ro | ru | en
Astăzi:22.03.2023
Noutăţi
Despre Procuratura Generală
Adunarea Generală a procurorilor
Consiliul Superior al Procurorilor
Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor
Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică
Acte normative
Informaţii
Transparenţa
Cooperarea internaţională
Asistenţă juridică internaţională
Secţia protocol, cooperare internaţională şi integrare Europeană
Generalizări
Vizite
Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova
Organizaţii obşteşti
Informaţii de contact
Relaţii publice
Link-uri
Despre site

Republica Moldova, mun. Chisinau,
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 73
Tel.: 828-373, 828-377, 828-348


Cooperarea internaţională | Asistenţă juridică internaţională

Cooperarea internaţională 

REGLEMENTAREA JURIDICĂ A
COOPERĂRII INTERNAŢIONALE


Republica Moldova este parte la numeroase instrumente internationale in materie si dispune de un cadru juridic national armonizat, care impreuna constituie o baza normativa adecvata pentru realizarea cu succes a activitatii de asistenta juridica internationala in materie penala.
Asistenta juridica internationala poate fi solicitata sau acordata in executarea unor activitati procesuale prevazute de legislatia de procedura penala a Republicii Moldova si a statului strain respectiv.
Raporturile cu tarile straine sau curtile internationale referitoare la asistenta juridica in materie penala sunt reglementate de tratatele internationale sau in temeiul unor obligatii scrise in conditii de reciprocitate.
Conform articolului 532 din Codul de procedura penala al Republicii Moldova adresarile privitor la asistenta juridica internationala in materie penala se fac prin intermediul Procuraturii Generale direct sau al Ministerului Justitiei si / sau prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova, cu exceptia cazurilor cand, in baza de reciprocitate, se prevede o alta modalitate de adresare.
Procuratura Generala este autoritatea centrala pentru asistenta juridica internationala in faza de urmarire penala.
Ministerul Justitiei este autoritatea competenta a Republicii Moldova in materie de comisie rogatorie, extradare si transferare a persoanelor condamnate si a celorlalte forme de asistenta juridica in materie penala in faza de judecata si de executare a pedepsei.

Volumul asistentei juridice

Asistenta juridica internationala poate fi solicitata sau acordata in executarea unor activitati procesuale prevazute de legislatia de procedura penala a Republicii Moldova si a statului strain respectiv, in special:
1) comunicarea actelor de procedura sau a hotararilor judiciare persoanelor fizice sau juridice care se afla peste hotarele tarii;
2) audierea persoanelor in calitate de martor, banuit, invinuit, inculpat, parte civilmente responsabila;
3) efectuarea cercetarii la fata locului, a perchezitiei, ridicarea de obiecte si documente si transmiterea lor peste hotare, sechestrarea, confruntarea, prezentarea spre recunoastere, identificarea abonatilor telefonici, interceptarea comunicarilor, efectuarea expertizelor, confiscarea bunurilor provenite din savarsirea infractiunilor si alte actiuni de urmarire penala prevazute de prezentul cod;
4) citarea martorilor, expertilor sau a persoanelor urmarite de catre organele de urmarire penala sau de catre instanta de judecata;
5) preluarea urmaririi penale la cererea unui stat strain;
6) cautarea si extradarea persoanelor care au comis infractiuni sau pentru a executa pedeapsa privativa de libertate;
7) recunoasterea si executarea sentintelor straine;
8) transferarea persoanelor condamnate;
9) comunicarea cazierului judiciar;
10) alte actiuni care nu contravin prezentului cod.
Nu constituie obiect al asistentei juridice internationale luarea masurilor preventive.

Refuzul la asistenta juridica internationala

Asistenta juridica internationala poate fi refuzata daca:
1) cererea se refera la infractiuni considerate in Republica Moldova ca infractiuni politice sau infractiuni conexe cu astfel de infractiuni. Refuzul nu se admite in cazul in care persoana este banuita, invinuita sau a fost condamnata pentru savarsirea unor fapte prevazute de art.5-8 din Statutul de la Roma al Curtii Internationale Penale;
2) cererea se refera la o fapta ce constituie exclusiv o incalcare a disciplinei militare;
3) organul de urmarire penala sau instanta judecatoreasca solicitate pentru acordarea asistentei juridice considera ca executarea acesteia este de natura sa aduca atingere suveranitatii, securitatii sau ordinii publice a statului;
4) exista motive intemeiate de a crede ca banuitul este urmarit sau pedepsit penal pe motive de rasa, religie, cetatenie, asociere la un anumit grup sau pentru impartasirea unor convingeri politice, sau daca situatia lui se va agrava si mai mult pentru unul dintre motivele enumerate;
5) este dovedit faptul ca in statul solicitant persoana nu va avea acces la un proces echitabil;
6) fapta respectiva se pedepseste cu moartea conform legislatiei statului solicitant, iar statul solicitant nu ofera nici o garantie in vederea neaplicarii sau neexecutarii pedepsei capitale;
7) potrivit Codului penal al Republicii Moldova, fapta sau faptele invocate in cerere nu constituie infractiune;
8) in conformitate cu legislatia nationala, persoana nu poate fi trasa la raspundere penala.
Orice refuz privind acordarea asistentei juridice internationale va fi motivat.

Cheltuielile legate de acordarea asistentei juridice

Cheltuielile legate de acordarea asistentei juridice le suporta partea solicitanta pe teritoriul tarii sale daca nu este stabilit un alt mod de acoperire a cheltuielilor in conditii de reciprocitate sau prin tratat international.

Cererea de comisie rogatorie

Organul de urmarire penala sau instanta de judecata, in cazul in care considera necesara efectuarea unei actiuni procesuale pe teritoriul unui stat strain, se adreseaza prin comisie rogatorie organului de urmarire penala sau instantei de judecata din statul respectiv, sau catre o instanta penala internationala conform tratatului international la care Republica Moldova este parte sau pe cale diplomatica, in conditii de reciprocitate.

