ro | ru | en
Astăzi:05.02.2023
Noutăţi
Despre Procuratura Generală
Adunarea Generală a procurorilor
Consiliul Superior al Procurorilor
Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor
Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică
Acte normative
Constituţia Republicii Moldova
Regulamentul cu privire la organizarea, competența și modul de funcționare a Inspecției procurorilor
Hotărîrea privind aprobarea numărului de personal al Procuraturii
Legea cu privire la procuratură
Regulamentul Procuraturii
Codul de Etică
Regulamentul privind actele normative ale Procuraturii
Regulamentul cu privire la examinarea adresărilor şi organizarea audienţei cetăţenilor în organele Procuraturii
Instrucţiuni de secretariat
Informaţii
Transparenţa
Cooperarea internaţională
Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova
Organizaţii obşteşti
Informaţii de contact
Relaţii publice
Link-uri
Despre site

Republica Moldova, mun. Chisinau,
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 73
Tel.: 828-373, 828-377, 828-348


Acte normative | Constituţia Republicii Moldova
Constituţia Republicii Moldova 29 iulie 1994

Constituţia Republicii Moldova 29 iulie 1994 


Articolul 124 
Procuratura
1.

Procuratura este o instituţie publică autonomă în cadrul autorităţii judecătoreşti, ce contribuie la înfăptuirea justiţiei, apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanei, societăţii şi statului prin intermediul procedurilor penale şi al altor proceduri prevăzute de lege.

2. Atribuţiile Procuraturii sînt exercitate de procurori.
3. Competenţele, modul de organizare şi funcţionare a Procuraturii se stabilesc prin lege.Articolul 125
Procurorul
1. Procurorul General este numit în funcţie de către Preşedintele Republicii Moldoa, la propunerea Consiliului Superior al Procurorilor, pentru un mandat de 7 ani, care nu poate fi reînnoit.
2. Procurorul General este demis din funcţie de către Preşedintele Republicii Moldoa, la propunerea Consiliului Superior al Procurorilor, în condiţiile legii, pentru motie obiective şi în temeiul unei proceduri transparente.
3. Numirea, transferarea, promovarea şi demiterea procurorilor ierarhic inferiori se efectuează de către Procurorul General, la propunerea Consiliului Superior al Procurorilor.
   
   
Articolul 1251
Consiliul Superior al Procurorilor
1. Consiliul Superior al Procurorilor este garantul independenţei şi imparţialităţii procurorilor.
2. Consiliul Superior al Procurorilor este constituit, în condiţiile legii, din procurori aleşi din cadrul procuraturilor de toate nivelurile şi din reprezentanţi ai altor autorităţi, instituţii publice sau ai societăţii civile. Procurorii în cadrul Consiliului Superior al Procurorilor constituie o pare importantă.  
3. Consiliul Superior al Procurorilor asigură numirea, transferarea, promovarea în funcţie şi aplicarea măsuririlor disciplinare faţă de procurori.
4. Modul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Procurorilor se stabileşte prin lege.
   __________
Legile Republicii Moldova
Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.94 //Monitorul Oficial 1, 12.08.1994Noutăţi Despre Procuratura Generală Adunarea Generală a procurorilor Consiliul Superior al Procurorilor Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică Acte normative Informaţii Transparenţa Cooperarea internaţională Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova Organizaţii obşteşti Informaţii de contact Relaţii publice Link-uri Despre site

© 2008 Procuratura Generală a Republicii Moldova

Elaborarea şi suport tehnic: Centrul de telecomunicaţii speciale

Statistica vizitatorilor:42223858