ro | ru | en
Astăzi:30.11.2022
Noutăţi
Despre Procuratura Generală
Adunarea Generală a procurorilor
Consiliul Superior al Procurorilor
Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor
Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică
Acte normative
Informaţii
Secţia resurse umane
Cooperarea cu societatea civilă
Revista Procuraturii
Rapoarte publice de activitate a Procuraturii Republicii Moldova
Planuri şi programe ale Procuraturii Republicii Moldova
Contracararea corupţiei
Materiale cu caracter normativ
Evaluarea RM la GRECO
Transparenţa
Cooperarea internaţională
Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova
Organizaţii obşteşti
Informaţii de contact
Relaţii publice
Link-uri
Despre site

Republica Moldova, mun. Chisinau,
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 73
Tel.: 828-373, 828-377, 828-348


Informaţii | Evaluarea RM la GRECO
  1. Ce este GRECO?
  2. Legea Republicii Moldova nr.297-XV din 22.06.2001 privind aderarea la GRECO
  3. Statutul GRECO
  4. Instrumente europene de prevenire şi combatere a corupţiei
  5. Rapoartele privind primul ciclu de evaluare
  6. Raporte de conformitate GRECO
  7. Standarde şi elaborări GRECO

Ce este GRECO?
Rolul şi funcţiile GRECO în prevenirea şi combaterea corupţiei. Procedura de evaluarea la GRECO.