Continutul si forma cererii de comisie rogatorie

Cererea de comisie rogatorie se face in scris si trebuie sa cuprinda:
1) denumirea organului care se adreseaza cu cerere;
2) denumirea si adresa, daca este cunoscuta, a institutiei careia se trimite cererea;
3) tratatul international sau acordul de reciprocitate in baza caruia se solicita asistenta;
4) indicarea cauzei penale in care se solicita acordarea asistentei juridice, informatie despre imprejurarile de fapt in care s-au comis actiunile si incadrarea juridica a lor, textul articolului respectiv din Codul penal al Republicii Moldova si date privitor la prejudiciul cauzat de infractiunea respectiva;
5) datele referitoare la persoanele in privinta carora se solicita comisia rogatorie, inclusiv despre calitatea lor procesuala, data si locul nasterii lor, cetatenia, domiciliul, ocupatia, pentru persoanele juridice – denumirea si sediul lor, precum si numele, prenumele si adresele reprezentantilor acestor persoane cand este cazul;
6) obiectul cererii si datele necesare pentru indeplinirea ei, cu expunerea circumstantelor care vor fi constatate, lista documentelor, corpurilor delicte si a altor probe solicitate, circumstantele in legatura cu care urmeaza sa se administreze proba, precum si intrebarile care trebuie sa fie puse persoanelor care urmeaza sa fie audiate;
7) data la care se asteapta raspuns la cerere si, dupa caz, solicitarea de a permite ca, la executarea actiunilor procesuale respective, sa asiste reprezentantul organului de urmarire penala al Republicii Moldova.
La cererea de comisie rogatorie se anexeaza actele procesuale necesare pentru efectuarea actiunilor de urmarire penala, intocmite in conformitate cu prevederile prezentului cod.
Cererea de comisie rogatorie si documentele anexate se semneaza si se autentifica cu stampila oficiala a institutiei competente solicitante.

Valabilitatea actului procedural

Actul procedural intocmit in tara straina in conformitate cu prevederile legii acelei tari este valabil in fata organelor de urmarire penala si a instantelor judecatoresti din Republica Moldova.

Citarea martorilor, expertilor sau a persoanelor urmarite aflate peste hotarele Republicii Moldova

(1) Martorul, expertul sau persoana urmarita, in cazul in care nu este data in cautare, aflati peste hotarele Republicii Moldova, pot fi citati de catre organul de urmarire penala pentru executarea anumitor actiuni procesuale pe teritoriul Republicii Moldova. In acest caz, citatia nu poate contine somatii de aducere fortata in fata organului de drept.
(2) Citarea martorului sau expertului se efectueaza in conditiile prevazute in art.536 alin.(3) si (4) din Codul de Procedura Penala.
(3) Actiunile procesuale cu participarea persoanelor citate in conditiile prezentului articol se efectueaza in conditiile Codului de Procedura Penala.
(4) Martorul, expertul sau persoana urmarita, indiferent de cetatenia lor, care s-au prezentat in fata organului care i-a solicitat in urma unei citatii in conditiile prezentului articol nu pot fi nici urmariti, nici detinuti, nici supusi vreunei alte limitari a libertatii lor individuale pe teritoriul Republicii Moldova pentru fapte sau condamnari anterioare trecerii frontierei de stat a Republicii Moldova.
(5) Imunitatea prevazuta la alin.(4) inceteaza in cazul in care persoana citata nu a parasit teritoriul Republicii Moldova in termen de 15 zile de la data la care organul respectiv a chemat-o si i-a comunicat ca prezenta ei nu mai este necesara sau a revenit ulterior in Republica Moldova. In acest termen nu se include timpul in care persoana citata nu a putut parasi teritoriul Republicii Moldova din motive independente de vointa sa.
(6) Citarea persoanei detinute pe teritoriul unui stat strain se efectueaza conform prevederilor prezentului articol, cu conditia ca persoana temporar transferata pe teritoriul Republicii Moldova de catre organul respectiv al tarii straine pentru efectuarea actiunilor indicate in cererea de transferare va fi intoarsa in termenul aratat in cerere. Conditiile de transferare sau refuzul transferarii se reglementeaza de tratatele internationale la care Republica Moldova si tara solicitata sint parte sau in temeiul obligatiilor scrise in conditii de reciprocitate.
(7) Martorul sau expertul citat este in drept sa ceara compensarea cheltuielilor pentru transport, cazare si diurna, suportate in legatura cu lipsa motivata de la serviciu.
(8) Martorul audiat conform prevederilor prezentului articol beneficiaza, dupa caz, de protectie, in conditiile legii.

Executarea in Republica Moldova a comisiei rogatorii cerute de organele din strainatate

Organul de urmarire penala sau instanta judecatoreasca executa comisii rogatorii cerute de organele respective din strainatate in temeiul tratatelor internationale la care Republica Moldova si tara solicitanta sunt parte sau in conditii de reciprocitate confirmate potrivit prevederilor art.536 alin.(2) din Codul de Procedura Penala.
Cererea pentru executarea comisiei rogatorii se trimite de catre Procuratura Generala organului de urmarire penala sau, dupa caz, de catre Ministerul Justitiei instantei judecatoresti de la locul unde urmeaza sa fie efectuata actiunea procesuala solicitata.
 La executarea comisiei rogatorii se aplica prevederile prezentului cod, insa, la demersul partii solicitante, poate sa se aplice o procedura speciala prevazuta de legislatia tarii straine, in conformitate cu tratatul international respectiv sau in conditii de reciprocitate, daca aceasta nu contravine legislatiei nationale si obligatiilor internationale ale Republicii Moldova.
La executarea comisiei rogatorii pot asista reprezentanti ai statului strain sau ai instantei internationale daca aceasta este prevazut de tratatul international respectiv sau de o obligatie scrisa in conditii de reciprocitate. In asemenea caz, la cererea partii solicitante, organul caruia ii revine executarea comisiei rogatorii informeaza partea solicitanta despre timpul, locul si termenul executarii comisiei rogatorii cu scopul ca partea interesata sa poata asista.
Daca adresa persoanei in privinta careia se solicita executarea comisiei rogatorii este indicata gresit, organul caruia ii revine executarea ia masurile respective in scopul stabilirii adresei. In cazul in care stabilirea adresei nu este posibila, despre aceasta se anunta partea solicitanta.
In cazul in care cererea de comisie rogatorie nu poate fi executata, documentele primite se restituie partii solicitante prin intermediul institutiilor de la care le-a primit, cu indicarea motivelor care au impiedicat executarea. Cererea de comisie rogatorie si documentele anexate se restituie si in cazurile de refuz in temeiurile prevazute in art.534 din Codul de Procedura Penala.

