ro | ru | en
Astăzi:19.02.2018
Noutăţi
Despre Procuratura Generală
Adunarea Generală a procurorilor
Consiliul Superior al Procurorilor
Preşedintele
Membrii
Şedinţe
Funcţii vacante
Registre
Acte normative
Hotărîri
Raport de activitate
Procese verbale ale şedinţei
Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor
Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică
Acte normative
Informaţii
Transparenţa
Cooperarea internaţională
Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova
Organizaţii obşteşti
Informaţii de contact
Secţia relaţii publice
Link-uri
Despre site

Republica Moldova, mun. Chisinau,
str. Banulescu - Bodoni, 26
Tel.: 212-042, 226-247, 225-075


Consiliul Superior al Procurorilor

CONSILIUL SUPERIOR AL PROCURORILOR - este un organ reprezentativ şi de autoadministrare a procurorilor - garantul autonomiei, obiectivităţii şi imparţialităţii procurorilor.
 Este constituit din 12 membri:
- Procurorul General, preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, ministrul justiţiei.
- 6 membri sînt aleşi de procurori prin vot secret, direct şi liber exprimat, după cum urmează:
- 2 membri din rîndul procurorilor Procuraturii Generale;
- 4 membri din rîndul procurorilor de la procuraturile teritoriale şi de la cele specializate.
- 3 membri ai Consiliului Superior al Procurorilor din rîndul profesorilor de drept titulari, selectaţi în mod deschis şi transparent de către Comisia juridică, numiri şi imunităţi a Parlamentului în urma unui concurs public, sînt aleşi de către Parlament cu votul majorităţii deputaţilor aleşi. ANUNŢ - proba interviului, pentru funcţia de Şef al Aparatului Consiliului Superior al Procurorilor


 ANUNŢ - Consiliul Superior al Procurorilor  anunța următoarele concursuri

 ANUNŢ - suplimentar (la anunţul publicat pe data de 19.01.2018)

 ANUNŢ - Consiliul Superior al Procurorilor anunţă concurs pentru funcţii publice vacante din cadrul Aparatului Consiliului Superior al Procurorilor

 ANUNȚ - cu privire convocarea Adunării Generale a Procurorilor și proiectul agendei ședinței Adunării Generale a Procurorilor

 ANUNŢ - Rezultatele concursului la proba scrisă şi interviului la funcțiile publice vacante în cadrul Aparatului Consiliului Superior al Procurorilor

 Consiliul Superior al Procurorilor anunţă următoarele concursuri

 ANUNŢ - Rezultatele finale obținute la proba scrisă

 ANUNȚ - Bibliografia pentru concursul la  funcția publică

 ANUNȚ - LISTA candidaților admiși la concurs, urmare a verificării dosarelor

 Carta interprofesională a judecătorilor, procurorilor şi avocaţilor din Republica Moldova

ANUNŢ cu privire la prelungirea termenului de depunere a dosarelor de participare la concurs pentru ocuparea funcției publice vacante în Consiliul Superior al Procurorilor

 ANUNȚ cu privire la convocarea Adunării Generale a Procurorilor și organizarea alegerilor pentru obținerea mandatului de membru în Consiliul Superior al Procurorilor

 Lista candidaţilor la funcţia de procuror pentru formarea iniţială care au promovat concursul de admitere 2017 la Institutul Naţional al Justiţiei, Promoţia XI, anii de studii 2017 - 2019

 Punctajul mediu obținut de candidați în cadrul concursului între reprezentanții societății civile pentru a obține calitatea de membru în Colegiul de disciplină și etică

Punctajul mediu obținut de candidați în cadrul concursului între reprezentanții societății civile pentru a obține calitatea de membru în Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor şi Colegiul de evaluare a performanțelor procurorilor

PROCES-VERBAL nr.2 al Comisiei de alegeri privind rezultatele alegerilor în organele care funcţionează în subordinea Consiliului Superior al Procurorilor

EXPLICAŢII REFERITOR LA PROCEDURA DE VOT

Lista candidaţilor care întrunesc condiţiile legale penru a fi aleşi în calitate de membri în organele de autoadministrare a procurorilor

În atenţia procurorilor din procuraturile teritoriale, specializate, precum şi din cadrul Procuraturii Generale

Procesul verbalal al Comisiei de alegeri privind rezultatele alegerilor în organele de autoadministrare a procurorilor

Extras din procesul verbal nr.3 din 17.12.2013 al Comisiei de alegeri

Anunţ al Comisiei de alegeri din 10.12.2013

Lista candidaţilor în organele de autoadministrare a procurorilor aprobată la 09.12.2013 de către Comisia de alegeri

ANUNŢ ALEGERI CSP

Vizita reprezentanţilor organelor de autoadministrare a procurorilor în Polonia
Noutăţi Despre Procuratura Generală Adunarea Generală a procurorilor Consiliul Superior al Procurorilor Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică Acte normative Informaţii Transparenţa Cooperarea internaţională Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova Organizaţii obşteşti Informaţii de contact Secţia relaţii publice Link-uri Despre site

© 2008 Procuratura Generală a Republicii Moldova

Elaborarea şi suport tehnic: Centrul de telecomunicaţii speciale

Statistica vizitatorilor:16441852