Combaterea corupţiei a devenit în ultimul deceniu una din direcţiile prioritare de preocupare ale multiplelor organisme internaţionale, inclusiv ale Consiliului Europei.
Conştientizând faptul, că corupţia reprezintă  o ameninţare gravă principiilor şi valorilor fundamentale ale Consiliului Europei, subminează încrederea cetăţenilor în democraţie, aduce atingere supremaţiei dreptului,  neglijează drepturile omului şi pune în pericol progresul social şi economic se adoptă de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei Programul de Acţiuni de luptă contra corupţiei.
Analizând rezultatele acestuia experţii Consiliului Europei  ajung la concluzia, că  combaterea corupţiei trebuie să poarte un caracter multiramural  şi    s-a decis formarea unui grup de experţi în domeniu din diferite state, care au drept scop elaborarea unor mecanisme pan-europene de contracarare şi luptă cu corupţia, numit Grupul Multidisciplinar privind corupţia (GMC). O primă experienţă  a acestui grup a fost elaborarea celor 20 Principii directorii în combaterea corupţiei, aprobate prin Rezoluţia (97) 24 a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei din 6 noiembrie 1997, care au stat la baza elaborării de către acelaşi grup a Convenţiei Europeane penale de corupţie.
Doar abordarea teoretică a problemei devine insuficientă şi se caută modalităţi de punere în aplicare a acestor principii, de aceea la 5 mai 1998  Comitetul de Miniştri a instituit GRECO (Grupul de state contra corupţiei) sub forma unui Acord parţial şi lărgit, al cărui sarcină este anume de a supraveghea respectarea acestor principii directorii, cît şi de a pune în aplicare instrumente juridice internaţionale adecvate.
Moldova a aderat la GRECO prin Legea nr. 297 din 22 iunie  2001, iar din mai 2002 reprezentantul nostru participă regulat la lucrările acestui organism internaţional.
Care este obiectivul acestui acord?
GRECO a fost conceput de statele membre ale Consiliului Europei în scopul căutării unor răspunsuri comune la dificilele probleme puse de corupţie şi criminalitatea organizată,  ca un instrument  suplu şi eficace  avînd misiunea de a controla cu ajutorul unui proces dinamic de evaluări şi presiuni reciproce, aplicarea în practică a instrumentelor  juridice internaţionale menţionate.
În prezent 46 state sunt membre la GRECO, printre care şi SUA. La acest acord pot adera nu numai statele membre ale Consiliului Europei, ci oricare stat, care ratifică Convenţia penală şi cea civilă de corupţie.
GRECO, în conformitate cu Statutul său,  are drept scop  de a ameliora capacitatea membrilor săi de a  lupta cu corupţia, supraveghind ca aceştia să  aplice în practică angajamentele asumate în acest domeniu.
Totodată el contribuie la identificarea lacunelor şi insuficienţelor din dispozitivele  naţionale ce vizează prevenirea şi combaterea corupţiei, care pentru a fi depăşite trebuie să fie urmate de iniţierea unor reforme legislative, instituţionale, cît şi  de implementarea unor practici diverse de  contracarare a corupţiei.
Aş vrea să subliniez, că organul de conducere al GRECO nu este Secretariatul său executiv, ci Adunarea plenară a reprezentanţilor statelor membre, iar preşedinte este unul ales dintre reprezentanţii statelor membre. (În prezent este reprezentantul Sloveniei Drago Kos). Astfel orice decizie este luată de comun acord de reprezentanţii tuturor statelor membre.
După cum am menţionat mai sus, GRECO a instituit în statutul său ( art.10-16) procedura de evaluare individuală  a statelor-membre. În prezent a luat sfârşit  ciclul de evaluare a statelor-membre, şi din 2007 a demarat cel de al treilea ciclu.
Procedura de evaluare, identică practic pentru toate  ciclurile de evaluare, se desfăşoară în modul următor:
Plenara GRECO stabileşte tema evaluării, apoi se elaborează un chestionar, în care sunt enumerate un şir de întrebări, care au drept scop de a analiza starea de lucruri la acest capitol în statul evaluat. Statului i se transmite spre completare acest chestionar, care  după completare cu anexarea tuturor textelor de lege sau a reglementărilor, citate în răspunsuri, se expediază Secretariatului GRECO. După aceasta un grup din 3-4 evaluatori-experţi din diferite state, condus de reprezentantul Secretariatul GRECO, timp de o săptămână  studiază problema dată  în statul evaluat, având întrevederi cu persoane abilitate cu anume funcţii în procesul de prevenire şi combatere a corupţiei (în dependenţă de tematica evaluării).  După vizită se încheie de către evaluatori un raport, care  se discută la şedinţele în plen ale GRECO.  Raportul e constituit din partea descriptivă şi partea analitică, urmată de recomandări. Discuţiile nu sunt generale ci foarte concrete, axate pe aceleaşi probleme, dar care au drept scop să scoată în evidenţă  deficienţele existente, ca în ultimă instanţă  statului evaluat să i  se facă propuneri privind înlăturarea  lacunelor şi insuficienţelor  depistate. Deciziile sunt aprobate prin consens, foarte rar când  se apelează la votarea unei sau altei propuneri.
Discuţiile de la GRECO sunt foarte detaliate, aprigi uneori, chiar controversate, iar raportul asupra statului evaluat are loc în prezenţa nu numai a tuturor delegaţiilor la GRECO, ci şi a experţilor, care au făcut evaluarea. Discutarea unui raport durează de obicei o zi jumate de lucru sau chiar două.
GRECO nu se limitează doar la constatări şi recomandări doar pe hîrtie,  ci dispune de un mecanism de verificare a punerii în aplicare de către stat a recomandărilor făcute. Astfel, după 18 luni din ziua adoptării raportului statul este obligat să  prezinte un  raport  de situaţie, prin care să dea dovadă despre transpunerea în viaţă a celor decise de GRECO. Anumiţi experţi vor studia starea de fapt şi se va întocmi un raport de conformitate, care va fi supus unei dezbateri în şedinţa plenară GRECO şi se vor trage anumite concluzii. Acest raport de conformitate este pus în discuţie la şedinţa în plen şi se examinează modul de punere în aplicare a fiecărei recomandări şi concluziile la care s-au ajuns.
De obicei sunt 4 tipuri de aprecieri/concluzii: 1) Statul a pus în aplicare recomandările; 2) statul a tratat în mod satisfăcător  recomandările, 3) statul a pus parţial în aplicare recomandările, 4) statul nu a respectat recomandările. Toate aceste aprecieri pot genera anumite alte obligaţii ale statului şi de aceea fiece apreciere ca şi raportul în general se aprobă prin consens. 
În dependenţă de decizia plenarei pot fi aplicate anumite măsuri reprobatorii (inclusiv excluderea din GRECO) faţă de statul ce nu a urmat recomandările făcute. În cazul, când doar parţial s-au respectat recomandările GRECO, se numeşte un alt termen de prezentare a raportului de situaţie.  La fel se procedează cu statele, care nu au pus în aplicare toate recomandările. Cazurile ieşite din comun, care de fapt sunt foarte rare, când statul evaluat a neglijat majoritatea recomandărilor comportă o procedură aparte de monitorizare permanentă, cu adresarea către Consiliul de Miniştri al CE şi o posibilă excludere din GRECO.
Toate rapoartele de la GRECO sunt confidenţiale pînă la momentul când statul acceptă publicarea lor pe site-ul  GRECO şi deci ele devin oublice.
Explicaţiile în cauză chiar foarte detaliate au drept scop nu numai să vă familiarizeze cu modul de a activa a acestui comitet de lucru al CE, ci să demonstrăm că aderarea Republicii Moldova la acest acord implică mai multe obligaţii, care trebuie respectate şi demonstrează, sper, voinţa politică a statului de a combate corupţia.
Găsiţi alăturat 2 rapoartele de evaluare a Republicii Moldova la GRECO şi raportul de conformitate la ciclul 1, aprobate de   GRECO şi care sunt publice.
Versiunile acestora în limbile de lucru ale Consiliului Europei, cât şi rapoartele de evaluare a altor state-membre ale GRECO pot fi găsite pe site-ul GRECO la adresa:
www.greco.coe.int, http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/
 