Perchezitia, ridicarea, remiterea de obiecte sau documente, sechestrul si confiscarea

Comisiile rogatorii prin care se solicita efectuarea perchezitiei, ridicarea sau remiterea de obiecte ori documente, precum si punerea sub sechestru sau confiscarea sunt executate in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

Echipele comune de investigatii

Autoritatile competente din cel putin doua state pot sa constituie, de comun acord, o echipa comuna de investigatii cu un obiectiv precis si pentru o durata limitata, care poate fi prelungita cu acordul tuturor partilor, in vederea desfasurarii urmaririi penale in unul sau in mai multe din statele care constituie echipa. Componenta echipei comune de investigatii este decisa de comun acord.
Echipa comuna de investigatii poate fi creata atunci cand:
1) in cadrul unei urmariri penale in curs in statul solicitant se impune efectuarea unor urmariri penale dificile care implica mobilizarea unor mijloace importante ce privesc si alte state;
2) mai multe state efectueaza urmariri penale care necesita o actiune coordonata si concertata in statele respective.
Cererea de formare a echipei comune de investigatii poate fi formulata de orice stat implicat. Echipa comuna de investigatii este formata in unul dintre statele in care urmeaza a fi efectuata urmarirea penala.
Cererea de formare a echipei comune de investigatii cuprinde autoritatea care a inaintat cererea, obiectul si motivul cererii, identitatea si nationalitatea persoanei in cauza, numele si adresa destinatarului, daca este cazul si propuneri referitoare la componenta acesteia.
Componentii echipei comune de investigatii desemnati de autoritatile Republicii Moldova au calitatea de membri, in timp ce membrii desemnati de un stat strain au calitatea de membri detasati.
Activitatea echipei comune de investigatii pe teritoriul Republicii Moldova se desfasoara potrivit urmatoarelor reguli:
1) conducatorul echipei comune de investigatii este un reprezentant al autoritatii care participa la urmarirea penala din statul membru pe teritoriul caruia functioneaza echipa si actioneaza in limitele competentelor ce ii revin conform dreptului sau national;
2) actiunile echipei se desfasoara conform legii Republicii Moldova. Membrii echipei si membrii detasati isi executa sarcinile sub responsabilitatea persoanei prevazute la pct.1), tinand seama de conditiile stabilite de propriile autoritati in acordul privind formarea echipei.
Membrii detasati pe langa echipa comuna de investigatii sunt abilitati sa fie prezenti la efectuarea oricaror acte procedurale, cu exceptia cazului cand conducatorul echipei, din motive speciale, decide contrariul.
Atunci cand echipa comuna de investigatii urmeaza sa efectueze acte procedurale pe teritoriul statului solicitant, membrii detasati pot cere autoritatilor lor competente sa efectueze actele respective.
Un membru detasat pe langa echipa comuna de investigatii poate, conform dreptului sau national si in limitele competentelor sale, sa furnizeze echipei informatiile care sunt la dispozitia statului care l-a detasat, in scopul derularii urmaririi penale efectuate de echipa.
Informatiile obtinute in mod obisnuit de un membru sau un membru detasat in cadrul participarii la o echipa comuna de investigatii si care nu pot fi obtinute in alt mod de catre autoritatile competente ale statelor implicate pot fi utilizate:
1) in scopul pentru care a fost creata echipa;
2) pentru a descoperi, a cerceta sau a urmari alte infractiuni, cu consimtamantul statului pe teritoriul caruia au fost obtinute informatiile;
3) pentru a preveni un pericol iminent si serios pentru securitatea publica, respectand dispozitiile prevazute la pct.2);
4) in alte scopuri, daca acest lucru este convenit de catre statele care au format echipa.
In cazul echipelor comune de investigatii care functioneaza pe teritoriul Republicii Moldova, membrii detasati ai echipei sunt asimilati membrilor din partea Republicii Moldova in ceea ce priveste infractiunile savarsite impotriva acestora sau de catre acestia.

Extradarea

(1) Cetateanul strain sau apatridul care este urmarit penal sau care a fost condamnat intr-un stat strain pentru savarsirea unei fapte pasibile de pedeapsa in acel stat poate fi extradat acestui stat strain la cererea autoritatilor competente, in scopul urmaririi sau executarii sentintei pronuntate pentru fapta comisa sau pronuntarii unei noi sentinte.
(2) Cetateanul strain sau apatridul care a fost condamnat intr-un stat strain pentru comiterea unei fapte pasibile de pedeapsa in acel stat poate fi extradat statului strain, care a preluat executarea, la cererea autoritatilor competente ale statului, in scopul executarii sentintei pronuntate pentru fapta comisa sau pentru pronuntarea unei noi sentinte.
(3) Extradarea in scopul urmaririi penale se acorda numai daca fapta este pasibila de pedeapsa conform legislatiei Republicii Moldova si pedeapsa maxima este de cel putin un an de inchisoare sau daca, dupa o inversare similara a lucrurilor, fapta ar fi, potrivit legislatiei Republicii Moldova, pasibila de o asemenea pedeapsa.
(4) Extradarea in scopul executarii sentintei se acorda numai daca ar fi permisa extradarea in conditiile alin.(3) si daca urmeaza a fi executata o pedeapsa privativa de libertate. Extradarea urmeaza a fi acordata in cazul in care termenul de detentie care urmeaza a fi executat sau cumulul termenelor de detentie care urmeaza a fi executate este de cel putin 6 luni, daca tratatul international nu prevede altfel.
(5) Daca extradarea unei persoane este ceruta in concurs de catre mai multe state, fie pentru aceeasi fapta, fie pentru fapte diferite, Republica Moldova va decide extradarea tinand cont de toate circumstantele, inclusiv de gravitatea si locul savarsirii infractiunilor, de datele respective din cereri, de cetatenia persoanei solicitate si de posibilitatea unei extradari ulterioare altui stat.
(6) Daca Procurorul General sau, dupa caz, ministrul justitiei considera ca persoana solicitata de statul strain sau instanta internationala nu poate fi extradata, refuza extradarea prin hotarare motivata, iar in cazul in care considera ca persoana poate fi extradata, el face un demers in judecatoria in raza teritoriala a careia se afla Ministerul Justitiei, la care se anexeaza cererea si documentele statului solicitant.
(7) Demersul de extradare se solutioneaza de catre judecatorul de instructie din cadrul judecatoriei aflate in raza teritoriala a Ministerului Justitiei, cu participarea procurorului, a reprezentantului Ministerului Justitiei (in cazul extradarii persoanelor condamnate), a persoanei a carei extradare se cere si a aparatorului acesteia ales sau numit in conformitate cu Legea cu privire la asistenta juridica garantata de stat. Demersul de extradare a persoanei arestate se solutioneaza de urgenta. Examinarea demersului de extradare se face in modul prevazut de lege. Instanta de judecata nu este competenta sa se pronunte asupra temeiniciei urmaririi sau condamnarii pentru care autoritatea straina cere extradarea.
(8) In cazul in care constata ca sunt indeplinite conditiile pentru extradare, instanta de judecata admite, printr-o hotarare, cererea de extradare, dispunand totodata mentinerea starii de arest preventiv pana la predarea persoanei extradabile. Daca instanta constata ca nu sunt indeplinite conditiile pentru extradare, respinge cererea si dispune punerea in libertate a persoanei a carei extradare se cere. Hotararea se redacteaza in cel mult 24 de ore de la pronuntare si este transmisa Procuraturii Generale sau Ministerului Justitiei.
(9) Hotararea judecatoreasca asupra extradarii poate fi atacata cu recurs de catre procuror, precum si de catre persoana extradata sau avocatul ei, in termen de 10 zile de la pronuntare, la Curtea de Apel Chisinau. Recursul se judeca conform prevederilor sectiunii a 2-a din capitolul IV titlul II partea speciala a prezentului cod. Hotararea judecatorului de instructie, devenita definitiva, se expediaza Procuraturii Generale si Ministerului Justitiei pentru executare sau pentru informarea statului solicitant.

