ro | ru | en
Astăzi:22.03.2023
Noutăţi
Despre Procuratura Generală
Pagina de prezentare a Procurorului General
Conducerea Procuraturii Generale
Structura Procuraturii Generale
Structura Sistemului Procuraturii
Simbolurile corporative ale Procuraturii
Istoria sistemului Procuraturii
Muzeul Procuraturii
Conducătorii Procuraturii Republicii Moldova (Procurorii Generali)
Adunarea Generală a procurorilor
Consiliul Superior al Procurorilor
Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor
Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică
Acte normative
Informaţii
Transparenţa
Cooperarea internaţională
Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova
Organizaţii obşteşti
Informaţii de contact
Relaţii publice
Link-uri
Despre site

Republica Moldova, mun. Chisinau,
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 73
Tel.: 828-373, 828-377, 828-348


Despre Procuratura Generală | Conducătorii Procuraturii Republicii Moldova (Procurorii Generali)

 

   Simeon Colesnic anii 1945 – 1949
  anii 1945 – 1949
  Simeon Colesnic
   

  Grigore Osipov anii 1949 – 1953
  anii 1949 – 1953
  Grigore Osipov
   
  Achim Cazanir anii 1953 – 1970
  anii 1953 – 1970
  Achim Cazanir
   
  Ion Ceban anii 1970 – 1987
  anii 1970 – 1987
  Ion Ceban
   
  Nicolai Demidenco anii 1987 – 1990
  anii 1987 – 1990
  Nicolae Demidenco
   
  Dumitru Postovan anii 1990 – 1998
  anii 1990 – 1998
  Dumitru Postovan
   
  Valeriu Catană anii 1998 – 1999
  anii 1998 – 1999
  Valeriu Catană
   
  Mircea Iuga anii 1999 – 2001 
  anii 1999 – 2001
  Mircea Iuga
   
  Vasile Rusu anii 2001 – 2003
  anii 2001 – 2003 
  Vasile Rusu
   
                                        

  Valeriu Balaban 2003 - 2007 

  anii 2003-2007
  Născut la 29 iulie 1961 în satul Lalova r-l Rezina.
  În anul 1987 a absolvit Universitatea de Stat din Moldova.
  Activitatea profesională:
  1987-1988 – stagiar în procuratura interraională Ungheni;
  1988 –1990 - anchetator în procuratura interraională Ungheni.
  1990 – 1992 - judecător în Judecătoria raionului Rezina
  1992 – 2003 - Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova
  2003 – 2007 - Procuror General al Republicii Moldova
  2007 - 2009 - Consilierul Preşedintelui Republicii Moldova   

   

   

  Valeriu Gurbulea 2007 - 2009

  anii 2007-2009

   

  Valeriu Gurbulea

  Consilier juridic de stat de rangul 1, Procurorul General al Republicii Moldova 
  Născut la 22.11.1965 în satul Glinjeni, r-l Făleşti.
  În anul 1991 a absolvit USM.
  Activitatea profesională:
  01.08.91 - 28.04.92 - stagiar în procuratura raionului Lenin, mun. Chişinău;
  28.04.92- 07.10.92 – ajutor al procurorului sect. Centru, mun. Chişinău;
  07.10.92-30.04.97 – ajutor superior al procurorului sect. Centru, mun. Chişinău;
  30.04.97 - 24.11.98 – adjunct al procurorului sect. Centru, mun. Chişinău;
  24.11.98 – 17.07.01 – adjunct al procurorului mun. Chişinău;
  2001- 2004 – secretar al Consiliului Suprem de Securitate; 19.02.04 – prim adjunct al Procurorului General. 
  A fost confirmat ca membru al Colegiului Procuraturii prin Hotărârea Parlamentului nr. 34-XV din 19.02.2004.
  08.02.2007 -  02.10.2009 Procuror General al Republicii Moldova.

