ro | ru | en
Astăzi:22.03.2023
Noutăţi
Despre Procuratura Generală
Adunarea Generală a procurorilor
Consiliul Superior al Procurorilor
Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor
Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică
Acte normative
Informaţii
Transparenţa
Cooperarea internaţională
Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova
Organizaţii obşteşti
Asociaţia procurorilor Republicii Moldova
Asociaţia sindicală ramurală a angajaţilor procuraturii Republicii Moldova
Informaţii de contact
Relaţii publice
Link-uri
Despre site

Republica Moldova, mun. Chisinau,
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 73
Tel.: 828-373, 828-377, 828-348


Organizaţii obşteşti | Asociaţia procurorilor Republicii Moldova

Asociaţia Procurorilor Republicii Moldova

     Asociaţia Procurorilor Republicii Moldova a fost constituită la 29 aprilie 2005, este о formaţiune obştească, constituită pe baza liberului consimţămînt şi comunităţii de interese profesionale ale procurorilor în vederea realizării scopurilor şi sarcinilor determinate în statut, la momentul constituirii întrunind 670 procurori.
     Scopurile principale аle Asociaţiei sunt:
- consolidarea eforturilor procurorilor întru exercitarea eficientă a atribuţiilor constituţionale;
- sprijinirea procurorilor în activitatea de apărare a ordinii de drept;
- protejarea drepturilor omului in lupta contra crimei organizate şi corupţiei;
- sprijinirea procurorilor în asigurarea independenţei lor;
- apărarea drepturilor şi intereselor profesionale şi sociale ale procurorilor şi a membrilor familiilor lor;
- studierea practicii ţărilor cu o democraţie avansată în ceea ce priveşte rolul procurorului într-un stat de drept, garanţiile sociale şi independenţa lor, cariera de procuror, relaţiile cu alte autorităţi publice din stat în scopul ajustării legislaţiei naţionale la normele Consiliului Europei şi care ar corespunde cerinţelor de integrare pe viitor a Republicii Moldova în comunitatea statelor membre ale Uniunii Europene;
- contribuirea la implementarea prevederilor Recomandării REC (2000) 19 cu privire la rolul Procuraturii în cadrul sistemului de justiţie penală, adoptată de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei la 6 octombrie 2000;
- participarea în mod direct şi activ la activităţile de implementare a Planului de Acţiuni Moldova - Uniunea Europeană;
- participarea la realizarea efectivă a reformelor politice, economice şi instituţionale din societate;
- susţinerea morală şi materială a procurorilor în cazurile prevăzute de statut.

 Structura organizatorică a Asociaţiei:

        - Conferinţa;

        - Consiliul;

        - Comisia dе cenzori.         

     Procuratura Republicii Moldova a fost admisă în calitate de membru al Asociaţiei Internaţionale a Procurorilor în martie 2005.

      Asociaţia Procurorilor din Moldova este orientată spre stabilirea şi aprofundarea relaţiilor cu procuraturile membre ale Asociaţiei Internaţionale a Procurorilor.

 

Adresa juridicăRepublica Moldova, mun. Chişinău, str. Bănulescu Bodoni,26.

                                                  e-mail:lasociatmd@yahoo.md

 

 
Noutăţi Despre Procuratura Generală Adunarea Generală a procurorilor Consiliul Superior al Procurorilor Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică Acte normative Informaţii Transparenţa Cooperarea internaţională Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova Organizaţii obşteşti Informaţii de contact Relaţii publice Link-uri Despre site

© 2008 Procuratura Generală a Republicii Moldova

Elaborarea şi suport tehnic: Centrul de telecomunicaţii speciale

Statistica vizitatorilor:43310308