Regula specialitaţii

(1) Persoana care a fost extradata de un stat strain nu poate fi trasa la raspundere penala si condamnata, supusa executarii pedepsei, precum si transmisa unui stat tert spre pedepsire, pentru infractiunea savarsita de ea pana la extradare, pentru care ea nu a fost extradata, daca in privinta acestei cauze lipseste consimtamantul statului strain care a extradat-o.
(2) Extradarea se acorda numai daca se garanteaza urmatoarele:
1) persoana nu va fi pedepsita in statul solicitant fara consimtamantul Republicii Moldova pentru un motiv aparut anterior predarii sale, cu exceptia infractiunii pentru care se acorda extradarea, si libertatea ei personala nu va fi limitata, iar ea nu va fi persecutata prin intermediul masurilor ce pot fi luate si in absenta ei;
2) persoana nu va fi predata, transferata sau deportata intr-un stat tert fara consimtamantul Republicii Moldova; precum si
3) persoana va putea parasi teritoriul statului solicitant dupa incheierea procedurii pentru care a fost acordata extradarea ei.
(3) Statul solicitant poate renunta la respectarea regulii specialitatii numai daca:
1) Republica Moldova si-a dat acordul de a efectua urmarirea penala sau de a pune in executare o sentinta ori o alta sanctiune in privinta unei infractiuni facultative sau de a preda, transfera sau deporta intr-un alt stat;
2) persoana nu a parasit teritoriul statului solicitant timp de 45 de zile de la incheierea procedurii pentru care a fost acordata extradarea ei, desi a avut posibilitatea si dreptul sa o faca;
3) persoana, dupa parasirea teritoriului statului solicitant, s-a reintors sau a fost trimisa inapoi de catre un stat tert;
4) se acorda extradarea simplificata.
(4) Prevederile prezentului articol nu se aplica pentru cazurile savarsirii infractiunii de persoana extradata dupa extradarea ei.

Executarea cererii de extradare a persoanelor care se afla pe teritoriul Republicii Moldova

(1) Cetateanul strain sau apatridul care este urmarit penal sau care a fost condamnat intr-un stat strain pentru savarsirea unei fapte pasibile de pedeapsa in acel stat poate fi extradat acestui stat strain la cererea autoritatilor competente, in scopul urmaririi sau executarii sentintei pronuntate pentru fapta comisa sau pronuntarii unei noi sentinte.
(2) Cetateanul strain sau apatridul care a fost condamnat intr-un stat strain pentru comiterea unei fapte pasibile de pedeapsa in acel stat poate fi extradat statului strain, care a preluat executarea, la cererea autoritatilor competente ale statului, in scopul executarii sentintei pronuntate pentru fapta comisa sau pentru pronuntarea unei noi sentinte.
(3) Extradarea in scopul urmaririi penale se acorda numai daca fapta este pasibila de pedeapsa conform legislatiei Republicii Moldova si pedeapsa maxima este de cel putin un an de inchisoare sau daca, dupa o inversare similara a lucrurilor, fapta ar fi, potrivit legislatiei Republicii Moldova, pasibila de o asemenea pedeapsa.
(4) Extradarea in scopul executarii sentintei se acorda numai daca ar fi permisa extradarea in conditiile alin.(3) si daca urmeaza a fi executata o pedeapsa privativa de libertate. Extradarea urmeaza a fi acordata in cazul in care termenul de detentie care urmeaza a fi executat sau cumulul termenelor de detentie care urmeaza a fi executate este de cel putin 6 luni, daca tratatul international nu prevede altfel.
(5) Daca extradarea unei persoane este ceruta in concurs de catre mai multe state, fie pentru aceeasi fapta, fie pentru fapte diferite, Republica Moldova va decide extradarea tinand cont de toate circumstantele, inclusiv de gravitatea si locul savarsirii infractiunilor, de datele respective din cereri, de cetatenia persoanei solicitate si de posibilitatea unei extradari ulterioare altui stat.
(6) Daca Procurorul General sau, dupa caz, ministrul justitiei considera ca persoana solicitata de statul strain sau instanta internationala nu poate fi extradata, refuza extradarea prin hotarare motivata, iar in cazul in care considera ca persoana poate fi extradata, el face un demers in judecatoria in raza teritoriala a careia se afla Ministerul Justitiei, la care se anexeaza cererea si documentele statului solicitant.
(7) Demersul de extradare se solutioneaza de catre judecatorul de instructie din cadrul judecatoriei aflate in raza teritoriala a Ministerului Justitiei, cu participarea procurorului, a reprezentantului Ministerului Justitiei (in cazul extradarii persoanelor condamnate), a persoanei a carei extradare se cere si a aparatorului acesteia ales sau numit in conformitate cu Legea cu privire la asistenta juridica garantata de stat. Demersul de extradare a persoanei arestate se solutioneaza de urgenta. Examinarea demersului de extradare se face in modul prevazut de lege. Instanta de judecata nu este competenta sa se pronunte asupra temeiniciei urmaririi sau condamnarii pentru care autoritatea straina cere extradarea.
(8) In cazul in care constata ca sunt indeplinite conditiile pentru extradare, instanta de judecata admite, printr-o hotarare, cererea de extradare, dispunand totodata mentinerea starii de arest preventiv pana la predarea persoanei extradabile. Daca instanta constata ca nu sunt indeplinite conditiile pentru extradare, respinge cererea si dispune punerea in libertate a persoanei a carei extradare se cere. Hotararea se redacteaza in cel mult 24 de ore de la pronuntare si este transmisa Procuraturii Generale sau Ministerului Justitiei.
(9) Hotararea judecatoreasca asupra extradarii poate fi atacata cu recurs de catre procuror, precum si de catre persoana extradata sau avocatul ei, in termen de 10 zile de la pronuntare, la Curtea de Apel Chisinau. Recursul se judeca conform prevederilor sectiunii a 2-a din capitolul IV titlul II partea speciala a prezentului cod. Hotararea judecatorului de instructie, devenita definitiva, se expediaza Procuraturii Generale si Ministerului Justitiei pentru executare sau pentru informarea statului solicitant.