   

  Valeriu Zubco 2009 - 2013

  anii 2009-2013

   

  Valeriu Zubco
   

  Procurorul General al Republicii Moldova 
  Valeriu Zubco s-ă născut la 12 martie 1965 în localitatea Cerlina, raionul Camenca.
  Experienţa profesională
  • Prin Hotărirea Parlamentului din 7 octombrie 2009 a fost numit în funcţia de Procuror General al Republicii Moldova;
  • Membru al Consiliului Ştiinţific al Curţii Supreme de Justiţie
  • Membru al Consiliului Ştiinţific al Curţii Constituţionale
  • Membru al Institutului de Ştiinţe Administrative din România “Paul Negulescu”, Sibiu
  • Membru al Academiei de Drept European, Budapesta
  • Membru al Institutului Latinoamerican de Drept Constituţional din Argentina
  Din anul 2000 - Preşedinte al Agenţiei pentru Susţinerea Învăţămîntului Juridic şi a Organelor de Drept “Ex Lege”, mun. Chişinău
  2001 – 2009 - Şef al Biroului Asociat de Avocaţi „Iures Hominis”, mun.Chişinău
  Din 2003 - Conferenţiar universitar la Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative, Titularul cursului „Drept constituţional şi instituţii politice”
  2002 – 2003 - Prorector pe probleme de ştiinţă la Universitatea de Studii Umanistice din Moldova
  Din 2000 - Profesor la Centrul de perfecţionare a cadrelor justiţiei
  1998-2003 – Conferenţiar al Departamentului de drept, catedra ,,Discipline statale”, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (ULIM), titularul cursului „Drept administrativ”
  1998-2003 – Conferenţiar la Catedra ,,Drept public”, Universitatea de Studii Umanistice din Moldova (USUM); titularul cursului „Drept constituţional şi instituţii politice” şi „Drept constituţional al ţărilor străine”
  1996-1999 - Membrul juriului “Administraţie publică şi drept” Fundaţia Soros Moldova
  1996-1998 - Decan al facultăţii de drept U.S.U.M.
  1993-1996 - Consilierul Pretorului, Pretura sectorului Buiucani, mun.Chişinău

   

  Corneliu Gurin  2013-2016

  anii 2013-2016

  Corneliu Gurin

  Procuror General al Republicii Moldova
  Născut la 21 iunie 1975, în or.Chişinău, Republica Moldova.
  Studii:
  Facultatea de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, or.Iaşi, România (1991-1995).
  Grade:
  Deţinător al gradului suprem de clasificare în organele Procuraturii - "Consilier juridic de stat de rangul I"
  Deţinător al gradului suprem de calificare în serviciul public – „Сonsilier de Stat al Republicii Moldova de clasa I” (2003)
  Încurajat cu distincţia Procuraturii Crucea „Pentru Merit” de clasa I

  Experienţă profesională:
  Activitate juridică în serviciul public (1995-2005):

  • Consultant principal în Direcţia juridică a Aparatului Parlamentului Republicii Moldova/responsabil de asistarea activităţii Consiliului coordonator pentru desășurarea reformei judiciare şi de drept;
  • Consilier pe probleme juridice şi relaţii cu organele de drept al Preşedintelui Parlamentului Rrepublicii Moldova;
  • Director general al Aparatului Parlamentului Republicii Moldova/Consilier al Preşedintelui Parlamentului;
  • Coordonator al unor grupuri de lucru pentru elaborarea proiectelor de acte legislative complexe (coduri şi legi), membru-coordonator al grupului de lucru pentru elaborarea proiectului noului Cod contravenţional.

  Activitate juridică independentă (2005-2013):

  • Consultant juridic (jurisconsult) la Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT;
  • Expert juridic independent pentru diverse organizaţii neguvernamentale naţionale şi internaţionale (Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei, Asociaţia pentru Politică Externă, Asociaţia Presei Independente, Fundaţia Est Europeană, Fundaţia PRISA ş.a.);
  • Autor al expertizelor juridice şi anticorupţie la proiecte/acte legislative şi normative;
  • Consultaţii juridice/drepturile omului acordate persoanelor fizice şi juridice;
  • Expert juridic naţional contractat de organizaţii internaţionale (UNDP, UE, CoE, OSCE);
  • Stagiu profesional în avocatură, licenţă de avocat.

  Activitate publică:

  • Membru al Comisiei pentru reformă constituţională (2009-2010);
  • Expert juridic independent al Comisiei parlamentare speciale pentru perfecţionarea cadrului legislativ în domeniul electoral (2009-2010);
  • Pparticipant (coautor/membru al grupurilor de lucru) la elaborarea actelor legislative în domeniul reformei sectorului justiţiei şi combaterii corupţiei (2009-2013);
  • Membru fondator al Partidului Acţiunea Democratică, responsabil de domeniul juridic şi reforma organelor de drept (2011-2012);
  • Participare la seminare şi conferinţe ştiinţifice naţionale/internaţionale, cu prezentare de rapoarte tematice în domeniile: reforma justiţiei; reforma legislaţiei penale, contravenţionale şi civile; legislaţie, politici şi practici anticorupţie; contencios administrativ şi electoral; drept electoral; drept constituţional; partide politice;
  • Activitatea parlamentară şi control parlamentar; serviciul public; drepturile omului; legislaţia ONG etc.

