndeplinirea atribuţiilor  în cadrul serviciului reprezentare a învinuirii în Curtea de Apel Bălţi 16/02/2010
2-3d-21/10 Cu privire la prelungirea delegării procurorului L. Gorea pentru  îndeplinirea atribuţiilor  în cadrul  Secţiei generale 16/02/2010
2-3d-20/10 Cu privire la prelungirea delegării procurorului O. Cojocaru pentru  îndeplinirea atribuţiilor  în Secţia control al respectării legilor la executarea pedepselor din cadrul Direcţiei investigaţii generale 16/02/2010
2-3d-19/10 Cu privire la cererea dl E. Corciu privind contestarea ordinului de eliberare din funcţia de procuror16/02/2010
2-3d-18/10 Cu privire la cererea procurorului în procuratura r-lui Nisporeni, V. Potîngă 16/02/2010
2-3d-17/10 Cu privire la avizarea proiectului de Lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea nr.544-XIII din 20.07.1995, nr.156-XIV din 14.10.1998 şi nr.294-XVI din 25.12.2008) 16/02/2010
2-3d-16/10 Cu privire la cererea procurorului în procuratura r-lui Ungheni, D. Furtună 16/02/2010
2-3d-15/10 Cu privire la cererea procurorului în procuratura sect. Ciocana, mun. Chişinău A. Lungu 16/02/2010
2-3d-14/10 Cu privire la cererea procurorului în procuratura r-lui Soroca, L. Donos 16/02/2010
2-3d-13/10 Cu privire la prelungirea detaşării procurorului V. Coval pentru  îndeplinirea atribuţiilor  în cadrul  Institutului Naţional al Justiţiei 16/02/2010
2-3d-12/10 Cu privire la demersul doamnei Eugenia Fistican, director al Institutului Naţional al Justiţiei, privind aprobarea disciplinelor pentru examenul de absolvire la funcţia de procuror 16/02/2010
2-3d-11/10 Cu privire la transferarea procurorului I. Dulgheru în funcţia de adjunct - interimar al procurorului sect.Centru, mun.Chişinău 16/02/2010
2-3d-10/10 Cu privire la cererea de transfer a procurorului-interimar al procuraturii r-lui Căuşeni, A. Melnic    16/02/2010
2-3d-9/10 Cu privire la transferul procurorului I. Bunica în funcţia de adjunct - interimar al procurorului militar Chişinău 16/02/2010
2-3d-8/10 Cu privire la cererea de demisie din proprie iniţiativă a procurorului în procuratura sect. Ciocana, mun. Chişinău, Gh. Danciuc 16/02/2010
2-3d-7/10 Cu privire la cererea de demisie din proprie iniţiativă a procurorului în secţia organizare şi control a Procuraturii Generale, A. Belousov 16/02/2010
2-3d-6/10 Cu privire la cererea de demisie din proprie iniţiativă a procurorului în procuratura mun.Chişinău, M. Suduc 16/02/2010
2-3d-5/10 Cu privire la cererea de demisie din proprie iniţiativă a procurorului în procuratura mun.Chişinău, A. Reguş 16/02/2010
2-3d-4/10 Cu privire la cererea procurorului B. Crigan, şef al secţiei administrativ-economice 16/02/2010
2-3d-3/10 Cu privire la cererea de demisie din proprie iniţiativă a procurorului în procuratura sect. Rîşcani, mun Chişinău, M. Afanas 16/02/2010
2-3d 2/10 Cu privire la cererea de demisie din propria iniţiativă a procurorului în procuratura mun.Chişinău, G. Bobu 16/02/2010
2-3d 1/10 Cu privire la cererea de demisie din propria iniţiativă a procurorului r-lui Criuleni, M. Butnaru 16/02/2010
2-2d 1/10 Cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului Superior al Procurorilor 16/02/2010Noutăţi Despre Procuratura Generală Adunarea Generală a procurorilor Consiliul Superior al Procurorilor Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică Acte normative Informaţii Transparenţa Cooperarea internaţională Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova Organizaţii obşteşti Informaţii de contact Relaţii publice Link-uri Despre site

© 2008 Procuratura Generală a Republicii Moldova

Elaborarea şi suport tehnic: Centrul de telecomunicaţii speciale

Statistica vizitatorilor:43310940