Procedura simplificata de extradare

(1) La cererea autoritatii competente a statului strain de a extrada persoana sau de a o aresta provizoriu in scopul extradarii, poate fi acordata extradarea cetateanului strain sau a apatridului in privinta caruia a fost eliberat un mandat de arestare pentru extradare, fara a urma procedura formala de extradare, daca persoana consimte la o asemenea extradare simplificata, iar consimtamantul ei este confirmat de catre instanta de judecata. In cazul in care persoana arestata consimte la extradarea sa conform procedurii simplificate, prezentarea unei cereri oficiale de extradare si a actelor indicate la art.542 din prezentul cod nu este necesara.
(2) Cerintele expuse in art.543 nu trebuie invocate daca cetateanul strain sau apatridul, dupa ce i-au fost aduse la cunostinta drepturile, renunta expres la dreptul sau de aplicare a regulii specialitatii si acest lucru este confirmat de catre instanta de judecata.
(3) Judecatorul de instructie de la instanta competenta va examina, intr-o sedinta de judecata cu participarea procurorului, a persoanei a carei extradare se cere si a avocatului ei, datele de identificare a persoanei extradabile, o va informa despre dreptul ei la o procedura simplificata de extradare si despre efectele juridice ale acesteia, apoi va consemna declaratia facuta, care va fi semnata de toti participantii la sedinta.
(4) Consimtamantul dat conform alin.(1) sau (2) nu poate fi revocat odata ce a fost confirmat de catre instanta de judecata.

Refuzul extradării

(1) Republica Moldova nu-si extradeaza propriii cetateni si persoanele carora le-a acordat dreptul de azil.
(2) Extradarea va fi, de asemenea, refuzata daca:
1) infractiunea a fost savarsita pe teritoriul Republicii Moldova;
2) in privinta persoanei respective a fost deja pronuntata de catre o instanta nationala sau o instanta a unui stat tert o hotarare judecatoreasca de condamnare, achitare sau incetare a procesului penal pentru infractiunea pentru care se cere extradarea, sau o ordonanta a organului de urmarire penala de incetare a procesului ori in privinta acestei fapte se efectueaza urmarirea penala de catre organele nationale;
3) s-a implinit termenul de prescriptie al tragerii la raspundere penala pentru infractiunea respectiva, conform legislatiei nationale, sau a intervenit amnistia;
4) potrivit legii, urmarirea penala poate fi pornita numai la plangerea prealabila a victimei, insa o asemenea plangere lipseste;
5) infractiunea pentru care se cere extradarea persoanei este considerata de legea nationala infractiune politica sau fapta conexa unei asemenea infractiuni;
6) Procurorul General, ministrul justitiei sau instanta care solutioneaza chestiunea privind extradarea are motive serioase sa creada ca:
a) cererea de extradare a fost inaintata in scopul de a urmari sau a pedepsi o persoana pentru motive de rasa, religie, sex, nationalitate, origine etnica sau opinii politice;
b) situatia acestei persoane risca sa fie agravata pentru unul din motivele mentionate la lit.a);
c) in cazul in care persoana va fi extradata, ea va fi supusa torturii, tratamentului inuman sau degradant sau nu va avea acces la un proces echitabil in tara solicitanta;
7) persoanei cerute i-a fost acordat statut de refugiat sau azil politic;
8) statul care solicita extradarea nu asigura reciprocitatea in sfera extradarii.
(3) In cazul in care fapta pentru care se cere extradarea este pedepsita de legea tarii solicitante cu pedeapsa capitala, extradarea persoanei poate fi refuzata daca partea solicitanta nu va da asigurari, considerate ca suficiente, ca pedeapsa capitala nu va fi aplicata persoanei extradabile aflate sub urmarire penala sau condamnate.
(4) In cazul in care Republica Moldova refuza extradarea, la cererea statului solicitant, se examineaza posibilitatea preluarii activitatii de urmarire penala fata de persoana cetatean al Republicii Moldova sau apatrid.