  Lucrări şi publicaţii (autor/coautor):

  • „Comentariul Constituţiei Republicii Moldova”, Editura „Civitas”, Chişinău, 2000;
  • „Drepturile şi libertăţile fundamentale. Sistemul de Garanţii”, Editura „TISH”, 2005;
  • „Constituţia Republicii Moldova – Comentariu”, Editura “ARC”, 2012;
  • „Moldova şi UE în contextul PEV. Realizarea Planului de acţiuni UE-Moldova”, Editura ARC, Chişinău, 2008;
  • “Priorităţi de guvernare 2009”, Editura Gunivas, 2009;
  • “Ghid juridic privind relațiile și problemele interetnice”, ADEPT, Chişinău, 2001;
  • Studiu „Contextul Preelectoral 2009”, Editura „Bons Offices”, Chişinău, 2008;
  • Studiu „Contextul electoral 2009”, Editura „Nova Imprim”, Chişinău, 2009;
  • Studiu „Declararea averilor şi veniturilor demnitarilorde stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi ale persoanelor cu funcţii de răspundere: probleme şi perspective de soluţionare pentru Republica Moldova”, Editura „Bons Offices”, Chişinău, 2009;
  • “Studiu privind situaţia şi statutul refugiaţilor în Republica Moldova”, Parlamentul RM/Biroul din Moldova al ICNUR;
  • Studiu analitic „Recomandările instituţiilor internaţionale vizînd legislaţia şi procedurile electorale în Republica Moldova” (ADEPT/OSCE-Moldova, 2010);
  • Transformation Report „Anti-corruption reforms in the context of the visa liberalization dialogue with the EU”, Berlin, 2012, APE ş.a.

   

          Eduard Harunjen 2016-2019

          anii 2016-2019

  Eduard Harunjen
  Procuror General al Republicii Moldova
  Consilier juridic de rangul I
  Născut la 19 mai 1972 or. Cupcini, r-l Edineţ


  Studii:
  1979-1989 - Școala medie moldovenească nr. 2 din or. Cupcini, Edineț
  1989-1994 - Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept

  Activitatea în organele de drept:
  1992 – 1993 - anchetator-interimar, Secţia anchetă a Comisariatului de poliţie secorul Centru, or. Chişinău
  1993 - 1994 - anchetator-interimar, Secţia anchetă a Comisariatului raional de poliţie laloveni
  1994 - 1996 - ajutor al procurorului municipiului Chişinău
  1996 – 1998 - procuror al Secţiei supraveghere a anchetei şi cercetării penale în organele MAI a Procuraturii Generale 
  1998 – 2002 - Șef adjunct al Secţiei supraveghere a anchetei şi cercetării penale în organele MAI a Procuraturii Generale
  2002 -2003 - Adjunct al procurorului municipiului Chişinău
  2003 - 2005 - Șef secţie în cadrul Direcţiei control al urmăririi penale a Procuraturii Generale a Republicii Moldova
  2005-2011 - Șef al Secţiei control al urmăririi penale, Procuratura Generală
  2011-2013 - Procuror pentru misiuni speciale în Procuratura Generală
  22.08.2013-03.07.2015 - Procuror anticorupţie
  03.07.2015-01.03.2016 - Prim-adjunct al Procurorului General
  01.03.2016 – 07.12.2016 - Procuror General interimar
  08.12.2016 – 11.07.2019 – Procuror General al Republicii Moldova
  Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 2495-VII din 8 decembrie 2016 a fost numit în funcția de Procuror General.
  Decorat cu insigna de piept "Eminent al Procuraturii" și medalia "Pentru seviciu impecabil" de clasa I

   

   
Noutăţi Despre Procuratura Generală Adunarea Generală a procurorilor Consiliul Superior al Procurorilor Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică Acte normative Informaţii Transparenţa Cooperarea internaţională Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova Organizaţii obşteşti Informaţii de contact Relaţii publice Link-uri Despre site

© 2008 Procuratura Generală a Republicii Moldova

Elaborarea şi suport tehnic: Centrul de telecomunicaţii speciale

Statistica vizitatorilor:43310491