ro | ru | en
Astăzi:27.09.2022
Noutăţi
Despre Procuratura Generală
Pagina de prezentare a Procurorului General
Structura Procuraturii Generale
Simbolurile corporative ale Procuraturii
Istoria sistemului Procuraturii
Muzeul Procuraturii
Conducătorii Procuraturii Republicii Moldova (Procurorii Generali)
Date cu caracter personal
Adunarea Generală a procurorilor
Consiliul Superior al Procurorilor
Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor
Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică
Acte normative
Informaţii
Transparenţa
Cooperarea internaţională
Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova
Organizaţii obşteşti
Informaţii de contact
Relaţii publice
Link-uri
Despre site

Republica Moldova, mun. Chisinau,
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 73
Tel.: 828-373, 828-377, 828-348


Despre Procuratura Generală | Date cu caracter personal

Notă de informare privind drepturile subiecților de date cu caracter personal

Conform Legii privind protecția datelor cu caracter personal nr.133 din 08.07.2011, date cu caracter personal constituie orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (subiect al datelor cu caracter personal). Persoana identificabilă este persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, prin referire la un număr de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.
Întru exercitarea atribuțiilor și obligațiilor, Procuratura prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii nr.133 din 08.07.2011, fiind înregistrată, în modul corespunzător, în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal.
În conformitate cu prevederile art.12-18 ale Legii nr.133 din 08.07.2011, subiectul datelor cu caracter personal dispune de dreptul de informare, dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul de intervenție asupra acestor date, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de acces la justiție.
În scopul exercitării drepturilor prevăzute de Lege, subiectul datelor cu caracter personal este în drept să se adreseze cu o cerere scrisă către Procuratură, mun. Chișinău, str. Mitropolit Bănulescu-Bodoni, 26.
Textul integral al Legii poate fi accesat aici.
Noutăţi Despre Procuratura Generală Adunarea Generală a procurorilor Consiliul Superior al Procurorilor Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică Acte normative Informaţii Transparenţa Cooperarea internaţională Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova Organizaţii obşteşti Informaţii de contact Relaţii publice Link-uri Despre site

© 2008 Procuratura Generală a Republicii Moldova

Elaborarea şi suport tehnic: Centrul de telecomunicaţii speciale

Statistica vizitatorilor:38969173