Arestarea persoanei in vederea extradarii

(1) Dupa primirea cererii de extradare, Procuratura Generala sau, dupa caz, Ministerul Justitiei va lua neintarziat masuri, in conditiile prezentului cod, pentru arestarea preventiva a persoanei a carei extradare se cere. Termenul aflarii persoanei sub arest preventiv nu poate depasi 180 de zile din momentul retinerii si pina la predarea partii solicitante.
(11) Arestul preventiv al persoanei extradabile poate fi inlocuit printr-o alta masura preventiva la cererea procurorului sau de catre instanta de judecata din oficiu, in conformitate cu legislatia procesuala in vigoare, in urmatoarele cazuri:
a) starea de sanatate a persoanei nu-i permite aflarea in regim de detentie, fapt confirmat printr-un certificat medical;
b) persoana si familia sa isi au domiciliul stabil in Republica Moldova si nu exista temeiuri de a considera ca aceasta se va eschiva de la procedura de extradare.
(2) In caz de urgenta, persoana a carei extradare se cere poate fi arestata inainte de primirea cererii de extradare, in baza unui mandat de arestare pe un termen de 18 zile, care poate fi prelungit pana la 40 de zile, in urma unui demers al Procuraturii Generale sau la cererea statului strain ori a instantei internationale, daca solicitarea contine date despre mandatul de arestare ori despre hotararea definitiva adoptata in privinta acestei persoane si asigurarea ca cererea de extradare va fi expediata ulterior. In solicitare se va arata infractiunea pentru care se va cere extradarea, data si locul unde a fost comisa infractiunea, precum si, in masura posibilitatii, semnele caracteristice ale persoanei cautate. Solicitarea arestarii poate fi facuta prin posta, telegraf, telex, fax sau prin orice alt mijloc care lasa urma scrisa. Autoritatea solicitanta va fi informata in cel mai scurt timp despre cursul dat solicitarii sale.
(3) Persoana arestata in conditiile alin.(2) urmeaza sa fie pusa in libertate daca, in termen de 18 zile de la arestare, instanta care decide asupra admisibilitatii arestarii persoanei nu va primi cererea de extradare si documentele respective. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea statului strain sau a instantei internationale, dar in nici un caz nu poate sa depaseasca 40 de zile de la arestare. Cu toate acestea, punerea in libertate provizorie este oricand posibila, cu conditia ca in privinta persoanei solicitate pot fi luate alte masuri in vederea evitarii sustragerii ei de la urmarire.
(4) Arestarea persoanei in vederea extradarii, prelungirea termenului arestarii si atacarea hotararilor corespunzatoare se efectueaza in conditiile prezentului cod.
(5) Decizia cu privire la admisibilitatea extradarii trebuie sa fie motivata si sa contina explicatii referitor la modul si termenul de atac al hotararii. Procurorului General, persoanei a carei extradare se cere si aparatorului acesteia li se expediaza cate o copie de pe decizia respectiva.
(6) Punerea in libertate a persoanei arestate in conditiile prezentului articol nu impiedica o noua arestare si extradare daca cererea de extradare va fi primita ulterior.

Amanarea extradarii si extradarea temporara

(1) Daca persoana, a carei extradare se cere, in Republica Moldova este pusa sub invinuire intr-un proces in curs de urmarire penala sau de judecare a cauzei, ori daca a fost condamnata pentru o alta infractiune decat aceea in legatura cu care se cere extradarea, executarea extradarii poate fi amanata pana la terminarea procesului penal sau pana la executarea completa a pedepsei stabilite de instanta nationala ori pana la eliberarea definitiva inainte de expirarea termenului pedepsei.
(2) Daca amanarea extradarii ar putea atrage implinirea termenului de prescriptie a cauzei penale sau ar putea aduce prejudicii serioase pentru constatarea faptelor, persoana poate fi extradata temporar, pe baza unei cereri motivate, in conditii ce vor fi determinate de comun acord cu partea solicitanta.
(3) Persoana extradata temporar urmeaza sa fie retrocedata indata dupa efectuarea actiunilor procesuale pentru care a fost extradata.

Predarea persoanei extradate

(1) In cazul in care extradarea persoanei este acceptata de catre instanta judecatoreasca, dupa intrarea in vigoare a hotararii acesteia, Procurorul General sau, dupa caz, ministrul justitiei informeaza statul solicitant sau instanta internationala despre locul si data predarii extradatului, precum si asupra duratei detentiei executate in legatura cu extradarea.
(2) Daca partea solicitanta nu ia in primire persoana extradata la data fixata pentru predare si daca nu s-a solicitat o amanare a extradarii, persoana poate fi pusa in libertate la expirarea termenului de 15 zile de la aceasta data si, in orice caz, va fi pusa in libertate la expirarea termenului de 30 de zile, calculat de la data stabilita pentru predare, daca tratatele internationale la care Republica Moldova este parte nu prevad conditii mai benefice pentru aceasta persoana.
(3) Extradarea persoanei pentru aceeasi fapta dupa expirarea termenelor mentionate in prezentul articol poate fi refuzata.
(4) In caz de forta majora care impiedica predarea sau primirea persoanei extradabile, statul interesat va informa despre aceasta celalalt stat. Ambele state se vor pune de acord asupra unei noi date de predare, conform dispozitiilor prezentului articol.

Transmiterea obiectelor

(1) La cererea partii solicitante, in modul prevazut de prezentul capitol, pot fi retinute si transmise, in masura permisa de legislatia nationala:
1) obiectele care pot avea importanta ca probe in cauza penala pentru care a fost ceruta extradarea; precum si
2) venitul care a provenit din infractiunea pentru care se cere extradarea si obiectele care se aflau in posesia persoanei, la momentul arestarii, sau au fost descoperite ulterior.
(2) Obiectele si venitul mentionate la alin.(1) pot fi transmise chiar si in cazul in care extradarea nu poate avea loc din cauza decesului persoanei sau a sustragerii ei de la judecata.
(3) Daca obiectele cerute sunt necesare ca probe intr-o alta cauza in procesul penal national, transmiterea lor poate fi amanata pana la terminarea procesului in cauza sau acestea pot fi predate temporar, cu conditia de a fi restituite.
(4) Drepturile asupra acestor obiecte sau valori sunt rezervate Republicii Moldova si ele vor fi transmise partii solicitante, cu conditia terminarii procesului penal cat mai curand posibil si fara cheltuieli, fiind apoi restituite.
(5) Obiectele si alte valori vor fi predate doar in temeiul unei hotarari judecatoresti definitive, pronuntate de instanta de judecata competenta.