Legea Republicii Moldova nr.297-XV din 22.06.2001 privind aderarea la GRECO 
Statutul GRECO 
Instrumente europene de prevenire şi combatere a corupţiei
    Convenţia europeană penală privind corupţia
    Convenţia europeană civilă privind corupţia
    Protocol adiţional
    Rezoluţia (97) 24 a Comitetului de Miniştri privind cele 20 de principii directoare pentru lupta împotriva corupţiei
Rapoartele  de evaluare

    Greco Evaluarea 3(2010) finanţarea partidelor politice 

    Greco Evaluarea 3(2010) Convenţia penală privind corupţia 

    Greco Evaluarea 1(2005)4MD_Final_Moldova_PUBLIC

    Greco Evaluarea 1(2003)3_Moldova_md

Raporte de conformitate GRECO
    Greco RC1(2005)4_Add_Moldova_MD
    Greco_RC_I_2005_4MD_Final_Moldova_PUBLIC
    GRECO RC-II (2008) md Moldova
    GRECO RC-II (2008) md_add_ Moldova
   
GRECO RC-III (2013) I Moldova md

    Greco RC-III (2015) 8E Final  Moldova Addendum 2nd RC PUBLIC

    Greco RC-III (2015) 8F Final  Moldova Addendum 2e RC PUBLIC

    Greco RC-III (2015) md  Moldova Addendum 2e RC PUBLIC

    Greco RC-IV (2016) 8E Final Moldova raport evaluare 2nd RC PUBLIC

    Greco RC-IV (2016) 8F Final Moldova raport evaluare 2e RC PUBLIC


Standarde şi elaborări GRECO
    Definiţia de pantuflaj
    Incriminarea traficului de influenţă în Franţa
    Studiu privind avertizorii de integritate
Noutăţi Despre Procuratura Generală Adunarea Generală a procurorilor Consiliul Superior al Procurorilor Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică Acte normative Informaţii Transparenţa Cooperarea internaţională Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova Organizaţii obşteşti Informaţii de contact Relaţii publice Link-uri Despre site

© 2008 Procuratura Generală a Republicii Moldova

Elaborarea şi suport tehnic: Centrul de telecomunicaţii speciale

Statistica vizitatorilor:40697013