Transferul persoanelor condamnate
 
Temeiuri pentru transferul persoanelor condamnate  (art. 551 Cod de procedura penala)
(1) Transferul persoanelor condamnate se efectueaza in baza tratatului international la care Republica Moldova si statul respectiv sunt parti sau in conditii de reciprocitate stabilite printr-un acord scris intre Ministerul Justitiei al Republicii Moldova si institutia respectiva a statului strain.
(2) Temei pentru transferul persoanelor condamnate poate fi:
1) cererea persoanei condamnate la inchisoare de catre o instanta judecatoreasca din Republica Moldova de a fi transferata pentru executarea pedepsei in alt stat;
2) cererea persoanei condamnate la inchisoare de catre o instanta judecatoreasca straina de a fi transferata pentru executarea pedepsei in Republica Moldova;
3) cererea de transferare inaintata fie de catre statul de condamnare, fie de catre statul de executare.
 
Conditiile transferului 
Transferul poate avea loc in urmatoarele conditii:
- condamnatul trebuie sa fie cetatean al statului de executare sau domiciliatul sau permanent;
- hotararea de condamnare trebuie sa fie definitiva;
- durata pedepsei privative de libertate, pe care condamnatul o mai are de executat, trebuie sa fie de cel putin 6 luni la data primirii cererii de transferare sau sa fie nedeterminata;
- transferul este consimtit de persoana condamnata, iar daca, in raport cu virsta, starea fizica ori mintala a persoanei condamnate, unul dintre cele doua state considera necesar – de catre reprezentantul legal al condamnatului;
Condamnatul trebuie sa-si dea consimtamantul pentru transfer benevol si in deplina cunostinta a consecintelor juridice care decurg din aceasta, in conformitate cu legea procesuala a statului de condamnare.
Consimtamantul persoanei in privinta careia a fost pronuntata sentinta nu se cere pentru transferul executarii sentintei daca persoana in privinta careia a fost pronuntata sentinta:  a evadat din statul in care a fost pronuntata sentinta;  este subiectul unui ordin de expulzare sau deportare.
- fapta pentru care a fost condamnata persoana constituie infractiune potrivit codului penal al tarii al carei cetatean este cel condamnat;
- ambele state parti au convenit asupra transferului;
- instanta care decide transferul este convinsa ca persoana transferata nu va fi supusa unui eventual risc de tratament inuman si degradant in statul in care urmeaza a fi transferata.
In cazuri exceptionale, partile pot conveni asupra transferului chiar daca durata pedepsei pe care cel condamnat o are de executat este mai mica de 6 luni.
In caz de acceptare a transferului, cererea de transferare a cetatenilor Republicii Moldova condamnati in alt stat se transmite de catre ministrul justitiei, cu demersul sau pentru solutionare la instanta egala in grad cu instanta statului de condamnare, hotararea careia urmeaza sa fie executata. In cazul in care hotararea statului de condamnare este adoptata de o instanta egala in grad cu judecatoria, demersul ministrului justitiei si cererea de transferare se adreseaza judecatoriei in raza teritoriala a careia se afla Ministerul Justitiei, iar daca instanta statului de condamnare este egala in grad cu Curtea de Apel, cererea si demersul respectiv se adreseaza Curtii de Apel din municipiul Chisinau.
 
 
Recunoasterea hotararilor penale ale instantelor straine

Cazuri si conditii de recunoastere a hotararilor penale (art. 558 Cod de procedura penala)

(1) Hotararile penale definitive pronuntate de instantele judecatoresti din strainatate, precum si cele care sunt de natura sa produca, potrivit legii penale a Republicii Moldova, efecte juridice, pot fi recunoscute de instanta nationala, la demersul ministrului justitiei sau al Procurorului General, in baza tratatului international sau a acordului de reciprocitate.
(2) Hotararea penala a instantei unui stat strain poate fi recunoscuta numai daca sunt respectate urmatoarele conditii:
1) hotararea a fost pronuntata de o instanta competenta;
2) hotararea nu contravine ordinii publice din Republica Moldova;
3) hotararea poate produce efecte juridice in tara potrivit legii penale nationale.
 
Procedura de recunoastere a hotararilor instantelor straine
Demersul ministrului justitiei sau al Procurorului General privind recunoasterea hotararii instantei straine urmeaza sa fie motivat si se solutioneaza de catre instanta judecatoreasca in a carei raza teritoriala se afla Ministerul Justitiei sau Procuratura Generala.
La solutionarea demersului participa obligatoriu reprezentantul Ministerului Justitiei sau, dupa caz, al Procuraturii Generale, condamnatul si aparatorul acestuia. Instanta poate examina demersul si in lipsa condamnatului in cazul in care acesta se afla in detentie pe teritoriul unui stat strain.


ACTE NORMATIVE APLICABILE

Dupa proclamarea independentei, Republica Moldova a semnat si a ratificat un sir de Conventii si Tratate internationale atat multilaterale, cat si bilaterale, privind acordarea asistentei juridice internationale:
 

Internationale/Regionale

• Conventia Natiunilor Unite Impotriva criminalitatii transnationale organizate din 15.11.2000, New York. o Protocolul privind prevenirea, reprimarea si pedepsirea traficului de persoane, in special al femeilor si copiilor din 15.11.2000, aditional la Conventia Natiunilor Unite impotriva criminalitatii transnationale organizate.
• Protocolul impotriva traficului ilegal de migranti pe calea terestra, a aerului si pe mare din 15.11.2000, aditional la Conventia Natiunilor Unite impotriva criminalitatii transnationale organizate.
• Acord intre Guverne statelor-membre ale GUUAM in domeniul combaterii terorismului, crimei organizate si altor tipuri de infractiuni grave din 20.07.2002, semnata la Ialta.
• Acord de cooperare pentru prevenirea si combaterea infractionalitatii transfrontaliere, adoptat la Bucuresti la 26.05.1999, in vigoare pentru Republica Moldova din 01.02.2000.
•  Conventia penala cu privire la coruptie din 27.01.1999.
• Acord de cooperare dintre Guvernele statelor participante la cooperarea economica a Marii Negre privind combaterea criminalitatii, in special a formelor sale organizate, 02.10.1998, in vigoare pentru Republica Moldova din 23.10.1999.
• Protocol aditional la Acordul de cooperare dintre Guvernele statelor participante la cooperarea economica a Marii Negre privind combaterea criminalitatii, in special a formelor sale organizate din 15.03.2002.
• Conventia privind spalarea banilor, depistarea, sechestrarea si confiscarea veniturilor provenite din activitatea, 08.11.1990.
• Conventia Europeana de asistenta juridica in materie penala, adoptata la Strasbourg la 20.04.1959, in vigoare pentru Republica Moldova din 05.05.1989.
• Protocolul aditional la Conventia Europeana de asistenta juridica in materie penala, intocmit la 17.03.1978, in vigoare pentru Republica Moldova din 25.09.2001.
• Conventia Europeana cu privire la extradare, adoptata la Paris la 13.12.1957, in vigoare pentru Republica Moldova din 31 decembrie 1997.
• Protocolul aditional la Conventia Europeana de extradare, intocmit la 15.10.1975, in vigoare pentru Republica Moldova din 25.09.2001.
• Al doilea protocol aditional la Conventia Europeana de extradare, intocmit la Strasbourg la 17.03.1978, in vigoare pentru Republica Moldova din 21.06.2001.
• Conven?ia Europeana privind valoarea interna?ionala a hotararilor represive adoptata la Haga la 28 mai 1970, in vigoare pentru Republica Moldova din 21.09.2006.
• Conven?ia asupra transferarii persoanelor condamnate, adoptata  la Strasbourg la 21.03.1983, in vigoare pentru Republica Moldova din 01.09.2004.

Comunitatea Statelor Independente

• Conventia privind asistenta juridica si raporturile juridice in materie civila, familiala si penala, incheiata la Minsk la 22.01.1993, in vigoare pentru Republica Moldova din 16.03.1995.
• Protocol la Conventia privind asistenta juridica si raporturile juridice in materie civila, familiala si penala din 22.01.1993, incheiat la 28.03.1997, in vigoare pentru Republica Moldova din 04.04.2003.
• Acord privind colaborarea in sfera insotirii speciale a activitatii operative de investigatii, incheiata la Moscova la 18.12.1998.
• Acord de colaborare a statelor-membre ale Comunitatii Statelor Independente in lupta cu criminalitatea, incheiata la Moscova 25.11.1998.

Bilaterale

• Tratat intre Republica Moldova si Romania privind asistenta juridica in materie civila si penala din 06.07.1996, in vigoare pentru Republica Moldova din 22.03.1998.
• Tratat intre Republica Moldova si Federatia Rusa cu privire la asistenta juridica si relatiile juridice in materie civila, familiala si penala din 25.02.1993, in vigoare pentru Republica Moldova din 04.11.1994.
• Tratat intre Republica Moldova si Ucraina privind asistenta juridica si relatiile juridice in materie civila si penala din 13.12.1993, in vigoare pentru Republica Moldova din 24.04.1995.
• Tratat intre Republica Moldova si Republica Lituania privind asistenta juridica si relatiile juridice in materie civila, familiala si penala din 09.02.1993, in vigoare pentru Republica Moldova din 18.02.1995.
• Tratat intre Republica Moldova si Republica Letonia cu privire la asistenta juridica si relatiile juridice in materie civila, familiala si penala din 14.04.1993, in vigoare pentru Republica Moldova din 18.06.1996.
• Tratat intre Republica Moldova si Turcia privind asistenta juridica in materie civila, comerciala si penala din 22.05.1996, in vigoare pentru Republica Moldova din 23.02.2001.
• Acord intre Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Republicii Cehe privind cooperarea in domeniul combaterii crimei organizate, traficului ilicit de droguri si substante psihotrope, terorismului si a altor tipuri de infractiuni grave, semnata la Praga la 07.08.2003.
• Acord intre Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Republicii Letone privind colaborarea in domeniul combaterii terorismului, traficului ilicit de droguri, substante psihotrope si precursori, si crimei organizate, semnat la Chisinau la 29.05.2003.
• Acord intre Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Republicii Belarus privind cooperarea in domeniul combaterii criminalitatii, semnat la Chisinau la 06.10.2002.
• Acord intre Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Statului Israel privind cooperarea in domeniul combaterii traficului ilicit si abuzului de stupefiante, substante psihotrope si a altor crime grave, semnat la Chisinau la 10.07.2003.
• Acord intre Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Republicii Italiene in materie de lupta cu criminalitatea organizata, semnat la Roma la 03.07.2002.
• Protocol privind colaborarea intre Departamentul Trupelor de Graniceri al Republicii Moldova si Serviciul Federal de Graniceri al Federatiei Ruse in domeniul activitatii de urmarire operativa in interesul pazei frontierei de stat pe caile de trafic international, semnat la Moscova la 29.11.2001.
• Memorandum de intelegere intre Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova si Asociatia Sefilor de Politie, Procuratura Regala a Angliei a Tarii Galilor, Oficiul pentru Fraude Grave, Departamentul de Taxe Vamale si Accize a Maiestatii Sale, Brigada Nationala impotriva Criminalitatii si Serviciului National de Informatii in domeniul criminalitatii ale Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord cu privire la cooperarea in combaterea infractiunilor grave, crimelor organizate, traficului ilicit de droguri si in alte probleme similare de interes reciproc, semnat la Chisinau la 17.01.2001.
• Acord intre Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Republicii Uzbekistan privind colaborarea in combaterea criminalitatii, semnat la Chisinau la 19.12.2000, in vigoare pentru Republica Moldova incepand cu 15.05.2001.
• Acord intre Guvernul Republicii Moldova si Guvernului Republicii Estonia privind colaborarea in combaterea criminalitatii, semnat la Tallinn la 23.09.1999, in vigoare pentru Republica Moldova incepand cu 28.12.2000.
• Acord intre Guvernul Republicii Moldova, Guvernul Romaniei si Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind colaborarea in lupta impotriva criminalitatii, 16.07.1999.
• Tratat intre Republica Moldova si Romania privind asistenta juridica in materie civila si penala, semnat la Kiev la 06.07.1996, in vigoare pentru Republica Moldova incepand cu 05.04.2001.

Noutăţi Despre Procuratura Generală Adunarea Generală a procurorilor Consiliul Superior al Procurorilor Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică Acte normative Informaţii Transparenţa Cooperarea internaţională Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova Organizaţii obşteşti Informaţii de contact Relaţii publice Link-uri Despre site

© 2008 Procuratura Generală a Republicii Moldova

Elaborarea şi suport tehnic: Centrul de telecomunicaţii speciale

Statistica vizitatorilor:43310219